fbpx
Zmeň svoj život
Doba koncaNový svetový poriadok – New World Order (NWO)Teológia

New World Order (NWO) – 5.časť

Reštrikcie v cestovaní a implantované I.D.

Cestovanie, namiesto toho, aby bolo také jednoduché ako bývalo pre starú generáciu, sa stane veľmi obmedzené. Ľudia budú potrebovať povolenia k cestovaniu a budú potrebovať dobrý dôvod k ceste. Ak nebudete mať dobrý dôvod na vašu cestu, nebude vám povolené cestovať.

Každý bude potrebovať ID (identifikáciu). Na začiatku to bude ID karta, ktorú budete nosiť so sebou a budete musieť ukázať, keď vás k tomu vyzvú. Už vtedy bolo naplánované, že neskôr bude vyvinutý nejaký typ zariadenia, ktorý bude implantovaný pod pokožku a bude špeciálne kódovaný na identifikáciu daného jedinca. To eliminuje možnosť falošných ID dokladov a taktiež eliminuje možnosť, aby ľudia hovorili “Nuž, stratil som svoj ID doklad”.

Problém v súvislosti s týmito podkožnými implantátmi bol v tom, ako získať materiál, ktorý by zostal v pokožke resp. pod pokožkou bez toho, aby vyvolal obrannú reakciu tela proti cudziemu telesu, kedy by telo objekt buď odmietlo alebo spôsobilo infekciu, a zároveň aby to bol materiál, do ktorého bude možné zaznamenávať informácie a spätne ich získať nejakou formou skenera, v podmienkach, kedy nebude implantát odmietaný telom.

Bol spomenutý kremík (Silicon). O kremíku sa v tej dobe myslelo, že bude veľmi dobre telom tolerovaný. Bol používaný na zväčšovanie pŕs.

Ženy, ktoré mali pocit, že ich prsia sú príliš malé, dostávali silikónové implantáty a domnievam sa, že to trvá doteraz. Každopádne kremík bol v tej dobe vnímaný ako sľubný materiál na oba účely: aby zostal v tele bez nepriateľskej imunitnej reakcie a aby bol schopný uchovať informácie čitateľné následne elektronickými prostriedkami.

(pozn. prekl: je zjavné, že tu došlo k zámene pojmomv Silicon (kremík, Si-14, používaný v počítačových polovodičoch ako oxid kremičitý SiO2) a Silicone (silikón, organický polymér [R2SiO]n , používaný na zväčšovanie pŕs a izolačné účely). Treba však vziať do úvahy, že v roku 1988 boli u bežných ľudí znalosti o konštrukcii počítačov limitované a tak v očiach človeka s lekárskym vzdelaním mohol silikón a polovodičový kremík znieť ako rovnaká vec)

Kontrola nad zdrojmi jedla

Zásoby jedla sa dostanú pod prísnu kontrolu.

Ak by sa populačný rast nespomalil, môžu byť narýchlo vytvorený nedostatok jedla, aby ľudia pochopili hrozbu preľudnenia.

Napokon, bez ohľadu na to, či sa populačný rast spomalí alebo nie, zásobovanie jedlom bude dané pod centralizovanú kontrolu, tak aby ľudia mali dosť jedla, aby boli dobre živení, ale aby nemali dosť na to, aby podporovali akýchkoľvek utečencov pred novým systémom. Inými slovami, ak by ste mali priateľa alebo príbuzného, ktorí odmietli prijať nový systém.

Pestovanie vlastného jedla bude postavené mimo zákon. To bude urobené pod nejakou formálnou zámienkou. Na začiatku som spomínal, že vždy pre každú vec boli dva účely – jeden predstieraný účel a druhý skutočný účel. A ten predstieraný účel v tomto prípade by bol, že pestovanie svojej vlastnej zeleniny je rizikové, že by to šírilo infekcie alebo niečo v tom zmysle.

Takže tá akceptovateľná myšlienka by bola ochraňovať konzumentov, avšak tá skutočná myšlienka by bola obmedziť produkciu jedla a pestovanie svojho vlastného jedla by sa stalo nelegálnym. A pokiaľ budete aj naďalej pokračovať v nelegálnych aktivitách ako napríklad pestovanie svojho vlastného jedla, tak ste zločinec.

Ovládanie počasia

Potom nasledovala zmienka o počasí. To bol ďalší skutočne ohromujúci výrok. Povedal:

“Dokážeme, resp. v dohľadnej dobe budeme schopní ovládať počasie.” Povedal: “A tým nemyslím iba rozprašovanie jodidových kryštálov do oblakov, aby sme vyvolali dážď, to tu už dávno je, ale SKUTOČNÉ ovládanie počasia”.

