fbpx
Zmeň svoj život
ManželstvoTeológia

Je masturbácia hriech?

Je masturbácia hriech? Dnes to väčšinou každý vykonáva pokiaľ tam nie je sexuálne uspokojenie, tak väčšina mladých aj dosť chalanov v puberte s tým začínajú, lebo hormóny začínajú pracovať. Odmieta to cirkev? Veď tým človek neškodí nikomu, len potlačí svoje emócie.

Masturbácia naozaj nie je len neškodnou metódou uvoľnenia emócií a hormónov. Hovorí za to niekoľko faktov, ktoré ako veriaci vnímame v spojitosti so sebaukájaním:

– obrovské pocity viny a nečistoty,
– bariéra vo vzťahu s Pánom,
– narastajúci trend praktizovania sebaukájania,
– evidentná závislosť,
– postupné otváranie sa väčšej a väčšej sexuálnej nečistote…

Už len z tohto je zrejmé, že sa jedná o naklonenú rovinu, na ktorú keď vstúpime, ide to s nami „z kopca“. Ako však nájsť znovu rovnú a pevnú pôdu pod nohami? Stručne uvediem niekoľko praktických rád:

1. Identifikuj svoj skutočný stav! Je to podobné ako so závislosťou na alkohole: Ak alkoholik nedospeje do bodu, kedy si prizná svoju závislosť a bezmocnosť, tak mu nevie nikto pomôcť. Predovšetkým potrebuješ priznať a pripustiť pravdu o sebe. Pokiaľ len hľadáš výhovorky (napr.: „všetci to robia“; „je to len uvoľnenie hormónov“; „je to pre to, že nemám partnera“; „veď tým nikomu neškodím“…) a lepšie pomenovania pre to, čo sa nazýva hriech, ťažko sa pohneš z miesta.

2. Čiň pokánie! Ak si si uvedomil, že je to niečo, čo je hriechom, čo vážne narúša tvoj vzťah s Pánom, tvoju čistotu, tvoj osobný život a rovnováhu, tvoje manželstvo…, potom si pripravený robiť nie len kozmetické úpravy, ale aj skutočné pokánie. Pokánie je zmena mysle úplný obrat k správnemu konaniu. Potrebuješ však správne rozumieť Božej milosti. A síce, že tvoj hriech zobral na seba Pán Ježiš Kristus. On bol tvojím hriechom doslova prebodnutý.

On jediný o teba napriek tvojmu hriechu stojí a čaká, kedy k Nemu pristúpiš, aby ti odpusti a očistil Ťa. Mnoho ľudí toto nevie urobiť, lebo sú v mysli nepriateľom napádaní, že im už nebude odpustené, že definitívne padli a zlyhali… Alebo, že to musia nejako odčiniť…

3. Nikdy sa nevzdávaj! Veľakrát podľahneme preto, že sa vzdávame (napr. „už to nemá cenu, klesol som príliš hlboko“, „toľkokrát som robil pokánie a žiadna zmena“, „nikdy nedokážem nad tým zvíťaziť“, „som len človek“…). Jednoducho vyhlás vojnu a nehľaď na prehraté bitky. Naopak: O to viac sa rozhorli a odhodlaj aj k drastickým zmenám tvojich zvykov, prostredia… Urob čo len môžeš aby si „vypol“ všetky spúšťače. Len si polož otázočku: „Urobil som všetko preto, aby som zavrel dvere pokušeniu?“

4. Ži v spoločenstve! Nebojuj tento a aj iné boje sám! Keď si vydal život Bohu a prijal si odpustenie skrze obeť Pána Ježiša Krista, stal si sa časťou Božej rodiny a Božím plánom pre teba je život v Jeho rodine. To znamená v hlbokých vzťahoch s konkrétnymi veriacimi ľuďmi, ktorým môžeš vyznať svoj hriech, zdôveriť sa s tvojimi bojmi, a ktorí sa budú spolu s tebou modliť a bojovať za teba. Máš svoj zbor, spoločenstvo, skupinku, pravidelné stretnutia s inými veriacimi? Máš sa komu zdôveriť a zavolať, poprosiť o pomoc?

