fbpx
Zmeň svoj život
IslamTeológia

Islam (aj pre naivných)

Toto je extrémne dôležité pochopiť: Správny moslim sa podrobuje koránu, poslúcha korán a vzorom jeho správania je Mohamed. Moslim = korán + Mohamed.

Základné princípy

Islam je náboženstvo, ktorého svätou knihou je korán, a ktorého hlavnou postavou je Mohamed. Preto sa moslimom niekedy hovorí aj mohamedáni (nasledujú Mohameda), podobne ako sa nasledovníkom Krista hovorí kresťania.

Význam slov (zdroj: Wikipédia):

– Slovo „islam“ znamená podrobenie sa, poslúchanie príkazov.
– Slovo „moslim“ znamená ten, čo sa podrobuje, ten, čo poslúcha.

Správny moslim sa teda podrobuje koránu a vzorom jeho správania je Mohamed. Toto je jadrom islamu, skutočného a pravdivého islamu. Uviesť do vlastného života princíp, ktorý by sa dal opísať ako „kniha a človek“. Čítam Korán a konám tak ako konal Mohamed.

Najväčšiu zásluhu na existencii tohto princípu má moslimský teológ Ibn Taymiyya (1263-1328):

(Encyklopédia Britanica) Ibn Taymiyyah je jeden z najmocnejších teológov Islamu, ktorý  si želal návrat k zdrojom moslimského náboženstva, ktoré boli podľa jeho názoru až príliš často pozmenené rôznymi náboženskými sektami alebo školami.

Wahhábizmus = Islam súčasnosti

V myšlienkach, s ktorými prišiel Ibn Taymiyya („kniha a človek“) pokračoval, o pár storočí neskôr, ďalší moslimský teológ Ibn Abd al-Wahhab (1703-1792), ktorý bol súčasťou politicko-náboženskej aliancie s rodinou bin Saud.

Áno, to je tá rodina, ktorá ovládla prevažnú časť arabského poloostrova a tá rodina, ktorá v roku 1932 vyhlásila Saudskoarabské kráľovstvo (u nás známejšie pod názvom Saudská Arábia).

(Encyklopédia Britanica) Rozširovanie wahhábizmu pochádza z aliancie, ktorá vznikla medzi Abd al-Wahhabom a Ibn Saudom, ktorý vďaka spusteniu dobyvačnej kampane, v ktorej pokračovali jeho dedičia, učinil wahhábizmus dominantnou silou v Arábii od roku 1800.

Toto kráľovstvo (z peňazí získaných predajom ropy) začalo od roku 1970 po celom svete zakladať školy wahhábizmu (madrasy), teda reformovaného, principiálneho („kniha a muž“) islamu. Podľa zdrojov americkej vlády naliala Saudská Arábia odvtedy do propagácia wahhábizmu približne 10 miliárd dolárov (niektorí experti si myslia, že to bolo 100 miliárd dolárov).

Viditeľným znakom wahhábizmu je náboženská polícia, vynucovanie správania na verejnosti, zákony obliekania, segregácia mužov a žien a podobne. Wahhábistu zo Saudskej Arábie je možné ľahko spoznať podľa bielej róby a červeno bielej šatky na hlave.

Skutočný, pravý veriaci

Takže zopakujem. Pre správne chápanie islamu a pre definovanie toho, kto je pravý, skutočný moslim, a nie iba vlažný (nepravý) moslim, je teda treba poznať to, čo učí korán a poznať to, čo robil Mohamed a ako sa správal. Pretože len ten je skutočný moslim, kto koná tak ako Mohamed konal. Veď, kto iný by mal byť vzorom správania pre moslimov, ak nie Mohamed?

Veľmi podobné je to v kresťanstve. Len ten je skutočný kresťan, kto číta Bibliu, drží sa jej a svoj život pripodobňuje Kristovi. Pravý kresťan je teda ten, kto koná tak ako Kristus konal:

(1 Jn 2,6) Ten, kto hovorí, že zostáva v ňom, je povinný, jako on chodil, i sám tak chodiť.

No a, čo sa týka spasenia, Biblia hovorí jednoznačne. Iba ten, kto uzná nadvládu Ježiša Krista nad svojim životom, iba ten, kto z neho spraví Pána svojho života, iba ten, jedine a výlučne iba ten môže byť spasený (získať nesmrteľnosť v kráľovstve Božom):

(Rim 10,9) Pre­tože ak svojimi ús­tami vy­znáš Ježiša ako Pána a vo svojom srd­ci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.

Ježiš je v tomto veľmi rozhodný, neoblomný a priamočiary:

(Jn 14,6) A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa.

A toto je dôvod, prečo mnoho „kresťanov katolíkov“ nikdy nedôjde spasenia. Pretože nikdy nevyznali a ani nikdy nezačali praktizovať panstvo Ježiša Krista vo svojom živote. Spoliehajú sa na všetko iné, len nie na Krista. Poslúchajú kdekoho, len nie Ježiša:

 (Mt 7,26) kto však ne­pos­lúcha Syna, ne­uvidí život, ale hnev Boží zo­stáva na ňom.

Radšej svoj dom stavajú na pochybnom fatimskom zjavení alebo na pápežoch (pápežstvo sa dedilo a predávalo za peniaze) alebo na svojich „dobrých“ skutkoch.

