fbpx
Zmeň svoj život
Hudba

Okultné symboly a ich význam

Symbol „Paroháč“
Satan (diabol) miluje okultné symboly, cez ktoré sa rád necháva uctievať a propagovať. Medzi najrozšírenejší symbol satana patrí tzv. „paroháč“. Ide pozdrav alebo vyjadrenie svojho nadšenia tomu zlému. Ide o symboliku, ktorá je súčasťou Nového svetového poriadku (svetovlády Antikrista).

„Paroháč“ často používajú nielen ľudia, ktorí sú členmi rôznych okultných a satanistických spoločností, ale aj speváci, herci, politici. V niektorých prípadoch to môže byť nevedomé, v mnohých prípadoch ale ľudia presne vedia, koho tým uctievajú a propagujú. Môže to byť aj o démonickom obsadení človeka, kedy sa takto démon prejavuje. Gesto často robia obete programovania mysle Monarch. Títo ľudia robia aj ďalšiu satanovu symboliku vše-vidiaceho oka.

Čo znamená symbol „paroháč“? Rovnako ako symbol „victory“, je to symbol zla, skazy, prekliatia, satanizmu; Je zarážajúce, keď tento symbol používa pápež. Rozhodne tento symbol, gesto nepoužívajte!!!

Okultné stĺpy Boáz a Jáchyn

Či už v umení alebo architektúre dva stĺpy vždy reprezentujú dôležitý vstup do neznáma. V Slobodnom slobodomurárstve sa tieto dva stĺpy nazývajú Boáz a Jáchyn, a sú jedným z najdôležitejších symbolov tejto organizácie.

Mená Boáz a Jáchyn sa odvodzujú od biblickej správy z chrámov kráľa Šalamúna. Hlavným staviteľom Šalamúnovho chrámu je Hyram Abiff, ktorý je prominentnou osobou v slobodomurárskych rituáloch.

Odkazujú sa na nasledujúce texty z Biblie, aby si „potvrdili“ svoje učenie a pravdy, ktorým veria. Teda – prvá Královská 6, 1 – 38, ďalej kapitola 7 a 8.V týchto kapitolách je popisovaná dimenzia, konštrukcia a venuje sa chrámu v dobe kráľa Šalamúna.

Správa o Šalamúnovom chráme je veľmi dôležitá v Slobodnom slobodomurárstve a každý detail tejto budovy má dôležitý ezoterický význam. Tieto dva stĺpy fungujú ako vstup do „mystérii“, tým že lemujú vstup do tajného miesta.

Podľa dávnovekých rabínov bol Šalamún zasvätený v rôznych mystériách a chrám, ktorý nechal vybudovať bol domom zasvätenia ktorý, zahŕňal pohanské, filozofické a falické emblémy. Granátové jablká, symboly palmových listov, stĺpy predo dvermi, babylonskí cherubíni, zoradenie miestností a závesy, to všetko nám naznačuje, že tento chrám bol postavený podľa svätyne Egypta a Atlantídy. Stĺp na pravej južnej strane sa volal – podľa židovského nám zachovaného prekladu z Biblie – Jachýn a ten ľavý Boáz. Naši prekladatelia hovoria, že to prvé slovo znamená „založiť“ a to druhé „v ňom je sila“.

„Mená dvoch stĺpov Boáz a Jáchyn, stáli pri vchode do Šalamúnovho chrámu. Na vrchole každého stĺpu bola veľká nádoba – teraz falošne nazývaná zemeguľa – pravdepodobne jedna táto nádoba znamenala oheň a druhá vodu. Tieto dva stĺpy tiež vyjadrujú aktívny a pasívny výraz božskej energie, slnka a mesiaca, síru a soľ, dobro a zlo, svetlo a temnotu. Medzi nimi sú dvere, ktoré vedú do božieho domu, sú bránou do svätyne a pripomínajú nám, že Jehova je ako androgénne tak antropomorfické božstvo. Stĺpy tiež vyjadrujú letný a zimný slnovrat, teraz Slobodomurárom známe v modernej verzii ako dvaja svätí Jáni.“