Počasie bolo vnímané ako vojnová zbraň, zbraň schopná ovplyvňovať verejnú politiku. Bude možné vytvoriť dážď, resp. odoprieť dážď za účelom ovplyvniť určité oblasti a priviesť ich pod vašu kontrolu.

Boli tam dva aspekty, ktoré boli značne ohromujúce. Povedal:

“Na jednej strane môžete vyvolať sucho počas rastového obdobia, takže nič nevyrastie a na druhej strane môžete vyvolať silné dažde počas obdobia zberu úrody, takže polia budú príliš rozbahnené na zber úrody, a naozaj, sme schopní urobiť oboje”.

Nebolo povedané, ako by to bolo dosiahnuté. Iba bolo povedané, že to už je reálne, resp. že je to veľmi, veľmi blízko k realizácii.

Politika

Povedal, že veľmi málo ľudí v skutočnosti naozaj rozumie, ako funguje vláda. Bolo to niečo v zmysle, že zvolení predstavitelia sú ovplyvňvaní takými spôsobmi, že si ani len neuvedomia, že vykonávajú plány, ktoré boli pre nich vopred predpripravené a myslia si, že oni sami sú autormi tých plánov. V skutočnosti sú však manipulovaní spôsobom, ktorému nerozumejú.

Vieme predvídať, ako ľudia zareagujú. Urobia presne to, čo chceme

Niekde v rámci prednášky povedal dva výroky, ktoré sem chcem teraz vložiť. Nespomínam si, kde v rámci prednášky zazneli, ale sú platné v zmysle všeobecného pohľadu na vec. Jeden výrok znel:

“Ľudia dokážu niesť vo svojej mysli a konať naraz na základe dvoch vzájomne si protirečiacich myšlienok, za predpokladu, že tieto dve protirečiace si myšlienky sú udržiavané dostatočne ďaleko od seba”.

Druhý výrok znel:

“Môžete veľmi dobre predpovedať, ako racionálni ľudia zareagujú na určité okolnosti alebo na určité informácie, s ktorými sa stretnú. Z toho dôvodu, aby ste dosiahli reakciu, akú chcete, jediná vec čo potrebujete, je kontrolovať typ dát alebo informáci, ktoré sú ľuďom prezentované alebo typ okolností, v ktorých sa ocitnú. A keďže sú to racionálne uvažujúci ľudia, urobia práve to, čo chcete od nich, aby urobili. Často nemusia plne chápať, čo robia alebo prečo.”

Falšovaný vedecký výskum

Niekde v tejto súvislosti zaznel aj výrok pripúšťajúci, že niektoré vedecké výskumné dáta môžu byť – a v skutočnosti aj boli – sfalšované za účelom prinieť požadované výsledky. Tu vtedy povedal:

“Ľudia sa nepýtajú správne otázky. Niektorí ľudia sú príliš dôverčiví”.

Toto bol zaujímavý výrok, pretože rečník aj sála bola plná doktorov medicíny, a údajne veľmi objektívna nezaujatá veda a vedecký výskum tam bola všade a všetko. Falšovať vedecké výskumné dáta v takomto prostredí je ako rúhanie sa v kostole. To proste nerobíte.

OSN a zavádzanie Svetovej vlády

Každopádne, náhle z čista jasna sa má objaviť nová Medzinárodná Svetová Rada (New International Governing Body) spolu so Svetovým súdnym dvorom (World Court), pravdepodobne prídu prostredníctvom OSN, avšak nie nevyhnutne cez tieto štruktúry. Môžu prísť aj inými cestami. Akceptovanosť OSN bola v tej dobe bola vnímaná ako nie tak veľká, akú očakávali. Budú pokračovať snahy zvyšovať význam OSN.

Ľudia budú stále viac a viac navykaní myšlienke vzdania sa časti národnej suverenity. Ekonomická vzájomná previazanosť bude podporovať tento cieľ z mierového uhla pohľadu. Snaha vyhnúť sa vojnám to podporí z pohľadu obáv z prejavov nepriateľstva. Organizátori plánu si uvedomovali, že realizácia mierovou cestou bude lepšia než realizovanie prostredníctvom vojny.

