fbpx
Zmeň svoj život
Doba koncaNový svetový poriadok – New World Order (NWO)Teológia

New World Order (NWO) – 4.časť

Redukcia americkej priemyselnej výnimočnosti. Výrobky s krátkou dobou funkčnosti

Nasledovala debata o americkom priemysle. Bolo to po prvý raz, čo som počul pojem globálna vzájomná previazanosť (global interdependence) alebo niečo v tom zmysle.

Prezentovaný plán bol, že rôznym častiam sveta budú priradené rôzne úlohy priemyslu a komercie v zjednotenom globálnom systéme.

Pretrvávajúca výnimočnosť USA a relatívna nezávislosť a sebestačnosť USA bude musieť byť zmenená. To bol jeden z viacerých razov, keď povedal, že aby bolo možné vytvoriť novú štruktúru, najprv musíte zbúrať tú pôvodnú, a americký priemysel bol jedným z takých príkladov.

Náš vlastný priemysel bude musieť byť zredukovaný, aby dostali ostatné krajiny šancu vybudovať svoj vlastný priemysel, pretože inak by neboli schopné konkurovať proti USA. To sa týkalo veľmi výrazne nášho ťažkého priemyslu, ktorý bude značne osekaný, zatiaľ čo rovnaký priemysel bude rozvíjaný v iných krajinách, predovšetkým v Japonsku.

V tomto bode bola istá debata o oceli a predovšekým automobiloch – spomínam si, že sa hovorilo, že automobily budú importované z Japonska v rovnakých množstvách ako naše vlastné doma vyrobené automobily, ale japonské výrobky budú lepšie. Výrobky vyrobené v USA budú vyrobené tak, aby sa kazili a rozpadali, takže ľudia budú mať sklon preferovať importované výrobky a to trochu podporí zahraničných konkurentov.

Jeden z príkladov bolo Japonsko. V roku 1969 japonské autobomily, nespomínam si, či tu vôbec boli predávané, ale určite neboli príliš populárne. Avšak myšlienka bola, že sa stanete trochu znechutení domácimi produktmi od Fordu, GM alebo Chryslera, pretože drobné veci ako kľučky na otváranie okien budú odpadávať a plastové veci sa budú lámať, hoci ak by boli vyrobené z kovu, tak by vydržali. Váš patriotizmus ohľadom kupovania amerických výrobkov čoskoro ustúpi praktickosti, že keď si kúpite japonský, nemecký alebo importovaný výrobok, že vydrží dlhšie a vy na tom budete lepšie. Patriotizmus skončí v kanáli.

Aj na iných miestach bolo spomenuté, že veci budú vyrábané tak, aby sa rozpadali. Nespomínam si konkrétne body, resp. či vôbec boli dané nejaké iné príklady než automobily, ale zostal mi v podvedomí určitý pocit, akýsi obraz chirurga, ktorému sa niečo pokazilo v rukách na operačnej sále práve v kritickej chvíli. Ale nie som si istý, či naozaj niečo také v prednáške spomenul.

Avšak niekde v tejto časti debaty o veciach robených úmyselne defektnými a nespoľahlivými, bolo povedané, že je to nielen za účelom zbúrať patriotizmus, ale že majú byť aj určitým zdrojom naštvanosti pre ľudí, ktorí budú tieto veci používať. A znovu myšlienka, aby ste sa necítili extrémne bezpečne, propagujúc pocit, že svet nie je extrémne spoľahlivé miesto.

USA budú udržiavané silné v oblasti informatiky (information), komunikácií (communications), špičkových technológií (high technology), vzdelávania a poľnohospodárstva. USA boli vnímané, že budú pokračovať ako určitá forma základného kameňa v tomto chystanom globálnom systéme.

Avšak ťažký priemysel bude transportovaný preč mimo krajinu. Jeden z komentárov ohľadom ťažkého priemyslu bol, že už máme dosť environmentálnych škôd z továrenských komínov a priemyselného odpadu. Na nejakú dobu si to môžu zobrať na plecia iný ľudia. Toto znovu bolo predkladané ako seba-očisťujúca hodnota pre Američanov, aby to akceptovali. Zobrali nám preč náš priemysel, ale zachránili naše životné prostredie. Takže sme na tom vlastne nič nestratili.