Spojením týchto dvoch stĺpov vzniká tretí stĺp, ktorý ezotericky reprezentuje ľudstvo. Keď dva stĺpy nájdu rovnováhu, tak to znázorňuje jednotu medzi Šušumou a Kundalini. Toto sväté manželstvo stvorí „ohnivú hmlu“, ktorá vyžaruje skrze ľudské telo a napĺňa ho božským svetlom. V tomto okamihu sa ľudstvo stane tretím stĺpom chrámu múdrosti, on – ona sa stane stĺpom, ktorý je sformovaný kombináciou sily Jáchyna a krásy Boaza. Týmto aktom sa sformuje stratený svet vo vibračnom systéme duchovne fyzikálneho stelesnenia.

Odporúčané video

Spojením dvoch si protirečiacich síl dvoch pilierov vzniká prostredný pilier; dokonalý človek. V židovskej Kabale (židovský okultizmus) reprezentujú Boáz a Jáchyn dva stĺpy tzv. Sepirtohu alebo strom života.

Stĺp na pravej strane – Jachýn bol založený na Chochmahu, kde išlo o vyliatie múdrosti boha. Tri gule, ktoré sa z nich vznášajú, znázorňujú mužskú potenciu. Stĺp po ľavej strane – Boáz, tri gule ženského pôvodu znázorňujú vnímavú potenciu, chápanie a materskú moc.

Tri piliere alebo stĺpy sú nakoniec jednotné v Malchuthu. Dávni myslitelia usporiadali božie stvoriteľské sily do štruktúry desiatich živých ohnísk zvaných sefirot, desiatich prejavov tvorivej energie nekonečného. Tieto sefiroty predstavujú rôzne aspekty stvoreného poznaného i nepoznaného kozmu a jedna zo sefír je modrá a úplne naplnená božím zľutovaním. Je to sefira kabalistu nazvaná Malchut; Kráľovstvo, vyjadrujúce sväté bytie našej Zeme, v ktorom sa prejavujú všetky právomoci nadriadených svetov.

Piliere, ktoré sa používajú v populárnej sfére, majú iný význam ako obyčajný dekoračný. Ide tu predovšetkým o ezoterický význam. To, čo sa odohráva medzi piliermi, symbolicky reprezentuje transformáciu alebo zasvätenie.

Chceli by sme Vás upozorniť, že sa úplne nestotožňujeme s názormi a filozofiou okultných organizácií, ktoré ovládajú hudobný a filmový priemysel. Našim cieľom je odhaľovať ich metódy podprahovej manipulácie, vysvetľovať význam symbolov ktoré používajú a tým varovať konzumentov, ktorí sa vystavujú tomuto vplyvu. Na tomto svete nie je nič neutrálne. Odohráva sa tu boj dobra a zla, pravdy a klamstva, Boha a satana. Je na každom z nás, aby sme hľadali pravdu a rozhodli sa pre to, čo je správne.

Symbol „Victory“

Symbol „V“, ktorý sa mylne predstavuje ako víťazstvo, je v skutočnosti symbolom skazy a prekliatia. V tomto článku sa dozvieme jeho skutočný význam. Pamätajte, že v okultizme má symbol ezoterický a exoterický význam. Navonok sa teda tvári nevinne a prezentuje víťazstvo, ale v skutočnosti ide o uctievanie dávnovekého rohatého boha Pana, inými slovami satana. V dnešnej modernej popovej kultúre je hojne používaný celebritami, ktoré si tento symbol prisvojili. Zaisťujú si tak blahosklonnosť a požehnanie elitných skupín pre svoju kariéru od samého pána temnôt.

