fbpx
Zmeň svoj život
Doba koncaNový svetový poriadok – New World Order (NWO)Teológia

New World Order (NWO) – 1.časť

The New Order of Barbarians. Prednáška Dr. Richarda Daya z roku 1969 o pripravovanom Novom svetovom poriadku.
1.časť

Úvodné poznámky prekladateľa:

Nasledujúci dlhý rozhovor vznikol v roku 1988 v podobe nahrávky dvoch magnetofónových pások a vstúpil do histórie pod názvom “The New Order of Barbarians“. Autorom je dr. Lawrence Dunegan, ktorý v centre Koalície pre Život nahral svoje spomienky na podivnú prednášku, ktorej sa zúčastnil v roku 1969. Na youtube sa dajú nájsť digitalizácie oboch originálnych pások (silne zašumené) ako aj digitálne vyčistené nahrávky.

Pri preklade som sa snažil zachovať čo najpresnejšie myšlienkovú líniu originálu, občas aj za cenu mierne kostrbatého slovosledu. Nepodarilo sa mi žiaľ dostatočne zachytiť mrazivosť a pochmúrnosť originálu, takže pre tých, čo ovládajú dobre angličtinu, doporučujem čítať originál.

Pri preklade bol tiež problém s nejednoznačnosťou niektorých anglických slov, ktoré sa u nás prekladajú viacerými odlišne významovými slovami, ale anglický originál pracoval vo vetách súčasne so všetkými významami a tak použitie ktoréhokoľvek slovenského ekvivalentu orezáva pôvodnú šírku významu výpovede. Typickým príkladom je anglické slovo “control”, ktoré sa u nás prekladá slovami kontrola, ovládanie, riadenie, ale v tomto rozhovore sa dané slovo vždy používa vo všetkých troch významoch súčasne.

Úvod

Toto je prepis prvých dvoch z troch pások ohľadom “Nového Svetového Systému”. Pásky 1 a 2 boli nahraté v roku 1988 a jedná sa o spomienky Dr. Lawrenca Dunegana ohľadom prednášky, ktorej sa zúčastnil 20. marca 1969 na stretnutí Pittsburghskej Pediatrickej Spoločnosti. Prednášajúcim na tomto stretnutí pediatrov (identifikovaný na páske 3 nahranej v roku 1991) bol Dr. Richard Day, ktorý zomrel v roku 1989.

V dobe prednášky bol Dr. Day Profesorom Pediatrie na Lekárskej škole Mount Sinai v New Yorku. Predtým pracoval ako výkonný riaditeľ (medical director) Americkej Federácie pre Plánované Rodičovstvo (Planned Parenthood Federation of Amerika).

Dr. Dunegan bol bývalý študent dr. Daya na Univerzite v Pittsburgu a veľmi dobre sa s ním poznal, aj keď nie dôverne. Popisuje dr. Daya ako insidera “Systému” a aj keď spomienky Dr. Dunegana v priebehu nasledujúcich rokov trochu vybledli, stále bol schopný poskytnúť dostatok detailov o danej prednáške, aby umožnila každému osvietenému človekovi rozpoznať skutočný účel za trendmi našej súčasnej doby. Toto je prepis voľného, konverzačného monológu, ktorý znie lepšie v zvukovej podobe než v textovej.

Prepisy Pásky 1 a Pásky 2 boli jemne editované za účelom odstrániť afektovanosť voľného verbáleho prejavu a zlepšiť čitateľnosť. Originálny needitovaný prepis je možné nájsť tu: http://100777.com/node/19 alebo tu https://rense.com/general94/nwoplans.htm

Páska 3 je interview Randy Engelovej, riaditeľky Americkej Koalície za Život (U.S. Koalition for Life) s Dr. Larry Duneganom a bolo nahraté 10.októbra 1991 v Pittsburgu.

Skupina ľudí, ktorí organizujú a riadia Zmeny

V poslednej dobe bolo veľa napísané a povedané ľuďmi, ktorí sa dívali na všetky zmeny, ktoré sa objavili v americkej spoločnosti za posledných približne 20 rokov a ktorí sa dívali retrospektívne do staršej histórie Spojených Štátov, a vlastne celého sveta, a ktorí prišli k záveru, že niekde tam existuje sprisahanie (conspiracy) takého typu, ktoré ovplyvňuje, resp. priamo riadi významné historické udalosti, nielen v Spojených Štátoch, ale tiež po celom svete.

