fbpx
Zmeň svoj život
Doba koncaNový svetový poriadok – New World Order (NWO)Teológia

New World Order (NWO) – 2.časť

Eutanázia a “Tabletka smrti”

Každý bude mať právo žiť iba presne vymedzenú dobu. Starí ľudia už nie sú užitoční. Stávajú sa záťažou. Preto by mali byť pripravení akceptovať smrť. Väčšina ľudí takto pripravených je.

Určí sa úradne hraničný vekový limit. Koniec koncov, máte právo zjesť iba určitý počet stejkov, zažiť v živote určitý počet orgazmov a určitý počet dobrých zážitkov. Keď zažijete dostatočne veľa z nich a keď už nie ste viac produktívni, pracujúci a prispievajúci pre spoločnosť, potom by ste mali byť pripravení ustúpiť nabok pre novú generáciu.

Niektoré veci majú pomôcť ľuďom uvedomiť si, že už žili dostatočne dlho. Spomenul niekoľko príkladov. Nespínam si už na všetky, ale tu je niekoľko z nich.

Používanie veľmi svetlého tlačiarenského atramentu na formulároch, ktoré ľudia budú pravidelne vypĺňať. Starí ľudia budú mať problémy čítať tento svetlý atrament a budú musieť žiadať mladých ľudí, aby im s tým pomohli.

Štruktúra automobilovej dopravy. Bude väčšie množstvo vysokorýchlostných jazdných pruhov, s ktorými budú mať starí ľudia s ich pomalšími reflexmi problémy a tak stratia ďalšiu časť zo svojej nezávislosti.

Obmedzenie prístupu k zdravotnej starostlivosti

Veľká téma, ktorá bola pomerne rozsiahlo rozobraná, bola, že náklady zdravotnej starostlivosti budú urobené neúnosne vysoké.

Lekárska starostlivosť bude veľmi úzko spojená s prácou daného človeka, ale zároveň bude úmyselne veľmi, veľmi drahá, až sa stane pre ľudí po určitom čase jednoducho nedostupná. Pokiaľ nebudú mať nezvyčajne bohatú a podporujúcu rodinu, budú musieť prežívať bez zdravotnej starostlivosti.

A myšlieka bola, že ak každý povie, “A dosť! Je to taká veľká záťaž pre mladých snažiť sa opatrovať starých”, tak potom mladí budú ochotní pomôcť Mame a Otcovi na ich “ceste”, za predpokladu, že to bude urobené humánne a s dôstojnosťou. Bol povedaný príklad: môže sa konať pekná rozlúčková párty, skutočná oslava. Mama, Tati, vykonali ste dobrú prácu. A keď oslava skončí, vezmú si “tabletku smrti”.

Plány k ovládnutiu zdravotníctva

Nasledujúca téma bolo Zdravotníctvo. Nastanú hlboké zmeny v oblasti fungovania zdravotníctva. Vo všeobecnosti, medicína bude oveľa silnejšie kontrolovaná. Informácia, ktorá zaznela v roku 1969, že

“Kongres nepôjde cestou národného zdravotného poistenia”,

je dnes dostatočne zreteľná.

“Ale nie je nevyhnutné, máme iné spôsoby ako ovládať zdravotnú starostlivosť”.

Tieto zmeny budú prichádzať pomalšie, ale napokon všetko poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa dostane pod prísnu kontrolu. Medicínska starostlivosť bude úzko spojená s prácou. Ak nepracujete alebo nemôžete pracovať, nebudete mať prístup k lekárskej starostlivosti. Doba, kedy nemocnice poskytovali bezplatnú starostlivosť, bude postupne miznúť, až bude napokon prakticky neexistujúca.

Náklady liečby budú urobené zámerne tak vysoké, aby si ich ľudia neboli schopní dovoliť bez nutnosti byť poistení. Vaša zdravotná starostlivosť tak bude platená z peňazí iných. Z toho dôvodu vďačne akceptujete, kľačiac na kolenách, to čo vám bude ponúknuté, ako privilégium.

Vaša úloha byť zodpovedný za svoju vlastnú starostlivosť bude oslabená. Na okraj reči, to nebolo niečo, čo by bolo vymyslené v tej dobe. V tej dobe som však nechápal, že to bola iba vedľajšia téma. (pozn.prekl.: tento odsek išiel veľmi ťažko preložiť, v originále nedával zmysel)

Bude to fungovať tak, že každý bude urobený závislým od poistenia a tí, ktorí nebudú mať poistenie, budú platiť priamo v hotovosti, pričom cena za vašu starostlivosť bude enormná. Poisťovňa však pri platbách za vašu starostlivosť nebude platiť rovnakú sumu. Ak bude cena napríklad 600 dolárov za použitie operačnej miestnosti, tak poisťovňa nebude platiť 600 dolárov, ale napríklad iba 300 alebo 400 dolárov.