Presuny populácií a ekonomík, vytrhávanie sociálnych koreňov. Globalizácia

A v rámci tejto línie bola tiež debata o ľuďoch prichádzajúcich o svoju prácu v dôsledku zmien v priemysle a že to prinesie možnosti na preškoľovanie ľudí a predovšetkým na rozsiahle presuny populácie. Toto je v istom zmysle odbočka od témy. Myslím, že túto odbočku popíšem podrobnejšie skôr než na ňu zabudnem.

Budú vyvolané presuny populácie, aby sa ľudia sťahovali do Južných štátov (Sun belt). Stanú sa v svojich nových bydliskách typom ľudí bez koreňov a tradície je jednoduchšie zmeniť na mieste, kde je mnoho transplantovaných ľudí v porovnaní s tým snažiť sa zmeniť tradície na mieste, kde ľudia vyrástli, majú širokú rodinu a zapustili svoje korene.

Veci ako nový systém zdravotnej starostlivosti… Ak pochádzate z priemyselného mesta Severovýchodu a presťahovali ste sa do Južných štátov alebo na Juzozápad, tak bude viac ochotní prijať čokoľvek, napríklad kontrolovanú zdravotnú starostlivosť, ktorú tam nájdete, než by ste boli ochotní akceptovať zmenu v systéme lekárskej starostlivosti v mieste, kde máte korene a podporu vašej rodiny.

Taktiež v rámci tejto tematickej línie bolo spomenuté – použil množné číslo zámenom my – “Najprv preberieme kontrolu nad pobrežnými mestami – New York, San Francisco, Seattle” – myšlienka za tým bola, že je to súčasť stratégie, pričom myšlienka bola, že ak so svojou filozofiou a svojím spôsobom života ovládate pobrežné mestá, vnútrozemie (heartland) medzi nimi sa nevyhnutne bude musieť podvoliť. Neviem k tejto téme povedať viac, ale je to zaujímavé.

Srdce krajiny, Stredozápad, si – zdá sa – zatiaľ zachoval svoj konzervativizmus. Ale keď odstránite priemysel a pracovné príležitosti a presuniete ľudí na iné miesta, tak toto je stratégia ako zlomiť konzervativizmus. Keď zoberiete preč priemysel a ľudia zostanú nezamestnaní a chudobní, tak prijmú akúkoľvek zmenu, ktorá im bude pripadať, že im ponúka možnosti prežitia a ich morálka a ich oddanosť veciam ustúpi do úzadia v prospech snahy o prežitie. To nie je moja filozofia, to bola filozofia prednášajúceho.

Každopádne, keď sa vrátim k téme priemyslu, časť ťažkého priemyslu tu zostane, práve dosť na to, aby udržala akúsi formu základného podhubia (seed bed) industriálnych schopností, ktoré by mohli byť znovu rozvinuté, ak by plány nezafungovali tak, ako bolo očakávané. Takže krajina nezostane úplne bez aktív a schopností. Avšak toto bolo niečo ako záložný núdzový plán.

Organizátori dúfali a očakávali, že sa vytovrí celosvetová špecializácia produkcie.

Avšak, možno sa tu opakujem, jeden z výsledkov celého toho bude, že s touto “globálnou vzájomnou previazanosťou” (global interdependence) bude klesať význam národných identít. Každý región bude nejakým spôsobom závislý od všetkých ostatných regiónov pre taký alebo iný prvok svojho života.

Staneme sa viac “občanmi sveta” než občanmi nejakej konkrétnej krajiny.

Šport ako nástroj sociálnych zmien

A v rámci tejto tematickej línie môžeme následne hovoriť o športe. Šport v USA sa bude musieť zmeniť, z časti ako nástroj k oslabeniu domáceho nacionalizmu.

Futbal (soccer), celosvetový šport, bude v USA zdôrazňovaný a podporovaný. To bolo zaujímavé, pretože v našom regióne bol v tej dobe futbal prakticky neznámy. Mal som zopár priateľov, ktorí navštevovali inú základnú školu než som naštevoval ja, kde hrávali futbal a bola to vtedy skutočná rarita. To bolo v 50tych rokoch. Takže počúvať tohto muža hovoriť v tomto regióne o futbale bolo do značnej miery prekvapujúce.

Každopádne, futbal je vnímaný ako medzinárodný šport a bude propagovaný a naopak tradičný šport Ameriky – baseball – bude oslabovaný a možno úplne odstránený, pretože by mohol byť vnímaný ako príliš americký. A popisoval, ako môže byť odstránený.