5. Aktívne slúž Pánovi! Boh má pre tvoj život plán a konkrétnu službu, do ktorej ťa povolal. Ak nestojíš v konkrétnej službe a nevieš o Božom pláne pre tvoj život, potom je najvyšší čas, aby si to začal hľadať a pýtať sa Pána… Biblickým mementom je kráľ Dávid, ktorý spáchal hriech s cudzou ženou aj z toho dôvodu, že v čase boja si spravil dovolenku a ostal doma… Pasivita naozaj otvára dvere mnohým pokušeniam. Naopak, keď si aktívny a stojíš v konkrétnej službe, stimuluje ťa to k tomu hľadať Božiu blízkosť, Jeho vedenie, zmocnenie, svätosť.

6. Možno potrebuješ službu oslobodenia… Možno si toto všetko robil už miliónkrát a nevieš si pomôcť. Potom bude asi nevyhnutné aby si vyhľadal „odbornú duchovnú pomoc“ nejakého kresťanského duchovného poradcu, alebo tvojho pastora (kňaza, kazateľa).

Ak si „zdedil“ túto závislosť po predkoch, alebo ak si dal tomuto hriechu príliš veľký priestor, možno diabol dostal nejaký legálny priestor, aby ťa zotročoval. Potom je naozaj najvyšší čas mu povedať dosť a zlomiť moc a pôsobenia akéhokoľvek démona v tvojom živote.

Masturbácia: správna, či nesprávna?

Informácie o tomto článku som zbieral vyše päť rokov. Čerpal som z kombinácie rôznych zdrojov, zahŕňajúc Bibliu, moje skúsenosti ako bývalého na sexe závislého a korešpondenciu s tisíckami ľudí na rôznych stupňoch závislosti na sexe. Čestne, nenašiel som žiadne pozitíva masturbácie, ale množstvo dôvodov, aby som sa jej zdržiaval.

Odhliadnuc od toho, či ste kresťan alebo nie, odporúčam vám premýšľať o nasledujúcich bodoch o masturbácii a ako nás ovplyvňuje. Pre tých, ktorí podstupujú našu štúdiu „sloboda od masturbácie“ nasledujúce body by mali pomôcť podporovať túžbu a záväzky na hľadanie slobody od tohto zvyku.

Neduchovné body masturbácie

Masturbácia je návyková

Odporúčam každému, kto má pochybnosti o návykovosti masturbácie, aby si zistil koľko týždňov alebo mesiacov bez nej vydrží. Tak ako drogová závislosť, masturbácia si vyžaduje stále väčšie množstvo stimulácie na dosiahnutie toho istého stupňa potešenia. Toto často vedie ľudí k hľadaniu ďalších a ďalších zdrojov žiadostivosti na utíšenie túžby po masturbácii. Ak sa tomu ponechá voľný priebeh, môže to viesť k dlhom, sexuálnym zločinom, perverzií a ďalším škodlivým efektom.

Masturbácia podmieňuje, že naše telá reagujú na auto-stimuláciu,

ktorá je sústredením sa na seba: Toto poškodzuje našu schopnosť vytvoriť si sexuálny vzťah s ďalšou osobou. Sex je skúsenosť, kde sa sústredíme na potreby iného aspoň minimálne tak ako na svoje. Keď sa budeme sústreďovať na svoje túžby, bude pre nás veľmi ťažké uspokojiť túžby nášho partnera.

Masturbácia spôsobuje, že naše telá odpovedajú viac na fantáziu ako na realitu

Sexuálne vzrušenie spôsobujú hormóny, ktoré upevňujú myšlienky a pamäť spojené s impulzom vzrušenia. Výsledkom je, že začneme byť sexuálne orientovaní ku komukoľvek počas masturbácie. Napríklad ženatý muž, ktorý bude masturbovať nad obrázkom blondíny, zistí, že sa ťažko vzruší pri svojej hnedovlasej manželke. V konečnom dôsledku to môže viesť k tomu, že bude hľadať sexuálne zážitky odzrkadľujúce jeho fantázie mimo manželstva.