Rozdiel v cenách platieb bude mať požadovaný efekt: umožní poisťovniam zaplatiť to, čo si vy sami nikdy nebudete schopní zaplatiť. Poisťovne budú dostávať diskonty z ceny, ktoré nebudú dostupné pre vás. Keď uvidíte svoj účet, budete vďační, že poisťovňa to zaplatí. Týmto spôsbom sa stanete závislí a fakticky bude poistnenie nevyhnutnosťou. Pritom celý účet/účtovanie je podvod.

Vstup do nemocníc bude prísne kontrolovaný a bude potrebná identifikácia, aby sa človek dostal do budovy. V nemocniciach a v okolí nemocníc bude zriadená ochranka a postupne navyšovaná, aby sa nikto bez identifikácie nemohol dostať do budovy ani sa pohybovať vnútri budovy.

Krádeže nemocnočného vybavenia, napríklad písacích strojov, mikroskopov a podobne budú “povolené” a zveličované. Správy o tom budú zveličované, takže sa to stane výhovorkou potrebnou na zavedenie prísnych bezpečnostných pravidiel, až kým si na ne ľudia nezvyknú.

Ktokoľvek sa bude pohybovať v areáli nemocnice, bude povinný nosiť identifikačný odznak s fotografiou a informáciou, za akým účelom tam ste, či už by sa jednalo o zamestnanca, technika z laboratória, návštevníka alebo kohokoľvek iného. Toto bude zavádzané postupne, aby si každý zvykol na myšlienku identikovania sa – až kým to nebude automaticky akceptované.

Táto potreba identifikácie (ID), aby sa človek smel niekde pohybovať, bude začínať malými nenápadnými cestami: nemocnice, niektoré korporácie, ale postupne sa bude rozširovať, aby zahŕňala každého na akomkoľvek mieste.

Bolo vypozorované, že nemocnice môžu byť využívané na zatváranie ľudí a na liečbu kriminálnikov. To neznamená nevyhnutné lekársku liečbu. V tej dobe som nepoznal pojem “Psycho-väzenie” – tie existujú v Sovietskom Zväze, ale aj bez toho, aby som sa snažil si spomenúť na všetky detaily, v zásade popisoval použite nemocníc jednak na liečbu chorých ľudí a zároveň na zatváranie kriminálnikov z dôvodov iných ako lekárska snaha o zdravie týchto kriminálnikov. Definícia pojmu kriminálnik nebola udaná.

Odstránenie súkromných doktorov

Obraz doktora sa zmení.

Už viac nebude vnímaný ako jednotlivec-odborník, ktorý slúži jednotlivým pacientom. Doktor bude postupne stále viac vnímaný ako vysoko talentovaný technik – a jeho práca sa postupne zmení. Jeho náplň práce bude zahŕňať veci ako napríklad popravy smrtiacimi injekciami.

Obraz lekára v podobe silnej nezávislej osoby sa bude musieť zmeniť. Pokračoval:

“Doktori zarábajú celkovo príliš veľa peňazí. Mali by sa propagovať v reklamách podobne ako ktorýkoľvek iný produkt. Právnici sa takto propagujú tiež.”

Majte na pamäti, že to bola prednášková sála plná doktorov – a prednášajúci bol tiež doktor. A bolo zaujímavé, že občas hovoril značne urážlivé vyjadrenia na adresu svojich poslucháčov bez akejkoľvek obavy, že si ich znepriatelí.

Súkromne praktikujúci lekári-jednotlivci sa stanú minulosťou. Zopár mimoriadne vytrvalých sa môže snažiť vydržať, ale väčšina doktorov nastúpi do zamestnania k takej alebo onakej inštitúcii. Najprv bude podporovaná skupinová lekárska prax, potom budú do toho zapojené korporácie, až napokon bude korporátny obraz lekárskej starostlivosti postupne viac a viac akceptovateľný a lekári sa budú stávať stále viac a viac zamestnancami, namiesto nezávislých poskytovateľov služby.

S tým samozrejme logicky súvisí, aj keď to nebolo priamo povedané, že zamestnanec pracuje/slúži pre svojho zamestnávateľa a nie pre pacienta. A už sme niečoho takého videli za posledných 20 rokov naozaj mnoho. A zjavne výrazne viac je toho na obzore pred nami.