No ale späť k moslimom a Mohamedovi…

Ako sa správal Mohamed?

V islame teda, ako sme si už vyššie opakovane uviedli, platí, že správny moslim sa drží princípu „kniha a muž“. Číta korán a koná tak ako konal Mohamed. Inými slovami, poslúcha to, čo Alláh prikázal skrze svojho proroka a koná tak ako konal tento prorok. To je úplne logické, či? Ako sa teda správal Mohamed? Veľmi jasná odpoveď je, že Mohamed sa správal mierumilovne, aj násilne.

Láskavý Mohamed

Áno, Mohamed sa správal mierumilovne, aj násilne. A práve preto mnohí propagátori islamu a nevzdelaní, naivní a veci neznalí, hovoria, že islam je mierumilovné náboženstvo. Pretože existujú verše koránu, v ktorých je opísaný láskavý a tolerantný Mohamed:

 (Súra 109:1-6) Rci: „Nevěřící! Já nebudu uctívat to, co vy uctíváte, a vy nejste ctitelé toho, co já uctívám, a já nejsem ctitelem toho, co vy jste uctívali, a vy neuctíváte to, co já uctívám. Vy máte své náboženství a já své náboženství mám.“

Terorista Mohamed

Lenže Mohamed nebol iba mierumilovný. Mohamed totiž schvaľoval násilie na tých, ktorí krivdia islamu (pod krivdou sa tu myslí čokoľvek od fyzického napadnutia cez kritikov islamu až po nejaké zosmiešňovanie formou karikatúry):

(Súra 22:39-40) A těm, kdož chtějí, je dovoleno, aby bojovali kvůli tomu, že jim bylo ukřivděno.

Agresívny Mohamed

Lenže ani tu to nekončí. Mohamed bol nielen mierumilovný, nielen schvaľujúci násilie, ale aj priamo agresívny. Mohamed prikazuje násilie na nemoslimoch:

 (Súra 9:29) Bojujte proti těm, kdož nevěří v Alláha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Alláh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.

(Súra 9:111) A Alláh věru koupil od věřících jejich osoby i jejich majetky s tím, že jim budou dány zahrady. A oni bojují na cestě Alláha – zabíjejí a jsou zabíjeni.

(Súra 9:123) Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost

(Súra 9:73) Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď přísný na ně! Útočištěm jejich bude peklo, a jak hnusný je to cíl konečný!

A toto, Súra 9, je časovo najposlednejšia časť koránu. Dedičstvo Mohameda, jeho posledné príkazy svojim nasledovníkom sú teda plné násilia na neveriacich. Agresívneho Mohameda (zabíjajúceho neveriacich) zaznamenávajú tiež tieto hadísy (hadís = pôvodne ústna, teraz spísaná výpoveď o skutkoch Mohameda):

  • Sahih al-Bukhari 6924
  • Sahih Muslim 30
  • Sahih Muslim 4366

No a teraz si to celé zrovnajme…

Zhrnutie / Pravý moslim

V islame funguje princíp „kniha a muž“ (korán a Mohamed), s ktorým prišiel Ibn Taymiyya. Tento princíp potom títo dvaja muži, Ibn Abd al-Wahhab (moslimský teológ spojený so Saudskou Arábiou) a Shah Waliullah (toho som nespomínal, pôsobil v Indii v rovnakom čase) rozšírili do celého sveta.

Kto chce byť pravý moslim, musí vo svojom živote nasledovať príklad Mohameda. Korán však (rovnako ako Mohamed) učia nielen mier, ale aj priame násilie. A preto sa vynára otázka: Kto je to pravý moslim?

Odpoveď je jednoduchá: Pravý moslim je človek, ktorý koná podobne ako Mohamed.

A ako konal Mohamed?

Ukázali sme si, že raz tak a raz inak. Všetko záležalo od okolností. Keď bol v menšine, hlásal náboženskú toleranciu, mier a spolužitie a tak podobne. Keď mal nasledovníkov viac, svojich protivníkov napádal a likvidoval (praktizoval terorizmus). No a keď mal početnú prevahu, zabíjal každého, kto odmietol prijať islam.

Toto je však úplne v kontraste s tým ako v Európe chápeme veriacich. Očakávame konzistentnosť. Očakávame, že veriaci (ľubovoľného náboženstva) majú istú sadu nemenných hodnôt a tých sa pridržiavajú. V islame toto neplatí. Správanie veriaceho sa mení v závislosti od okolností.

Preto moslim, ktorý sa k tebe dnes správa veľmi priateľsky, napríklad, v obchode alebo ako kolega a tvrdí ti, že pedofília je hrozná, bitie žien zakázané a islam mierumilovný, sa môže zajtra podieľať na zosnovaní teroristického činu. A pozajtra môže odcestovať, ako regrút islamského štátu, aby usekával hlavy nemoslimom.

Stále to bude dobrý veriaci moslim, stále to bude dobrý a správny moslim. Problém nie je v ňom. Problém je v tebe, lebo nechápeš, že pravý moslim sa správa tak ako sa správal Mohamed. Tak ako sa správal jeho vzor. A Mohamed sa správal vždy podľa aktuálnych okolností. Raz milo, raz nebezpečne a raz úplne krvilačne…

Prevzaté z https://biblickykrestan.sk/

Súvisiace videá a dokumenty