fbpx
Zmeň svoj život
Tématika Nebies

Geoinžinierstvo – riadenie počasia

V Jižní Dakotě, v roce 2013, zemřelo téměř dvě stě tisíc kusů skotu kvůli silné sněhové bouři. Sněhové vločky, které vypadaly jako kusy vaty, ucpaly jejich nosní dírky a zadusily je. Teplota v sousedících státech v té době dosahovala 32°C. V letech 2013 a 2017 zemřely stovky tisíc kusů lam a alpak v důsledku neobvyklých mrazů v Peru, v zemi, která se rozprostírá až k rovníku.

V následujícím roce se všude po světě v desítkách oblastí objevila krupobití, kdy kroupy dosahovaly velikosti basebalových míčků. Od USA po Srbsko, v Austrálii, v Jižní Africe, kroupy byly tak velké, že dokonce poškodily pilotní kabiny letadel a zapříčinily nouzová přistání. Tyto zvláštní extrémy počasí jsou vzkazem pro nás, že v přírodě se odehrává cosi velmi špatného.

Kromě jmenovaných událostí se každý den objevují silné bouřky a vichřice, tornáda a hurikány, extrémní cyklóny, písečné bouře, zaznamenáváme vysoké teploty a sucha, vodní smršti i ohnivá tornáda. Posledních 150 let nás vědci varují před zvyšujícím se obsahem CO2 v atmosféře, který je příčinou skleníkového efektu a zvyšující se teploty na celém světě.

Přesto to, co vidíme, je spíše opakem. Extrémní chladné počasí této logice odporuje. Není divu, že se kolem tohoto tématu objevuje tolik zmatku a frustrace. Co se tedy doopravdy děje? Když se podíváte na širší souvislosti obecně přijímaného názoru, najdete nejen příčiny extrémně chladného počasí – ačkoliv se má naše planeta oteplovat, ale to, co zjistíte, vás může šokovat. A to zejména proto, že důkazy máte přímo před očima.

Technologie sloužící ke změnám počasí, o kterých nám tvrdí, že jsou pouze výzkumem pro budoucí použití, jsou již používány.

HAARP a prírodné katastrofy

Říkají nám, že technologie nás mají ochránit před výkyvy teplot a zabránit mizejícím pobřežím. Zároveň ale poškozují naši atmosféru, půdu a oceány. Znehodnocují život jako takový, zapříčiňují strašlivé bouře, jejichž četnost se zvyšuje jako nikdy předtím. Bohužel, pokud to budeme i nadále ignorovat nebo popírat a nebo opomíjet ty, kteří se nás v tomto ohledu snaží vzdělat, udržitelnost života na této planetě bude vydána na milost hrstce lidí u moci, kteří se úporně snaží udržet současný stav a přesvědčit nás o nesprávnosti našeho pohledu.

Na stránkách „Universe Inside You“ se snažíme pozdvihnout vaše vědomí, abychom probudili lidstvo a dodali mu sílu. Rozumíme tomu, že to, co nyní uslyšíte, je kontroverzní, a tak vás jen žádáme o vyslechnutí.

Nutil vás někdy někdo, abyste se podívali na nějakou informaci, abyste si ji vyslechli, ačkoliv byla v rozporu s tím, co jste se snažili zjistit? Je skutečně potřeba nutit lidem pravdu o čemkoliv? Je nutné, aby byla pravda obhajována? George Orwell napsal: V čase globálního podvodu je sdělování pravdy revolučním skutkem. Připojte se k nám a vytvořte s námi novou realitu, ve které odhalíme utajované geoinženýrství, které se odehrává přímo před vašima očima, proč je udržováno v tajnosti, a jak strašlivý má vliv na nás a naše prostředí.

Najděte svůj vlastní důvod, abyste se připojili k rostoucímu počtu lidí, kteří se snaží získat zpět svou moc, aby dokázali ovlivňovat měnící se klima prostředky, které podporují život místo toho, aby ho ničily.

Ve své knize „Svět pronásledovaný démony“ Carl Sagan píše:

„Mám neblahé tušení o Americe v časech mých dětí a vnoučat… kdy budou úžasné technologické prostředky v rukách pouhé hrstky lidí, kteří nebudou reprezentovat veřejný zájem těmto věcem alespoň porozumět, kdy lidé ztratí schopnost realizovat vlastní plány a nebo se na tyto věci autorit relevantně dotazovat…”

Jestli jste si mysleli, že řízení počasí patří do světa sci-fi, je to pochopitelné – nejste sami.

Existují důvody, proč se v médiích o tom sotva mluví. V případě, že jste ani tyto zprávy nezaznamenali, zde je několik informací pocházejících z čínských zdrojů. Chybějící diskuse o modifikaci počasí na západě a vágní definice uvedená na Wikipedii vás mohou vést k názoru, že se jedná o relativně novou technologii.

