fbpx
Zmeň svoj život
Skúsenosti ľudíSvedectvá z blúdnych učení

Oslobodenie od extrémneho letničiarstva

1. Jánov 4:1Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta.

Toto všetko mi pripomína časy, keď som chodila do „kresťanskej cirkvi“ (new age) označovanú za otovorenú, čestnú a poprednú. Bolo to v časoch, kedy bol Bethel iba zábleskom v satanovom oku. My sme takisto navštevovali cintoríny a vyháňali démonov po celom svete. Činili sme mocné skutky a odpracovali úžasné množstvo toho, čo sa vtedy javilo byť ‘dobrou prácou‘. Boli mnohé zázraky, znamenia a divy.

Videla som vyliečenú rakovinu, HIV a nevysvetliteľné choroby. Väčšina z nich však bola iba dočasným uzdravením, pretože žiaden človek, z ktorého boli démoni vyhnaní, v skutočnosti nečinil pokánie a neodovzdal svoj život Ježišovi Kristovi. Démon bol vyhnaný, ale mnoho ďalších sa s ním navrátilo späť, do prázdneho domu (7 horších – Mat 12:45).  

My sme takisto, ako ľudia v Betheli prijali asistenciu „anjelov“ (démonov) a považovali to za veľkú zábavu. Títo démoni, ktorí sa maskovali za anjelov, boli viac ako ochotní pomôcť nájsť stratené predmety a dať slovo svrbiacemu uchu. Úprimne, niektorí z týchto démonov sú dosť škaredí a hrozne zapáchajú, keď ich vidíte v ich skutočnej podobe.  

To všetko mi vnáša do mysle i citát, na ktorý som nedávno narazila od John G. Lake (predchodca Curryho Blakea):

„Je neúctivé voči Ježišovi Kristovi, aby nás choroba vlastnila. Nechceme chorobu. Chceme byť bohmi.“

(Zdroj: John G. Lake – Jeho život, jeho kázne, jeho odvaha viery, Kenneth Copeland Publications, 1995, s.13).  

Áno, týchto oklamaných new age-erov veľmi zvodne učia, že aj oni sú bohmi. To je vlastne satanovou agendou, odkedy skutočný Boh vyhodil toho sebezbožňovacieho darebáka z neba. Žiaľ, Bethel sa v tomto duchu new age stal vedúcou silou v uctievaní falošného ježiša, tiež známeho ako antikrist.  

Chválim Pána mnohokrát za deň, že ma vyslobodil a zachránil pred jasnou záhubou. Bola som ako zmätené šteňa ešte roky po new age učeniach, ktoré nechcelo počúvať dohovárania od tých „obyčajných“  kresťanov, ktorí poctivo čítali Bibliu a študovali Slovo. Bolo mi natlačené do hlavy, že Biblia je nedôveryhodná ako skutočné Slovo Božie, pretože bola napísaná a prepísaná mnohokrát iba obyčajnými ľuďmi.

Keď som prišla k zmyslom skrze osvietenie Ducha Svätého a odišla z tohto new age zymýšlania, moja rodina padla pod masívny útok od síl zla. Bola som dvakrát zhodená zo schodov s cieľom zatvoriť mi ústa a nerozprávať o tom.

Naposledy to bolo niečo pred vyše rokom, keď som začala hovoriť v mojej charizmatickej cirkvi Hnutia viery o obavách z podobností s tým, od čoho som odišla pred rokmi a tým, čo som videla a zažila v cirkvách prostredníctvom učení Randyho Clarka a Billa Johnsona (škola nadprirodzenej služby).

Avšak dnes volám hallelujah, pretože Boh je verný. Bola to veľmi dlhá cesta uzdravovania, ktorá sa v tomto momente obrátila na to najvyššie dobro tým, že mi poskytla dostatok času čítať a študovať Jeho Slovo. Som nesmierne vďačná, že môj Otec ma láskavo viedol k Jeho pravde, ktorá je v Písme.  

Ak by ľudia, ktorí vidia a komunikujú s týmito takzvanými anjelmi, skúmali duchov tak, ako je napísané v 1 Jánovi 4, a boli by k sebe úplne úprimní, tak by mohli byť požehnaní jasným uvedomením, kto je tá hnacia sila za týmito učeniami, ktorá ich vedie smerom k širokej bráne.  