Klasické vojny sú už zastaralé. Jadrové zbrane pri zavádzaní NWO

V tomto bode bolo povedané, že vojna je “zastaralá” (obsolete). Pomyslel som si, že to je zaujímavá fráza, pretože zastaralý znamená niečo, čo kedysi bývalo užitočné a teraz už nie je užitočné. Avšak vojna je zastaralá kvôli jadrovým bombám, už nie je kontrolovateľná/ovládateľná. Predošlé vojny mohli byť kontrolované/riadené, ale ak jadrové zbrane padnú do nesprávnych rúk, môže dôjsť k neúmyselnej nukleárnej katastrofe. Nebolo povedané, kto sú tie “nesprávne ruky”.

Mali sme voľný priestor domyslieť si, že možno sú tým myslení teroristi, ale v posledných rokoch si kladiem otázku, či tie nesprávne ruky nemôžu zahŕňať aj ľudí, o ktorých sme predpokladali, že po celú dobu jadrové zbrane mali, zatiaľ čo v skutočnosti ich nemali.

Podobne ako bolo povedané, že priemysel v USA bude zachovaný – v malom rozsahu pre prípad, že by svetové plány nevyšli; proste pre prípad, ak by sa nejaká krajina alebo nejaká vplyvná osoba rozhodli vystúpiť zo stáda a ísť svojou vlastnou cestou, núka sa otázka, či to mohlo platiť aj ohľadom jadrových zbraní.

Keď povedal, že by mohli padnúť do nesprávnych rúk, bol tam výrok, že vlastníctvo jadrových zbraní bolo od začiatku úzko kontrolované, čo do istej miery implikovalo, že ktokoľvek mal nukleárne zbrane, bolo mu zámerne umožnené ich získať. To by nevyhnutne zahŕňalo Sovietsky Zväz, ak ich v skutočnosti vôbec vlastnia. Ale spomínam si, že som sa vtedy divil:

“Hovoríte nám, alebo naznačujete nám, že naša krajina ochotne poskytla tieto zbrane Sovietom?”

V tej dobe to pôsobilo ako hrozne nepredstaviteľná vec, urobiť niečo také alebo to čo i len pripustiť. Lídri Sovietskeho Zväzu sa však javia tak závislí od Západu, že sa núka otázka, či neexistovala nejaká obava, že by sa mohli pokúsiť uplatniť svoju nezávislosť, ak by naozaj vlastnili/získali tieto zbrane. Takže neviem. Je to niečo, o čom sa dá dajme tomu špekulovať.

Koho teda myslel, keď povedal: “Ak tieto zbrane padnú do zlých rúk”? Možno naozaj iba teroristov.

Každopádne, nový systém bude zavedený, ak nie prostredníctvom mierovej spolupráce, kedy sa všetci dobrovoľne vzdajú národnej suverenity, tak potom privedením krajiny na pokraj nukleárnej vojny. Každý bude tak vydesený, keď vypukne hystéria z možnosti nukleárnej vojny, že budú búrlivé protesty verejnosti žiadajúce dojednanie mieru a ľudia sa ochotne vzdajú národnej suverenity za účelom dosiahnutia tohto mieru, a týmto spôsobom bude zavedený nový medzinárodný politický systém”. Po tomto nasledovala veľmi pôsobivá hláška:

“Ak by bolo príliš veľa ľudí na správnych miestach, ktorí by tomu vzdorovali, možno bude potrebné použiť jednu, dve alebo možno aj viac jadrových bômb.”

Povedal, že toto by bolo pravdepodobne potrebné na presvedčenie ľudí, že “to myslíme vážne” (We mean business). Za tým nasledoval výrok, že:

“Po tom, čo by boli odpálené jedna či dve bomby, tak každý, aj tí najviac vzdorujúci, by sa poddali.”

Povedal niečo takéto:

“Tento vyjednaný mier bude veľmi presvedčivý”.

približne v takom kontexte, že celá vec bude vopred naaranžovaná, ale nikto o tom nebude vedieť. Ľudia, ktorí budú o vyjednávaní počuť, budú presvedčení, že sú to skutočné vyjednávania medzi znepriatelenými mocnosťami, ktoré napokon dospeli k pochopeniu, že mier je lepší než vojna.

V tomto kontexte rozoberania témy vojny a zastaralosti vojny zaznel aj výrok, že na vojne boli aj niektoré dobré veci. Jedna z nich bola, že aj tak raz musíte zomrieť a ľudia niekedy vo vojne dostanú príležitosť preukázať veľkú odvahu a hrdinstvo. Ak zahynú, zahynuli statočne a ak prežijú, dostane sa im uznanie. Takže v každom prípade, trápenia vojny pre vojakov stoja za svoju cenu, pretože toto je odmena, ktorú dostanú za svoje bojovanie.