Ve skutečnosti byl první patent na produkci deště registrován již před více než stoletím, v roce 1881. Patenty na vytváření umělých mraků byly registrovány téměř před sto lety, v roce 1927. Byl rozvinut patentem na rozmisťování mraků v roce 1947, což dává dohromady proces, kterým klimatologové vytvářejí déšť.

Kolem roku 1952 se objevovaly novinové titulky jako tyto „Řízení počasí jako zbraň ve studené válce“ měly představovat technologický pokrok v modifikaci počasí. Poté, kdy v roce 1962 prezident Lyndon B. Johnson prohlásil „Kdo kontroluje počasí, kontroluje svět.”, informace tohoto typu, zdá se, zmizely. Pochopitelně. Mnoho lidí nevědělo o tom, že řízení počasí může být používáno jako válečná zbraň, takže projekty jako „Popeye“ ze 60. let se uskutečnily bez povšimnutí.

Tento projekt byl využit k zákeřnému zhoršení průběhu období monzunových dešťů ve Vietnamu. Projekt „Nile Blue“ měl zase za cíl ovlivnit produkci cukru na Kubě. Ken Caldeira, vědec zabývající se atmosférickými jevy, se zúčastnil diskuse o řízení počasí jako válečné zbrani a diskutovanými tématy byly například uměle vyvolané přílivové vlny, které by dokázaly zničit celá pobřeží nebo zanesení patogenních prvků do mračen.

Ačkoliv se jedná o minimálně diskutované téma, důležitost počasí jako válečné zbraně se rovná vědeckému objevu rozbití atomu. Dane Wigington je odvážný bojovník za transparentnost modifikace počasí a tvrdí, že modifikace počasí je jako korunovační klenot každé země, který může být zneužit k tomu, aby byla země donucena k okupaci.

Dodává, že každá země může být pokořena, aniž by tušila, že prošla válkou. Na rozdíl od nukleárního útoku může být válka prostřednictvím řízeného počasí vedena v tajnosti a vina se dá vždycky svést na rozmary matky přírody. Válka vedená prostřednictvím modifikace počasí je vždy záludná a zákeřná.

Nemůžeme se tedy divit, že se OSN snažilo tento typ válek zastavit už v roce 1977. Pokud byste byli vojenským vůdcem, dokážete si představit, že se byste dobrovolně vzdali tak silné zbraně, která nejen zaručuje vaše vítězství, ale zajišťuje vaší zemi udržení si reputace, protože se to vše děje tajně? To vše vede k zamyšlení, kolikrát byl někdo úmyslně zesměšňován jen proto, že řekl něco, co znělo jako bláznivá fantazie, ačkoliv je jasné, že nemáme k dispozici všechny informace.

Modifikace počasí zahrnuje i geoinženýrství, což je podle oficiální definice úmyslné modifikování přirozených přírodních procesů, které mají vliv na životní prostředí za účelem zvrácení globálního oteplování. Hrstka lidí rozhodla o tom, že zastaví globální oteplování nikoliv redukcí našich energetických zdrojů, ale tím, že zabrání slunečnímu záření, aby dopadalo na povrch Země. Nazývá se to „řízení slunečního záření“ pomocí stejného procesu, který připomíná erupci sopky.

Existuje celá škála způsobů, aby bylo slunečnímu záření zabráněno v dosažení zemského povrchu a ohřívání planety, ale zaměříme se pouze na jeden z nich: vstřikování aerosolových směsí do stratosféry pomocí letadel (VASS). Obhájci metody VASS tvrdí, že tato metoda je řešením globálního oteplování. Vysvětlení najdeme v pořadu, který byl uveden v roce 1980, tedy přibližně před 40 lety.

Informuje o tom, jak stopy zanechané v atmosféře letadly pomáhají chránit před teplem slunečního záření. Takže se už vědělo poměrně dlouho, že tato metoda je efektivní. Podobné informace v nás mají navodit důvěru v tento proces.

Víme přeci, že změny klimatu mohou způsobit přesuny miliónů lidí a tyto změny byly identifikovány jako největší národní ohrožení. Podívejme se ale na strategii VASS z jiného úhlu pohledu. Co přesně je používáno k vytváření umělé vrstvy mračen? V roce 2013 jsme dostali odpověď. Prof. David Keith, nejuznávanější americký vědec, který se věnuje geoinženýrství, se objevil v televizním pořadu „Stephen Colbert Show“, kde představil svou knihu „Případ pro inženýrství podnebí“.

