fbpx
Zmeň svoj život
HermeneutikaTématika Nebies

Chemtrails a CERN

Contrails vs. chemtrails

Určite ste si všimli, že za tryskovými lietadlami letiacimi v určitej výške (obvykle 8 – 12 km) v prostredí s dostatočnou vlhkosťou ostávajú kondenzačné stopy, resp. kondenzačný pás (v odbornej literatúre označovaný ako condense trail, = contrail). Kondenzačné stopy sú tvorené drobnými vodnými kvapkami alebo ľadovými kryštálikmi, ktoré vznikají ako prirodzený dôsledok premiešania chladného vzduchu s horúcimi produktmi spaľovania leteckého paliva.

Ich vznik a trvanie (prípadne rozpad) závisí na teplote, vlhkosti vzduchu, atmosférickom tlaku a pohybu vzdušných más na mieste vzniku.Je tu ale jeden zaujímavý fenomén.Bežný contrails sa v podstate okamžite rozplýva hneď za lietadlom. V posledných rokoch môžeme pozorovať nie len u nás, ale na celom svete, že máme oblohu celú pomaľovanú contrails, ale nie takými, ktoré sa hneď rozpustia, ale ostávajú na oblohe celé hodiny.

Tieto pásy, ktoré na oblohe pretrvávajú sa líšia od bežných contrails svojim vzhľadom, štruktúrou, ale hlavne zložením. Chemtrails tvoria jedovaté látky ako soli bária, oxidy hliníka, stroncium, a iné.Na porovnanie pridávame tabuľku z wikipédie s rozdielmi medzi contrails a chemtrails:

kritérium

contrails

chemtrails

teplota vzduchu nad 0 °C nemôžu vznikať môžu vznikať
vlhkosť vzduchu pod 70 % nepretrvávajú pretrvávajú
doba trvania do 2 minút až 8 hodín
miesto vzniku desiatky m za lietadlom bezprostredne za lietadlom
hrúbka rádovo metre rádovo desiatky metrov
prerušované stopy nie áno (ovládané pilotom)
zloženie vodná pára chemikálie (viď nižšie)
Zloženie

Chemtrails tvoria jedovaté látky ako soli bária, oxidy hliníka, stroncium, a iné. V podstate je to forma DOR energie. Soli bária majú schopnosť viazať veľké množstvo vody, čo má za následok zvýšený vznik oblačnosti, čím je zabezpečené zníženie slnečného žiarenia.

Hliníkové častice v atmosfére plnia niekoľko funkcií. Oxidy hliníka patria medzi takzvané welsbachove materiály, ktoré sa vyznačujú vysokou emisivitou, či reflektivitou a slnečné svetlo od hliníkových častíc odráža. Tieto látky môžu byť použité zamiešaním do dýzového paliva.

Laboratórne chemické rozbory chemtrails okrem hliníka, bária a stroncia tiež odhalili :

Enterobacteriaceae – zahŕňa Enterobacterias Coli a Salmonelum, ktoré nájdeme v prípadoch otravy starým pokazeným jedlom – mäsom. Najzásadnejšia je Klebsiella Pneumoniae, ktorej druhy sú zodpovedné za infekcie pľúc, prípadne bolestivé črevné problémy.

Etyhlen dibromid (dibromethan – C2H4Br2) – bol striktne zakázaný v roku 1984, protože ide o rakovinotvorné, palivové aditivum a insekticid v jednom.. Odhalilo sa toho ešte viac, ako napríklad Serratia marcescens, Pseudomonia aeruginosa, streptomycety (používané v antibiotikách) a iné. Nič z vyššie uvedeného neprospieva nášmu dýchaciemu, ani tráviacemu ústrojenstvu .

Dopady chemtrails

Existuje viacero vysvetlení, prečo môžeme takmer denne nad svojimi hlavami vidieť chemtrails. Vysvetlenie z oficiálnych miest (po mnohých atakoch a žiadostiach na úradné miesta o vysvetlenie) je také, že potrebujeme odcloniť slnečné žiarenie a tým znížiť dopad globálneho otepľovania. (o reálnosti globálneho otepľovania sa vedie veľa polemík a je pravdepodobne postavené na zmanipulovaných údajoch).

Keďže chemtrails majú vplyv na tvorenie oblačnosti, môžu byť využívané na manipuláciu počasia (že niečo také reálne existuje bolo prezentované aj najširšej verejnosti pri „vylepšovaní“ počasia počas Olympijských hier v Pekingu a je isté, že to dokážu aj iné mocnosti sveta ako Čína), Ďalším dopadom chemtrails je zvyšovanie permeability (zvyšovanie  účinkov pôsobenia magnetického poľa) prostredia pre radary.