Ďalšie prezentované opodstatnenie pre vojny bolo, že ak si uvedomíte, že by tie milióny mŕtvych z prvej svetovej a druhej svetovej vojny neboli zomreli, ale ďalej žili a mali deti, tak by tu boli milióny a milóny ďalších ľudí a už teraz by sme boli preľudnení. Takže tieto dve veľké vojny vlastne slúžili prospešnému účelu oddialiť príchod éry preľudnenia.

Avšak dnes už existujú pre jedincov aj pre vlády technologické prostriedky na kontrolu preľudnenia, a preto v tomto ohľade sú už vojny zastaralé. Už nie sú potrebné. A okrem toho sú zastaralé aj z dôvodu, že jadrové zbrane by mohli zničiť celý svet. Vojna, ktorá bola kedysi kontrolovateľná, by sa v súčasnostni mohla dostať mimo kontrolu a z týchto dvoch dôvodov je v súčasnosti zastaralá.

Terorizmus

Bola tiež reč o terorizme. Terorizmus bude široko používaný v Európe a v iných častiach sveta.

Terorizmus v tej dobe nebol považovaný za potrebný v Spojených Štátoch. Mohol by sa stať potrebným v USA v prípade, ak by USA nepostupovali dostatočne rýchlo k akceptácii nového systému. Avšak prinajmenšom v blízkej budúcnosti nebol plánovaný. A ak predsa, iba vo veľmi miernej podobe. Možno terorizmus nebude u nás potrebný, ale implikácia bola, že bude naozaj použitý, ak by to bolo nutné.

Spolu s tým prišla trocha zanadávania, že Američania sa tu majú aj tak príliš dobre a že trochu terorizmu by pomohlo presvedčiť Američanov, že svet je naozaj nebezpečné miesto alebo by mohol byť, ak neprenecháme kontrolu tým správnym inštitúciam.

Finančná kontrola

Bola tam debata o peniazoch a bankách. Jeden výrok znel:

“Inflácia je nekonečná. Môžete pridať nekonečný počet núl za nejaké číslo a umiestniť desatinnú čiarku kamkoľvek chcete”,

ako indikácia, že inflácia je nástrojom ovládačov.

Peniaze budú predovšetkým v podobe úverov. Bolo to už v tej dobe. Peniaze sú primárne úverová (credit) vec, ale kolobeh peňazí v budúcnosti nebude v podobe hotovosti alebo fyzicky hmatateľných vecí, ale ako elektronický úverový signál. Ľudia budú so sebou nosiť peniaze iba vo veľmi malých čiastkach na nákup drobných vecí ako žuvačky alebo balíček cukríkov. Akýkoľvek nákup v nejakej významnejšej sume bude robený elektronicky.

Vaše zárobky budú elektronicky zapisované na váš účet. Bude existovať jednotný (single) bankový systém. Môže mať na prvý pohľad vzhľad viac než jednej banky, avšak vo finále to v zásade bude systém jedinej banky, takže keď vám pošlú výplatu, vaše peniaze budú zapísané na váš súvahový účet a potom, keď si niečo kúpite v okamihu nákupu, bude to odpočítané z vášho súvahového účtu a vy so sebou nebudete nosiť žiadne peniaze.

Taktiež môžu byť uchovávané počítačové záznamy o čomkoľvek, čo ste kedy kúpili, takže ak budete nakupovať príliš mnoho nejakého konkrétneho výrobku alebo ak by nejaký úradník chcel vedieť, čo robíte so svojimi peniazmi, môžu sa pozrieť do histórie a pozrieť si vaše nákupy a zistiť, čo ste v minulosti nakupovali.

Bol tam výrok, že akýkoľvek nákup významnejšej ceny – napríklad automobil, bicykel, chladnička, rádio, televízor a podobne – môže mať určitý typ identifikátora, vďaka čomu môže byť sledovaný, takže veľmi rýchlo – čokoľvek by bolo či už vyhodené alebo ukradnuté – úrady budú schopné zistiť, kto to kúpil a kedy. Umožnia to v budúcnosti počítače.