Pravda je, že realita a fantázia sa zriedka zhoduje. Napríklad v porne zvyčajne vystupujú ľudia s dokonalými telami, ktorí sa neúnavne venujú sexuálnym dobrodružstvám. Skutoční ľudia tak zvyčajne nefungujú a často akty zobrazované v porne nie sú také vzrušujúce ako vyzerajú. Ľudia, ktorí pokračujú v napĺňaní si myslí touto fantáziou, začnú nevyhnutne veriť, že je to pravda.

Napríklad muž, ktorý masturbuje nad obrázkom sado-masochizmu, môže začať veriť, že ženy obľubujú bitie počas sexu. Keď manželka odmietne jeho sadistické fantázie, môže sa stať agresívnym. Dokonca sa o to môže pokúsiť nasilu, veriac, že keď to manželka vyskúša, bude sa jej to páčiť.

Masturbácia spôsobuje sexuálnu nevyrovnanosť

Masturbácia rozvíri naše sexuálne city a spôsobuje, že naše telá hľadajú častejšie, ako je normálne, sexuálne uvoľnenie. Sex je pre mnohých dôležitou časťou života, aj keď prirodzene by mala byť rovnováha medzi sexom a inými aktivitami v živote. Masturbácia narúša túto rovnováhu tým, že vedie k častejším uspokojovaniam, ako je normálne. Realita je, že väčšina z nás nemá čas alebo príležitosť mať sex 3-4 krát denne.

Nerovnováha medzi realitou a fantáziou môže s pravdepodobnosťou viesť k závislosti na masturbácii. Nevyrovnanosť spôsobená masturbáciou ovplyvní naše životy tak, že väčšinu času a energie venujeme sexuálnym fantáziám. Napríklad, tu je typický príbeh, ktorý čítam vo vašich mailoch:

Muž často vstáva neskoro v noci, aby išiel surfovať po nete a hľadal porno pre masturbáciu. Jeho pracovné výsledky slabnú, pretože sa ráno nemôže zobudiť, jeho rodinný život sa zhorší, pretože je mrzutý. Jeho žena sa cíti opustenou nedostatkom jeho pozornosti, jeho dlhy narastajú, lebo jeho kredit sa míňa na porno stránky, ktoré navštevuje. Ľudia, ktorí často trpia nevyrovnanosťou, sú väčšinou tí, ktorí nemajú zaistený pravidelný sex – teenageri, slobodní, vdovci, rozvedení…

Títo sú často priťahovaní k pornu a masturbácii. Zmierňovaním svojho apetítu je veľká šanca, že sa dostanú do bludného kruhu, ktorý ich nevyrovnanosť len podporí.

Duchovné body masturbácie

Masturbácia spôsobuje, že slúžite hriechu

Biblia hovorí, že existujú dve veci, ktorým môžeme slúžiť: hriech a spravodlivosť. Nie sú žiadni iní páni. Ku ktorému pánovi nás viaže masturbácia? Temer v každom prípade je masturbácia na naplnenie našej žiadostivosti a Biblia definuje žiadostivosť ako hriech na viacerých miestach. Keď predpokladáme, že masturbácia sa zaoberá myšlienkami, že aké by to bolo mať s niekým sex stimulujúc si fyzické potešenie, je ľahko viditeľné, že nás masturbácia vedie k zotročovaniu od hriechu.

Boh nechce, aby sme boli zotročovaní hriechom. Napr: Gn 4,7, kde Kain dovolil hriechu, aby ho ovládol. Zavraždil Ábela, čo drastický ovplyvnilo jeho život. Stratil prácu, pokoj, dom, požehnanie a zvyšok života strávil ako nepokojný pútnik.