Pojem HMO (Health maintenance organization, korporácia poskytujúca za ročný poplatok klientom zdravotnú starostlivosť) nebol v tej dobe používaný, ale keď sa pozriete na dnešné HMO, tak vidíte, že toto je tá cesta, ktorou sa zdravotná starostlivosť vybrala od tej doby, čo prístup Národného zdravotného poistenia (National Health Insurance) neprešiel Kongresom.

Zopár vytrvalých vzdorujúcich doktorov sa môže snažiť od toho držať bokom, a zostať nezávislí, čo – len tak na okraj – som ja, ale utrpia veľké straty v príjmoch. Možno budú schopní so škrípajúcimi zubami prežívať, ale nikdy nebudú žiť skutočne komfortne ako tí, ktorí boli ochotní sa stať zamestancami systému. Napokon nezostane pre nezávislých praktických lekárov žiaden priestor, keď bude systém už plne zakorenený.

Objavia sa nové, ťažko diagnostifikovateľné a neliečiteľné choroby

Ďalšia téma prednášky sa týkala Zdravia a Chorôb.

Povedal, že sa objavia nové choroby, ktoré nikto nikdy predtým nevidel. Budú veľmi komplikované na diagnostiku a budú neliečiteľné – prinajmenšom po dlhú dobu. Žiadne väčšie detaily k tomu neboli povedané, ale spomínam si, nie dávno potom, čo som počul tú prednášku, keď som musel stanoviť veľmi podivnú diagnózu, tak som si kládol otázku: “Je toto príklad toho, o čom hovoril?”.

O nejakú dobu neskôr sa objavil AIDS. Myslím si, že AIDS bol prinajmenšom jeden z príkladov, o ktorých vtedy hovoril. V súčasnosti si domnievam, že AIDS je pôvodom umelo vyrobená choroba.

Potláčanie liečby rakoviny ako nástroj populačnej kontroly

Rakovina. Povedal:

“Dokážeme v súčasnosti vyliečiť takmer každú rakovinu. Dokumenty sú uložené v Rockefellerovom inštitúte, pre prípad, ak by sa niekto v budúcnosti rozhodol, že majú byť zverejnené. Ale zvážte toto – ak ľudia prestanú umierať na rakovinu, ako rýchlo sa svet stane preľudneným. Môžete zomrieť rovnako dobre na rakovinu ako na čokoľvek iné”.

Snahy o liečbu rakoviny budú smerované viac k utišovaniu príznakov než k liečbe. Zaznel tam výrok, že napokon spôsoby liečby rakoviny, ktoré sú ukrývané v Rockefellerovom Inštitúte, sa zrejme dostanú na svetlo, pretože nezávislí výskumníci ich môžu objaviť napriek súčasným snahám o ich potláčanie. Avšak minimálne do tej doby, nechávať ľudí umierať na rakovinu bude dobrá vec, pretože to spomalí problém preľudnenosti.

Spôsobovanie infarktov ako forma úkladnej vraždy

Ďalšia veľmi zaujímavá vec boli infarkty. Povedal:

“V súčasnosti existuje spôsob ako nasimulovať reálny infarkt. Môže byť použitý ako nástroj pre atentáty”.

Iba veľmi skúsení patológovia, ktorí by vedeli presne čo hľadať počas pitvy, by dokázali rozlíšiť to od skutočného infarktu.

Napadlo ma, že je to veľmi prekvapujúca a šokujúca vec počuť toto od tohto konkrétneho muža v tej konkrétnej dobe. Toto a záležitosť ohľadom liečby rakoviny doteraz zostali ostro zachované v mojej pamäti, pretože boli tak veľmi šokujúce a v tej dobe mi pripadali úplne bezcharakterné.

Zdraviu škodlivá strava

Potom pokračoval približne v tom istom kontexte rozprávaním o výžive (nutrition) a cvičení (exercise). Ľudia sa budú musieť správne stravovať a správne cvičiť, aby žili tak dlho ako v minulosti. Väčšina nebude. V súvislosti s výživou nebol povedaný žiaden špecifický príklad, na ktorý by som si spomínal, ktorý by sa týkal konkrétnych živín (nutrients), ktoré by boli v potravinách buď nedostačujúce alebo naopak v nadbytku.

