fbpx

Materialistická evolúcia – nebezpečná filozofia

Všechny veřejné školy v Americe i téměř v celém světě učí materialistickou (naturalistickou) evoluci jako jednou provždy dokázaný fakt. Tvrdošíjně zastávají názor, že veškerý rostlinný i živočišný život na planetě zemi začal existovat automaticky jako derivát času, náhody, mutací a přírodního výběru.

Čítať viac

Ako porozumieť veľkému tresku

Z uvedené práce se mi velice líbí vysvětlení, jak zastánci velkého třesku tento jev chápou. Toto vysvětlení si zaslouží, abych je uvedl v tomto svém zpracování. Je to opravdu skvělé, nic lepšího jsem o velkém třesku nečetl – a to se jím dlouhodobě zaobírám. Ze samotného vysvětlení D. R. Huphreyse vyplývá absurdita údajného počátku vesmíru!

Čítať viac

Kreačný a evolučný model – problém paradigmy

Často jsme užívali příkladu ze soudní síně, abychom ozřejmili, jak mají kreacionisté i evolucionisté stejná fakta, ale vykládají je odlišně, protože vycházejí z odlišných výchozích postojů. Je to podobné jako u soudu, kdy obžaloba i obhajoba mají odlišné pojetí celého případu, a přitom používají stejná fakta.

Čítať viac

Problém prechodných foriem

Naturalističtí evolucionisté často tvrdí, že nejpevnější důkazy jejich teorie poskytuje paleontologie. Došlo-li skutečně k evoluci od neživé hmoty k člověku, vyžaduje jejich teorie mnoho miliard spojovacích článků – forem života od moderních lidí k chemickým substancím, jež kdysi existovaly v jakési primitivní „polévce“ (v oceánu či loužích) a z nichž , jak se tvrdí, se před více než 3,5 miliardami let zrodil život.

Čítať viac