Možnosti našetriť si peniaze budú výrazne zúžené. Ľudia skrátka nebudú schopní si našetriť akúkoľvek významnejšiu mieru majetku (wealth). Bol tam postreh, že majetok predstavuje moc a majetok v rukách príliš veľa ľudí nie je dobrý pre ľudí v čele štátu. A tak ak máte príliš mnoho peňazí, môžete byť zdanení. Čím viac peňazí si našetríte, tým vyššie sadzby daní budú na vaše úspory, takže vaše úspory sa v skutočnosti nikdy nedostanú príliš ďaleko. A taktiež, ak by ste vykazovali vzorec správania, že sporíte príliš moc, môžu vám znížiť plat. Povedali by:

“Nuž, sporíte si peniaze namiesto toho, aby ste ich utrácali. Zjavne tie peniaze nepotrebujete”.

Základná myšlienka je v zásade zabrániť ľuďom, aby si nahromadili akýkoľvek majetok, pretože by to mohlo mať z dlhodobého hľadiska ničivý vplyv na systém.

Ľudia budú povzbudzovaní aby si požičiavali peniaze formou úveru a následne budú povzbudzovaní nesplácať svoje dlhy, čím zničia svoju vlastnú dôveryhodnosť. Tá myšlienka za tým je, znovu, ak ste príliš hlúpi na múdre nakladanie s úverom, tak to dáva úradom príležitosť na vás tvrdo udrieť, keď budete mať z úveru všetky peniaze minuté.

Elektronické platby budú spočiatku založené na najrôznejších typoch kreditných kariet, ktoré boli v určitom rozsahu používané už v roku 1969, aj keď nie tak veľmi ako v súčasnosti. Ľudia budú mať kreditné karty s elektronickým prúžkom na boku a keď si na ne zvyknú, tak potom bude poukázané na výhodu mať všetko skombinované do jedinej kreditnej karty, slúžiacej ako jediný univerzálny platobný systém a aby ste nemuseli nosiť so sebou všetky tie plastové kartičky.

Implantáty

Takže nasledujúci krok bude jediná karta a potom nasledujúci krok bude nahradenie tejto karty podkožným implantátom.

Karta môže byť stratená alebo ukradnutá, môže spôsobovať rôzne problémy: môže byť s niekým cudzím vymenená za účelom skomplikovať identifikáciu.

Na druhej strane podkožný implantát nie je možné ani stratiť ani sfalšovať ani previesť na inú osobu, takže vy a vaše účty budú identifikované bez akejkoľvek možnosti omylu. A tieto podkožné implantáty by sa umiestňovali na nejaké miesto, kde by boli pohodlné na nosenie, napríklad vaša pravá ruka alebo čelo. V tej dobe, keď som to počul, som nepoznal text z Knihy Zjavení. Prednášajúci pokračoval:

“Teraz niektorí z vás, ktorí ste čítali Bibliu, budete spájať význam tohto s Bibliou”.

ale pokračoval popretím akéhokoľvek Biblického významu. To je vraj iba racionálny prístup k tomu, ako by systém mohol pracovať a mal pracovať a nie je nutné v tom hľadať akékoľvek nadprirodzené biblické princípy. Ako hovorím, v tej dobe som príliš nepoznal texty Zjavení. Krátko nato som sa s nimi oboznámil, a význam toho, čo povedal, bol naozaj šokujúci. Nikdy na to nezabudnem.

Bola tam tiež zmienka o implantátoch, ktoré budú používané na sledovanie človeka pomocou vysielania rádiových signálov. Tieto implantáty môžu byť umiestnené pod kožu alebo ako zubný implantát vložený v podobe výplne do zuba, takže či už utečenci alebo iní občania budú môcť byť identifikovaní pomocou určitej frekvencie z ich osobného vysielača a budú môcť byť lokalizovaní kedykoľvek a kdekoľvek akýmkoľvek úradom, ktorý by ich chcel nájsť. To by bolo obzvlášť užitočné u niekoho, kto utiekol z väzenia.

Televízor ktorý vás sleduje

Bolo tam viac informácií o sledovaní osôb. Jedna ďalšia vec, ktorú povedal:

“Budete sledovať televíziu a niekto iný bude v tej istej chvíli na centrálnej monitorovacej stanici sledovať vás”.

Televízne súpravy budú mať zariadenie, ktoré to bude umožňovať. Televízor nebude musieť byť zapnutý, aby to bolo funkčné. Taktiež môže byť televízor používaný na monitorovanie toho, čo práve v televízii pozeráte. Dozorujúci ľudia následne budú vedieť, čo v televízii pozeráte a ako reagujete na to, čo pozeráte. A vy ani nebudete vedieť, že ste sledovaní, zatiaľ čo pozeráte svoju televíziu.