Legendárny anglický predseda vlády Sir Winston Churchill v období druhej svetovej vojny často používal symbol „V“. Pre tohto muža fajčiace cigary to bol štandard. Tento symbol ukazoval zakaždým, keď mohol a fotografi zachytili stovky takýchto snímok. Väčšina ľudí si myslela, že bojovný Churchill týmto symbolom signalizuje dôveru v konečné víťazstvo nad nacistickým nepriateľom. Takže znamenia dvoch prstov, ktoré ukazujú nahor a tvoria písmeno „V“, začalo byť všeobecne používané ako znamenie pre víťazstvo.

Nikto už ale nevie, že Churchill bol druidský kňaz a ako vieme z minulosti, toto pohanské hnutie vykonávalo ľudské obete. Niektorí učenci sú presvedčení, že práve druidovia vykonávali ľudské obete.

Rímsky generál Julius César, ktorý si podmanil Britániu písal o tom, ako brutálne a zúrivo bojoval ľud, ktorý bol pod vplyvom druidských kňazov. Popisoval tiež hrôzy obradov, v ktorých si druidskí kňazi a ľudia vyberali obete, ktoré boli uväznené vo vnútri obrovskej modly. Tá bola potom s týmito obeťami zapálená, zatiaľ čo ľudia okolo pochodovali so sviečkou. Dokonca aj dnes sa v troskách Stonehenge v Anglicku schádzajú novodobí druidovia na rôznych festivaloch, sú oblečení do bielych habít a vykonávajú obrady na uctievanie starých bohov. Aj v spojených Štátoch v Nevade sa každý rok schádzajú stovky tisíc ľudí, aby sa zúčastnili festivalu “burning man” – horiaci muž, čo je obetný rituál.

Churchill bol tiež okrem iného slobodomurár. Autor Stephen Knight napísal knihu „The Brotherhood“, ktorá pred 15-timi rokmi otriasla Veľkou Britániou. V tejto knihe odhalil mnoho britských šľachticov, policajtov, sudcov a politikov, ktorí boli Slobodomurármi. Medzi nich patrí aj Churchill, ktorý bol uvedený do radu druidov – do spojenej lôžka Veľkej Británie č. 3000. Niet pochýb o tom, že Churchill bol slobodomurár, čarodejník a druid.

Doktor Stanley Monteith, odborník na okultné tajné spoločnosti, vyhlásil v rádiu Sloboda v Kalifornii:

„Churchill bol adept okultizmu, prijatý do rádu druidov v roku 1908, potom čo zložil okultnú prísahu požadovanú od tých, ktorí majú vstúpiť do sveta slobodomurárstva.“

Tieto vyjadrenia Stanleyho Monteitha sú potvrdené aj Mirandou J.Grennovou v knihe The World of the Druids a Johnom Danielsom, ktorý napísal knihu Scarlet and the Beast. Ide o dve významné a hodnotné knihy.

To, čomu väčšina ľudí verí, že je konvenčná múdrosť, je často nesprávne. Tak je to aj v tomto prípade. Pretože tento symbol je v skutočnosti veľmi starý. Je znamením rohatého boha Pana, za ktorým sa skrýva satan.

Boh Pán vyzerá ako cap a to nám pripomína tradičné faunovské znázornenie satana. Túto skutočnosť potvrdzuje anglický historik Ronald Hutton vo svojej knihe, kde uvádza, že Panova popularita pochádza z neo-pohanského obdobia za kráľovnej Viktórie a kráľa Edwarda. Stredoveké a rané moderné obrazy satana majú naopak tendenciu ukazovať semi-ľudské príšery s rohmi, krídlami a pazúrmi na nohách.

Boh Pán bol bohom lesov, pastvín a hral na píšťale. Kňaz anglikánskej cirkvi, Nigel A. Cornwall napísal:

„Verím tomu, že tento symbol má dávnoveký pôvod a vyobrazuje tak pohanského rohatého boha.“

Cornwallov názor tiež je, že keď je tento symbol ukázaný spôsobom, že dlaň ukazuje dovnútra, tak je to veľmi vulgárne a urážlivé gesto, ktoré naznačuje prienik do oboch ľudských telesných otvorov. Tento symbol ukázaný svojim typickým spôsobom znamená doslova pohlavný styk s diablom – byť znásilnený v podstate dvojrohým bohom. Palec, ktorý drží prsty ako by vytvoril pošvu, zatiaľ čo dva najdlhšie prsty symbolizujú rohy tohto boha.