Pri spätnom pohľade sa domnievam, že myslel jedlá s vysokým obsahom soli a s vysokým obsahom tukov, ktoré budú zvyšovať predispozíciu k vysokému krvnému tlaku a k predčasnému arteriosklerotickému ochoreniu srdca. A že ak sú ľudia, ktorí sú príliš hlúpi alebo príliš leniví na cvičenie, tak potom ich hladiny tukov v krvi stúpnu a budú predispozíciou pre chorobu.

Tiež povedal niečo v zmysle, že informácie o správnom stravovaní budú široko dostupné, ale väčšina ľudí, hlavne hlúpi ľudia, ktorí beztak nemajú žiadne právo na pokračovanie života, budú tieto rady ignorovať a pokračovať v konzumovaní toho, čo je komfortné a ochutené jedlo (convenient and tasted food).

Boli povedané tiež ďalšie značne nepríjemné informácie ohľadom jedla. Už si nedokážem spomenúť, čoho sa týkali. Ale spomínam si, že som následne uvažoval, že si chcem založiť za domom záhradu, aby som sa vyhol týmto kontaminovaným potravinám, nech už by to bolo čokoľvek. Je mi ľúto, že si nedokážem spomenúť na detaily ohľadom výživy a rizikovej výživy.

Čo sa týka cvičenia, pokračoval tvrdením, že stále viac ľudí bude stále viac cvičiť, predovšetkým behať, pretože každý môže behať. Nepotrebujete k tomu žiadne špeciálne vybavenie ani miesto. Môžete behať kdekoľvek ste. Spôsob, akým to povedal: “ľudia budú behávať všade po celom meste”.

A v tejto línii poukázal na to, ako ponuka vytvára dopyt. Týkalo sa to odkazu na atletické oblečenie a vybavenie. Toto bude v budúcnosti oveľa viac dostupné a elegantné (glamorised), predovšetkým čo sa týka bežeckých topánok. To bude stimulovať ľudí, aby si vyvinuli záľubu v bežaní, čo bude súčasťou celej škály verejných propagačných kampaní. Ľudia budú následne povzbudzovaní, aby si kúpili toto atraktívne športové vybavenie a pustili sa do cvičenia.

V súvislosti s výživou taktiež spomenul, že prudko narastie počet miest na verejné stravovanie. A že to má tiež spojitosť s rodinou. Spolu s tým, ako stále viac a viac ľudí bude jesť mimo domova, význam jedenia doma bude upadať. Ľudia budú menej závislí od svojich domácich kuchýň. A zároveň je to tiež spojené s komfortnými jedlami (convenience foods), ktoré sa stanú široko dostupnými – jedlami, ktoré proste vložíte do mikrovlnky.

Kompletné jedlá budú k dispozícii už predpripravené. A samozrejme, presne to vidíme dnes. Avšak tento úplne odlišný prístup k stravovaniu mimo dom a konzumovaniu vopred pripravených jedál doma, bol predpovedaný už vtedy, že k nám v budúcnosti príde.

Komfortné jedlá (dnes by sme použili pojem polotovarové jedlá, pozn.prekl) budú zámernou súčasťou popisovaných zdravotných rizík. Ktokoľvek bude príliš lenivý a bude chcieť jesť komfortné jedlá namiesto toho, aby si varil svoje vlastné jedlo, by mal byť na aspoň dostatočne energický na to, aby cvičil. Pretože ak by bol príliš lenivý cvičiť a príliš lenivý variť si vlastné jedlo, tak si nezaslúži žiť veľmi dlho.

Celé to bolo prezentované ako akýsi morálny súd ohľadom ľudí a toho, čo majú robiť so svojou energiou. Ľudia, ktorí sú múdri, budú vedieť o správnom stravovaní a ľudia, ktorí sú dostatočne disciplinovaní, aby správne jedli a správne cvičili, sú lepší ľudia – a to je typ ľudí, u ktorých chcete, aby žili dlhšie.

Dokážeme urýchliť evolúciu a určiť jej smer

Niekde v tejto časti zaznelo aj čosi o urýchľovaní nástupu puberty. A bolo to povedané v súvislosti so zdravím a neskôr v súvislosti so vzdelávaním a spojené s procesom evolučných zmien. Bol tam takýto výrok:

“Myslíme si, že dokážeme urýchliť evolúciu a to smerom, ktorý chceme my”. (we think that we can push evolution faster and in the direction we want it to go)

Spomínam si to iba ako všeobecný výrok. Nespomínam si, či boli povedané nejaké ďalšie detaily nad rámec tohto tvrdenia.

Súvisiace videá a dokumenty