Prvá reakcia človeka by bola – nuž, budú platiť hráčom príliš málo a tí nebudú chcieť hrávať za tak málo peňazí a preto opustia baseball a presunú sa do nejakého iného športu alebo k nejakej inej aktivite. Avšak povedal, že v skutočnosti presne takto to nefunguje.

V skutočnosti spôsob ako zlikvidovať baseball bude urobiť platy hráčov veľmi vysoké. Myšlienka v pozadí bola, že keď platy narastú to absurdných výšok, objaví sa určitá miera nespokojnosti a nevraživosti, keď ľudia nebudú súhlasiť s tým, aby bolo športovcom platené tak veľa a športovci budú následne stále viac nespokojní aj sami medzi sebou ohľadom toho, koľko dostávajú ostatní hráči a budú mať sklon opustiť daný šport.

A tieto vysoké platy tiež môžu finančne zlomiť vlastníkov a znepriateliť fanúšikov. A následne fanúšikovia začnú podporovať futbal a baseballové ihriská budú môcť byť použité ako futbalové ihriská. Nebolo jednoznačne povedané, že sa to naozaj stane, avšak ak by medzinárodný tón športu neprichádzal dostatočne rýchlo, moholo by sa to zrealizovať.

V tejto línii tam bol tiež podobný komentár ohľadom amerického futbalu (football, u nás známe pod pojmom ragby, pozn.prekl), aj keď si spomínam, že povedal, že ragby bude náročnejšie demontovať, pretože bolo široko hrávané na stredných školách ako aj v profesionálnych ligách a bolo by náročnejšie ho zlikvidovať. Bolo tam tiež ešte niečo ohľadom násilia v ragby, ktoré spĺňa určitý typ psychologickej potreby a že ľudia majú potrebu takéhoto zástupného násilia. Takže ragby z tohto dôvodu možno bude ponechané aby napĺňalo túto potrebu.

Rovnaká vec sa týka hokeja. Hokej má viac medzinárodný nádych a preto bude podporovaný. Prednášajúci predpovedal v dohľadnej dobe príchod medzinárodného súťaženia v hokeji a predovšetkým vo futbale. V tej dobe bol hokej medzinárodný medzi USA a Kanadou. Bol som do istej miery prekvapený, pretože som si myslel, že prednášajúci na mňa nikdy nepôsobil dojmom, že by bol hokejovým fanúšikom, zatiaľ čo ja som. A ukázalo sa, že naozaj nebol.

Proste len vedel o tej hre a o tom, čo by to urobilo, ak by sa táto športová hra zmenila. Avšak v každom prípade, futbal (soccer) bol kľúčovým kameňom športu pretože je to už teraz celosvetový šport v Južnej Amerike, Európe a častiach Ázie a USA by na daný vlak mali tiež naskočiť.

Všetko toto sa postará o vznik medzinárodného súťaženia, takže sa všetci staneme vo väčšom rozsahu občanmi sveta než občanmi našich vlastných malých národov.

Kontrola zbraní

Bola tam tiež – neprekvapivo – istá debata ohľadom lovu (hunting). Lov vyžaduje pušky a kontrola zbraní je veľký bod v ich plánoch. Nespomínam si už príliš veľa detailov, ale myšlienka bola, že vlastníctvo zbrane je privilégium a nie každý by mal mať zbraň.

Poľovníctvo bolo neadekvátnou výhovorkou na vlastníctvo zbraní a každý by mal byť silne limitovaný v otázke vlastníctva zbrane. Tých zopár privilegovaných ľudí, ktorým by bolo povolené loviť, by si možno mohli prenajímať alebo požičiavať pušku z oficiálnych požičovní namiesto toho, aby vlastnili svoju vlastnú. “Koniec koncov, nie každý potrebuje mať zbraň”, takýmto spôsobom to bolo povedané.

Šport pre dievčatá namiesto bábik

Veľmi dôležitá téma v rámci športu boli športy pre dievčatá. Bude pretláčaný šport pre dievčatá. Účelom je nahradiť bábiky (dolls, panenky). Bábiky budú v malom množstve stále predávané, ale už nebudete vídať tie veľké počty a rôznorodosť bábik. Bábiky nebudú propagované, pretože dievčatá nemajú rozmýšľať o bábätkách a reprodukcii. Dievčatá majú byť vonku na športovom ihrisku presne rovnako ako chlapci. Naozaj nie je nutné, aby sa chlapci a dievčatá od seba až toľko líšili.

