fbpx
Zmeň svoj život

Biblické štúdium 31-41

BibliaBiblické štúdium 31-41

41. Harmagedon

Tajomné slovo Harmagedon (kralicky Armageddon) vyvoláva rôzne predstavy. Ľudia pátrajú po jeho význame a naplnení. Niektorí náboženskí vodcovia, vedúci činitelia, ale aj prostí veriaci si myslia, že Harmagedon je vojnový konflikt medzi Východom a Západom. Niektorí politici aj teológovia hovoria, že Harmagedon znamená ozbrojené stretnutie, ku ktorému dôjde na konci sveta. Čo ale o tomto boji vraví Biblia? Ako zdroj z ktorého toto slovo pochádza?

Read More
BibliaBiblické štúdium 31-41

40. Zjavenie Jána 13. kapitola

Zjavenie Jána 13 kapitola, v tejto časti Boh odhŕňa rúško budúcnosti. Ukazuje, čo sa bude diať na tejto zemi pred druhým príchodom Ježiša Krista. Dvanásta kapitola Zjavenie predstavuje v kocke spor medzi dobrom a zlom. Trinásta kapitola tento spor približuje detailnejšie a ukazuje na jeho vrchol. Odhaľuje, o čo ide proti-božským mocnostiam, symbolizovaným dravými šelmami. Ďalšie kapitoly knihy Zjavenie potom ešte podrobnejšie rozvádzajú niektoré prvky tohto zápasu.

Read More