fbpx
Zmeň svoj život
IslamTeológia

WTC – 11.september a (ne)oficálna verzia

Cieľom tohto článku je sumarizácia základných informácií, ktoré prináša tzv. oficiálna verzia, a ktoré pochádzajú z oficiálnych vyšetrovacích správ amerických úradov a overiteľných zdrojov mainstreamových médií. Sú tu však vybrané také udalosti a fakty, ktoré vyvolávajú vážne pochybnosti všeobecne prijímaných záverov vykresľujúcich konšpiráciu 20-tich prevažne Saudsko-arabských teroristov, členov medzinárodnej siete Al-Kájda, ktorí boli schopní koordinovane zaútočiť na jedny z najväčších a najstráženejších symbolov Ameriky.

Na druhej strane všetky ostatné hypotézy, ktoré tieto závery spochybňujú sú neustále označované za tzv. „konšpiračné teórie“. Odhliadnuc od ich psychologickej podstaty, sa výrazným spôsobom líšia od všetkých tých klasických konšpiračných teórií, ako je napríklad údajná havária mimozemšťanov v Roswelli alebo zinscenovanie letu na mesiac vo filmových štúdiách. Na viacerých úrovniach (oficiálnej, vedeckej, populárno-náučnej aj laickej) boli totiž tieto „teórie“ logicky vyvrátené pod váhou jednoznačných argumentov a faktov, príp. aj za pomoci odtajnených archívov.

No v prípade udalostí okolo 9/11 je tak trochu problém. Ak Vám oficiálna teória na 10 000 stranách nepopisuje priebeh kolapsu dvoch 415 metrových budov, ak dostatočne nevysvetľuje základné otázky, ktoré sa logicky núkajú po vzhliadnutí autentických fotografií, videí a bezprostredných výpovedí svedkov, tak vzniká pochopiteľne neistota. Pýtajú sa vedci, vysokoškolskí profesori, odborníci a profesionáli z najrôznejších oblastí a mám pocit, že väčšina z týchto ľudí nemá potrebu sa zviditeľňovať obhajovaním krkolomných konšpiračných hypotéz, ktoré „by sa mohli teoreticky stať, len to nemôžeme dokázať, lebo vláda všetky dokumenty tají“. Nie, v tomto prípade sme mali všetci možnosť vidieť čo sa udialo, čo po tej katastrofe zostalo, ako sa zachovalo velenie vzdušných a ozbrojených síl, ako reagovali vládni predstavitelia a aký bol napokon z toho všetkého výsledok.

A paradoxne práve zo strany médií a politikov sme boli od prvých chvíľ (bez predloženia jasných faktov a fyzických dôkazov) masírovaní scenárom, ktorý sa k veľkému prekvapeniu prakticky nezmenil od prvého dňa 11.9.2001 až po dnešok! Žiaden vývoj ani posun dopredu. Naozaj sa tak rozsiahla a neočakávaná (tj. utajená) operácia dá odhaliť a vyšetriť tak ľahko, že už v prvý deň po útokoch všetci politici a médiá vedeli kto sú vinníci, ako útoky pripravili, aký bol ich motív, kto stál za nimi, koho treba potrestať (a koho na druhej strane povýšiť), skrátka všetko bolo hneď od samého začiatku jasné a nemenné? Naozaj nie je možné zrevidovať ani zlomok týchto udalostí aj keď už uplynulo celých 12 rokov??

V tomto článku sa naozaj nebudeme zaoberať žiadnymi hypotézami, ako sa veci mohli udiať, ani to, komu to celé vlastne prospelo a o čo v skutočnosti išlo v súvisiacich vojnách v Afganistane, v Iraku a ďalších konfliktoch. Vybrali sme výlučne len overiteľné fakty a oficiálne správy, aby bolo jasné čo všetky tie médiá a politici neustále obhajujú, čo vlastne tvrdí tzv. „oficiálna verzia 9/11“. Ak máte k danej veci iné poznatky a poznáte vysvetlenie, alebo dokonca viete tieto tvrdenia vyvrátiť, uvítame každý príspevok a argument, ktorý veci ozrejmí a dá na správnu mieru. Nie je nič horšie ako roky nemenný tvrdošijný postoj a neschopnosť vlastnej sebareflexie.

Prečo je vlastne správne pochopenie týchto udalostí také dôležité a prečo je potrebné sa k nim neustále vracať? Bez ohľadu na skutočných vinníkov týchto udalostí a ich motívov, je kladenie týchto správnych otázok kľúčové pri pochopení dnešných udalostí vo svete a prebiehajúcich (opakujúcich sa) konfliktov v rôznych častiach sveta, vrátane napríklad Afganistanu, kde na základe uniknutých (a dodnes nepoprených) informácií, ktoré zverejnil server WikiLeaks, Spojené štáty prostredníctvom svojho spojenca Pakistanu minimálne od roku 2005 podporujú Taliban finančne, materiálne, logisticky a vojensky! Aj denníky ako The New York Times alebo Der Spiegel označili štátnu pakistanskú spravodajskú agentúru ISI za „hlavného spolupáchateľa akého Taliban má mimo hraníc Afganistanu.“ Takže proti komu tam vlastne 12 rokov bojujeme…?!