Čajové súpravy pre dievčatá budú nasledovať cestu bábik a všetky veci, ktoré boli tradične vnímané ako ženské (feminine), budú odsúvané do úzadia spolu s tým, ako sa dievčatá začnú viac venovať chlapčenským záľubám.

Ešte na jednu vec si spomínam, že športové stránky budú plné výsledkov dievčenských tímov hneď na rovnakom mieste vedľa chlapčenských tímov. A toto sa nedávno noazaj začalo objavovať v našich lokálnych novinách, 20 rokov od danej prednášky. Športové výsledky dievčat sú priamo vedľa chlapčenských športových výsledkov.

Všetko to za účelom zmeniť vzory, čím by sa malé dievčatá chceli stať. Keď bude dievča rásť, má túžiť stať sa športovkyňou a nie chcieť stať sa matkou.

Filmy a hudba. Sex a násilie vštepované prostredníctvom zábavy

Zábavný priemysel. Filmy budú robené postupne stále viac explicitné, čo sa týka sexu a reči. Koniec koncov, sex a vulgárny jazyk predsa existujú, takže prečo predstierať, že nie sú?

V kinách a v televízii budú premietané pornografické filmy. Videorekordéry v tej dobe ešte neexistovali, ale naznačil, že takéto kazety budú v budúcnosti k dispozícii a že prehrávače videokaziet budú dostupné pre domáce použitie a že taktiež budú dostupné na prehrávanie na týchto zariadeniach pornografické filmy, rovnako ako budú premietané v miestnych kinách a v televízii. Povedal niečo v zmysle:

“Uvidíte vo filmoch ľudí robiť úplne čokoľvek, čo by vás mohlo napadnúť”.

Pokračoval tým, že všetko toto je za účelom priniesť sex na verejnosť. To bol ďalší výrok, ktorý povedal viackrát – pojem “sex na verejnosti” (sex out in the open).

Násilie vo filmoch bude zobrazované naturalistickejšie. Účelom má byť otupiť citlivosť ľudí voči násiliu. Možno bude nutná doba, kedy ľudia budú svedkami skutočného násilia a budú jeho súčasťou. Neskôr v rámci prednášky sa stalo zrejmým, kam týmto smeroval. Takže bude existovať výrazne realistickejšie násilie v zábavnom priemysle, ktoré uľahčí ľuďom si na násilie zvyknúť.

Postoj ľudí k smrti sa zmení. Ľudia sa jej už nebudú tak báť, ale budú ju viac akceptovať a nebudú až toľko vydesení pri pohľade na mŕtvych alebo zranených. Nie je žiadúce mať tu vznešenú spoločnosť paralyzovanú tým, čo by mohli raz uvidieť. Ľudia sa skrátka budú musieť naučiť hovoriť si, nuž, nechcem aby sa to stalo mne. To bol prvý výrok, ktorý naznačoval, že daný plán počíta s množstvom ľudských obetí, ktoré budú preživší musieť vidieť.

Tento konkrétny aspekt danej prednášky sa mi vynoril v pamäti veľmi ostro o niekoľko rokov neskôr, keď vyšiel film o Osamelom Jazdcovi (Legend of the Lone Ranger, 1981, pozn. prekl) a ja som na tento film zobral svojho veľmi malého syna a hneď v začiatku filmu boli niektoré veľmi násilné scény.

Jedna z obetí bola strelená do čela a bolo tam rozprsknutie, keď guľka vstupovala do jeho čela a krv a spomínam si, že som ľutoval, že som na film zobral svojho syna a cítil som zlosť smerom k doktorovi, ktorý nám vtedy prednášal. Nie preto, že by natočil ten film, ale že súhlasil s tým, byť súčasťou tohto hnutia a bol som zhnusený daným filmom a vyvolal mi veľmi ostro v pamäti tento aspekt jeho prednášky.

Čo sa týka hudby, povedal značne priamočiare vyjadrenie v zmysle:

“Hudba bude ešte horšia” (Music will get worse)

V roku 1969 sa rocková hudba stávala stále viac a viac nepríjemnou. Bol zaujímavý spôsob, akým to vyjadril – “bude ešte horšia” – priznávajúc, že už vtedy bola zlá. Texty piesní sa stanú otvorene sexuálne. Nebude produkovaná žiadna nová sladko romantická hudba, aká bývala skladaná predtým.

Všetka stará hudba bude presunutá na určité rozhlasové stanice a platne na počúvanie pre starých ľudí, a starí ľudia budú mať k dispozícii svoje vlastné rozhlasové stanice a pre mladých ľudích ľudí bude ich hudba, spolu s tým, ako bude horšia a horšia, vysielaná na ich rozhlasových staniciach.