Co zde bylo řečeno jsou zřejmě ty nejdůležitější informace, které kdy veřejně zazněly ohledně jinak utajených praktik geoinženýrství.

Keith: Můžeme vlastně vstřikovat kyselinu sírovou do naší stratosféry, 20 km nad našimi hlavami a můžeme to využít, abychom zastavili oteplování planety.

Colbert: Počkejte, takže můžeme vstřikovat něco do naší atmosféry?

Keith: Vstřikovat polutanty do atmosféry, které zabrání oteplování.

Colbert: Jak se to dělá?

Keith: Máte flotilu upravených komerčních letadel a oni ročně vypustí dvacet tisíc tun kyseliny sírové do stratosféry a pak musíme každý další rok vypustit trochu víc. Z dlouhodobého hlediska to neznamená, že můžeme zapomenout na snižování emisí obecně. – budeme je muset snižovat…

Colbert: Jednou k tomu určitě dospějeme.

Keith: Ale zatím tedy zahalíme zemi do oblaků z kyseliny sírové. Lidi mají hrůzu, když o tom mluvíme, mají strach, že tohle nám zabrání snižovat celkové emise.

Colbert: A také to, že jde o kyselinu sírovou.

Keith: Už teď vypouštíme do ovzduší 50 milionů tun kyseliny sírové do ovzduší v podobě plynů které zabijí asi milión lidí ročně po celém světě.

Colbert: Aha, takže bude dobré vypustit ještě víc, říkáte.

Keith: Tady se bavíme o procentu z toho množství.

Colbert: 1 % navíc znamená, že zabijeme o deset tisíc víc lidí.

Keith: Umíte dobře počítat.

Colbert: No a co se stane s tou kyselinou, když ji vypustíte? To tam nahoře prostě už zůstane?

Keith: Pomocí deště se dostane na povrch, ale jen o trochu více, než co se teď děje.

Colbert: A může se stát, že se nám to nějak vymstí?

Keith: No to je starší názor, který je znám už od dob prezidenta Johnsona.

Colbert: Viděl jste ty letadla ve vzduchu? Jak za nimi zůstávají takové ty stopy? Možná že všechna ta letadla vypouštějí chemii do atmosféry a strýček Sam nám to zapomněl říct.

Keith: Ne, to je extrémně nepravděpodobné.

Colbert: Co? Jakože strýček Sam zapomněl něco říct svým občanům? To se mi zdá extrémně pravděpodobné! A možná že ten váš nápad už dávno realizují!

George Orwell: „Skutečný reklamní génius má za úkol prodat vám řešení i problém.“

Vypravěčka: Takže tento světově známý klimatolog nám říká, že pokud dokážeme do stratosféry vstříknout jen „trochu více“ kyseliny sírové a kovových nano-částic do stratosféry, můžeme efektivně odrazit zpět sluneční teplo, i když to zabíjí desítky tisíc lidí. Abychom si tím mohli koupit další čas a zbavit se vlastní zodpovědnosti za znečištění způsobené fosilními palivy. Kdybyste dostali na výběr, souhlasili byste s tím, abyste dobrovolně vdechovali tyto toxiny? Abyste je přidávali do půdy, do potravin a vody?

Aby společnosti jako BP, Exxon, Chevron a další měly větší moc a zvyšovaly svůj zisk? Řekneme si nyní víc o zmiňovaných kovových nano-částicích a jejich vlivu na lidi a planetu. Ale nejdřív si povšimněte toho, jak zastánci VASS zdůrazňují, že se jedná o použití v budoucnu. Právě jsme slyšeli čtyřicet let staré prohlášení, že systém funguje. Takže proč nám neustále opakují, že vše je zvažováno jako potenciální řešení, když nám důkazy říkají, že se to už děje. Joseph Goebbels, nacistický mistr propagandy, řekl:

„Pokud řeknete obrovskou lež a budete ji opakovat, lidé jí nakonec uvěří.“

Je tedy zcela zásadní, aby Stát použil veškerou svou moc zneškodnit nesouhlasný názor, protože pravda je smrtelně nebezpečný nepřítel lži a v důsledku také největší nepřítel Státu.“ Výzkum modifikace počasí začal mnohem dřív, než se dostal na veřejnost v roce 1980. Tento dokument byl prezentován americkému senátu v roce 1978. Odhaluje, že výzkum implementace mračen začal již v roce 1947, s devastujícími důsledky na životní prostředí. Věřili byste, že výzkum začal ještě mnohem dřív?

Admirál Richard E. Byrd, nositel vyznamenání za zásluhy, napsal knihu „Sám“, kde popisuje své zážitky z výzkumu v Arktidě. Nikdo by si v té době nevšiml, že na přebalu knihy jsou nakresleny umělé útvary na obloze. Kniha byla publikována v roce 1938. Stojí za povšimnutí, že po první světové válce, kdy byly tyto technologie zkoumány v polárních oblastech, se admirál Byrd podělil o zkušenosti s veřejností prostřednictvím zašifrovaných sdělení.