Alebo na pochopenie udalostí v Sýrii, kde sa bez okolkov priznáva spolupráca a podpora Západu zahraničným „rebelom“, vrátane tých, ktorí bojujú za Front Al-Nusrá, ktorý je oficiálne súčasťou Al-Kájdy! Tej istej Al-Kájdy, proti ktorej sa vedie celá vojna proti terorizmu, vyhlásená práve na základe udalostí z 11. septembra!

Nechcem tento príhovor zakončiť výrokom Georga Orwella: „Kto kontroluje minulosť, kontroluje budúcnosť. Kto kontroluje súčasnosť, kontroluje minulosť.“ Ale skôr by som chcel poukázať na to, že keď sa nevysporiadame s minulosťou, nemôžeme pochopiť súčasnosť a tým pádom nevieme ovládať ani svoju budúcnosť…

1.) Zrútenie troch mrakodrapov voľným pádom

Prvá oficiálna správa zaoberajúca sa pádom budov WTC od FEMA (Federal Emergency Management Agency) ešte z mája 2002 (stála 600 tis. dolárov, 303 strán) uviedla o mechanizme kolapsu, že WTC skolabovali tzv. palacinkovým kolapsom. Jedno poschodie sa odtrhlo, spadlo na to pod ním a spôsobilo jeho odtrhnutie, atď. Táto teória však neopisuje to, čo sa s WTC v skutočnosti stalo. Jadro neostalo stáť a nevidno žiadne poschodia naskladané na sebe. Členovia vyšetrovacieho tímu priznali, že na základe dostupných informácií v tomto čase neboli schopní definitívne vysvetliť sekvenciu udalostí, ktorá viedla ku kolapsu. Nezrovnalosti v tejto správe a ďalší výskum oblastí doporučených od FEMA mala vyriešiť nasledujúca správa od NIST (National Institute of Standards and Technology).

Oficiálnou správou o páde WTC je momentálne Final Report on the Collapse of the World Trade Center Towers zo septembra 2005 od NIST (stála cca. 20 miliónov dolárov, cca. 10 000 strán), ktorá okrem iného hovorí:

Ak teleso padajúce vzduchom dopadne na zem za cca. 10 sekúnd, je možné aby za takmer rovnaký čas padla vrchná časť budovy, napriek odporu zvyšných 5/6-tín neporušenej konštrukcie?

„Konštrukcia pod zónou inicializácie kolapsu predstavovala len minimálny odpor pre vrchnú padajúcu hmotu.“ „Keďže nižšie poschodia predstavovali len malý odpor pre obrovskú energiu uvoľnenú padajúcou vrchnou časťou, táto spadla v podstate rýchlosťou voľného pádu, ako to vidno na videách. Ako kolabovali nižšie poschodia, padajúca hmota narastala a tým rástla aj záťaž na nižšie poschodia, ktoré neboli schopné zadržať túto padajúcu hmotu.“ Príčinou takmer nulového odporu oceľovej konštrukcie a samotným priebehom kolapsu, sa správa NIST na 10 000 stranách vôbec nezaoberala! Opisuje kroky, ktoré k inicializácii kolapsu údajne viedli a iba stroho konštatuje, že „nasledoval globálny kolaps“.

Tretia budova WTC 7 skolabovala po následkoch požiaru napriek tomu, že do nej žiadne lietadlo nenarazilo. Lokálne požiare boli prvý krát pozorované na niekoľkých podlažiach až 2,5 hodiny po kolapse severnej veže WTC. V správe vyšetrovacej komisie 9/11 nie je o budove WTC 7 žiadna zmienka. Finálna správa NIST zdôvodňuje kolaps budovy poškodením jedného z 83 podporných stĺpov, príčinu rýchlosti kolapsu takmer voľným pádom a symetrický pád budovy kolmo nadol však nevysvetľuje.

Nikdy v histórii pred 11.9. ani potom nespadla žiadna výškova budova s oceľovou konštrukciou po následkoch požiaru. V tejto súvislosti je zvláštne nielen to, že v priebehu jedného dňa takáto udalosť nastala 3-krát, ale aj to, ako mohli údajní teroristi predpokladať takýto totálny kolaps, keď preň neexistoval žiaden rozumný predpoklad. Budovy boli postavené tak, aby odolali nielen nárazu veľkého dopravného lietadla, hurikánu či zemetraseniu, ale aby mohli byť vystavené aj dlhotrvajúcemu a rozsiahlemu požiaru.

2.) Použitie pyrotechnickej látky „nanotermit“

Správa FEMA o páde WTC z roku 2002 popisuje veľmi neobvyklú vysoko-teplotnú koróziu a sulfidáciu vzoriek ocele z trosiek budov WTC 1, 2 a 7. Tieto javy oficiálna hypotéza o požiari nemá ako vysvetliť, hovorí doslova: „Žiadne jasné vysvetlenie toho, kde sa vzal zdroj síry nebolo nájdené.“ Napriek tomu, že FEMA označila tieto skutočnosti za veľmi neobvyklé a vyžadujúce ďalšie štúdium, nasledujúca rozsiahla správa NIST z sa nimi opäť vôbec nezaoberala. Doposiaľ jediným všeobecne akceptovaným vysvetlením je použitie tzv. termátu (označovaný tiež ako nanotermitová zmes). Ide o prísne kontrolovanú pyrotechnickú látku, používanú najmä armádou, slúžiaca na rezanie materiálov veľkej hrúbky (napr. ocele). Táto zmes po zapálení pokračuje v horení s teplotou až 2500°C, produkuje roztavené železo a biely dym.

