fbpx
Zmeň svoj život
Doba koncaNový svetový poriadok – New World Order (NWO)Teológia

New World Order (NWO) – 3.časť

Zlúčenie všetkých náboženstiev

Ďalšia téma diskusie bolo Náboženstvo. Hovorí neskrývaný ateista. Povedal:

“Náboženstvo nie je nevyhnutne zlá vec. Zdá sa, že množstvo ľudí potrebuje náboženstvo, s jeho záhadami a rituálmi – takže budú mať náboženstvo. Ale všetky veľké náboženstvá súčasnej doby sa budú musieť zmeniť, pretože nie sú kompatibilné so zmenami, ktoré prídu. Staré náboženstvá budú musieť preč (will have to go), predovšetkým Kresťanstvo. Akonáhle bude zlikvidovaná (brought down) Rímsko-Katolícka Cirkev, zbytok kresťanstva ju bude rýchlo nasledovať.

Potom môže byť ponúknuté celému svetu na používanie nové náboženstvo. Bude v sebe zahŕňať niečo zo všetkých starých náboženstiev, aby bolo pre ľudí ľahšie akceptovateľné a aby sa v ňom cítili doma. Väčšina ľudí sa však nebude príliš zaujímať o náboženstvo. Zistia, že ho nepotrebujú”.

Zmena Biblie prostredníctvom revízie kľúčových slov

Aby to bolo dosiahnuté, Biblia bude zmenená. Bude prepísaná tak, aby bola vhodná pre nové náboženstvo.

“Postupne budú kľúčové slová nahradené novými slovami majúcimi viaceré rôzne odtiene významu. Spočiatku môže byť význam spájaný s novým slovom blízky starému slovu. Postupne ako bude plynúť čas, budú sa zdôrazňovať ďalšie odtiene významu daného slova a potom postupne bude dané slovo nahradené ďalším iným slovom”.

Nie som si istý, či to hovorím dostatočne zrozumiteľne, ale myšlienka bola taká, že nie všetko v Písme bude nutné prepísať, iba kľúčové slová budú nahradené inými slovami. Variabilita vo význame pripojenom ku ktorémukoľvek slovu môže byť použitá ako nástroj, ktorý zmení úplne celý význam Písma a z toho dôvodu ho urobí akceptovateľným pre toto nové náboženstvo. Väčšina ľudí vôbec nepostrehne rozdiel a to bol ďalší z tých prípadov, kedy povedal:

“Tých zopár, ktorí si všimnú rozdiel, nebude dosť na to, aby na nich záležalo”. (the few who do notice the difference won’t be enough to matter)

Cirkev nám v tom pomôže

Potom nasledovalo jedno z najviac prekvapujúcejších vyhlásení z celej prednášky. Povedal:

“Niektorí z vás si pravdepodobne myslia, že Cirkev na toto nepristúpi,” a následne pokračoval, “Cirkev nám v tom pomôže!”. (Some of you probably think the Chruches won’t stand for this. The churches will help us!)

Nebolo tam k tomu žiadne podrobnejšie vysvetlenie, nebolo jasné, čo mal na mysli, keď povedal, “cirkev nám v tom pomôže!”.

Pri spätnom pohľade si myslím, že niektorí z nás už dnes chápu, čo mohol vtedy myslieť. Spomínam si iba, ako som si vtedy myslel, “nie, nepomôžu!” a spomínal na slová nášho Pána, kedy hovoril k Petrovi: “A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tej skale postavím svoju cirkev a brány pekla ju nepremôžu.” Takže ano, niektorí ľudia v Cirkvi by im v tom mohli pomôcť a v priebehu nasledujúcich 20 rokov sme videli, ako niektorí ľudia v Cirkvi im v tom naozaj pomohli. Ale tiež vieme, že Slová nášho Pána budú platiť a brány Pekla nezvíťazia.

Prepisovanie diel literárnych klasikov

Ďalšia oblasť diskusie bolo Vzdelávanie. V súvislosti so vzdelávaním a s tým, čo hovoril o náboženstve, okrem zmienky o upravovaní Biblie tiež povedal, že budú upravené diela klasickej literatúry. Myslím, že ako jeden z príkladov boli spomenuté texty Marka Twaina.

Avšak povedal, že bežný čitateľ čítajúci revidovanú verziu klasika nebude ani len tušiť, že tam došlo k nejakej zmene. Človek by musel porovnávať slovo za slovom, aby si čo i len uvedomil, že nejaké zmeny boli urobené v týchto knihách, tie zmeny by boli tak jemné. Avšak tie zmeny by boli také, aby propagovali akceptabilitu nového systému.