Již jsme to zmiňovali v našem videu o duté zemi, které bylo z Youtube ze zvláštního důvodu smazáno a můžete očekávat, že se znovu objeví. Mimochodem, vydavatel u pozdějších vydání knihy změnil její přebal. Toto se událo před osmdesáti lety.

Takže pokud máme věřit současným informacím o tom, že technologie modifikace počasí je zkoumána kvůli budoucímu použití, což znamená, že od dob, kdy výzkum začal, mezitím jsme už zvládli vyslat sondy k planetě Pluto, dokázali jsme naklonovat formy života, vyvinuli jsme umělou inteligenci, vyrobili jsme nadzvuková letadla, objevili jsme internet, mobilní telefony a více, ale podle všeho nemáme žádný pokrok v implementaci umělých mraků a VASS. Je to vůbec možné?

Kevin Shipp byl v minulosti vyznamenaný důstojník CIA. Ve své knize „Ze společnosti stínů“ odhaluje šokující fakta o geoinženýrství, včetně masivního vypouštění aerosolových směsí nad hlavami obyvatel a elektromagnetických sítí, používaných k manipulaci vzduchových hmot. Tyto technologie byly zkoumány a implementovány po mnoho desetiletí. Když vidíme, jak neuvěřitelně efektivní, komplikované a jak nebezpečné jsou tyto technologie pro živé organismy, není divu, že se na veřejnost dostalo tak málo informací.

Carl Sagan ve své knize „Svět pronásledovaný démony“ píše:

„Jedna z nejsmutnějších lekcí dějin je tato: Když jsme dostatečně dlouho balamuceni, máme tendenci odmítat jakýkoliv důkaz balamucení. Pravda nás přestane zajímat. Balamucení nás pohltilo. Je totiž příliš bolestné přiznat si, dokonce sami před sebou, že jsme tím byli pohlceni. Jakmile jednou dáte šarlatánovi moc nad sebou samým, už ji skoro nikdy nezískáte zpět.“

Pojďme se tedy podívat, čím nás balamutí: Takzvané kondenzační stopy.

Kondenzačné stopy (Chemtrails)

Mlha se zvedá, mračna se hýbou a proměňují, ale dnes? Stopy za letadly zůstávají hodiny a hodiny nad našimi hlavami, v horkém vzduchu. Nakonec se rozprostřou a vytvoří kompaktní tenký mlžný opar na obloze. Pokud zvážíme stratosférické podmínky, vlhkost a teplotu, něco tady prostě nesedí. Stopy jeden den pokrývají oblohu a další den zmizí, ačkoliv se počasí vůbec nezmění.

Edward Griffin v dokumentu „Co to vlastně vůbec rozprašují?“ vysvětluje rozdíl mezi běžnými kondenzačními stopy a VASS, kterým někteří lidé říkají „chemtrails“. Z důvodu, že tohle slovo bylo označeno za „konspiraci”, vám jeho používání způsobí nemalý odpor u lidí.

Pokud nebudete vědět nic jiného, pamatujte si, že běžná stopa za letadlem, která je tvořená z většiny párou, nebude takto přerušovaná. Protože VASS nebo chemtrails obsahují kovové nano-částice, jak víme od Davida Keithe a Kevina Shippa, jsou elektromagneticky vodivé. Pokud na zemi stojí Nexrad, neboli nová generace radarů, síť mikrovlnných zářičů, pak může manipulovat vzduchovou hmotou. Tato manipulace tvoří nepřirozeně přesné geometrické vzorce v mračnech.

Je to podobný jev, jako když magnetem pohybujete hromádkou kovových pilin. ž do 40. let minulého století za sebou letadla nezanechávala trvalé stopy. Ale dnes vojenská letadla, používaná pro VASS, jsou ze zemského povrchu téměř neviditelná, ale stopy, které za sebou zanechávají, jsou velmi zřetelné. V posledních letech byly systémy VASS přidány také do komerčních letadel a stopy za letadly jsou dnes na nebi mnohem četnější, než kdykoliv předtím.