Akým spôsobom presvedčíme ľudí, aby akceptovali tieto zariadenia do svojich domov? Nuž, ľudia si ich kúpia spolu s tým, keď si budú kupovať svoj vlastný televízor. Spočiatku vôbec nebudú vedieť, že to tam je.

Toto bolo popísané spôsobom, ktorý dnes poznáme ako káblovú televíziu, ktorá nahradí anténovú televíziu. Keď si kúpite televízor, toto monitorovacie zariadenie bude skrátka jednou zo súčiastok televízora a väčšina ľudí na začiatku nebude mať dostatok znalostí, aby vedeli, že to tam je. A následne daný kábel bude slúžiť na prenos sledovacích správ do monitorovacej centrály.

V dobe, keď už ľudia zistia, že toto monitorovanie prebieha, budú zároveň z množstva rôznych dôvodov veľmi závislí na televízore, rovnakým spôsobom, ako sú ľudia v súčasnosti závislí od telefónu. Jedna z vecí, na ktoré bude televízor používaný, budú nákupy. Nebudete musieť kvôli nákupom vyjsť z domu.

Proste si iba zapnete svoj televízor a tam bude spôsob interakcie s vaším televíznym kanálom, kde si uložíte, čo chcete nakúpiť. A budete môcť prepínať prepínačom z miesta na miesto, aby ste si vybrali buď chladničku alebo oblečenie. To bude na jednej strane pohodlné, ale na druhej strane vás to urobí závislými od vášho televízora, takže vstavané monitorovacie zariadenie bude niečo, bez čoho sa skrátka nezaobídete.

Dráty, ktoré vás odpočúvajú

Okrem toho tam tiež bola reč o zvukovom monitoringu, pre prípad, že by úrady chceli počuť, čo sa deje iných v miestostiach, než kde je televízor. Ohľadom toho zaznel takýto výrok:

“Každý drát, ktorý ide do vášho domu, napríklad drát od telefónu, môže byť použitý týmto spôsobom”.

Pamätám si to predovšetkým z toho dôvodu, že to už bolo dosť blízko konca prednášky a keď sme opúšťali prednáškovú sálu, povedal som niečo jednému z mojich kolegov o tom, že pôjdem domov a vytrhám z môjho domu preč všetky káble, až na to, že som vedel, že by som sa nezaobišiel bez telefónu. A kolega, s ktorým som hovoril, sa javil ako hluchý. Dodnes neverím, že by si vôbec pamätal, o čom sme sa rozprávali alebo čo sme vtedy počuli, pretože som sa ho to pýtal. Ale v tej dobe pôsobil ohromene.

Bolo spomenuté, že predtým než sa všetky tieto zmeny s elektronickým monitoringom uvedú do činnosti, budú jazdiť všade po meste servisné nákladné autá, pracovať s káblami a ukladať nové káble. Týmto spôsobom budú ľudia, ktorí sú “vnútri”, vedieť, ako plány napredujú.

Súkromné vlastníctvo domov sa stane minulosťou

Súkromné bývanie sa stane minulosťou.

Náklady bývania a financovanie bývania budú postupne navyšované až do výšky, kedy si ich väčšina ľudí nebude môcť dovoliť. Ľuďom, ktorí už vlastnia vlastné domy, bude povolené si ich ponechať, ale s postupom rokov bude pre mladých stále viac a viac náročné kúpiť si dom.

Mladí ľudia sa budú stále viac stávať podnájomníkmi, hlavne v prenajatých bytoch alebo domoch so zdieľaným vlastníctvom (condominiums).

Stále viac a viac nepredaných domov bude zostávať prázdnych. Ľudia si ich jednoducho nebudú môcť kúpiť. Ale napriek tomu ceny domov neklesnú. Logicky by ste si mysleli, že prázdny dom, cena pôjde dole a ľudia si ho kúpia. Ale zaznel tam výrok v zmysle, že ceny budú držané vysoko dokonca aj vtedy, ak bude na trhu toľko voľných domov, že voľný trh nebude schopný fungovať.

Ľudia si nebudú môcť dovoliť kúpiť dom a postupe čoraz väčšia časť populácie bude nútená žiť v nájomných bytoch. Malé byty, v ktorých nebude možné ubytovať príliš veľa detí.

Potom spolu s tým, ako bude klesať počet vlastníkov domov, napokon sa stanú menšinou. Nebude k nim existovať žiadna sympatia zo strany majority, ktorá bude prežívať v nájomných bytoch a tak tieto domy budú môcť byť zabrané prostredníctvom zvýšených daní a ďalších regulácií, ktoré budú zničujúce pre vlastníkov domov, ale akceptovateľné pre majoritu.