Viac času stráveného v školách, ale nič žiakov nenaučia

Čo sa týka vzdelávania, naznačil, že deti budú tráviť v školách viac času, ale v mnohých školách sa nenaučia vôbec nič. Nejaké veci sa naučia, ale nie tak mnoho ako v minulosti.

Budú existovať lepšie školy, v lepších oblastiach, s lepšími ľuďmi a ich deti sa naučia viac. V týchto lepších školách bude učenie zrýchlené. To bol ďalší raz, kedy povedal:

“Myslíme si, že dokážeme urýchliť evolúciu” (We think we can push evolution)

V rámci témy tlaku na deti, aby sa učili stále viac, akoby naznačoval, že ich mozgy sa budú viac vyvíjať a že ich potomkovia sa budú viac vyvíjať, niečo v zmysle urýchľovania evolúcie spôsobom, že deti sa budú viac učiť a budú už v mladšom veku viac inteligentné. Akoby tento tlak mal zmeniť ich fyziológiu.

Celkovo vzato, doba štúdia bude predĺžená. Tým bolo myslené predĺžená v rámci školského roka. Nie som si istý, čo presne povedal ohľadom dlhého školského dňa, ale spomínam si, že povedal, že je plánované, aby škola trvala počas celého leta a že letné školské prázdniny sa stanú minulosťou. Nielen pre školy, ale aj z iných dôvodov. Ľudia budú myslieť na prázdniny/dovolenky nepretržite počas celého roka a nie iba v lete.

Pre väčšinu ľudí bude trvať dlhšie, kým ukončia svoje vzdelanie. Aby sa človek naučil to, čo bolo pôvodne v bakalárskom programe, bude potrebovať v budúcnosti pokročilé stupne a viac študovania. A to takým spôsobom, že veľa študijného času bude čisto iba premrhaným časom.

Dobré školy budú medzi sebou viac súperiť. Odvodil som z toho, keď to povedal, že sa to bude týkať všetkýkch škôl – od základných až po vysoké – ale nespomínam si, či to naozaj povedal.

Študenti sa budú musieť v mladom veku rozhodnúť, čo by chceli študovať a v skorom veku nastúpiť na svoj študijný smer. Bude náročnejšie presedlať na iné študijné pole, keď už raz začnete študovať. Štúdium bude sústredené do výrazne väčšej hĺbky, ale tematicky užšie. Bez odsúhlasenia nebudete mať prístup k materiálom z iných oblastí, ktoré sú mimo vašu vlastnú oblasť štúdia.

Myslím, že toho bolo viac, keď hovoril o obmedzenom prístupe k informáciam z iných oblastí. Vybavujem si, že sa to zrejme výraznejšie týkalo vysokoškolských úrovní. Ľudia budú veľmi špecializovaní v ich vlastnej oblasti odbornosti. Ale nebudú môcť získať široko-tematické vzdelanie a nebudú schopní rozumieť tomu, čo sa celkovo deje okolo nich.

Kontrola, kto má prístup k informáciam

Už predtým rozprával o počítačoch vo vzdelávacom procese a vtedy povedal, že ktokoľvek by chcel prístup k počítaču alebo prístup ku knihám, ktoré neboli priamo súvisiace s jeho oblasťou štúdia, musel by mať veľmi dobrý dôvod, prečo to potrebuje. Inak bude jeho prístup zamietnutý.

Školy ako centrum spoločenskej komunity

Ďalší uhol témy bol, že školy sa stanú výrazne viac dôležité v celkovom živote ľudí.

Deti okrem ich hlavného vzdelávacieho programu sa budú musieť zapájať do školských aktivít, ak sa nebudú chcieť cítiť kompletne odstrčené na okraj komunity. Avšak spontánne aktivity medzi deťmi, veci, ktoré mi prišli na myseľ, keď som to počul, futbalové a baseballové tímy, v ktorých sme trávili čas, keď sme vyrastali ako deti… Deti, ktoré by sa chceli v budúcnosti zúčastňovať akýchkoľvek mimoškolských aktivít budú prakticky nútené sa ich zúčastňovať prostredníctvom školy. Bude iba veľmi málo príležitostí na takéto aktivity mimo školu.