Zde vidíte patent, který popisuje systém vypouštění aerosolů. Vypouštěcí trysky vypadají takto. Zde vidíte fotky nádrží uvnitř letadel. Jsou velice rozdílné oproti vodním nádržím, které se používají k běžné simulaci zátěže letadla při testovacích letech. Všimněte si rozdílu vodních nádrží a nádrží používaných pro VASS, vypadají jako obří plechovky piva. Pokud by stopy byly pouze ,běžné kondenzační stopy měli byste také vědět, že 90 % vzduchu, který prochází letadlovým motorem, se ani nespaluje,

což je to, co tvoří teplo, které tvoří kondenzační stopy. U obyčejného tryskového paliva ke kondenzaci dochází jen při specifických podmínek. Umíte si představit, jak by to vypadalo, kdyby za sebou vozidla zanechávala takto husté kondenzační stopy? Na silnicích by nebylo nic vidět.

Jakékoliv informace o VASS se během let stávají vzácnější. Letecké společnosti podléhají striktním dohodám o mlčenlivosti. Prostřednictvím WikiLeaks ale unikla informace, že letecké společnosti dostávají od vlád miliardy dolarů, takže není pochyb, že letecké společnosti udělají cokoliv, co je po nich požadováno.

Někdy je jednodušší vidět les plný stromů, když se podíváte na celkový obrázek. Zde jsou fotografie stop z výšky. Můžete si všimnout dokonale geometrických tvarů nepřirozených mraků. Jakkoliv se nám vědci snaží namluvit, že VASS je technologie zvažovaná do budoucna, pravdu vidíme přímo před sebou. Děje se to nyní a děje se to už dlouho.

Ken Caldeira, vědec, kterého jsme zmiňovali na začátku, říká, že asi dvě stě testů bylo provedeno nad hlavami běžné populace, bez jejich vědomí a souhlasu. Další informace o efektivním použití letadel byly publikovány v časopise Smithsonian, kde vysvětlují, že snížení slunečního záření je čistě náhodné. Informace jsou nejspíše předkládány proto, aby byla veřejnost lépe připravena strategii VASS v budoucnu přijmout, jak si OSN, David Keith a další přejí. Naučili jsme se „počmáranou“ oblohu přijmout jako přirozený jev.

Ačkoliv se i Spojené státy snaží informace o existenci tohoto programu potlačit, v březnu 2019 se USA a Saúdská Arábie postavily proti snaze OSN, aby veřejnost pochopila potenciální snahy o vstřikování aerosolů do stratosféry za účelem odklonění slunečního záření. Zdá se, že tyto světové mocnosti mají vlastní agendu a nemají zájem o výhody, které jim tyto technologie mohou poskytnout.

Nyní, když rozumíte celému konceptu, věnujte pozornost stopám na obloze. Jak dlouho zůstávají viditelné, jak se za během několika hodin rozprostřou a vytvoří tenký mlžný opar, který udržuje chladnější klima.

Někdy můžete vidět efekty mikrovlnného záření, když mraky vytvoří nepřirozené linie a geometrické formace. I když nebudete obloze věnovat pozornost, nemůžete si nevšimnout propagandy, která vše popírá. Jakou má toto vše souvislost s extrémy počasí? Protože modifikace počasí je téměř beze zbytku vyloučena z veřejné diskuse, je předpokládáno, že i extrémní projevy počasí jsou normální.

Celá planeta je propojená a ovlivňování počasí nemá nikdy jen izolované projevy. Jedna oblast ovlivňuje celý zbytek planety. Je tedy logické, že extrémní teplota v jedné oblasti může vést k naprostému opaku v sousedící oblasti.

Podle mnoha zdrojů informací, které jsme zmiňovali, existuje celá síť frekvenčních vysílačů, která se rozprostírá napříč zeměmi a je používaná k ovlivňování srážek a suché vzduchové hmoty. Obecné vysvětlení říká, že tyto vysílače pouze monitorují počasí. Ale podíváme-li se na radarové mapy, vidíme něco jiného. Vidíme, jak vysílají mikrovlnné záření.

Na neupravených obrázcích z radaru můžete vidět důkazy, jak jsou frekvence vysílány v dokonalém okruhu. Můžeme vidět, že vysílače emitují rádiové frekvence, které bombardují kovové nano-částice v atmosféře, hliník, baryum a další, jak zmiňoval David Keith.

Tato reakce způsobuje, že vzduchová masa je elektromagneticky nabitá a způsobuje elektrickou reakci, která dramaticky zahřívá ionosféru až na teplotu pět a 5500 °C což způsobuje, že se větrné proudy začnou rychle otáčet. Ty pak vytvářejí kopule buď s vysokým nebo naopak nízkým tlakem, což má za následek oddělené oblasti s extrémně rozdílnými srážkami. Stejně jako magnet dokáže směřovat železné piliny, také teplota nebo srážky mohou být na podobném principu nasměrovány, jednoduše „vypnuty“ nebo „zapnuty“.

Podobně když jsou srážky potřeba, je možné použít princip chemického vysrážení ledu, aby vznikla bouře, která se může projevit krupobitím, kdy kroupy mají nepřirozený obrovský tvar. Tyto kroupy rozhodně nejsou zmrzlá vodní pára.