Podobne aj my máme možnosť vybrať si nášho pána. Keď si vyberieme hriech ako nášho pána, náš život bude niesť ovocie hriechu – deštrukciu, smútok, neuspokojenie, smrť… Keď si vyberieme spravodlivosť za nášho pána, budeme žiť. Pavol píše Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní čo do spravodlivosti. A aký úžitok ste mali vtedy z toho, za čo sa teraz hanbíte? Veď koniec toho všetkého je smrť!

Ale teraz, keď ste oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími služobníkmi, máte z toho úžitok na posvätenie a nakoniec večný život. Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. (Rim 6,20-23)

Masturbácia používa naše telá ako nástroje hriechu

Naše telá sú určené na to, aby predstavovali a boli použité ako nástroje spravodlivosti. Pavol píše: Nech teda nevládne hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste sa podrobovali jeho žiadostiam. A neoddávajte svoje údy do služby hriechu ako nástroje neprávosti. Ale sa oddajte do služby Bohu, ako z mŕtvych ožití, a svoje údy Bohu, ako nástroje spravodlivosti. (Rim 6,12-13)
Máme zodpovednosť očisťovať sa od hriešnych zámerov.

Masturbácia je presným opakom, pretože naše mysle sa podriaďujú diablovým túžbam simulujúc sexuálnu aktivitu s vlastným telom. Takto bránime užitočnosti nášho tela, duše a ducha Bohu.

Masturbácia poškvrňuje Boží chrám a zarmucuje Ducha Svätého

Duch Svätý prebýva v našich telách. Naše telá sú doslovne chrámami Boha odvtedy, čo je Duch Svätý v nás. Sexuálny hriech je mimoriadne škodlivý, pretože narúša našu jednotu s Bohom. Pavol na toto robí narážky, keď píše, že smilstvo je hriech proti svojmu vlastnému telu.

Dokonca to porovnáva s pokusom o zjednotenie Ježiša s prostitútkou. Masturbácia je forma smilstva, lebo poškodzuje náš vzťah s Bohom a poškvrňuje jeho chrám. Boží príkaz je, aby sme si ctili Boha našimi telami, čo je forma duchovného uctievania, ktorú robíme fyzicky.

Vyzývam vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, aby ste svoje telá prinášali ako živú a svätú obetu, Bohu milú, ako svoju duchovnú poklonu. Neprispôsobujte sa tomuto svetu, ale sa pretvárajte a obnovujte na mysli, skúmajúc v čom je Božie dobro, obľuba a dokonalosť. (Rim 12,1-2)

Masturbácia podporuje telesné chúťky

Pavol píše: …ale ako múdri. Využívajte čas, lebo žijeme zlé dni. Preto nebuďte nerozumní, ale usilujte sa pochopiť v čom je Pánova vôľa. (Gal 5,16-17). Telesné chúťky ničia naše životy, pokoj a vzťah s Bohom.

Masturbácia spôsobuje podvody a korupciu

Masturbácia otvára dvere klamným vplyvom žiadostivosti. Pavol píše: Zoblečte teda starého človeka, lebo je podrobený skaze pre svoje klamné žiadostivosti. Obnovujte sa teda na duchu svojho zmýšľania a oblečte si nového človeka, ktorého Boh stvoril v spravodlivosti, zbožnosti a pravde. (Ef 4,22-24)

Pokračovaním žiadostivosti cez masturbáciu bránime pokroku, ktorým sa chceme stať novým človekom. Naše opakované praktizovanie žiadostivosti masturbáciou nám tiež spôsobí ťažkosti vo vzťahu s Bohom. Čo môže nakoniec viesť k celkovému odvráteniu sa od Boha. Častá otázka, s ktorou sa stretávam je „je masturbácia bez žiadostivosti zlá?“ Som v tomto skeptický, či je to vôbec možné, ale v záujme diskusie povedzme, že je hriechom. Masturbácia jasne škodí telu a jeho túžbam. Boh nariadil svojim nasledovníkom, aby sa podriaďovali duchovným túžbam a nie telesným.