Niekto by si mohol myslieť, že vyššie uvedené dopady sa ho konkrétne netýkajú, no nezabúdajme, že všetko, čo je vo vzduchu sa dostane vo forme zrážok aj k nám na zem a má to neblahý dopad na Zem, rastliny a teda aj plodiny, na nej pestované a v konečnom dôsledku aj na nás, ľudí.

CERN a Bilderberg

V rovnakom roku, kedy bol založený exkluzívny iluminátsky klub Bilderberg (1954), vznikla aj Európska organizácia pre jadrový výskum (CERN – Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) so sídlom v Ženeve. Náhoda?

Bilderberg spájajúci dodnes dôležitých hráčov svetovej politiky, ekonomiky, financií, priemyslu vrátane toho vojenského, vedy a médií, bez posvätenia ktorého sa vraj neodohrá žiadne kľúčové rozhodnutie vo svete – vrátane vojen, „teroristických útokov“ aj migračných vĺn –, musí byť podľa mnohých zákonite spojený s CERN viac ako len rokom svojho vzniku.

Vitajte vo svete sprisahaneckých teórií? Kdeže. Skôr sprisahaneckej praxe – a to je ešte o poschodie vyššie (hovorí sprisahanecká teória poučená praxou).

Sprisahanie? Áno, ale…

Konšpiračných teórií, čiže teórií sprisahania, existuje celá kopa. Ich zástancovia sú presvedčení (a snažia sa dokázať), že vlády, tajné služby, mocné korporácie alebo medzinárodné organizácie či tajné spolky a ich predstavitelia s nami nehrajú čistú hru. To by sa dalo nepochybne podpísať.

S pátraním po sprisahaniach úzkej skupiny mocných tohto sveta proti manipulovanej väčšine je však súčasne istý problém. Skutočnosť, že internet, multimédiá a moderné komunikačné technológie v kombinácii s bujnou fantáziou, nedostatočnou odbornosťou a štipkou tej paranoje na strane priaznivcov „Aktov X“ tvoria živnú pôdu pre mnohé omyly a „hoaxy“, je nevyhnutná a nespochybniteľná. To však veľmi dobre hrá do kariet skutočným sprisahancom, o existencii ktorých takisto niet pochýb, a to už po niekoľko storočí.

Snaha o odkrývanie skutočných konšpirácií býva potom ľahko a bez násilia vykázaná do sveta „šialených“ sprisahaneckých teórií, čo bádateľa zvyčajne znevierohodní a umlčí lepšie ako priamy mocenský atak.

Mnohí bádatelia sa navyše vplyvom nedostatku informácií a medzier vo vzdelaní púšťajú na tenký ľad a dopúšťajú sa vyložene chybných čiastkových záverov, aj keď jadro problému zostáva relevantným predmetom bádania. Na tieto prešľapy stačí výberovo poukázať, prípadne ich zveličiť zlými prekladmi či divokými diskusiami na internete. A je po probléme, lebo v očiach manipulovanej väčšiny verejnosti celá táto téma potom patrí len šialencom.

Opatrnosť je namieste

Ľudová múdrosť hovorí, že bez vetra sa ani lístok na strome nepohne. Aj keď budeme maximálne prísni a skeptickí voči skúmanému „konšpiračnému“ problému a dôjdeme k záveru, že sa nachádza úplne mimo reality, stále to môže signalizovať „konšpiráciu na druhú“. Teda, že existencia a falošné živenie nejakej teórie je len zastieracím manévrom pre niečo ešte závažnejšie, ako bola teória domnele spochybnená či vyvrátená.

Inými slovami – ak v jednej chvíli dôjdeme napríklad k záveru, že systémy ako HAARP či CERN primárne neslúžia nekalým cieľom, v žiadnom prípade to neznamená, že sa do nich neinvestujú veľké peniaze so zámermi menej ušľachtilými, ako sú tie oficiálne deklarované. Dokonca je to nevyhnutné. A práve CERN je pre ilustráciu tejto skutočnosti perfektný príklad.

Urýchľovač

Veľký hadrónový urýchľovač (LHC) je najväčší urýchľovač častíc na svete. Pracovať začal v septembri 2008. Je umiestnený v podzemí na území medzi francúzskym pohorím Jura a Ženevským jazerom vo Švajčiarsku. Tvorí ho kruhový tunel s obvodom 27 kilometrov v hĺbke až 150 metrov pod zemou.