Táto teória vznikla najmä potom, čo sa na základe viacerých renomovaných analýz častí prachu z WTC (napr. pomocou energodisperznej mikroanalýzy) zistilo, že jej výsledky presne sedia so zložením rezíduí reakcie termátu – miniatúrnych železných guľôčok s obsahom síry a hliníka. Prítomnosť tejto látky v budovách by zároveň vysvetľovala minimálny odpor oceľovej konštrukcie (tvorenú 300 oceľovými stĺpmi), rozdrvenie všetkých troch budov na prach (spolu cca. 200 000 ton ocele), desiatky svedectiev a záznamov o explóziách a zábleskoch pred kolapsom budov, množstvo horiacich áut, ktoré zasiahli trosky z budov, a tiež roztavený kov v samotných troskách WTC.

Letecká fotografia upravená technológiou LIDAR, ktorú zostavil federálny úrad NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) krátko po kolapse budov. V strede obrázka sú trosky, ktoré zostali po budovách WTC 1 a 2, úplne vľavo je WTC 7. Väčšina hmoty z budov WTC sa premenila na obrovské mračná mikroskopického prachu. Podľa vyjadrenia príslušníkov odpratávacích prác sa v troskách nenašiel predmet alebo časť zo zariadenia budov väčšia ako polovica telefónneho sluchátka.

3.) Roztavená oceľ

Oficiálne správy o páde budov WTC hovoria o lokálnych požiaroch v rozmedzí 250-600°C spôsobené horením zvyšku leteckého paliva a kancelárskeho vybavenia. Všetky správy a analýzy potvrdzujú, že takéto požiare nemohli dosiahnuť teplotu potrebnú na roztavenie ocele. Napriek tomu je prítomnosť roztaveného kovu vytekajúceho z budov WTC alebo v ich troskách zdokumentovaná nielen na videozáznamoch, fotografiách, ale aj priamo pri likvidácii trosiek, či na infračervených záberoch NASA zo 16.9.2001. určených pre U.S. Geological Survey.

Všetky správy a analýzy potvrdzujú, že letecké palivo, ani kancelársky nábytok či iné časti budovy, ktoré horeli, nemohli dosiahnuť teplotu potrebnú na roztavenie ocele. Špekulácie o tom, že mohlo ísť o roztavený hliník z lietadla, ktorý má nižšiu teplotu tavenia, sa nezhodujú s pozorovaniami, videozáznamami a fotografiami, kde je jasne vidieť do oranžova sfarbený kov zhodný so sfarbením ocele, nie strieborný kov, ktorý by mohol predstavovať roztavený hliník.

Na viacerých záberoch pri demolačných prácach je vidieť prítomnosť roztaveného kovu aj niekoľko dní po samotnom kolapse. Roztavený hliník je tekutý a nie je uchopiteľný v celku ako v prípade ocele.

Množstvo roztaveného kovu dokumentuje aj ním zapríčinené horenie trosiek, ktoré sa podarilo uhasiť až niekedy koncom decembra 2001.

4.) Pentagon, Washington D.C.

Do budovy Pentagonu malo naraziť dopravné lietadlo Boeing 757, napriek tomu nebol dodnes zverejnený ani jeden videozáznam, ktorý by potvrdzoval túto skutočnosť (pritom niekoľko desiatok kamier zaznamenalo samotný náraz a FBI zabavila ďalších 85 videozáznamov, niektoré už pár minút po náraze).

Rozpätie krídiel Boeingu 757-223 je 38 metrov, pričom otvor po náraze lietadla nedosahoval ani 30 metrov. Pritom pri obdobných nárazoch v budovách WTC otvory dokonale kopírovali šírku a veľkosť lietadla.

Údajní teroristi si pre útok na Pentagon zvolili krídlo 1, ktoré nielenže bolo v tom čase v rekonštrukcii a takmer ľudoprázdne, ale jednalo sa o výrazne zosilnenú časť oproti ostatným častiam budovy, postavenú tak, aby odolala bombovým útokom (napr. každá sklenená tabuľa bola hrubá 5cm a vážila viac ako tonu). Radarový záznam ukazuje, že pilot najprv vo výške v dokonalom kruhu obletel budovu, potom strmou špirálou klesol behom dve a pol minúty o vyše 2000 metrov a nakoniec prízemným letom iba 6 metrov nad zemou narazil do budovy Pentagonu.

Doteraz nie je vysvetlené ako je možné, že sa takýto náročný manéver podaril údajnému pilotovi Hanimu Handžurovi, ktorý podľa výpovedí svojich inštruktorov z leteckej školy v Miami nezvládal pilotovať malé jednomotorové lietadlo Cesna. Z pohľadu útočníkov je tiež zvláštne, prečo si nevybrali jednoduchší priamy manéver, ktorý by mal zároveň oveľa deštrukčnejšie účinky. Necelých 25km od Washingtonu je letecká základňa Andrews Air Force v Marylande, doteraz nie je vysvetlené prečo stíhacie a bojové lietadlá F-16 a F/A-18 neboli vyslané na obranu pred útokmi, keď minimálne 43 minút bol známy únos lietadla linky 77 a jeho odklonenie na Washington a 51 minút uplynulo od nárazu prvého lietadla do budovy WTC.