Táto sprisahanecká interpretácia histórie je založená na ľuďoch, ktorí robia pozorovania zvonka, zbierajú dôkazy a usudzujú že z tejto vonkajšej pozície vidia sprisahanie. Ich dôkazy a závery sú založené na dôkazoch získaných retrospektívne (z udalostí uskutočnených v minulosti).

Chcel by som teraz popísať, čo som počul od rečníka v roku 1969, za pár týždňov tomu bude presne 20 rokov. Rečník nerozprával v pojmoch retrospektívnych, ale skôr predpovedal zmeny, ktoré k nám majú prísť v budúcnosti. Rečník sa na tému nedíval zvonka, v zmysle že objavil sprisahanie, ale naopak, že bol vnútri a povedal, že tam niekde naozaj existuje organizovaná sila, moc, skupina ľudí, ktorí majú dostatočný vplyv na to, aby ovládali/riadili veľké udalosti týkajúce krajín z celého sveta.

Navyše predpovedal, alebo skôr nás upozornil na zmeny, ktoré boli naplánované na celý zbytok tohto storočia.

Počas počúvania, ak si dokážete vybaviť v spomienkach situáciu, minimálne v Spojených štátov v roku 1969 a zopár rokov po tom a potom si premietnete všetky typy zmien, ktoré sa objavili medzi týmto obdobím a súčasnosťou, takmer 20 rokov neskôr, verím, že budete ohromení tým množstvom vecí, ktoré boli plánované a už sa medzičasom stihli zrealizovať. U niektorých spomínaných vecí nebolo v pláne, aby boli zavedené už v roku 1988 (rok nahrávky tejto výpovede), ale sú plánované k uskutočneniu pred koncom tohto storočia.

Existuje časová os plánu – a práve počas tejto prednášky bolo na niektoré prvky tejto časovej osi upozornené. Tí, ktorí si spomínate na ranné dni Kennedyho kampane, keď rozprával o pokroku počas dekády 60-tych rokov. To bolo akési klišé daných dní – “dekáda 60tych rokov”. Nuž, v roku 1969 náš prednášajúci rozprával o dekáde 70tych rokov, dekáde 80tych rokov a dekáde 90tych rokov.

Do tej doby si nespomínam, že by niekto predtým rozprával o dekáde 40tych rokoch a dekáde 50tych rokov. Takže sa domnievam, že tento celkový plán a časová os získala rozhodujúci tvar s väčšou predvídateľnosťou pre tých, ktorí ho riadia, niekedy koncom 50tych rokov. To je však len moja špekulácia.

Každopádne, prednášajúci povedal, že jeho zámerom bolo povedať nám o týchto zmenách, ktoré prídu v priebehu nasledujúcich približne 30 rokov, s tým, že úplne nový celo-svetový systém bude plne zavedený a funkčný pred koncom tohto storočia. Povedal:

“Plánujeme vstúpiť do 21. storočia s ostrým štartom” (We plan to enter the 21st Century with a running start).

Všetko je už pripravené a nikto nás nemôže zastaviť. Keď sme počúvali, čo nám chcel prezentovať, povedal:

“Niektorí z vás si budú myslieť, že hovorím o Komunizme: Nuž, to, o čom hovorím bude omnoho väčšie než Komunizmus!”

Vtedy tiež naznačil, že existuje omnoho väčšia kooperácia medzi Východom a Západom, než si väčšina ľudí uvedomuje.

V jeho úvodných poznámkach k prednáške hovoril, že teraz už mohol o celom pláne slobodne hovoriť. Ešte pred pár rokmi by o tom, čo nám chce povedať, nesmel hovoriť. Ale teraz už o tom môže hovoriť, pretože, a teraz citujem:

“Všetko je už pripravené a nikto nás nemôže zastaviť”. (everything is in place and nobody can stop us now)

Potom pokračoval, že väčšina ľudí nechápe, ako vlády pracujú a dokonca ani ľudia vo vysokých pozíciach vo vládach, vrátane tej našej, v skutočnosti nechápu, ako a kde sa robia rozhodnutia. Pokračoval, že ľudia, ktorí skutočne ovplyvňujú rozhodnutia, sú mená, ktoré by väčšine z nás boli známe, ale že nebude používať mená žiadneho konkrétneho jedinca ani mená žiadnej konkrétnej organizácie.