Vo svojej vysoko ocenenej encyklopédii symbolov, ktorá sa volá „Masonic and Occult Symbols Illustrated“ vysvetľuje doktorka Cathy Burns význam symbol víťazstva. Hovorí, že tieto dva vztýčené prsty sa vzťahujú na slobodomurársky agnostický zákon protikladov, podobne ako v slobodomurárskej lôžku nachádzame čiernobielu šachovnicovú podlahu. Dva prsty symbolizujú okultnú náuku, ktorá by sa dala nazvať „poriadok z chaosu“, čo je akási snaha zladiť dva protiklady, dobro a zlo, v harmonický celok a to, že satan vládne ako v nebi tak na zemi.

Ako sme už spomenuli, symbol „V“ je tiež znamením rohatého boha v čarodejníctve, ktorý sa nazýva Pán, čiže baphomet, čo je androgénna postava kozieho boha, čo opäť vykresľuje zákon protikladov.

Kompletná kniha čarodejníctva ďalej vysvetľuje okultný význam tohto symbolu. Keď sa symbol ukazuje takým spôsobom, aby vrhal tieň, tak sa podobá niečomu, čo by sa dalo nazvať diabolskou tvárou. Čarodejnice, kúzelníci a niektorí pápeži používajú tento symbol, aby ovplyvnili emocionálne reakcie. V okultizme ľudia veria v kúzelnú moc a uhranutie za pomocou tieňov.

Týmto spôsobom mohol kúzelník alebo čarodejnica spôsobiť u ľudí chorobu, smrť alebo mohol inšpirovať lásku. Keď satanský kňaz zdvihol prsty a žehnal týmto spôsobom, tak to malo zlý význam. Pozoruhodná vec nastala, keď bola ruka týmto spôsobom vztýčená a to síce, že jej tieň napodobňoval hlavu a rohy capa baphometa… Čo je symbol čiernej mágie.

Použitie tzv. tieňa požehnania bol považovaný za legitímnu výsadu pápežov a bol často používaný v dobách temného stredoveku, v čase inkvizície. V dnešnej dobe sa znak „V“ používa v satanizme ako symbol požehnania diabla.

V minulosti to bolo ale naopak. Išlo o symbol zla a prekliatia. V dnešnej dobe majú ctitelia satana prekrútený spôsob myslenia, pretože zobrazujú zlo ako niečo, čo je dobré a žiaduce! Čo je pre čistého, spravodlivého človeka prekliatím, to je pre satanistov úžasná vec.

Okultisti sa hrajú s ezoterickými významami symbolov. Prvé čo vidíme na obrázku je symbol „V“, ale tieň, ktorý vrhá, zobrazuje škaredú a temnú podobu satana. To, čo na prvý pohľad slúži na požehnanie, tak v skrytom význame slúži na prekliatie.

Symbol sovy

Sova je pohanský symbol, božstvo uctievané ako zdroj okultnej múdrosti. Ilumináti a svetová elita uctieva každoročne v Bohemian Grove molocha v podobe veľkej kamennej sovy. Pri rituály je modle obetovaná „predstieraná obeť“.

Tu treba spomenúť Nimroda a Babylonskú neviestku (Semiramis). Oni vytvorili okultné, Satanistické náboženstvo a keď bol Babylon zničený, náboženstvo sa rozvinulo do množstva podôb, po celej zemeguli, do rozličných verzii a podobných vier, ktoré sa extrahujú v rozličných filozofiách a náboženstvách dneška. Napríklad slobodomurárstvo, vzývanie Bála, Grécky/Rímsky katolicizmus a iné sú historicky späté s Babylonom napriek tomu, že sa na prvý pohľad zdá, že majú mnoho rozličných foriem.