Všetko máme dovolené, ale nie všetko sa svedčí. Všetko máme dovolené, ale ja sa nedám podrobiť nijakej veci. (1Kor 6,12) Celkove vás masturbácia môže olúpiť o množstvo Božích milostí, ktoré Boh plánoval pre váš život. Keď ste kresťan, máte povinnosť nežiť cieľavedome na napĺňaní telesných žiadostivostí, ale na napĺňaní tužieb Ducha Svätého. Masturbácia predstavuje hrozbu celoživotného puta a hendikepovanú duchovnú cestu. Ježiš bol vzkriesený a tak aj vy môžete žiť nový život bez otroctva hriechu.

Reese Crane: Pornografia ničí manželstvo

„Snažím sa upozorňovať na problém sexuálnej závislosti a nebezpečenstva pornografie. Pornografia je priamo spojená zo sexuálnym obchodovaním, takže čím viac využívame porno, tím viac životov riskujeme kvôli sexuálnemu zneužívaniu a otroctvu, povedal v rozhovore pre „Kresťan dnes“ Reese Crane, americký kresťanský odborník na internetovú pornografiu.

„Pomáham manželstvám, ktoré trpí, pretože se ženy cítí podvedene svými manželi, ktorí sľúbili, že im budú verní. Konzumací porna nachádzame sexuálne uspokojenie inde a sdílíme svoju sexualitu s inými. Takhle nevypadá zachovávanie slibu, i když se to deje jen na obrazovke počítače nebo mobilu. Ježíš lidem říkal: Tvrdíte, že jste nescudzoložili. Ja vám, ale říkám, že pokud jste se podívali na jinou ženu s chtíčem ve svém srdci, zcizoložili jste,“ dodal k problému pornografie.

Cestou ven je otevřenost

„Vedúci i členové sborů musejí být otevření. Otevřenost je jediný způsob, jak dosáhnout plného uzdravení. Být upřímný o tom, kde se nacházíte na své cestě za svobodou. A ne ta soudící otevřenost, která trestá,“ poznamenal Crane.

„Některým to trvá roky, protože chemie v jejich mozku je na tu závislost zvyklá. Čas od času znovu klopýtnou. Je to propojené s instinktem přežití. Není to jen o tom, že se při tom cítíte dobře, pro mnohé to znamená: když to nebudu dělat, zemřu. Chvíli to trvá, než se dostanete přes překážku, pak ale máte větší šanci se úplně dát do pořádku. Dlouhodobé spojení a otevřenost spolu s láskou, přijetím a vedení lidí směrem k Ježíši Kristu, který doopravdy uzdravuje naše duše. To je to, co přinese trvalou změnu,“ uvedl na závěr.

Rady od ľudí – ako prestať s masturbáciou

“ Nieje marné s masturbaciov bojovať! Ak to budeš stále robiť, pocit nečistoty a nie čistého svedomia, keď to na teba pride predstav si, že ani Boh sa nevzdal, nevzdávaj sa aj ty, ja som nevedomky začal v 11 a skončil som vďaka Božej láske v 13:) vďaka www.barkoci.de, ten brat kazateľ káže asi najlepšie na svete, svätý muž!! „

Martin

 

“ O sebaukajani hovoria bezni ludia (neznalci), ze je to bezna vec, rutina, ktoru vykonava vacsina z nas, co je aj pravda. Neuvedomuju si vsak riziko spojene so sebaukajanim. Ako si mozno precitat zopar otazok nizsie, zena ma problem, ze jej chlap masturbuje, hoci ma s nou styk. Zdovodnil som preco je to tak. Zopakujem to: Funguje to ako hrubozrnny kokain. Je to o to ‚krajsie‘ cim viac to robime.

Ako vedlajsie ucinky je, ze telo si zvyka na tuto cinnost. Zvyka si na nieco neprirodzene, pretoze prirodzeny je sex. V ramci toho, ze vsetky zive bytosti sa snazia prisposobit adaptaciou, aj ludske telo sa zacne adaptovat. Jednoducho povedane: masturbacia vytlaci sex zo svojej pozicie.