Úplne na záver bude ľuďom určované, kde budú bývať a bude bežné, že s vami v byte budú bývať osoby nepatriace k rodine. To všetko v podmienkach, kedy nebudete vedieť, ako veľmi môžete komukoľvek dôverovať. Všetko bude pod kontrolou centrálneho ubytovacieho úradu.

Pamätajte na to v roku 1990, keď sa vás budú pýtať: “Koľko máte spální vo svojom dome? Koľko máte záchodov vo svojom dome? Postavili ste si v dome hernú miestnosť? (game room)” Takáto informácia je osobná a nejedná sa pre vládu o “národný záujem” v podmienkach našej súčasnej Ústavy. Napriek tomu sa vás budú tieto otázky pýtať a rozhodnite sa, ako na ne chcete odpovedať.

Príchod totalitárneho globálneho systému

Keď nový systém preberie moc, od ľudí sa bude očakávať prehlásenie vernosti k nemu, aby tak preukázali, že k nemu nemajú žiadne výhrady ani citovú viazanosť k starému systému.

“Nebude tam žiaden priestor”, povedal, “pre ľudí, ktorí neprijmú nový systém. Nemôžeme nechať takýchto ľudí voľne sa potulovať po krajine, takže títo ľudia budú prevezení na špeciálne miesta”,

a tu už si nespomínam na presné slová, ale odvodil som z toho, že na týchto špeciálnych miestach kam budú odvezení, nebudú žiť veľmi dlho. Mohol povedať niečo v zmysle,

“humánne odstránení” (disposed of hummanely)

ale nedokážem si to vybaviť príliš presne, iba ten dojem, že systém ich neplánuje podporovať, ak nebudú ochotní prijať daný systém. To by nechávalo smrť ako jedinú alternatívu.

Niekde v tejto línii povedal, že nebudú žiadni mučedníci (martyrs). Keď som to počul prvý raz, myslel som si, že to znamená, že ľudia nebudú zabití. Ale ako sa prednáška rozvíjala, to čo myslel bolo, že nebudú zabití alebo odstránení spôsobom, ktorý by mohol slúžiť ako inšpirácia pre iných ľudí, akým mučedníci inšpirujú. Namiesto toho povedal niečo ako:

“Ľudia proste zmiznú.”

Rôzne nezaradené témy

Sem na záver pridám ešte zopár dodatočných bodov, ktoré som zabudol zaradiť tam, kam by sa viac hodili.

Zavedenie nového systému, povedal, prebehne pravdepodobne počas nejakého víkendu v zime. V piatok večer sa všetko zavrie a v pondelok ráno, keď sa každý ráno zobudí, bude oznámené, že bol nastolený Nový Systém.

Počas procesu prípravy USA na tieto zmeny, bude každý výrazne viac zaneprázdnený, s nedostatkom voľného času a možností skutočne sa dívať okolo seba a vidieť, čo sa deje okolo.

Taktiež nastanú zmeny a narastie zložitosť ohľadom uchovávania svojich vlastných investícií. Investičné nástroje sa budú často meniť. Taktiež úrokové sadzby sa budú často meniť, takže bude veľmi zložité uchovať si to, čo ste si už v minulosti zarobili.

Zaujímavá vec ohľadom automobilov. Bude to vyzerať akoby existovalo veľké množstvo rôznych typov automobilov, ale keď sa pozriete pozornejšie, uvidíte vyskú mieru duplicity. Budú urobené tak, aby vyzerali rôznorodo pomocou chrómovaných doplnkov, krytov kolies a takýchto vecí, ale keď sa človek pozrie detailnejšie, tak zistí, že rovnaký automobil bol vyrobený viac než jedným výrobcom.

Toto mi nedávno udrelo do očí, keď som bol na parkovisku a videl vedľa seba malý Ford – zabudol som už značku – a malý japonský automobil, ktoré boli prakticky identické s výnimkou drobných detailov ako počet otvorov v diskoch kolies, kovových doplnkov a tvaru prednej mriežky chladiča. Ale keď ste sa pozreli na základné časti automobilu, boli identické. Zhodou okolností boli zaparkované priamo vedľa seba, takže mi to udrelo do očí a znovu mi to pripomenulo to, čo bolo povedané mnoho rokov dozadu.