Teraz si zoberte tlak zrýchleného vzdelávacieho programu, zvýšené požiadavky na deti aby boli súčasťou niečoho – rôzne atletické kluby alebo nejaká iná školská aktivita. Predvídal, že tieto tlaky spôsobia, že niektorí študenti psychicky vyhoria. Povedal:

“Tí najmúdrejší sa naučia, ako sa vyrovnávať s tlakmi a prežijú. Bude tiež k dispozcíi určitá forma pomoci pre študentov ohľadom zvládania stresu, ale tí neschopní (unfit) to proste nezvládnu. Tí následne zamerajú svoju aktivitu na iné veci.”

V tejto súvislosti a neskôr v súvislosti s užívaním drog a alkoholu naznačil, že bude dramaticky rozšírená ponuka psychiatrických služieb na pomoc takýmto ľuďom. Pri všetkom tomto tlaku na výsledky bolo jasné, že mnohí ľudia budú potrebovať pomoc a ľudia hodní toho, aby boli zachovaní, budú schopní prijať danú pomoc a mať z nej úžitok a stále mať skvelé výsledky. Tí, ktorí toho nebudú ani tak schopní, odpadnú bokom a z toho dôvodu budú vyraditeľní (dispensable), myslím, že použil slovo “nahraditeľní” (expandable).

Vzdelávanie bude celoživotné a dospelí budú chodiť tiež do škôl. Stále sa budú objavovať nové informácie, ktoré dospelí budú musieť vedieť, aby držali krok. Ak už nezvládate držať krok, ste príliš starí. To bol ďalší spôsob, ako dať starým ľuďom na vedomie, že nadišiel pre nich čas posunúť sa ďalej a vziať si tabletku smrti.

Ak sa cítite príliš unavení na to, aby ste držali krok so svojím vzdelávaním, alebo ste príliš starí na to, aby ste sa naučili nové informácie, tak to bol signál – začnite sa pripravovať, aby ste boli pripravení uvoľniť miesto iným.

Niektoré knihy proste zmiznú z knižníc

Okrem témy revidovania diel klasikov, ktoré som spomenul pred nejakou chvíľou a revidovania Biblie, tiež povedal:

“Niektoré knihy proste zmiznú z knižníc”.

To bolo v línii, že niektoré knihy obsahujú informácie alebo obsahujú názory, ktoré by nemali byť ponechané voľne v obehu. Z toho dôvodu, tieto knihy zmiznú.

Nespomínam si presne, či povedal, ako to bude dosiahnuté. Ale matne sa mi vybavuje, že som si z toho odnášal myšlienku, že to bude zahŕňať krádeže. Že skrátka určití ľudia budú poverení, aby išli do knižníc, vybrali určité konkrétne knihy a proste sa ich zbavili. Nie nevyhnutne formou smerníc a zákazov – proste ich jednoducho ukradnú.

Ďalej pokračované v tejto myšlienkovej línii, nie každý bude smieť vlastniť knihy. A niektoré knihy nebude smieť vlastniť nikto.

Zmeny zákonov

Ďalšia téma diskusie boli zákony, ktoré sa zmenia. V minulosti malo množstvo štátov v USA tzv. “modré zákony” (blue laws, zákazy predaja v nedeľu) ohľadom nedeľných predajov a určitých nedeľných aktivít. Povedal, že všetky tieto “modré zákony” budú zrušené.

Zákony proti hazardu budú zrušené alebo uvoľnené, takže výskyt hazardného hrania stúpne. Naznačil potom, že vlády sa budú priamo angažovať v hazardnom priemysle. Od tej doby sa objavilo u nás po celej krajine množstvo štátnych lotérií. A v rámci tej prednášky nám hovoril, že presne to sa stane:

“Prečo by všetky peniaze z hazardných hier mali zostávať v súkromných rukách, keď Štát by z nich mohol mať úžitok?”

Ľudia by mali mať možnosť hrať hazard, ak budú chcieť. Z toho dôvodu sa hazard stane viac spoločenskou aktivitou než súkromnou alebo ilegálnou.

Zákony o bankrotoch sa zmenia. Nespomínam si na detaily, iba na to, že sa zmenia. A viem, že následne od tej doby sa naozaj zmenili.

Protikartelové zákony sa buď zmenia alebo budú interpretované odlišne, poprípade oboje. V súvislosti so zmenami protikartelových zákonov tam zaznela informácia, že v určitom zmysle sa zvýši konkurencia (competition). Ale bude to iba zvýšená konkurencia v plne ovládanom/kontrolovanom prostredí. Takže to nebude slobodná konkurencia. Spomínam si, že som mal z toho výsledný dojem, že to bude ako súťaž, ale medzi členmi jedného klubu.