Mohou technologie opravdu zapříčinit takové velké bouře? Jak jsme zmiňovali, je možné dohledat patenty pro všechny tyto technologie. Podívejte se sami. Když jsou implementovány strategie na vytvoření srážek nebo veder, pak sousedící oblast zaplatí počasím opačného extrému. Jestli se vám to zdá přehnané, myslíte, že je náhoda, že v roce 2015 Spojené státy vydaly nařízení o mlčenlivosti Národnímu meteorologickému úřadu, Národnímu úřadu pro oceán a atmosféru a americkému ministerstvu obchodu?

Jedním z nejvíce šokujících aspektů geoinženýrství a VASS je naprostá lhostejnost vůči tomu, jaký efekt mají používané kovy na zdraví a život. Hliník se v izolované podobě v přírodě nenachází, pouze v kombinaci s jinými prvky nebo sloučeninami. Nyní hliník můžeme najít všude – v čerstvé vodě, v oceánech i na nejvyšších vrcholcích hor. V souvislosti s použitím hliníku v programu VASS je šokující, jak nebezpečný tento kov je.

Dr. Russell Blaylock je neurochirurg, který se snažil uveřejnit, jaké účinky má toxicita kovy na lidi. Poukazuje na to, že lidské mozky obsahují stále vyšší a vyšší obsah hliníku, a to zejména v souvislosti s onemocněním mozku, jako je Alzheimer, skleróza nebo Parkinsonova choroba a roztroušená skleróza.

Dr. Blaylock říká, že tyto choroby nesouvisejí se stárnutím populace. Jejich příčinou jsou toxiny, jako je hliník, včetně hliníku, který se nachází v očkovacích látkách. Podotýká, že nikdo nám o tomto neříká pravdu. Uvádí, že když se tyto kovy jako hliník, baryum a stroncium zkombinují, jsou násobně toxické.

Největším poškozením jsou kognitivní dysfunkce, včetně ztráty paměti. Čím menší částice je, tím je větší šance, že doputuje do mozku, kde zůstává. Dr. Blaylock není v těchto závěrech výjimkou. I jiní neurobiologové prokázali spojení mezi hliníkem a Alzheimerovou chorobou.

Pokud rozumíme, že VASS může přispívat k epidemii kognitivních, neurologických a autoimunitních onemocnění v naší populaci, nepřekvapí nás následující prohlášení Dr. Blaylocka:

„Modlím se, aby piloti, kteří tyto nebezpečné substance vstřikují do atmosféry, pochopili, že tím ničí také životy a zdraví svých blízkých.“

Kdo platí za to, že se naše fosilní paliva stále používají? Další toxickou zátěž můžeme najít v mrtvých oceánech a v našem vodstvu. Existuje bez pochyb mnoho příčin, které k celkovému problému přispívají, ovšem geoinženýři nám vysvětlili, že zvýšené množství železa v oceánu znamená zvýšený počet řas.

Řasy jsou prospěšné, protože se živí uhlíkem, které získávají z ovzduší. Vysoké množství řas ale ničí čerstvou pramenitou vodu a oceánskou vodu, potoky a řeky, jakoby nestačil problém s plasty. Toxická zátěž je vidět i v půdě, což znamená, že se stává součástí plodin a stromů, což veškerý život činí zranitelným vůči jejímu efektu. Vidíme mnoho příčin ztráty našeho přirozeného prostředí, ale tento neviditelný neřád se na nás chystá dlouhý čas. Způsobuje, že naše prostředí je otrávené a nemocné.

Je to docela jiné než toxicita z radiace. Toto je jen jeden z viditelných důsledků geoinženýrství a programu VASS.

Překvapuje vás nyní, že je tady tak obrovská snaha kontrolovat informace a přesvědčit nás, že ty nerozpouštějící se stopy na obloze nejsou nic jiného, než zkondenzovaná pára? Zamyslete se nad následujícím. Vlády, vědci a dokonce i OSN mají k dispozici velké množství informací o tom, že geoinženýrství je už po dlouhou dobu realitou. Představte si, jak by vypadalo zpravodajství, pokud by existovalo transparentní informování o technologiích, které jsou používány.

Namísto obvyklých předpovědí počasí bychom slyšeli něco jako:

„Dnes v Ohiu se budou implementovat umělé mraky. Jako důsledek můžete očekávat výkyvy v počasí. Pravděpodobně se vyskytnou bouřky ve vzdálenosti do 100 km od Toleda, a pokud žijete za touto oblastí, zažijete pravděpodobně následující tři dny bez vlhkosti.”