V prípade Washingtonu D.C. môžeme právom hovoriť o najstráženejšom vzdušnom priestore na svete, ktorý ani po skončení Studenej vojny v roku 1991 neznížil úroveň zabezpečenia vzdušnej obrany nad najdôležitejšími inštitúciami Spojených štátov (Biely Dom, Kapitol, Pentagon, FBI, ostatné bezpečnostné zložky, memoriály a symboly americkej štátnosti a tiež sídlo CIA v tesne susediacej Langley). Samotná budova Pentagonu, kde sa bežne pohybuje vyše 30 000 zamestnancov, vrátane vysokopostavených príslušníkov ministerstva obrany USA na čele s vtedajším ministrom Donaldom Rumsfeldom, je tiež považovaná za jednu z najstráženejších budov na svete, s plne automatizovaným protilietadlovým systémom s raketami Stinger.

5.) Shanksville, Pensylvánia

Za predčasné zrútenie štvrtého lietadla (let č. 93) sú údajne zodpovední samotní únoscovia, aj keď ministerstvo obrany priznalo, že v prípade potreby ho mohli zostreliť ešte vo vzduchu. Svedkovia hovoria, že v blízkosti lietadla na linke UA 93 videli dve stíhačky. Americké vojenské letectvo neskôr potvrdilo ich prítomnosť, zároveň ale poprelo, že by na Boeing vystrelili. Rovnako samotný námestník ministra obrany USA Paul Wolfowitz 17.9. priznal, že štvrté lietadlo, ktoré sa zrútilo v Pensylvánii sledovali a v prípade potreby ho mohli zostreliť. Pravdou zostáva, že trosky lietadla boli objavené v okruhu 4 až 12 kilometrov od miesta dopadu, ktoré je mimo iné považované za vojenský letecký koridor.

Minimálne 12 svedkov hovorilo o prítomnosti menšieho stíhacieho lietadla krátko pred alebo po údajnej havárii. Podľa vyjadrenia samotnej armády bolo pri havárii lietadla v Pentagone aj pri havárii v Pensylvánii prítomné vojenské nákladné lietadlo C-130 Hercules. Obdobne je tesne po náraze do severnej veže WTC na videozáznamoch zreteľne vidieť neidentifikované veľké dopravné lietadlo a pri náraze druhého lietadla do južnej veže je zachytené iné neidentifikované biele lietadlo. Prvotné správy tiež hovorili o ôsmich unesených lietadlách, neskôr sa potvrdili iba štyri.

6.) Vniknutie do kabíny pilota

Napriek tomu, že každé zo štyroch lietadiel malo byť unesené násilným vniknutím do kabíny pilota, ani v jednom prípade nebol z kokpitu vyslaný signálny kód 7700 určený pre tieto situácie. Dokonca jediné zachované čierne skrinky z letu 77 a 93 nezaznamenali žiadne otvorenie dverí od kabíny počas celého letu. Piloti ani z jedného uneseného lietadla taktiež nevyslali obvyklý núdzový signál – stačilo len vyťukať 4-miestny kód do transpondéru (HJCK – hijack, teda únos).

Taktiež nie je objasnené, ako sa im podarilo premôcť posádku  a vniknúť do kabíny pilota, keďže neboli ozbrojení alebo mali údajne iba orezávačky na krabice umiestnené v podrážke topánky. Akýkoľvek väčší kovový objekt by totiž odhalila bežná letisková kontrola. 22.9. predstavitelia americkej administratívy zverejnili informácie, podľa ktorých boli vo viacerých lietadlách nájdené zbrane pripomínajúce nôž („knife-like weapon“), tie však našťastie 11.9. nevzlietli. Zároveň vyslovili vážne podozrenie, že niekto s prístupom do lietadla ich tam umiestnil vopred, čo by poukazovalo na spoluprácu zvnútra („inside job“).

7.) Priebeh únosov a reakcie oficiálnych miest

Všetky zmeny kurzu lietadiel boli spozorované takmer okamžite, ich pozícia bola v každom okamžiku známa. Transpondér letu AA 11 bol vypnutý niekedy medzi 8.13 až 8.30 (výpovede sa líšia), od tohto momentu bolo lietadlo oficiálne označené ako neidentifikované. Uplynulo ďalších 16-33 minút pokiaľ lietadlo narazilo do severnej veže (o 8.46), 33-50 minút pokiaľ lietadlo linky 175 narazilo do južnej veže (o 9.03) a 67-84 minút do nárazu lietadla 77 do Pentagonu (o 9.37).

Znalosť protivzdušnej obrany na čele s NORAD je pritom zdokumentovaná aj varovaním majora z veliteľstva NORAD Dona Ariasa určeného svojmu mladšiemu bratovi Adamovi, aby okamžite opustil južnú vežu, lebo „uniesli druhé lietadlo a mohol by prísť ďalší útok“, ktoré mu oznámil telefonicky už 7 minút po náraze prvého lietadla do WTC. Napriek týmto skutočnostiam protivzdušná obrana USA ani vedenie FAA na únosy lietadiel nereagovali.

