fbpx

Biblický kód v dobe superpočítačov

Mnozí kritikové křesťanství znovu a znovu otevírají tuto otázku. Říkají: „Jak můžete důvěřovat knize, kterou napsali lidé?“ Ale jeden z největších objevů současnosti dokazuje beze všech pochyb, že Bible není jen výtvor člověka, ale Slovo živého Boha. Když ředitel společnosti dává písemné nařízení, nepíše jej sám, ale umístí na něj svůj podpis, aby každý věděl, že nařízení je pravé. Stejnou věc udělal Bůh se svým Slovem – Biblí. Bůh označil Bibli svým podpisem na každé straně!

Bůh nejen zformoval své Slovo tak, že i historikové z něj mohou čerpat fakta, ale vložil do něj mnohem více. Čím více sílí útoky proti Bibli, tím víc Bůh zařizuje, aby archeologie, medicína a věda dokazovaly pravdivost Jeho Slova. Čtěte dále.

Doba superpočítačů

Ale nyní je tu něco většího. Bůh více než 4 000 let skrýval v Bibli tajné zprávy!!! Již před čtyřmi tisíci lety Bůh věděl, že ve 20. století budou lidé pochybovat o hodnověrnosti jeho Slova, a vedl svého služebníka Mojžíše při psaní. Bůh se rozhodl dokázat této generaci bez stínu pochybnosti, že existuje. V době superpočítačů, které chrlí milióny informací každou vteřinu, moderní věda zjistila, že Mojžíšova slova obsahují kódy, které by nedokázaly sestavit ani ty nejšpičkovější počítače naší doby.

Skupina židovských učenců nedávno začala počítačové prohledávání biblických textů s přesvědčením, že Tóra je zdrojem veškeré moudrosti. Rozhodli se hledat slova skrytá v textu Tóry za pomoci superpočítačů a dopadlo to takto:

Nejprve vymazali z Tóry veškeré mezery a znaménka, aby byla totožná s původním textem. Potom dali počítači příkaz, aby našel první písmeno ze zadaného slova. Když dané písmeno našel, dali příkaz k hledání druhého písmene. Zjistili že při hledání těchto písmen počítač přeskočí vždy stejný počet písmen. Například, když počítač hledal slovo „kladivo“, hledal tak dlouho, dokud nenašel hebrejský ekvivalent písmene „k“. Když našel „k“, přeskočil 27 písmen, dokud nenašel „l“, po dalších 27 písmenech našel „a“, po dalších 27 písmenech „d.

Ke všeobecnému údivu počítač našel v Tóře zadaná slova. Učenci zjistili že je v textu zašifrováno i slovo „Tóra“, což znamená zákon. Počínaje knihou Genesis, bylo zjištěno, že slovo `Tóra je v celém textu zašifrováno v padesátipísmenových intervalech. To stejné i v Exodu. V Levitiku se slovo „Tóra“ nenašlo, ale objevuje se tam slovo „zákon“ v sedmipísmenových intervalech. Ale v knihách Numeri a Deuteronomium bylo slovo „Tóra“ nalezeno opět v padesátipísmenových intervalech.

Pravděpodobnost toho, že by to byla jen náhoda, je 3 000 000 : 1. Od toho okamžiku byly nalezeny v Bibli tisíce zakódovaných zpráv mluvících o dějinách a budoucnosti, které může rozluštit jen ten nejlepší počítač.

Do nejmenšího detailu!

Jedna z nejneuvěřitelnějších zpráv byla nalezena v `Deuteronomiu 10;17-22. Počínaje písmenem „b“, a potom každým třináctým písmenem, byla nalezena zpráva : „b jam marah `Auschwitz“, což znamená „v hořkém moři Osvětimi.“ Je to neuvěřitelné, ale každým třináctým písmenem zpráva pokračuje: „Hitler, král nacistů, Berlín.“

Dalším příkladem je jméno Egyptského prezidenta Sadáta, které se v textu vyskytuje společně se jménem šéfa Muslimského bratrstva, které ho v roce 1981 zavraždilo. Tato zpráva obsahuje další slova jako: „prezident, střelba, vražda“.

Poselství tomuto světu

Proč Bůh vložil do Bible tyto kódy? Kódy, které nebyla možné rozluštit v jíné době, jsou pravděpodobně určeny pro lidi této počítačové doby. Ještě nikdy žádná generace neopovrhovala Biblí tolik jako ta naše. Dnes se svět na Bibli dívá jako na největší útok protí historii. Oxford University Press nedávno dokonce vydal verzi Bible nazvanou „Inclusive version“, která nazývá Boha naším Otcem-matkou v nebi (Mat. 6,9).

Takto převrátit Bibli mohou jen lidé, kteří nevěří Boží inspiraci Bible. V průzkumu, který dělal v roce 1982 sociolog Jeffrey Haden, se zjistilo, že osmdesát procent z deseti tisíc protestantských pastorů přiznalo, že nevěří, že Bible je inspirované Boží Slovo.

Naše generace potřebuje důkaz, že Bůh je skutečně autorem Bible! Jeden z `nejzajímavějších experimentů byl učiněn s hebrejským textem v Genesis 38, který popisuje příběh `Judy a `Támar, která porodila dva syny – Fárese a Záru. Kniha Rut nám říká, že král David byl potomkem Fárese. Fáres byl předkem Boaze, který se oženil s Rut, a měli spolu Obéda, který je otcem Jesse, otce krále Davida.

Skrytý text v Genesis 38 obsahuje jména všech těchto předků krále Davida v 49-ti písmenových intervalech. Tato jména jsou i ve stejném časovém pořadí tak, jak je uvádí Bible. Pravděpodobnost náhody je v tomto případě více než 800 000:1.

Ve svém experimentu učenci vybrali 300 různých sousloví, jako např. „kladivo“ a „kovadlina“, a ke svému překvapení zjistili, že pro každé to sousloví se jen v Genesis nachází 78 064 znaků. Po sečtení pravděpodobnosti předpokladu toho, že se tam tato slova vyskytla náhodou, vyšel poměr 50 000 `biliónů ku jedné. Vědci, kteří studovali tyto kódy, došli k závěru, že je absolutně nemožné vytvořit hebrejský dokument jako je kniha Genesis a zašifrovat do něj 300 smysluplných sousloví, a přitom zachovat brilantní jazyk a pravopis, a to i za pomoci i těch nejlepších superpočítačů.

Tyto kódy také smysluplně přecházejí z jedné knihy do druhé, což dokazuje, že i pořadí knih je určené Bohem. Každý, kdo se nad tím zamyslí, musí přiznat, že je to skutečnost. Na základě tohoto objevu se Židé obracejí k Bohu. Ale to nejzajímavější teprve přijde.

Ježišova krev

Nejen že Bůh vložil do Bible tisíce kódů, ale vložil do ní i jméno“Ješua- Ježíš“ na stránkách od `Genesis do Malachiáše. Zvláště v pasážích prorokujících o příchodu Mesiáše, Bůh skryl zprávu „Ješua je mé jméno“. Jméno Ješua bylo nalezeno již od prvního verše v Genesis.

V Izaiáši 53,10 od sousloví „byl dlouhověký“ je výraz „Ješua je mé jméno“ nalezen ve dvaceti písmenových intervalech. Od 10. verše 21. Kapitoly Leviticus je zákódován text „hain dam Jeshua“ v třípísmenovém intervalu, což znamená „dívejte, ješuova krev.“ Znovu a znovu Bůh v celém Starém Zákoně zjevuje jméno Mesiáše, Ješua – Ježíš.

Súvisiace videá a dokumenty