fbpx
Zmeň svoj život

Desatoro

DesatoroVýklad Písma

Hnutie za nedeľu a znamenie šelmy

Hnutie za nedeľu a znamenie šelmy sa pomaly vyvíja a prestupuje celý dnešný svet. Pápež chce posilniť nedeľu ako deň odpočinku. (Apoštolský list Dies Domini, Máj 1998). Biskupi a kňazi túžia po obnovení svätenia nedele. Niektorí ľudia chcú verejné hnutia, aby sa ochránil nedeľný pokoj, ale druhí naopak chcú pokutovať tých ktorí by tento pokoj rušili. (Nórsky denná tlač – Vart Land, 12 September 1990, Dagen 6 Apríl 1994 a25, jún 1994).

Read More
DesatoroVýklad Písma

Dve nové prikázania lásky?

Často se zdá, že Starý zákon je plný nařízení, příkazů a zákazů, ale nesmíme nikdy zapomenout, že v něm nechybí láska. Bůh je stejný a nemění se, a již tenkrát chtěl, aby Izrael dodržoval deset Božích přikázání s láskou v srdci. První 4 přikázání s láskou k Bohu, dalších 6 přikázání s láskou k bližnímu.

Read More
DesatoroVýklad Písma

Sobota alebo Nedeľa? Zmena štvrtého prikázania

Zmena štvrtého prikázania nenastala naraz, bol to pozvoľný proces. Prvé tendencie zachovávať nedeľu sa objavili v zbore v Ríme, kde väčšinu veriacich tvorili „nežidia“ (Rim 11,13). V hlavnom meste sa v tejto dobe objavili veľmi silné antisemitské tendencie, a preto sa chceli kresťania od židov čo najviac odlíšiť. Spájalo ich svätenie soboty ako dňa odpočinku, a preto vznikli snahy svätiť iný deň odpočinku ako židia. Väčšina kresťanov v celej ríši zachovávala ale v prvých storočiach sobotu, čo potvrdil historik Sokrates v 5. storočí. O zmene soboty na nedeľu aj neohrozených reformátoroch sa viac dočítate v knihe Veľký spor vekov.

Read More