Za normálnych okolností sú stíhací letci pripravení vzlietnuť do niekoľkých minút, bez priameho rozkazu veliteľa ozbrojených síl, ministra obrany alebo riaditeľa FAA. Tieto situácie nie sú ničím výnimočné a dochádza k nim len v Spojených štátoch prakticky každý týždeň .

8.) Cvičenia simulujúce skutočné udalosti

Cvičenie Pentagon Mass Casuality Exercise ešte z októbra 2000 simulovalo náraz lietadla do budovy Pentagonu. Podobne havarijný plán MASCAL počítal s nárazom lietadla priamo do budovy Pentagonu. Vyjadrenia Donalda Rumsfelda a ostatných predstaviteľov vlády, že útoky boli nečakané a nebolo možné sa na ne pripraviť, poukazuje prinajlepšom na ich neznalosť.

Autentické zábery z cvičenia MASCAL z roku 2000 simulujúce náraz lietadla do Pentagonu. Nedosvedčujú síce, že predstavitelia americkej administratívy museli vedieť o útokoch vopred, avšak prinajmenšom ich tvrdenia, že takéto útoky nemohol nikto nepredpokladať, pravdivé nie sú.

Cvičenia, ktoré prebiehali na rôznych úrovniach (armáda, vzdušná obrana, Federálna letová správa FAA a pod.) práve počas 11.9. sa týkali únosov lietadiel, ohrozenia severoamerického vzdušného priestoru, nárazov lietadiel a leteckých útokov na veľké stavby v USA (napr.: Amalgam Vrigo, Vigilant Guardian, Vigilant Warrior, Northern Vigilance, Northern Guardian, cvičenie tajnej služby NRO a cvičenie Tripod II). V rámci cvičení bola tiež značná časť stíhacích lietadiel presunutá do Severnej Karolíny, Kanady a na Aljašku.

Spoločná anti-teroristická jednotka FBI/CIA mala cvičenie v Monterey v Kalifornii, ich prítomnosť bezprostredne po útokoch v New Yorku a Washingtone tak nebola možná, keďže všetky letecké linky boli zrušené. Neskorú reakciu a vyčkávanie stíhacích lietadiel potom, ako bolo jasné, že ide o únos konkrétneho lietadla, zástupcovia NORAD odôvodňovali najmä prebiehaním práve týchto cvičení, ktoré okrem iného simulovali aj únos lietadiel, a tak bola situácia značne neprehľadná.

Rovnako nešťastne chýbalo v ten deň v práci aj 5 kľúčových predstaviteľov Federálnej letovej správy (FAA). Odkiaľ však mali údajní teroristi informácie o presnom dátume týchto cvičení, alebo či išlo iba o výnimočnú zhodu okolností, nie je známe.

9.) „Potrestanie“ zodpovedných

Doteraz nie je známe ako sa teroristom podarilo vyradiť, resp. obísť prísne hierarchicky kontrolovaný zabezpečovaný systém protivzdušnej obrany a letovej kontroly, a to v štyroch za sebou nasledujúcich prípadoch. Podľa oficiálnych miest však nešlo o pochybenie, či už technické alebo ľudského faktora, čoho dôkazom je nielen to, že za zlyhanie nielenže nebol nikto obvinený, ale kľúčoví dôstojníci armády, ktorí v ten deň slúžili, boli krátko na to povýšení, konkrétne:

  • kapitán Charles Leidig povýšený na kontraadmirála,
  • brigádny generál W. Montague Winfield povýšený na generálmajora,
  • brigádny generál David F. Wherley jr. povýšený na generálmajora,
  • zástupca náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Richard B. Myers povýšený na náčelníka generálneho štábu.

Štyria vysokí dôstojníci, ktorí boli kľúčoví z pohľadu vzdušnej obrany  počas 11.9., boli následne…. povýšení. Ak nebol žiaden člen armády alebo FAA akokoľvek postihnutý za pochybenie alebo nedbanlivosť, nie je práve toto jedna z indícií o konšpirácii zvnútra americkej armády…?? 

10.) Nedôsledná príprava útokov

Doteraz nie je úplne jasné ako mohli údajní únoscovia dokázať tak bravúrne zvládnuť veľmi náročné letecké manévre, navigačné operácie a ovládanie prístrojov v kokpite, v ktorom nikdy predtým nesedeli. Aj podľa vyšetrovania FBI neboli schopní ovládať ani jednoduché jednomotorové lietadlá a v leteckých školách boli nútení z tohto dôvodu prerušiť prípravu. Jediný, ktorému sa preukázateľne podarilo získať preukaz na jednomotorové lietadlo bol Zijád Džarráh, ktorý mal pilotovať lietadlo, ktoré nakoniec havarovalo v Pensylvánii.

O slabej pripravenosti svedčí aj to, že traja únoscovia mali dokonca v deň útokov prepadnuté víza a tým pádom hrozilo, že sa spolu s ostatnými nedostanú do lietadla a celý plán bude vyzradený predčasne. Na zadnom sedadle auta, ktoré sa našlo na parkovisku letiska, zanechali z nedbanlivosti kompletné návody na riadenie Boeingu 767 v arabčine. Na druhej strane doteraz nie známe, kto a akým spôsobom udelil tomuto autu tzv. Ramp Pass – oprávnenie vojsť priamo na letiskové plochy.