Avšak, ak by ich použil, väčšina z tých ľudí by boli mená, ktoré by poznala väčšina z jeho poslucháčov. Pokračoval, že títo ľudia neboli primárne ľudia vo verejných úradoch, ale významní ľudia, ktorí sú primárne známi vo svojich privátnych zamestnaniach a privátnych pozíciach.

Prednášajúci bol Dr. Richard Day, doktor medicíny a bývalý profesor na jednej veľkej východnej univerzite a rozprával pred skupinou doktorov medicíny, približne 80 ľudí. Jeho meno bude len málo hovoriť niečo ľuďom, ktorí počúvajú túto nahrávku.

Jediným účelom tejto nahrávky je dať ľuďom, ktorí ju budú počúvať, perspektívu ohľadom zmien, ktoré boli medzičasom splnené za posledných 20 rokov a trochu náhľadu do toho, čo títo ľudia chystajú pre zbytok tohto storočia, aby mohli vstúpiť so 21. storočia s “ostrým štartom”.

Niektorí nevstúpime do nového Storočia. Jeho zámerom pri informovaní našej skupiny o zmenách, ktoré prídu, bolo umožniť nám jednoduchšie sa prispôsobiť týmto zmenám. A naozaj, ako pomerne presne povedal:

“prídu zmeny, ktoré budú veľmi prekvapujúce a v určitých ohľadoch veľmi ťažké pre ľudí akceptovať”

a dúfal, že my, ako v istom zmysle jeho priatelia, zvládneme adaptáciu výrazne ľahšie, ak budeme vedieť trochu vopred, čo máme očakávať.

Ľudia si budú musieť zvyknúť na zmeny

Niekde v jeho úvodných poznámkach trval na tom, že nikto nesmie mať nahrávacie zariadenie a nikto si nesmie písať poznámky, čo bola od profesora k jeho poslucháčom v sále skutočne veľmi nezvyčajná požiadavka. Niektoré veci v jeho komentároch naznačovali, že by to mohlo mať pre neho negatívne dopady, ak by sa dostalo v širšiu verejnosť, že – ako sa hovorí – “neudržal jazyk za zubami”.

Keď som to počul po prvý raz, myslel som si, že je to nejaký spôsob zvyšovania jeho ega, niekto kto sa snaží zvýrazniť dojem vlastnej dôležitosti. Ale postupne ako sa odvíjali jednotlivé body prednášky, začal som chápať, prečo mohol mať obavy, aby sa nedostalo medzi širšiu verejnosť to, čo hovoril, hoci miesto, kde rozprával bolo značne verejné fórum. Napriek tomu nás žiadal, aby sme si nepísali poznámky a nepoužívai žiadne zariadenia na nahrávanie zvuku.

To naznačovalo, že môže existovať nejaká osobná hrozba pre neho samého, ak by sa tieto informácie dostali medzi širokú verejnosť.

Spolu s tým ako sa začali odvíjať prvé body prednášky a zneli značne poburujúce veci, rozhodol som sa snažiť si zapamätať čo najviac z toho, čo povedal a spájať svoje spomienky na jednoduché udalosti okolo mňa s cieľom pomôcť svojej pamäti do budúcnosti, pre prípad, že by som chcel urobiť to, čo robím teraz – zaznamenať to. Zároveň som si chcel zachovať širší pohľad na to, čo sa bude diať, a či to naozaj bude nasledovať predpovedaný smer – a naozaj sa tak dialo!

V tejto chvíli, aby som na to neskôr nezabudol, pridám niektoré vyjadrenia, ktoré zaznievali čas od času v priebehu celej prednášky. Jedno z týchto vyjadrení sa týkalo chystaných zmien. Výrok znel:

“Ľudia si budú musieť zvyknúť na myšlienku zmien, tak veľmi si zvyknúť na zmeny, že zmeny budú očakávať. Nič už nebude trvalo nemenné”. (Nothing will be permanent)

Toto často zaznievalo v súvislosti s ľudskou spoločnosťou, kde ľudia nebudú mať žiadne korene a ukotvenie, ale budú pasívne pripravení akceptovať všetky zmeny jednoducho z dôvodu, že to bude jediné, čo v priebehu svojho života poznali. To bolo do značnej miere v kontraste s generáciami až do tej doby, kde určité veci očakávate, že sú a zostanú na svojom mieste ako referenčné body vo vašom živote. Takže budú prinášané zmeny, zmeny budú predvídané, očakávané a akceptované, bez akýchkoľvek otázok.