V extremnych pripadoch (z dlhodobeho hladiska) mozte prist k tomu, ze uz nikdy … opakujem NIKDY nebude zena pre teba dostatocnym podnetom, dostatocnou sexualnou motivaciou. Pretoze sam si to budes vzdy vediet spravit lepsie. A potom uz nasleduja iba pad. Sexualna frustracia, depresie – ohrozovanie vlastneho zdravia a zdravia ostatnych, sexualne deviacie, voyerizmus. Ano telo tak funguje, su to jeho ventilacne mechanizmy.

Takze radsej aby si premyslal ako prestat masturovat, premyslaj ako najst tu osobu, ktoru by si nadovsetko miloval a ona teba! „

Peter

 

“ Nie masturbácia pošpiňuje človeka, ale závislosť na nej a nízke myšlienky, ktoré ju často sprevádzajú. Vy všetci, ktorých trápi problém závislosti od masturbovania, neklesajte na duchu. Vedzte, že v tejto činnosti uviazli celé masy ľudí, nielen mužov. A nevynímam ani seba.

V dnešnej dobe je nesmierne ťažké vyhnúť sa tomuto pokušeniu. A len málo ľudí dokáže prestať len tým, že si povie „už nebudem“. Vedzte však, že už vaše poctivé chcenie sa počíta a váš duch sa už v momente rozhodnutia povzniesol o krôčik nahor, keď ste si uvedomili, že ukájanie telesných chúťok, nech sa zdá byť v onom okamihu akokoľvek príjemné, nie je cestou k šťastiu a duchovnej slobode.

Nezúfajte, lebo aj tu platí Ježišov výrok: Váš duch je síce hotový, ale telo je slabé. Chcem vám však povedať, ako sa môžete – nie hneď, ale časom – naučiť stáť v tomto silní. Nebojujte proti svojej terajšej prirodzenosti – nevyhráte! Pestujte prirodzenosť novú. Akú? Duševnú čistotu.

Ak je vaša túžba po Svetle naozajstná, zverte svoju slabosť Bohu otvorene, poproste o silu zhora a venujte viacej času než doteraz čistým a ušľachtilým myšlienkam. Nemyslite si, že to budete mať ľahké, v súčasnom svete ste obklopení hlavne nízkymi myšlienkovými vzorcami. Pomôže modlitba, možno aj predstava čistej romantickej lásky, možno nejaký inšpirujúci film. No hľadajte pramene čistých ľudských cností.

Garantujem vám, že nikto nevstane od rozhovoru s Bohom, alebo od filmu o hrdinstve mužov v druhej svetovej, aby vzápetí išiel „masturbovat“. Ak budete pestovať čisté myslenie, váš duch sa postupne preladí na iné sféry.

Veľa ľudí hľadá blaženosť v telesnej rozkoši a nízkych pôžitkoch. Myšlienkové zhluky celých más tlačia aj na tých, ktorí sa chcú vzoprieť. Dotieravo na nás všetkých doliehajú a my im podliehame mysliac si, že je to v nás samých. Už chápete, prečo vás vyzývam „nebojujte“?, bojovali by ste s celou armádou. Prelaďte sa: Keď dostanete „chuť“, predstavujte si namiesto živočíšneho sexu krásny nežný sex z lásky, teda čo najďalej od porna – to je úplne prvý krok.

Pamätajte, vaším cieľom nie je prestať sa seba dotýkať a zabudnúť na onaniu, ale presvetliť sa natoľko, aby ste ju potrebovali stále menej. Ak aj vydržíte dlhý čas, počítajte s tým, že prídu dni, kedy tomu podľahnete niekoľkokrát… Nemajte pocity viny, tie vás odďaľujú od Boha. Vy viete, že je to postupný proces, ale viete aj to, že chcete mať svoju sexualitu pod kontrolou a byť v nej viac ľudský a menej zvierací.

Majte radi svoje telo a je v poriadku dotýkať sa svojich genitálii, veď sú vaše! Aj pohlavnú rozkoš si smiete náležite vychutnať. Ale vy už dávno viete, že masturbáciu si neviete vychutnať tak naozaj a pocity po nej sú často rozpačité. Dôvod je vo vyčerpaní pohlavnej sily, ale toto zmieňujem len okrajovo, je to samostatná téma. Boh nám dal sexualitu z dvoch dôvodov: pre zabezpečenie rozmnožovania našich tiel a pre posilnenie pocitu spojenia duchovne sa milujúcich partnerov.