Takové zpravodajství je velmi nepravděpodobné, takže si dokážeme představit velmi nechutné důvody, proč se takové informace o modifikaci počasí nedovídáme. Stejně jako mnoho jiných informací, i téma modifikace počasí je silně cenzurováno. Jestli potřebujete další důkazy, najděte se výtisk časopisu Discover z 13. prosince 2017. A nebo si najděte na Youtube videa na téma geoinženýrství, nebezpečí.

Dnes zřejmě najdete už jen videa, která geoinženýrství obhajují. Jsou i lidé, kteří pravdu sdílí za cenu velkého rizika pro sebe a svoji rodinu. Mezi odvážné patří i tato mladá vojenská pilotka, která se zhrozila, když zjistila, jak moc ubližuje lidem při svých tajných misích. Cítí jako svou povinnost, aby veřejně odhalila, co se doopravdy odehrává nad našimi hlavami na obloze. Změny v oficiálním příběhu se dějí tak pomalu, že je často ani nepostřehneme.

Před několika lety jsme se dovídali, že lidská činnost má největší vliv na takzvaný skleníkový efekt. Tyto informace se nyní změnily.

Podle Googlu lidská činnost už není důvodem skleníkového efektu, je to příliš slunečního záření! Naše ztenčená atmosféra propouští do nižších vrstev příliš mnoho slunečního záření, které se pak od zemského povrchu odráží zpět do atmosféry a to způsobuje ohřívání.

Závěrem je, že geoinženýrství a manipulace našeho vnímání bylo zvoleno namísto udělání té správné věci, jako je rozvoj směrem k čistým zdrojům energie. Politici nevnímají naše obavy, a tak pokračujeme v používání fosilních paliv a vědci nám stále tvrdí, že odklánění slunečního záření je „stále zkoumáno“ – hlavně příliš nepozorujte oblohu.

Jak říká David Icke: „Nejzákeřnější lež je ta, která je přímo před našima očima.“ Dane Wigington říká:

„Jak velký musí být slon s nápisem ‚geoinženýrství‘ v našem obýváku, aby se už nemohl před našima očima ukrýt?”

Slýchávali jsme, že nastal čas, abychom přestali stavět továrny s komíny, abychom omezili naši produkci oxidu uhličitého. Víme to už po dlouhá desetiletí. Ale zabýváme se příliš vlastní bezpečností a touhou po úniku z této situace, než abychom se rozhodli něco takového udělat.

Tyto naše pocity byly převráceny a zneužity k tomu, aby byl zachován status quo a stále stejné rozložení sil. Stovky lidí, pracujících ve skrytu, rozhodly bez vědomí nebo souhlasu nás všech, použít mocné technologie na potlačení globálního oteplování a ovládnout celé národy. Ačkoliv se OSN snaží být v těchto informacích více transparentní, světové mocnosti si to nepřejí.

Hrstka mocných se před námi neskloní, pokud nebudeme sjednocení, informovaní a nezastavitelní. Nejsme v tomto podvodu bez šance. Pokud něco není pravda, můžeme se k tomu postavit jinak. Ale útočení a označování něčeho za konspirační teorii může být mocnou formou propagandy, která má za cíl vyvolat zmatení a nevěrohodnost pravdy To, co vidíme, je zneužití moci a útok na lidskou důstojnost. Copak nechceme zdravou planetu pro naše děti?

Záver

Pokud chceme, musíme se naučit naslouchat a porozumět. Nemůžeme jen útočit. Abychom toto téma uzavřeli, zkuste si představit svůj pocit, když jste se dověděli, že spalování fosilních paliv, jako je ropa a uhlí, produkuje velké množství oxidu uhličitého, který se v naší atmosféře, jako ve skleníku, postupně hromadí. Ať už jste jakéhokoliv věku, určitě jste došli k přesvědčení, že musíme začít používat jiné zdroje energie – čisté a obnovitelné, a to předtím, než zvyšující se teplota zničí naše životní prostředí.

Dnes vidíte, jak byla tato myšlenka „úspěšná“. Bohužel a navzdory desetiletím dobré vůle a snahy, ropný a těžební průmysl je mocnější, než kdykoliv předtím.

Na světě je nás přes sedm a půl miliardy. Skoro každý člověk je na tomto průmyslu nějakým způsobem závislý. Globální oteplování a VASS nejsou lež. Jedinou pravděpodobnou lží je údajná snaha našich vlád situaci za posledních sto let změnit, přesměrovat naše životy k čistým zdrojům energie. A také odtržení se od mocných společností, které zároveň plní jejich kapsy. VASS nebo chemtrails jsou označovány jako konspirační teorie, abyste nedůvěřovali vlastním smyslům v tom, co sami vidíte, zatímco hegemoni si podmaňují zranitelné země, které jsou devastovány extrémy počasí.