FBI naozaj ani po smrti Usámu bin Ládina nezrevidovala svoje obvinenia – spomína iba spojenie s konkrétnymi útokmi v Tanzánii a Keni z roku 1998 a „ostatné teroristické útoky po celom svete“. Oficiálne obvinenie za prepojenie s útokmi z 11. septembra jednoducho neexistuje: http://www.fbi.gov/wanted/topten/usama-bin-laden

Napriek tomu, že Mohamed Atta sa považuje za rozhodujúceho muža celej akcie, jeho rozhodnutie ísť do Bostonu cez medzipristátie ohrozilo celú akciu, keďže na prestup mu zostávalo približne 7 minút. Napriek tomu meno Mohameda Attu sa neobjavilo na oficiálnom zozname pasažierov (pričom nepoužíval falošný pas ani krycie meno) a doteraz neboli zverejnené záznamy kamier alebo výpovede prípadných svedkov, ktorí by potvrdili, že prešiel jednou zo štyroch odbavovacích procedúr na letisku v Bostone. Jediné zábery Mohameda Attu z bezpečnostných kamier z 11.9. pochádzajú ešte z letiska v Portlande.

Údajní teroristi vraj nevystupovali pod falošnými menami ani nepoužívali falošnú identitu. Šéf FBI R.S.Mueller 19.4.2002 prehlásil: „Vzhľadom k tomu, že nikto z nich nebol známym teroristom, nemala justícia dôvod podrobovať ich výsluchom alebo ich zatýkať.“ Odkiaľ však prišla informácia len niekoľko hodín po útokoch, že únoscovia sú teroristi, členovia Al-Kájdy, doteraz nie je objasnené. K útokom sa totižto nikto neprihlásil. Al-Kájda, Usáma bin Ládin, Taliban aj Saúdska-Arábia účasť na útokoch popreli. Po otázkach, prečo na oficiálnej stránke FBI nebola pri „najhľadanejšom teroristovi“ Usámovi bin Ládinovi spomenutá zodpovednosť za útoky z 11.9. FBI uviedla, že nedisponuje dostatočnými dôkazmi, aby ho spájali s týmito útokmi.

Na druhej strane Mahmúd Ahmad, šéf pakistanskej tajnej polície ISI (úzko prepojenej so CIA), musel v októbri 2001 rezignovať potom, ako sa medializovala informácia, že niekoľko mesiacov predtým nariadil prevod 100 000 USD hlavnému únoscovi Mohamedovi Attovi.

11.) Pozostatky po únoscoch

Neporušený pas jedného z únoscov, ktorý sa údajne našiel neďaleko dvojičiek, krátko po náraze lietadla. Naozaj ide o jediné oficiálne vysvetlenie, nakoľko pas mal mať útočník so sebou v lietadle. Po takomto neuveriteľnom vysvetlení by sa každá konšpiračná teória zrútila ako domček z karát. Tá „oficiálna“ však stále stojí.

Niekoľko blokov od budov dvojičiek sa našiel zachovaný pas jedného z únoscov (Satám al-Suqami), pričom ho na ulici našiel okoloidúci a odovzdal ho detektívovi z New Yorskej polície (NYPD). Pas sa zachoval a dostal sa na zem zo 75. poschodia napriek nárazu lietadla, obrovskému výbuchu a následnému požiaru budovy. Žiaden ďalší predmet alebo súčasť lietadla sa nenašli. Pasy ďalších dvoch únoscov (Ziad Džarráh, Sajíd al-Ghamdi) boli nájdené na mieste havárie letu č. 93 v Pensylvánii, napriek tomu, že žiadne iné pozostatky únoscov neboli nájdené.

12.) Fundamentálni islamisti

Žiadne dlhé brady, žiadne modlenie sa k Alahovi, žiadna príprava na mučenícku smrť a posmrtný život v raji. Radšej poriadna žúrka, však čo by ste robili vy s niekoľkými desiatkami tisíc dolárov? Ale vážne, vedeli vôbec títo ľudia, že na druhý deň zomrú? Zábery z bezpečnostnej kamier bankomatu zachytávajúce vtipkovanie dvoch údajných útočníkov večer pred 11.9.

Údajní teroristi v niektorých momentoch vykazovali správanie v príkrom rozpore s fundamentálnym islamom. Vyšetrovanie FBI zistilo, že teroristi, ako údajní vyznávači fundamentálneho islamu (Salamisti – najtvrdšie jadro islamu), často navštevovali striptízové bary na Floride, konzumovali veľké množstvá alkoholu (vodka, rum, drahé sekty) a ťažké drogy.

Naopak jednou z mála indícií fundamentalizmu je Attova závet, z ktorej bol zverejnený iba jej anglický preklad a ktorý obsahuje fundamentálne prvky, ale tiež vyhlásenia totožné so západným kresťanským svetonázorom. Svoju závet neplánoval zverejniť a deklarovať tak svoje postavenie svetu, nakoľko si ju zabalil do batožiny lietadla. Z doposiaľ nejasných príčin sa však Attova batožina ako jediná nedostala spolu s ním do lietadla a zostala na letisku.