Podrobný popis zariadenia vyžaduje vysoko odbornú terminológiu, čo je vždy dobrá kulisa na zakrytie iného ako deklarovaného cieľa. Skutočnosťou však je, že aj mnohí významní mainstreamoví vedci opakovane vyjadrili znepokojenie, že LHC môže spôsobiť katastrofu, ktorá by mohla zničiť Zem (vytvorenie stabilnej čiernej diery alebo osobitnej hmoty, ktorá by bola stabilnejšia ako nám známa hmota). Vedecké kapacity, ktoré za urýchľovačom stoja, hovoria, že je to veľmi nepravdepodobné, ale že sa to nedá dôkazom vyvrátiť. Tým nás však sotva upokoja – skôr naopak.

Znepokojujúce skutočnosti

Niektoré špecifiká urýchľovača LHC môžu naše znepokojenie ďalej zvyšovať. Urýchľovač je nielen najväčší stroj na svete, ale tiež jedna z najväčších záhad. Skladá sa z 9 600 supermagnetov stotisíckrát silnejších, ako je gravitácia Zeme. Protóny v dvadsaťsedemkilometrovom LHC uskutočnia vyše jedenásťtisíc obehov za sekundu.

Stroj dokáže na krátky okamih vyvinúť teplotu stotisíckrát väčšiu, ako je v jadre Slnka. Teda nepredstaviteľné množstvo energie držané na jednom mieste. Odtiaľ pramenia vedecké obavy, ktoré znejú ako zo sci-fi filmov (otvorenie dverí do inej dimenzie a tak ďalej).

Pre konšpiračné teórie hrá veľkú úlohu tiež geometria skúmaných objektov či symbolika log a emblémov organizácií. Aj najväčší skeptik preto musí ustrnúť pri zistení, že „majitelia a stvoritelia“ CERN nielenže vytvorili logo pripomínajúce symboliku boha Šivu (ktorému je v hinduizme pridelená úloha ničiteľa vesmíru), ale navyše je socha tohto pohanského mýtického božstva umiestnená priamo pri sídle CERN v Ženeve! A to zďaleka nie je všetko.

Otváranie brán

Existujú mnohé relatívne dobre podložené špekulácie o primárne vojenskom charaktere tohto údajne „čisto vedeckého“ experimentovania. Mnoho teórií hovorí o účeloch desivejších, ako boli tie najdivokejšie teórie o tajných zbraniach, ktoré sa v uplynulých desaťročiach objavovali.

Čo viac, podľa niektorých komentátorov sa tu dostávame do oblasti, kde veda atakuje transcendentálne sféry, podobne ako v oblasti rozvoja umelej inteligencie. Z tohto pohľadu nejde vraj o nič menšie ako pustiť do nášho sveta okultné sily v ešte väčšom meradle ako doteraz. K otvoreniu brány do inej dimenzie by sme mali byť týmto bližšie ako kedykoľvek predtým. Entity, na ktoré sa touto cestou môžeme napojiť, nepochybne nesľubujú nič dobré.

Podľa iných ide o – povedané „nevedeckou“ terminológiou – oživenie dávnych alchymistických pokusov spoznať tajomstvá temných substancií. Vedci z CERN sú tak svojím spôsobom nasledovateľmi dávnych mágov, ktorí skúmali prepojenie duchovného sveta s temnými silami za ním. Získať ich pomocou tohto urýchľovača by malo byť údajne jednoduchšie ako predtým. S prítomnosťou takejto substancie potom úzko súvisí paranormálna aktivita vrátane energetickej bázy živých bytostí. Prepojenie démonických entít s našou realitou by tak teraz malo byť užšie ako kedykoľvek predtým.

Kde je teda pravda?

Podobných úvah na túto tému existuje veľmi pestrá škála. Nech je to už akokoľvek, stretávame sa tu s fenoménom, ktorý stojí za skúmanie – zďaleka nielen „vedecké“, ale predovšetkým spoločenské a politické. U mnohých nerozlúštiteľných hádaniek pomáha opýtať sa „cui bono?“ – čiže „v čí prospech?“. Býva to najjednoduchšia cesta k odpovedi. Tu sa však môžeme zatiaľ len dohadovať.

Fakt je, že mnohé sprisahanecké teórie minulosti sa behom času potvrdili. Aj keď sa o nich naďalej príliš nepíše – alebo skôr práve preto.

Že čelíme obrovskému a reálnemu sprisahaniu mocných tohto sveta, vidíme denne okolo seba v nespočetných príkladoch. Manipulácie verejnosťou sú každodennou súčasťou našej reality. Prečo by práve CERN mal byť výnimkou?

Omnoho viac článkov k tejto téme nájdete na stránke O chemtrails a jeho účele prípadne Výpovede svedkov a pilotov lietadiel.

Súvisiace videá a dokumenty