Je tragické, že toľkí z nás sú otrokmi pohlavného pudu, lebo tým sa staviame pod zvieratá, ktoré aj tu poznajú mieru. Opakujem: Jediná prirodzená a trvalá cesta von je v pestovaní ušľachtilých myšlienok, nie v nútenej abstinencii, ktorá vás bude mučiť. Abstinencia má prísť ako následok vnútornej zmeny človeka. Tým, ktorých predsavzatie je vážne, pomôže aj Pán cez svojich svetlých pomocníkov.

Nevzdávajte sa a jedného dňa zvíťazíte! Pokoj s vami. „

Michal

 

“ Sex v zmysle kresťanského presvedčenia má úzko súvisieť s láskou no nie len s plodením. Tiež má slúžiť ako korenie života. Predovšetkým na potešenie a spojenie na duševnej úrovni. Má mu predchádzať vyvrcholenie emocionálneho súladu. Majú ho chcieť obaja rovnako. Inak ho jeden z páru chce viac a druhý menej, tým pádom z nich jeden si sex berie a druhý ho v prispôsobivosti len trpí.

Potom sa jedná o obyčajné uspokojovanie pudov, čiže smilstvo. A je úplne jedno, či sa to deje v manželstve alebo mimo neho. Masturbácia nie je láska, je to deformácia lásky. Objavujú sa hypotézy, že človek, ktorý jej holduje, nie je schopný sa dokonale vcítiť a uspokojiť sexual. potreby partnera. Slobodný zas nie je schopný úspešne dvoriť. „

Katarína

 

“ Masturbujúci ľudia pre hanblivosť, nemotornosť v nadväzovaní kontaktov má v tejto oblasti problémy. Masturbácia dokonale uvoľní telesné napätie, čo nemožno poprieť, no zároveň navodzuje na prvý pohľad nevysvetliteľný smútok duše. Najveselší, najoptimistickejší a humorom oplývajúci ľudia sú práve tí, ktorí nemasturbujú, ich šťastie pritom nemusí byť viazané na partnera. Títo ľudia sú väčšinou šťastní bez dôvodne. „

Lenka

 

Mne veľmi pomohlo, keď som pri tom ako som to robil pracoval na sebe v tom smere, že som si vedome prestal vytvárať dráždivé predstavy. Časom tá činnosť nabrala charakter obyčajnej masáže vlastného tela. Týmto spôsobom som sa dostal na úroveň keď som to nepotreboval robiť každý deň. Postupne som našiel potešenie v tom, že sa stávam silný, etapy abstinencie sa predlžovali dokonca až na jeden rok.

Po nadviazaní vzťahu sa mi dovtedajší systém úplne zamiešal. Bol som pravidelne sexual. dráždený partnerkou a pre jej odlišnú úroveň potreby som si nahováral, že predsa mám právo si to kompenzovať masturbáciou. Padám pravidelne. Základ je neupadať do sebaľútosti ale brať to športovo. A pre všetkých čo vravia, že bojovať s tým je sprostosť, alebo že je to len záležitosť veriacich:

Len mŕtve ryby plávajú s prúdom, tie zdravé plávajú proti prúdu. Poznám mnoho zarytých ateistov, ktorí to nerobia nie kvôli viere, ale jednoducho preto, lebo trvajú na zdravých partnerských vzťahoch a pokiaľ ich nemajú tak sa ich usilujú nájsť.

Karol

 

“ Som rád že si sa s tým rozhodol prestať. Ja už som čistý 8 dní a poviem ti prináša to len a LEN výhody. Niekedy ma prepadne ohromná chuť masturbovať vo vani, ale vždy sa dokážem ovládať, pomáha mi modlitba. No ak ku tým výhodám môžem povedat tolko: lepšia nalada, viac energie, viem sa pozriet ludom do očí, jednomu dievčatu som dokonca povedal že je pekná!