Video Mohameda Attu a Zijáda Džarráha, obaja budúci martýri sú v uvoľnenej nálade, vtipkujú a smejú sa do kamery. Druhá časť videa ukazuje stretnutie Osámu bin Ládina so svojimi priaznivcami niekde v Afganistane, prítomnosť ktoréhokoľvek z únoscov však nie je možné na základe týchto záberov jednoznačne určiť (rovnako ani na žiadnych iných záberoch alebo fotografiách)

 13.) Ľahostajný prístup predstaviteľov USA

Obrázok hlavného veliteľa ozbrojených síl USA s rozprávkovou knižkou v rukách krátko po tom, ako sa dozvie, že jeho krajina sa stala obeťou teroristických útokov (vpád lietadla do druhej veže WTC). Reakcia, ktorá môže znamenať jedine totálnu neschopnosť, ľahostajnosť o vlastný život, alebo informovať o útokoch a ich presných cieľoch vopred.

Prezident Bush pri viacerých príležitostiach zopakoval, že krátko pred príchodom do učebne v základnej škole na Floride, sledoval v televízii ako prvé lietadlo vletelo do severnej veže. To však nie je možné, tieto snímky boli prvý krát zverejnené až o deň neskôr. Napriek tomu, že Bushova priama reakcia, kedy dostáva informáciu o teroristických útokoch, je zachytená na kamere a na prezidentovi USA nie je žiadna známka prekvapenia ani paniky, Biely Dom popiera, že by mal informácie o útokoch vopred.

Prezident aj po informáciách o teroristických útokoch na Ameriku pokračuje vo svojom plánovanom programe, budovu školy opúšťa približne až po pol hodine bez toho, že by prebehla jeho evakuácia. V tej dobe vystavoval vážnemu riziku nielen seba, ale aj celú základnú školu, nakoľko jeho pozícia bola verejne známa a bol preto ďalším možným cieľom teroristov. Podobné ľahostajné reakcie sme mohli vidieť od ďalších kľúčových členov vlády.

Minister obrany Donald Rumsfeld a jeho zástupca Paul Wolfowitz po oznámení o „napadnutí Ameriky“ nielenže nevyhlásili výnimočný stav, ale podľa vlastných slov sledovali dianie v televízii a pokračovali v predchádzajúcej téme stretnutia. Až do momentu nárazu lietadla do Pentagonu, sedeli  v jeho nechránenej časti. Sám Rumsfeld si dokonca 20 minút prezeral miesto nárazu z blízka, pričom na základe vtedajších informácií bolo minimálne jedno unesené lietadlo stále vo vzduchu.

14.) Špekulatívny nákup akcií

Len niekoľko dní pred 11. septembrom prebehla náhla vlna špekulatívnych obchodov na americkom trhu akcií. Určité kruhy vsadili obrovské čiastky na nadchádzajúcu veľkú krízu, najmä na prepad akcií leteckých aerolínií. Dodnes však nebolo zverejnené o akých ľudí išlo, oficiálna vyšetrovacia komisia iba konštatovala, že „sa jednalo o investorov so sídlom v USA, ktorí nemali žiadne prepojenie na Al-Kájdu“. Komisia nepočítala s možnosťou, že by aj niekto mimo Al-Kájdy bol informovaný o útokoch vopred, preto vyšetrovanie týmto smerom ďalej neviedla.

15.) „Advance knowledge“

Šťastnou náhodou nebol medzi takmer 3000 obeťami žiaden riaditeľ ani člen vedenia firiem, ktorí sa za normálnych okolností pohybovali vo WTC. Mali buď dovolenku, iné súkromné povinnosti, alebo na poslednú chvíľu zmenili miesto rokovania.

Medzi takými boli napríklad aj Larry Silverstein a jeho dve deti (Roger a Lisa), Jim Pierce, generálny riaditeľ AON (bratranec G.W.Busha), Ann Tatlock, generálna riaditeľka Fiduciary Trust Co. (v tom čase spravovali 44 miliárd dolárov), Sarah Ferguson, exmanželka britského Princa Andrewa atď. Mnoho ďalších riadiacich pracovníkov bolo v ten deň na dobročinnej akcii Warrena Buffetta, ktorá sa konala v strategickom riadiacom centre na Offutt Air Force Base v Nebraske, kam sa neskôr v ten deň presunul aj sám prezident Bush.

Guvernér Floridy Jeb Bush (brat G.W.Busha) podpísal len 4 dni pred útokmi emergency Executive Order 01-261, ktorý zmobilizoval floridskú národnú gardu. Starosta Rudolf W. Giuliani, ktorý dokonca nechal postaviť v budove WTC 7 plne vybavené krízové riadiace centrum, sa presunul do provizórneho riadiaceho centra na 75 Barclay street minimálne pol hodinu pred pádom prvej budovy.