Nikto, kto nie je členom daného klubu, nebude môcť súťažiť. Podobne ako tímy súťažiacie v rámci profesionálnych športových klubov – či už ste z NFL alebo Americkej či Národnej baseballovej ligy – súťažíte v rámci daného klubu, ale celý klub kompletne určuje pravidlá súťaže – v skutočnosti žiadna slobodná súťaž/konkurencia.

Podpora užívania drog za účelom vytvorenia atmosféry džungle

Bude úmyselne podporovaný nárast užívanie drog. Úmyselne bude podporovaný nárast užívania alkoholu. Taktiež zákony proti drogám budú sprísňované.

Keď som to počul prvý raz, znelo to ako protirečenie. Prečo podporovať užívanie drog a zároveň podporovať zákony proti užívaniu drog? Avšak myšlienka bola taká, aspoň z časti, že zvýšená dostupnosť drog vytvorí akúsi formu zákona džungle, v rámci ktorého slabí a neschopní budú ostránení. Zaznel tam takýto výrok:

“Predtým, než bola zem preľudnená, existoval tu iba zákon džungle, kedy iba tí najschopnejší prežili. Museli ste byť schopní brániť sa proti prírodným živlom, divým zvieratám a chorobám, avšak ak ste boli schopní (fit), tak ste prežili. Avšak v súčasnosti sme sa stali tak civilizovaní – príliš civilizovaní – a neschopným (unfit) je umožnené prežívať iba vďaka a na úkor tých, ktorí sú viac schopní.”

Užívanie drog v istom zmysle obnoví zákon džungle a prirodzeného výberu tých najschopnejších na prežitie. Správy o zneužívaní drog a zákonnom boji proti nim budú uchovávať myšlienku drog v povedomí verejnosti. A zároveň budú mať tiež tendenciu zredukovať tú nesamozrejmú americkú samoľúbosť, že svet je bezpečné a pekné miesto.

Užívanie alkoholu

Rovnaká vec sa bude diať aj s alkoholom. Užívanie alkoholu bude v rovnakom okamihu propagované aj démonizované. Zraniteľní a slabí budú reagovať na propagáciu a z toho dôvodu budú užívať viac alkoholu.

Šoférovanie pod vplyvom alkoholu sa stane častým problémom – a pod vplyvom toho budú prijaté prísnejšie pravidlá pre šoférovanie, aby stále viac a viac ľudí prišlo o svoje privilégium šoférovať auto.

A znovu, bude ponúknutých oveľa viac možností v oblasti psychologických služieb na pomoc tým, ktorí sa dostali do rúk drog a alkoholu. Myšlienka bola taká, že aby sa mohli propagovať tieto veci – drogy a alkohol používané na prečistenie populácie od neschopných – tak ľudia, ktorí sú inak viac než dobrí, by sa taktiež mohli stať obeťou týchto záležitostí. A keď sú naozaj hodní svojich schopností, tak budú mať dostatok rozumu, aby vyhľadali psychologickú pomoc a mali z nej úžitok.

Takže to bolo prezentované ako akási očisťujúca hodnota na adresu plánovačov. Ako keby hovoril: “Myslíte si, že sme zlí, pretože propagujeme tieto zákerné veci – ale pozrite akí sme vlastne dobrí – ponúkame vám aj cestu von!”

Obmedzenia v cestovaní

To má súvis tiež s ďalšou vecou, ku ktorej sa dostaneme neskôr a to celkovými obmedzeniami v cestovaní. Nie každý bude mať povolené slobodne cestovať spôsobom, ako to dnes robíme v Spojených Štátoch. Ľudia v skutočnost nepotrebujú takýmto spôsobom cestovať. Je to privilégium! Spôsob, akým to bolo povedané, bol značne panovačný.

Potreba väčšieho počtu väzníc a používanie nemocníc ako väzenia

Bude treba viac väzníc. Ako väzenia môžu poslúžiť nemocnice. Konštrukcie niektorých nových nemocníc budú navrhované tak, aby boli použiteľné aj na väzenské účely.

Už žiaden pocit bezpečia

Nič nebude nemenné. Ulice budú presmerované a premenované. Lokality, ktoré ste nejakú dobu nenavštívili, už nebudete spoznávať. Okrem iných vecí, toto bude prispievať k tomu, aby starí ľudia cítili, že nastal čas, aby išli preč, budú mať pocit, že už nedokážu držať krok ani len v oblastiach, ktoré im kedysi boli známe.

Bude dovolené, aby domy stáli prázdne a chátrali a v niektorých lokalitách bude dovolené, aby celé ulice schátrali. Účelom je vytvoriť džungľu, depresívnu atmosféru pre neschopných (unfit).

