fbpx

Noemova archa leží pod Araratom

Prezentáciu objavu (bez videí) na túto tému si môžete zdarma stiahnuť!

„Turecká vláda provedla výzkum svými archeology na nalezišti Noemovy Archy v horách Araratu. Potvrdila letitý výzkum Rona Wyatta a jeho kolegů. Založila na tomto místě novou přírodní rezervaci Noemovy Archy dne 20 června 1987.

Naleziště Noemovy Archy získalo poprvé pozornost v padesátých letech dvacátého století. Byl pořízen letecký snímek této oblasti z veliké výšky. Na zmíněném snímku se ukázala struktura, která se svým tvarem velice podobala lodi. Ron Wyatt a další nadšenci, začali na tomto objevu provádět rozsáhlé výzkumné práce, za pomoci nejmodernější techniky té doby. Byly použity metódy ako je radarový rozklad podpovrchového rozhraní, jádrové vrtání, detekce kovů.

Těmito metodami získali pozoruhodné výsledky, které poukázali na velikost a význam tohoto objevu. Výzkum této oblasti trval téměř celé desetiletí. Ron Wyatt, jeho synové a další jeho kolegové absolvovali do těchto míst mnoho cest a doprovázelo je mnoho nesnází.

Objevené fakta na tomto nalezišti prozkoumal Turecký profesor Dr. Ekrem Akurgal, který je mnohými považován za (děkana turecké archeologie), prohlásil: (to je loď, starodávná loď… musí být zachována…) Výsledky výzkumu, který provedl Ron Wyatt a jeho kolegové, probudil velký zájem tureckých archeologu a vědců. Výsledkem výzkumy bylo svolání vládní komise na nejvyšší úrovni, aby prozkoumala všechny nashromážděné fakta a svědectví. Tato komise vydala oficielní závěr, že naleziště, které odhalil světu Ron Wyatt obsahuje opravdu pozůstatky Biblické Noemovy Archy. Výsledkem výzkumu a usnesení komise bylo založení nové přírodní rezervace Noemovy Archy.

Dr. Salih Bayraktutan z Atatűrk university v Erzurumu provádí nadále výzkum na tomto nalezišti a nasbíral mnoho pozoruhodných faktů. V součastné době je k dispozici detailní dokumentace z historie objevu a celého výzkumu, který proběhl během mnoha let ve východním Turecku na nalezišti Noemovy Archy. V součastné době je Noemova archa přikryta vrstvou hlíny a porostlá travním porostem.

Bylo podáno mnoho jasných důkazů, ale i přes to někteří vědci z  akademických kruhů světa pochybují a aniž by provedli nějaký výzkum,  tento objev zavrhují. Každý si dovede představit, jaký rozsáhlý význam  tento objev má, potvrzuje pravost biblického příběhu, každý na tomto světě se může prostudovat fakta a posoudit sám.“

Ako vznikla na Ararate taká pestrá rozmanitosť rastlinných druhov?

Ararat je v súčasnosti neaktívny stratovulkán nachádzajúci sa vo východnej Anatólii v Turecku, v pohorí Arménska vysočina. Jeho vrchol tvoria dva štíty Veľký Ararat (5 137 m n. m.), ktorý je zároveň najvyšším vrchom Turecka, a Malý Ararat s výškou 3 896 m n. m ležiaci juhovýchodne od hlavného štítu. Celkovo sa masív Araratu rozkladá na ploche približne 1 000 km². Vrchol Araratu sa nachádza len 16 km západne od iránskej a 32 km južne od arménskej hranice. Turecko-iránska hranica prechádza okrajom východného úpätia Malého Araratu.

Podľa židovsko-kresťanskej tradície je vrchol pohoria Ararat miestom, kde pristála Noeho archa po opadnutí vôd potopy. Táto neaktívna sopka od nepamäti priťahuje dobrodruhov a vedcov. Rozsiahly výskum bol spravený archeológmi, ktorí Ararat nazvali aj kolískou civilizácie, pre veľmi bohaté náleziská osídlenia z epipaleotického obdobia a neskôr aj z doby bronzovej (5800? – 1200 p.Kr.). Botanici a zoológovia často vedú vedecké expedície, ktorých cieľom je skúmať nezvyčajne pestrú flóru a faunu.

Genetikov zaujal fakt, že na úrodných úpätiach a v okolí Araratu rastie nezvyčajné množstvo predchodcov moderne pestovaných plodín. Ktorýsi vedec raz poznamenal, že na Ararate sa muselo Noemu vysypať vrece so semenami, lebo nie je jednoduché vysvetliť, prečo tu vedľa seba rastie tak veľa pôvodných foriem dnes pestovaných rastlín. Nikolai Ivanovich Vavilov, ruský genetik a botanik, definoval okolie Araratu ako jedno z hlavných centier pôvodu genetických zdrojov rastlín.

Botanické expedície zistili v širšom okolí Araratu a na araratskej plošine (Turecko, Arménsko) početné zastúpenie druhov a poddruhov obilnín, strukovín, olejnín, krmovín, ovocia a zeleniny svetového významu. Široká škála rôznych druhov pšeníc, až 360 variet tejto obilniny a tiež zaujímavá škála druhov raže a jačmeňa púta pozornosť botanikov a šľachtiteľov, ktorý tu hľadajú v pôvodných rastlinách gény odolnosti voči chorobám. Za šošovicu, hrach, viku a cícer tiež vďačíme tomuto miestu.

Predkovia ďateliny, lucerny a mnohých tráv sa tiež rozšírili na naše územie z tohto veľmi bohatého genetického centra. Od prastarých čias je tu dokázateľná prítomnosť rôznych druhov jabloní, hrušiek, sliviek aj mandlí. Ríbezle, pistácie, jahody, špenát, repa, mrkva, koriander, mäta, šalát, mak, ľan, horčica dopĺňajú gigantický zoznam veľmi zaujímavých a ekonomicky kľúčových plodín.

Večným snehom prikrytý vrchol Araratu stále láka archeológov, ktorý skúmajú rôzne zachovalé, prehistorické náleziská a botanikom stále kladie otázky ako je možné, že tak vysoký počet predchodcov našich najdôležitejších plodín v takej obrovskej rozmanitosti možno nájsť na tak malej geografickej ploche práve na úpätiach Araratu. Keď zvážime množstvo rastlinných druhov, ktorým tu boli nájdené pôvodné stanoviská.

Skutočne môžeme uvažovať nad myšlienkou, že práve Ararat je miestom, odkiaľ sa rozšírilo prehistorické poľnohospodárstvo, resp. kde roľník Noe po potope začal obrábať pôdu.

Pre hlbšie štúdium zhrnutie objavu v  knihách „Objav Noemovej archy – Ronald E.Wyatt“ a Objavenie Noemovej archy – Henri Nissen na stiahnutie.

Viac informácii nájdete na stránke Biblické archeologické noviny.
Súvisiace videá a dokumenty
( Hlbšie štúdium)