Ďalší výrok, ktorý zaznieval z času na čas počas prezentácie bol:

“Ľudia sú príliš dôverčiví, ľudia sa nepýtajú správne otázky”. (People are too trusting, people don’t ask the right questions)

Niekedy pojem príliš dôverčivý bol použitý v zmysle, keď je niekto príliš hlúpy. Ale inokedy, keď povedal, že “Ľudia sa nepýtajú tie správne otázky”, znelo to takmer s náznakom ľútosti, akoby cítil úzkosť kvôli tomu, čoho bol súčasťou a dúfal, že ľudia to začnú spochybňovať a možno prestanú byť tak dôverčiví.

Skutočné a deklarované ciele

Ďalší výrok, ktorý bol opakovaný z času na čas, predovšetkým v súvislosti so zmenami zákonov a zvyklostí, bol:

“Všetko má dva účely. Jeden je predstieraný verejný účel, ktorý urobí záležitosť akceptovateľnú pre ľudí a druhý je ten skutočný účel, ktorý priblíži ciele zavedenia nového systému”.

Často hovoril:

“Neexistuje žiadna iná cesta, neexistuje žiadna iná cesta!” (There is just no other way, there’s just no other way!)

To znelo ako akási forma ospravedlňovania, predovšetkým na záver popisov nejakých mimoriadne ofenzívnych zmien. Napríklad podpora drogovej závislosti, o ktorej budem hovoriť neskôr.

Populačná kontrola

Bol veľmi aktívny v skupinách na kontrolu pôrodnosti (population control), hnutí za populačnú kontrolu a populačná kontrola bola ťažiskovým bodom tém, ktoré nasledovali po jeho úvodnej časti prednášky.

Povedal, že ľudská populácia rastie príliš rýchlo. Množsto ľudí, ktorí žijú v ktorejkoľvek dobe na planéte musí byť ohraničené, inak sa nám minie priestor pre život. Prerastieme možnosti našej produkcie potravín a znečistíme svet naším odpadom.

Povolenky na rodenie detí

Ľuďom nebude povolené mať deti iba preto, že chcú, resp. že sú neopatrní. Väčšina rodín bude limitovaná na dve deti. Niektorí ľudia budú mať povolené iba jedno dieťa, zatiaľ čo mimoriadni ľudia môžu byť vybraní a budú mať povolené tri deti. To z dôvodu, že koeficient nulového populačného rastu je 2,1 dieťaťa na úplnú rodinu. Takže niečo v zmysle, že každá 10. rodina by mohla mať povolené privilégium tretieho dieťaťa.

Pre mňa až do tohto momentu bolo slovné spojenie “populačná kontrola” primárne spájané so snahou obmedziť počet detí, ktoré sa narodia. Ale táto jeho veta o tom, čo bude ľuďom “povolené” a následne to, čo nasledovalo, zreteľne vyjasnili, že keď počujete slovo “populačná kontrola”, znamená to výrazne viac než iba kontrolu pôrodov. Znamená to kontrolu úplne každej činnosti celej svetovej populácie; oveľa širší zmysel pre daný pojem, než ktorý som mu dovtedy pripájal.

Spolu s tým, ako budete počúvať a spätne premýšľať o niektorých veciach, o ktorých budete počuť, začnete chápať, ako jednotlivé aspekty vzájomne do seba zapadajú v zmysle kontroly ľudského konania.

Presmerovanie účelu sexu

Nuž, od populačnej kontroly, prirodzený nasledujúci krok bol sex.

Povedal, že sex musí byť oddelený od reprodukcie. Sex je príliš príjemný a pohlavný pud príliš silný na očakávanie, že by sa ho ľudia vzdali. Chemikálie v potravinách a rozvodoch vody za účelom zredukovať sexuálny pud nie sú praktické. Stratégia riešenia teda bude nie snažiť sa znížiť sexuálnu aktivitu, ale naopak zvýšiť sexuálnu aktivitu, ale takým spôsobom, že ľudia nebudú mať deti.

Antikoncepcia všeobecne dostupná pre každého

Prvá v poradí zvažovania bola antikoncepcia. Antikoncepcia bude silne doporučovaná a bude veľmi úzko spojená v mysliach ľudí so sexom. Ľudia budú automaticky myslieť na antikoncepciu, keď budú rozmýšľať alebo pripravovať sa na sex a antikoncepcia sa stane všeobecne dostupnou pre každého.