V určitom zmysle naznačoval, že jedna skupina nebude počuť hudbu druhej skupiny. Starší ľudia budú proste odmietať počúvať ten odpad, ktorý bude ponúkaný mladým ľuďom a mladí ľudia budú akceptovať tento odpad, pretože ich bude identifikovať ako ich generiáciu a pomáhať im cítiť sa odlišne od starej generácie.

Spomínam si, že som vtedy rozmýšľal, že to nevydrží príliš dlho, pretože dokonca ani mladým ľuďom sa nebude páčiť ten odpad, keď dostanú príležitosť počuť staršiu hudbu, ktorá bola krajšia a bude ich to tiahnuť smerom k nej. Bohužiaľ, v tomto som sa mýlil. Keď deti prejdú cez ich tínedžerské roky a vstúpia do veku po 20tke, niekotrí z nich si síce zlepšia svoj vkus ohľadom hudby, ale bohužiaľ, mal pravdu. Väčšina si zvykne na ten odpad a bude to to jediné, čo budú požadovať. Mnohí z nich doslova nedokážu vystáť skutočne peknú hudbu.

Pokračoval ďalej tým, že hudba bude v sebe obsahovať správu pre mladých a nikto nebude ani tušiť, že tam tá správa je, budú si myslieť, že je to len hlasná hudba. V tej dobe som príliš nechápal, čo tým myslel, ale pri spätnom pohľade si myslím, že dnes už vieme, o čom sú tie správy v hudbe pre mladých.

(poznámka prekladateľa: táto vec je možno výrazne zložitejšia a Richard Day možno už v tej dobe odkazoval na technológiu podprahových zvukových signálov, tzv. subliminal audio messages, ktoré sú primiešavané do normálneho zvuku a hoci ich ľudské ucho nedokáže rozpoznať od bežného zvukového šumu/hluku, podvedomie v mozgu ich vníma a riadi sa nimi. Tieto podprahové zvukové signály mohli smerovať mládež napríklad smerom k promiskuitnému sexu, rebélii proti starej generácii alebo k uctievaniu démonických entít. Viac info tu )

A znovu mal pravdu. Tento aspekt bol určitou formou sumarizácie v zmysle, že zábava sa stane nástrojom na ovplyvňovanie mladých ľudí. Nebudú sa snažiť zmeniť starých ľudí, pretože tí sú už pevne uchytení vo svojich postojoch, ale všetky zmeny budú cielené na mladých, ktorí sú vo svojich formovacích rokoch a stará generácia bude proste postupne vymierať.

Nielen že je starých ľudí prakticky nemožné zmeniť, ale sú tak nejak relatívne bezvýznamní. Keď si odžijú svoje životy a zomrú, správne sformovaná mladá generácia bude tá, ktorá bude dôležitá pre budúcnosť v 21. storočí.

Taktiež naznačil, že sa znovu vrátia všetky možné staré filmy a spomínam si, keď som to vtedy počul, že mysľou mi v rýchlosti prebehli spomienky na viaceré staré filmy. Rozmýšľal som, či sa to bude týkať aj tých, o ktorých som si myslel, že by som ich rád znovu videl.

Spolu s návratom starej hudby a filmov pre starých ľudí, budú aj ďalšie privilégia, ktoré budú starým ľuďom ponúknuté: bezplatná doprava, oddychové miesta pri nákupoch, diskonty, daňové úľavy – množstvo privilégií čisto iba z dôvodu, že sú starí. Bolo povedané, že to bude akási forma odmeny pre túto generáciu, ktorá vyrástla počas Veľkej krízy a prežila drsné obdobie druhej svetovej vojny.

Zaslúžia si to a budú odmenení všetkými týmito lahôdkami a návrat starej dobrej hudby a starých dobrých filmov im mal uľahčiť ich cestu poslednými rokmi ich života v pohodlí.

Potom prezentácia začala dostávať značne pochnúrny tón, pretože keď táto generácia odíde, a to bude v neskorých 80tych a začiatkom 90tych rokov, kde sme práve teraz my, väčšina tejto skupiny už bude preč, a potom sa veci začnú postupne zhoršovať a toto zhoršovanie sa bude stále zrýchľovať. Staré filmy a staré piesne budú znovu stiahnuté preč a rovnako bude preč stiahnutá jemná zábava.

Súvisiace videá a dokumenty