Nimrod sa prejavuje ako Baal, a aj ako pohanská modla: sova. Ak sa pozriete pozorne okolo Washingtonu DC, nájdete množstvo vládnych budov, ktoré sú pohanského architektonického štýlu, alebo sú priamo postavené na základe kamenného motívu sochy sovy.

Ukrytý symbol sovy je aj na jednodolárovej bankovke. Pozrite si stranu s Georgom Woshingtonom. V pravom rohu hore je detailne nakreslený rám s číslom 1. Oproti, na ľavej strane, je rám kde sedí pohanská sova. Pokiaľ tieto peniaze prechádzajú cez množstvo rúk, tento obrázok môže byť na bankovke ťažko viditeľný, ale symbolika mystickej, tajuplnej sovy je naozaj zaujímavá.

Môže sa Vám zdať ako zanedbateľná bodka. Pokiaľ sa na to pozriete pozornejšie, zistíte, že na kostre, ráme, skutočne sedí sova, s veľkými, vypuklými očami. Vláda na jej dezinformačných stránkach Great Seal, (www.greatseal.com) má k tomu pripravené komentáre. Zrejme to znie pekne ale upozorňujem vás že klame, klame a klame a pokiaľ sa objavujú fakty ako tieto, a lži už nestačia, tak zostáva byť ticho. Pokiaľ sa objavia k tomu nejaké oficiálne komentáre, obyčajne sa v nich tvrdí, že to je tlačová chyba

Vševidiace oko

Vedeli sme, že symbol vševidiaceho oka, ktorý reprezentuje diabla, je prevarený v zábavnom priemysle skrz na skrz, ale aj napriek tomu nás tento obrázok trochu znepokojil. Nemyslite si, symbolom sú po dlhé stáročia priraďované moc a dôležitosť, či už tomu chceme veriť alebo nie. Keby tomu tak nebolo, neboli by sme svedkami všetkých tých znakov, s ktorými sa v poslednom čase roztrhlo vrece.

Oko boha Hora – Hór je podľa Egyptskej mytológie (veda zaoberajúca sa štúdiom mýtov) boh egyptského kráľa, egyptský boh neba, slnko a svetlá.

Vševidiace oko sa vyskytuje hlavne v pyramíde alebo nad pyramídou. Predstavuje falošného boha počas jeho obdobia „smrti“ očakávajúceho znovuzrodenie. Zatiaľ čaká v podsvetí, ale jeho duša je stále živá a pozoruje, ako je naznačené otvoreným okom.

Vševidiace oko predstavuje všemohúcnosť, vše-vidiace božstvo, schopnosť intuitívneho zrenia. Vševidiace oko je symbolom všetkých slnečných (falošných) bohov a ich životodarnej, oplodňujúcej sily a moci; Vše-vidiace oko v neposlednom rade je hlavným symbolom diabla.

Vševidiace (satanovo) oko sa nevyskytuje len v hudobnom priemysle, ale aj v rímskom katolicizme (falošnom náboženstve), hinduizme (okultizme), možno ho vidieť na olympijských hrách, módnych prehliadkach, na bankovkách, na av budovách; Možno ho vidieť aj vo Slobodnom slobodomurárstve a ďalších okultných spolkoch. Vše-vidiace oko je skrátka takmer všade.

Viac o hudobnom priemysle, rockových a popových hviezdach, moderných spevákoch či kapelách vyznávajúce okultné symboly a vierouku, sa dočítate práve na tejto stránke Tajemství hudby.

Odporúčam trojdielnu časť dokumentov Znamenie Antikrista – Odhalenie a sprisahanie.

Zdroj: www.tajemstvihudby.cz

Galéria okultných symbolov vo svete
Súvisiace videá a dokumenty