Priznal tiež pred televíznymi kamerami ešte v ten deň, že rovnako ako ďalší hasiči a záchranári dostal v predstihu informáciu o tom, že WTC 7 sa zrúti. Obdobne Larry Silverstein nájomca WTC v televíznom interview krátko po 11.9. hovorí: „Mali sme také strašné straty na životoch, možno najrozumnejšie čo urobiť je stiahnuť ju (budovu)“ („We’ve had such terrible loss of life, maybe the smartest thing to do is pull it.“ – slovo „pull“ bolo napríklad použité aj pri riadenej demolácii budovy WTC 6 niekoľko mesiacov neskôr: „we’re getting ready to pull building six.“)

BBC dokonca informovala o páde WTC 7 v priamom prenose 20 minút pred samotnou udalosťou. V súvilosti s udalosťami nasledujúcimi po 11.9. je zaujímavé, že v rámci prevencie bolo časť zamestnancov Bieleho Domu očkovaných silnými antibiotikami Cipro proti nebezpečnej biologickej látke Antrax už 6 týždňov pred prvým hláseným výskytom.

Tiež priznanie sa hlavného nájomcu WTC Larryho Silversteina, že budova WTC7 nepadla náhodne, ale bolo prijaté rozhodnutie o jej „strhnutí“. Dnes už legendárny úryvok spravodajského vstupu Jane Standley v živom vysielaní BBC, kedy o kolapse 226 metrovej budovy s oceľovou konštrukciou, informovali 20 minút pred jej „neočakávaným“ pádom (teda neočakávaným z pohľadu toho, že dovtedy sa žiadna výšková budova s oceľovou konštrukciou nezrútila po následkoch požiaru)

16.) Bushovci a Ládinovci

Prepojenie Bin Ládinovej rodiny cez Saudi Binladin Group s jedným z najväčších zbrojných koncernov Carlyle Group je verejne známe. Vo vedení Carlyle Group možno nájsť Georga Busha staršieho, Colina Powella či Donalda Rumsfelda a iných významných členov CFR (Council on Foreign Relations). Tvrdeniu, že Usáma bin Ládin nebol dlhodobo v kontakte so svojou rodinou odporuje výsledok vyšetrovania, na základe ktorého bol v telefonickom kontakte so svojou matkou ešte niekoľko dní pred útokmi 9/11, kedy ju mal dokonca o týchto útokoch varovať.

Prepojenie rodiny Bushovcov s bin Ládinovcami prostredníctvom Carlyle Group a Arbusto Energy nie je žiadnym tajomstvom. Deň pred 11.9. bol dokonca Osámov brat Shafig bin Ládin na konferencii spoločnosti Carlyle za prítomnosti George Busha seniora. Viac informácií aj s linkami na viaceré médiá nájdete tu: TU

Na stránkach kanadskej CBC News je celá história tohto prepojenia uvedená síce pod nadpisom Conspiracy theories, ale článok sa drží výlučne faktov.

17.) Spojenie s Rockefellerovcami

Zaujímavosťou je, že za postavením WTC stál David Rockefeller prostredníctvom Port Authority of New York, v ktorom má rodina Rockefellerových významný vplyv. Filmový producent Aaron Russo, toho času osobný priateľ Nicholasa Rockefellera, neskôr v jednom TV rozhovore priznal, že sa od neho dozvedel ešte koncom roku 2000, že sa chystá „udalosť, ktorá nám (Američanom) umožní inváziu do Afganistanu a Iraku“, a že „uvidí vojakov  v Afganistane a Pakistane pátrať v jaskyniach po neexistujúcich nepriateľoch“, a tiež že „bude vyhlásená vojna proti terorizmu, kde nebude žiaden skutočný nepriateľ a celá vec bude jeden veľký podvod („giant hoax“)“.

Na otázku, ako môžu ľudí presvedčiť o tom, že je to skutočné, odpovedal: „Prostredníctvom médií. Médiá môžu presvedčiť každého, že je to skutočné. Ak sa to bude opakovať neustále dookola, ľudia tomu napokon uveria.“

18.) Pearl Harbour

Porovnanie 9/11 s útokom na Pearl Harbour vyšlo nielen z úst G.W.Busha už dňa 12.9.2001, ale známy je aj výrok Dova Zakheima v dokumente New American Centrury (Nové americké storočie) z roku 2000: „…transformačný proces, i keby mal priniesť revolučný obrat potrvá pravdepodobne dlho, pokiaľ nenastane katastrofálna a katalytická udalosť – niečo ako nový Pearl Harbour.“

Útok na Pearl Harbour bol oficiálnou zámienkou na vstup USA do 2. svetovej vojny. Útok z 11.9. bol zase zámienkou na začiatok svetovej vojny proti terorizmu.

 

Zdroje:

The 9/11 Commission Report World Trade Center Building Performance Study (FEMA) Final Report on the Collapse of the World Trade Center Towers (NIST NCSTAR 1) White House, Pentagon, FBI AP, Reuters, Washington Post, NY Times, USA Today, Aviation Week, Forbes, Time, Guardian, CNN, CBS, FOX News, BBC Zdrojom pre autentický rozhovor so zosnulým Aaronom Russom je YouTube (linky pod jednotlivými bodmi sú len informačného charakteru na detailnejšie posúdenie situácie, redakcia Zem&Vek nezodpovedá za ich obsah ani to, z akých zdrojov vychádzali)

Prevzaté: http://zemavek.sk/oficialna-verzia-911/

Súvisiace videá a dokumenty
( Hlbšie štúdium)