Antikoncepčné prípravky budú umiestnňované v obchodoch s liekmi oveľa prominentnejšie, hneď vedľa cigariet a žuvačiek. Priamo na očiach všetkých, namiesto toho aby boli skrývané pod pultom, kde by si ich ľudia museli vyžiadať a možno by sa pri tom cítili zahanbeno.

Tento štýl otvorenosti bol spôsobom naznačiť verejnosti, že antikoncepčné prípravky sú rovnakou súčasťou života ako ktorákoľvek iná položka predávaná v obchode. Antikoncepčné prípravky budú propagované v reklamách a taktiež rozdávané v školách v súvislosti so sexuálnou výchovou!

Sexuálna výchova ako nástroj Svetovej vlády

Účelom sexuálnej výchovy bolo u detí už v mladom veku vyvolať záujem o tému, vytvoriť čím skôr v ich veku prepojenie medzi sexom a potrebou antikoncepcie, dokonca ešte skôr, než sa stanú sexuálne aktívne.

V tomto bode som si predstavil niektorých mojich učiteľov, predovšetkým na strednej škole a dospel som k názoru, že je úplne neuveriteľné predstaviť si ich, že by súhlasili, a ešte menej, že by sa niečoho takého zúčastnili a rozdávali študentom antikoncepciu. Avšak to iba odrážalo môj nedostatok chápania, ako títo ľudia pracujú. Toto bolo predtým, než začali programy školských kliník (school-based clinics).

Mnohé mestá v USA mali už v tej dobe zriadené školské klininy, čo sú primárne kliniky zamerané na antikoncepciu, kontrolu pôrodnosti a populačnú kontrolu. Základná myšlienka v pozadí bola, že prepojenie sexu s antikoncepciou, zavedené a posilnené v škole, sa prenesie do manželstva. A naozaj, ak sa mladí ľudia, keď dospeli, rozhodli zosobášiť, význam samotného manželstva bol oslabený. V jednej poznámmke naznačil, že väčšina ľudí sa pravdepodobne bude chcieť zosobášiť, ale už to viac nebude považované za nevyhnutnosť pre sexuálnu aktivitu.

Potraty financované z daní ako forma populačnej kontroly

Nie je prekvapením, že nasledujúci bod sa týkal potratov. Vtedy, v roku 1969, štyri roky pred súdnym procesom Roe vs. Wade, povedal:

“Potrat už viac nebude trestným činom”.

Potrat bude akceptovaný ako normálny, a pre ľudí, ktorí si ho nebudú môcť dovoliť zaplatiť sami, bude tento platený z daní. Antikoncepcia bude dostupná vďaka peniazom z daní, takže nikto nebude odkázaný na život bez antikoncepcie. Ak by školské sexuálne vzdelávacie programy viedli k častejším tehotenstvám u detí, tak toto nebolo nebolo vnímané ako problém. Rodičia, ktorí si myslia, že sú proti potratom z morálnych alebo náboženských dôvodov, zmenia svoj názor, keď to bude ich vlastné dieťa, ktoré otehotnie. Toto tak pomôže prekonať opozíciu proti potratom.

Zanedlho už iba zopár zatvrdencov bude naďalej odmietať vnímať potraty ako neakceptovateľné a na nich už nebude záležať.

Podpora homosexuality

“Ľuďom bude povolené, aby boli homosexuálni”, takto to bolo povedané. Už to nebudú musieť skrývať.

Okrem toho starí ľudia budú povzbudzovaní, aby pokračovali s aktívnym sexuálnym životom až do veľmi starého veku, tak dlho, ako len budú vládať. Každému bude povolené mať sex a užívať si ho akýmkoľvek spôsobom bude chcieť. Všetko bude možné. Takto to bolo prezentované. V tej súvislosti si spomínam, že som si myslel:

“To je ale riadne arogantné od neho alebo kohokoľvek on zastupuje, myslieť si, že môžu dávať alebo odopierať povolenie, čo smú ľudia robiť!”

Ale toto bola terminológia, ktorá bola použitá.