Už sa teraz ponáhľam, pretože sa blížim ku koncu pásky. Dovoľne mi tu stručne zhrnúť tému tým, že všetky tieto veci boli povedané jedným konkrétnym človekom v jednom konkrétnom čase na jednom konkrétnom mieste a týkajúce sa takého veľkého množstva rôznych ľudských činností, a môžete sa sami pozrieť a vidieť, ako veľa z nich sa už medzičasom stalo realitou.

Tým myslím zmeny uskutočnené medzi vtedajškom a dneškom (1969-1988) a veci, ktoré sú plánované pre budúcnosť. Myslím, že niet žiadnych pochýb, že celé toto je riadené a že za tým naozaj existuje sprisahanie (conspiracy).

Otvára sa pred nami otázka, čo s tým urobiť. Myslím, že prvá vec je vložiť našu vieru v Boha a modliť sa a prosiť ho, aby nás viedol. A druhá vec, ktorú môžeme urobiť, je informovať podľa možností čo najviac ďalších ľudí, do tej miery, do akej budú ochotní sa o tému zaujímať. Niektorým ľuďom to proste bude jedno, pretože sú príliš zaneprázdnení riešením svojich vlastných osobných problémov.

Ale myslím, že tak veľmi, ako je to možné, by sme sa mali snažiť informovať ďalších ľudí, ktorí by o to mali záujem a znovu vložiť našu vieru a dôveru v Boha a nepretržite sa modliť, aby nám ukázal cestu a dal odvahu prijať, čomu môžeme čeliť v blízkej budúcnosti. Na rozdiel od sľubov o mieri a spravodlivosti, ktoré tak často počúvame v súčasnosti. To je klišé! Trvajme na slobode a spravodlivosti pre všetkých.

 

Poznámka prekladateľa:

O tri roky neskôr, v roku 1991, bola nahratá ešte tretia páska v podobe rozhovoru dr. Lawrenca Dunegana s novinárkou Randy Engelovou. Dopĺňal v ňom rôzne ďalšie informácie, na ktoré zabudol pri nahrávaní prvých dvoch pások z roku 1988. Neviem, či budem mať čas preložiť aj túto tretiu pásku, ale dva úryvky sa sem veľmi hodia ako doplnenie záverečných informácií:

Je toho výrazne viac, ale už nemáme čas, takže pri tom dnes skončíme (str.22, stĺpec 1)
================================================

R.E. (…): Ako dlho tá prednáška trvala?

D.L.D: Dve hodiny. Rozprával viac než dve hodiny, čo bolo viac, než väčšina rečníkov obvykle rozpráva a jedna zo zaujímavých vecí… prednášku nedokončil. Začínal už byť pokročilý čas a povedal:

“Je toho oveľa oveľa viac, ale to by sme tu mohli byť celú noc, takže je čas to ukončiť”.

A myslím, že je to signifikantné, že tam existovalo ešte mnoho ďalších vecí, o ktorých sme sa nikdy nedozvedeli. (…)

====================

D.L.D: Už si nespomínam v súvislosti s prvými dvomi páskami, spomenul som tam výrok, kedy povedal “Tentoraz to urobíme správne!” ?

R.E.: Nie.

D.L.D: Bolo tam toľko detailov k zapamätaniu. Ale keď spomínal tému zavedenia Nového Svetového poriadku, tak povedal:

“Tentoraz to urobíme správne” (This time we’re going to do it right).

A okamžite som si kládol otázku: “čo tým myslíš, tentoraz?”. Nebolo tam žiadne explicitné vysvetlenie, ale myslím, že je pomerne jednoducho odvoditeľné, že predošlé pokusy mali niečo dočinenia s Treťou ríšou…

(poznámka prekladateľa: výrazne pravdepodobnejšie je, že Richard Day narážal na Komunizmus a jeho pokus o zavedenie svetovej diktatúry, pretože mnohé komunistické krajiny už v minulosti aplikovali do praxe viaceré body, ktoré predpovedal dr. Day iba ako plány pre USA. Komunizmus bol už v roku 1969 vnímaný “organizátormi za oponou” ako *neúspešný* pokus o realizáciu svetovej vlády. Niektoré verzie prepisov rozhovoru na nete majú túto vetu doplnenú slovami “…, Komunizmom a Francúzskou revolúciou.” )

 

Zdroj:

The New Order of Barbarians. 1969. NWO Plans Exposed By Insider In 1969.
http://www.stopthecrime.net/docs/NWO%20Plans%20Exposed%20By%20Insider%20In%201969.pdf

Všetky diely prekladu rozhovoru budú tu:
https://diskuter.wordpress.com/category/prednaska-richard-day-1969/

Súvisiace videá a dokumenty