Niekde v tejto súvislosti spomenul, že budovy a mosty budú robené tak, že po nejakom čase sa spontánne zrútia. Bude viac havárií zahŕňajúcich lietadlá, vlaky a autá. Všetko to má prispieť k pocitu neistoty, že už nič nie je bezpečné.

Nie príliš dlho po tejto prednáške a myslím že jeden či dva prípady dokonca predtým, v oblasti kde žijem, sa zrútil čerstvo postavený most. Iný čerstvo postavený most mal objavenú vadu predtým, než by sa tiež zrútil. Spomínam si, ako som čítal roztrúsené incidenty z celej krajiny, kde sa nákupné centrá zrútili práve v dobe, keď boli plné nakupujúcich.

Tiež si spomínam na jedno z nákupných centier v našej oblasti, prvú budovu akú som kedy zažil, v ktorej ste mohli cítiť vibrácie prechádzajúce celou budovou, keď bolo vnútri veľa ľudí. Spomínam si, že som si v tej dobe kládol otázku, či toto nákupné centrum bolo jednou z budov, o ktorých rozprával.

Keď som sa o tom rozprával so stavebnými robotníkmi a architektmi, povedali: “Oh nie, to je dobre, keď budova vibruje týmto spôsobom, znamená to, že je pružná, nie je úplne rigidná”. Nuž, možno to tak je, časom uvidíme.

Niektoré časti mesta budú veľmi dobre udržiavané. Nie každá časť mesta bude slumom.

Kriminalita využívaná na ovládanie spoločnosti

Na niektorých miestach budú vytvorené slumy a iné lokality budú veľmi dobre udržiavané. Ľudia, ktorí budú schopní opustiť slumy a presťahovať sa do lepších lokalít, sa naučia lepšie si ceniť význam ľudských úspechov.

To znamená, že ak sa im podarilo opustiť džungľu a prísť do cilizácie, ak to tam poviem, že môžu byť hrdí na svoje vlastné úspechy, ktorými to dokázali. V tomto kontexte nebol žiaden súcit s tými, ktorí zostali aj naďalej v džungli plnej drog a rozpadávajúcich sa budov. Potom zaznel do istej miery prekvapivý výrok:

“Myslíme si, že dokážeme efektívne obmedziť kriminalitu len na slumové oblasti, tak aby sa masívne nešírila do lepších lokalít”.

Tu by som asi mal upozorniť, že toto nie sú po 20 rokoch citácie slovo za slovom, ale keď niekde hovorím citujem, tak že dávam všeobecný tón toho, čo bolo povedané, blízke verzii slovo za slovom, aj keď nie úplne presne slovo za slovom.

Spomínam si, že som sa divil, ako si môže byť taký istý, že kriminálne živly zostanú tam, kde on chce, aby zostali. Avšak pokračoval tým, že bude potrebná zvýšená bezpečnosť v tých lepších lokalitách. To by znamenalo viac policajtov, lepšie koordinované policajné aktivity.

Takto to nepovedal, ale v tej dobe som si kládol otázku ohľadom krokov, ktoré si dávali za cieľ konsolidovať (zjednotiť) všetky policajné oddelenia na predmestiach okolo veľkých miest. Myslím, že John Birch Society bola jednou z tých, ktoré hovorili: “Podporte vašu lokálnu políciu, nedovoľte ich nechať skonsolidovať”. Spomínam si, že som si kládol otázku, či toto bola jedna z vecí, ktoré mal na mysli ohľadom bezpečnosti. Nebolo to explicitne povedané.

Každopádne pokračoval v rozprávaní, že sa vyvinie úplne nové priemyselné odvetvie bezpečnostných systémov pre rezidentov s alarmami a zámkami a alarmami prepojenými na policajné okrsky, tak aby ľudia mohli chrániť svoj majetok a svoje bezpečie. A to z dôvodu, že časť kriminálnej aktivity bude pretekať von zo slumov do lepších, blahobytnejšie vyzerajúcich lokalít, ktoré budú pôsobiť dojmom, že by stáli za vykradnutie.

A znovu to bolo prezentované ako seba-očisťujúca hodnota: Pozrite, síce vytvárame všetku túto kriminalitu, ale pozrite akí sme dobrí – vytvárame zároveň pre vás aj prostriedky, aby ste sa mohli pred touto kriminalitou chrániť. V zásade téma, ktorá sa opakovala celou touto prezentáciou bolo priznanie nejakého zla a následne seba-očisťujúca vec, “Pozrite, poskytli sme vám aj cestu von”.

Súvisiace videá a dokumenty