Predtým by som to určite nedokázal, ale vďaka zvýšenej hladine testosterónu v krvi som to dokázal. Dúfam že to vydržíš, pretože niekedy je to ťažké, je to ako odvykanie od nejakej drogy. „

Erik

 

„The Bible also speaks of not masturbating, and It wasn’t meant to be as a law type deal, but for the benefit of the man himself. Same thing with sex before marriage, it has ramifications. Among MANY other things, such as the power of words (which you already stated). God knows exactly how our bodies, spirits and souls are actually intertwined with each other and the cumulative aspects of how we treat each one, good or bad, will show in our well being and outlook of life. God had a plan, we do our best to ruin it.

I remember the first time I watched porn, it literally made my heart race and I felt a part of me die, as well as my innocence leaving. It definitely affected my life even to this point, even though I haven’t taken a glimpse of porn (on purpose) because, the damage it caused was so drastic, that I’m still recovering.

Each day I try to become better than the day before. The Bible says (because Jesus died for our sins) everything is now permissible, but not everything is beneficial. Meaning I can rape, murder, steal, watch porn, masturbate everyday, etc. but those things aren’t beneficial and still have consequences.

The consequences of sin is the distancing of yourself from God and once you die, you stay on the projection that you had during your life here on Earth. If you die willfully distancing yourself from God, you will be without God in eternity (Hell). If you seek God (with all your heart) then you will be in his presence for eternity (heaven). He doesn’t send anyone to hell, we end up there by our own doing and our own choices. The time of salvation is now, the fool says tomorrow he will go, but he does not know if tomorrow will come. Please accept Jesus into to your life, we are truly in the end days. Prophecies are being fulfilled, do not be deceived by the coming NEW WORLD ORDER (one world government) by the way govern = control; mente = mind. Do the math.

The way the world is and the dumbing down of society and the blatant immorality among us (good will become evil, and evil will become good), for example homosexuality/transgenderism is all part of the plan, then Christians will become the hated scum of the world because we (TRUE CHRISTIANS) will not succumb to the evil around us and we will stand our ground in faith that is firmly planted on the rock, who is OUR Lord Jesus Christ.

I was saved by being physically possessed by a demon, yes I repeat, physically possessed. I know Jesus is the only God because The voice I heard said his name is Jesus and once I called out to him for help in my head, because I couldn’t use my words (mouth) as I was physically possessed, I INSTANTANEOUSLY got control of my body back.“

Andrew

Mnohí prirodzene nadaní nekonajú ani z polovice to, čo by konať mohli, keby boli vo všetkom striedmi. Závislosť od chuti a žiadostivosť zatemňujú myseľ, oslabujú telesnú zdatnosť a ochromujú mravnú silu. Myšlienky týchto ľudí nie sú jasné. Ich slová nevyznievajú presvedčivo, nie sú oživené Duchom Svätým, aby mohli osloviť srdcia poslucháčov.

Pretože naši prví rodičia stratili raj pre povoľnosť chuti, jediná naša nádej, ako stratený raj získať, spočíva v rozhodnom ovládnutí chuti a žiadostivosti. Zdržanlivosť v jedle a ovládanie vášní môžu ochrániť našu myseľ, dodať oduševnenosť, mravnú silu, aby sme pomocou nich ovládli zlé sklony a vedeli rozlišovať medzi tým, čo je správne a čo nesprávne, čo je sväté a čo nesväté.

Všetci, čo chápu pravý zmysel Kristovej obete a uvedomujú si, že svoj nebeský domov opustil, aby prišiel na tento svet a svojím životom ukázal ľuďom, ako majú odolávať pokušeniu, budú sa ochotne zapierať a zvolia si účasť na Kristových utrpeniach.

Ako autor stránky odporúčam videá na youtube pod názvom NOFAP motivational video – transformation, experience, prípadne stránky NEPORNU.CZ

Súvisiace videá a dokumenty