Znečišťovatelé a průmysl zůstává beze změny, vše je pod pevnou kontrolou. Možná ten nejrozumnější způsob, jak bychom mohli všichni žít – obnovitelné zdroje energie, byly převálcovány jinou strategií. Modifikace počasí a jeho řízení dovoluje mocným společnostem a armádě, aby si udržely svou finanční a fyzickou moc.

A taky jim to dovoluje pracovat tajně, ze zákulisí. Geoinženýrství funguje, dočasně. Ale jeho cena, kterou zaplatíme, je v důsledku extrémně vysoká. Ironií je, že geoinženýrství vzniklo jako pomoc na záchranu našeho životního prostředí a nyní se jednoznačně stává součástí dlouhodobého problému.

Přispívá ke znečištění prostředí na všech úrovních – ovzduší, vody, půdy i veškerého života. Existuje důvod, proč si nápad s osidlováním Marsu získal tolik pozornosti. Gaia a naše děti potřebují, abychom se probudili ze stavu spokojenosti. Čas k přechodu na čisté zdroje energií odeznívá. Kdybychom ze současného stavu pokračovali na cestě dál, aniž bychom znečišťovali planetu oxidem uhličitým, máme šanci.

Pamatujte: „Příroda nikdy neříká jednu věc a moudrost jinou.“ (Juvenal)

Překlad: Kateřina Miltner
Titulky: David Formánek

Citáty od prorokyne Ellen White

Pôvodca všetkého zla pôsobí aj prostredníctvom prírodných živlov, aby žatva smrti nepripravených ľudí bola bohatšia. Pozná tajomstvo prírodných dejov a všemožne sa snaží ovládnuť živly do takej miery, do akej mu to dovolí Stvoriteľ. Keď mu kedysi dovolil skúšať Jóba, tento Boží muž prišiel v následných pohromách o stáda, služobníctvo, domy a deti. Boh chráni svoje stvorenie pred mocou tohto zákerného nepriateľa.

Keďže kresťanský svet pohŕda Božím zákonom, Boh urobí to, čo povedal – zbaví zem požehnania, prestane chrániť tých, ktorí broja proti jeho poriadku a učia, ba nútia robiť iných to, čo robia svojvoľníci. Koho Pán prestal chrániť, toho zákonite ovládne satan. Takých vie v záujme vlastných zámerov zahrnúť priazňou a všemožne im pomôcť. Iných zase stíha utrpením.

————————–

Satan pôsobí skrze živly, aby žal žatvu nepripravených duší. Študuje tajnosti prírody a používa všetkej svojej moci, aby ovládal živly, pokiaľ mu to Pán Bôh dovolí. Keď mu bolo dovolené trápiť J—ba, ako rýchle bol zničený dobytok, domy, služobníci i deti, ako jedna pohroma stihala druhú akoby v okamihu!

Je to P. Bôh, ktorý chráni Svoje tvory a ostriha ich pred ničiacou mocou. Ale kresťanský svet opovorhol Božím zákonom; a Pán učiní to, čo prehlásil, — zadrží Svoje požehnanie od zeme a prestane sa starať o tých, čo sa vzbúrili proti Jeho zákonu, a prinucujú ostatných robiť to samé. Satan má pod dozorom všetkých, ktorých P. Bôh obzvlášte nechráni. Niektorým dopomáha k zdaru a blahobytu, aby tým dosiahol svojich vlastných zámerov; a iných zas vťahuje do nesnádz a svedie ich k tomu, aby verili, že je to P. Bôh, ktorý ich trápi.

————————–

Satan sa predstavuje ľuďom ako zázračný lekár, ktorý vie vyliečiť všetky choroby, pritom však choroby a nešťastia prináša sám, a to tak, že ničí celé veľké mestá, mení ich na rumoviská a vyľudnenú púšť. Podobne pôsobí aj dnes. Svoju moc prejavuje v nešťastiach a pohromách na mori i na zemi, vo veľkých požiaroch, ničivých víchriciach, v strašných krupobitiach, búrkach, záplavách, zemetraseniach a v tisícorakých iných spôsoboch.

Zničená úroda má za následok hlad a biedu. Smrteľnou nákazou znečistené ovzdušie prináša zástupom ľudí smrť. Niet pochýb, že takýchto katastrof bude stále pribúdať a budú rozsiahlejšie. Rany postihnú ľudí i zvieratá.

Trúchli, vädne zem…, zem pod svojimi obyvateľmi je znesvätená, veď prestúpili zákony a prekročili ustanovenia, zrušili večnú zmluvuIzaiáš 24,4.5.

Súvisiace videá a dokumenty