Provokatívne oblečenie

V rámci tejto témy bolo spomenuté oblečenie. Štýly oblečenia budú urobené viac stimulujúce a provokujúce. V roku 1969 bola éra mini sukní, keď tieto mini sukne boli veľmi-veľmi vysoké a veľmi odhaľujúce. Povedal:

“Nie je to len otázka množstva pokožky, ktorá je odhalená, čo robí oblečenie sexuálne zvodné, ale tiež iné, drobnejšie veci, ktoré sú často navádzajúce”.

Veci ako pohyb, strih oblečenia a typ látky, umiestnenie príslušenstva na oblečení.

“Ak má žena atraktívne telo, prečo by ho nemala ukazovať?”

Nebol povedaný žiaden detail ohľadom toho, čo bolo myslené “provokatívnym oblečením”, ale od tej doby, ak ste sledovali zmeny v štýloch oblečenia, modré džínsy majú taký strih, že sú výrazne tesnejšie priliehajúce v rozkroku. Vytvárajú záhyby. Tieto záhyby sú v zásade v tvare šipky. Línie, ktoré smerujú pohľad človeka na určité anatomické oblasti.

Prednáška sa diala približne v dobe aktivít “spáľte svoje podprsenky”. Naznačil, že mnohé ženy by nemali chodiť bez podprseniek. Potrebujú podprsenky aby vyzerali atraktívne, takže namiesto zakazovania podprseniek a ich pálenia, sa podprsenky vrátia. Ale budú tenšie a mäkšie, umožňujúce viac prirodzený pohyb. Nebolo to špecificky povedané, ale každopádne, veľmi tenké podprsenky odhaľujú oveľa viac bradavky a všetko pod sebou než ťažké podprsenky, ktoré boli v kurze až do tej doby.

Technológie na umelú reprodukciu

Predtým v prednáške spomenul, že sex a reprodukcia budú oddelené.

Budete mať sex bez reprodukcie a potom tu bude technológia na reprodukciu bez sexu. To by sa robilo v laboratóriu. Naznačil, že už je veľa, veľa výskumu v behu ohľadom výroby detí v laboratóriu. Bolo to rozobrané trochu podrobnejšie, ale už si nespomínam na detaily. S veľkým množstvom tých technológií som sa od tej doby reálne stretol. Nedokážem sa už rozpamätať tak dobre, aby som dokázal odlíšiť, čo povedal on a čo som sa neskôr dozvedel ako všeobecnú lekársku informáciu.

Význam rodín zoslabne

Rodiny budú veľkostne limitované. Už sme spomenuli, že nebude povolené mať viac než dve deti. Rozvody sa stanú oveľa jednoduchšie a bežnejšie. Väčšina ľudí, ktorí sa zosobášia, sa zosobáši viac než jeden krát.

Väčšina ľudí sa však sobášiť nebude. Nezosobášení ľudia budú spolu chodiť do hotelov a dokonca spolu žiť. To bude veľmi bežné – nikto sa nad tým nebude pozastavovať. Bude to široko akceptované ako nijak sa nelíšiace od života zosobášených.

Stále viac žien bude pracovať mimo dom. Stále viac mužov bude pracovne premiestňovaných do iných miest a v rámci svojich zamestnaní stále viac mužov bude musieť cestovať. Z toho dôvodu bude náročnejšie pre rodiny, aby zostali spolu. To bude viesť k tomu, že zosobášené vzťahy budú nestabilné a z toho dôvodu budú mať ľudia menšiu ochotu mať deti.

Veľké rodiny (extended families) budú menšie a priestorovo viac vzdialené. Cestovanie bude po istú dobu jednoduchšie a lacnejšie, takže ľudia, ktorí budú potrebovať cestovať, budú mať pocit, že sa môžu vracať k svojim rodinám, a nie že boli nečakane od svojich rodín oddelení. Avšak jeden z netto efektov jednoduchších rozvodových zákonov kombinovaný s propagáciou cestovania a sťahovania rodín z jedného mesta do druhého, bol za účelom vytvoriť nestabilitu v rodinách.

Ak manžel aj manželka obaja pracujú a jeden partner bol pracovne premiestnený do iného mesta, druhý z parnerov sa nemôže len tak jednoducho presťahovať tiež. Zakrátko sa buď partner/partnerka vzdá svojej práce v novej lokalite a zostane doma, zatiaľ čo iní z regiónu odchádzajú, alebo sa partner/partnerka vzdá práce v domovskom regióne s rizikom, že nenájde v novom bydlisku zamestnanie. Značne diabolský prístup k celej záležitosti.

Súvisiace videá a dokumenty