Dnes vnímam, že je mi skutočne ľúto ľudí, ktorí boli zvedení učeniami Johnsona, Clarka a rovnako je mi ľúto mnohých iných, ktorí boli odvedení mimo Pravdy. Obzvlášť sa však modlím, aby moje sestry boli dostatočne smelé a v mene Ježiša Krista sa pýtali na zjavenie absolútnej Božej pravdy o znameniach a zázrakoch, po ktorých sa tak zháňajú. Je to skutočne obrovská pasca.  

Vaša sestra v Kristu M’Kayla


Nasleduje osobné svedectvo jednotlivca, ktorý pod vplyvom Bethel Church v Reddingu (Kalifornia), ktorej pastorom je Bill Johnson, upadol do omylu a neskôr bol vyslobodený.

Nebezpečná cesta  

Začiatkom roka 2010 som sa rozhodla, že sa budem venovať oduševnenejšiemu „kresťanstvu“. Vždy som sa považovala za ctiteľku a túžila som byť v spoločnosti iných, ktorí svojím životom každodenne uctievali Pána. Naša cirkev *tlačila* a chcela, aby nastala obnova. Prirodzene som teda jedného dňa prišla domov a rozhodla som sa preskúmať, čo „obnova“ skutočne je a ako ju možno dosiahnuť.

Pri svojom skúmaní som sa dozvedela o Waleskej obnove, Charlesovi Finneyovi a iných. Chcela som, aby *obnova* nastala v našej cirkvi. Čím viac som čítala o „úžasných“ veciach, ktoré sa stali vo Walese, tým viac som chcela, aby sa stali u nás.   Členka našej cirkvi zažila Brownsvilleskú obnovu. Povedala mi mnoho príbehov o obnove, ku ktorej tam došlo, a o pomazaní, ktoré tam dostala. Vždy, keď predstúpila na modlitbu, jej telo sa triaslo a nakoniec spadla na zem.

Bola som zvedavá a začala som skúmať informácie o Brownsvilleskej obnove. Tak ako Torontské požehnanie, aj Brownsvilleská obnova mala podobné prejavy svätého ducha a po nej nasledovala Lakelandská obnova. Vtedy som bola veľmi opatrná. Nezdalo sa mi, že by to bolo v súlade s Bohom Biblie, ktorého som poznala, a v Písmach sa mi nepodarilo nájsť nič, čo by podporovalo to, čo sa dialo na týchto miestach.

ALE tak zúfalo som chcela cítiť Boha a byť medzi oduševnenými kresťanmi, že som si myslela, že tí ľudia sú práve tam. Niektoré z prejavov, vrátane prorokovania, sa zdali vzrušujúce a to ma dostalo.

Napriek mojej pôvodnej opatrnosti a pretrvávajúcemu pocitu nepokoja som začala počúvať odpovede, ktoré títo extrémni proroci dávali skeptikom.  

Tu sú niektoré z vecí, ktoré hovorili/hovoria:
– Boh dnes zjavuje cirkvi nové veci.
– Boh koná spôsobom, ktorý je odlišný a bližší súčasnému svetu.
– Ako by tieto veci nemohli byť od Boha, keď ľudia spievajú chvály Bohu v bezpečí cirkvi?
– Nikto nemôže súdiť alebo odmietnuť prejavy svätého ducha – ak to robíte, uhášate Ducha.
– Dávid tancoval v uliciach a ľudia si vtedy mysleli, že sa zbláznil, ale bol mužnom podľa Pánovho srdca. To znamená, že aj keď sú prejavy podobné Dávidovmu tancu (nekontrolované správanie), sú od Boha.
– Cirkev mala na Letnice úplne rovnaké duchovné prejavy (ako opitosť, lebo posmievači v Biblii si mysleli, že veriaci sú opití, preto raná cirkev musela mať duchovné prejavy opitosti).
– Bill Johnson je veľmi milý, pokojný a príjemný muž, preto musí byť Božím mužom.
– Ľudia sa v húfoch odvšadiaľ ženú do týchto cirkví, takže to musí byť dobré.
– V posledných dňoch sa Boží duch vyleje na jeho ľud a práve to sa deje.
– Nikto nemôže súdiť svätého ducha. Ak sa niečo robí v mene svätého ducha, musí to byť svätý duch.
– Tí, ktorí si myslia, že tieto prejavy nie sú od Boha, sú farizeji (a nie sú otvorení veciam, ktoré sa dejú v duchu mimo Biblie).
– Ľudia, ktorí sú mimo týchto hnutí, prichádzajú o osobitné pomazanie od Pána.  

Takéto odpovede ma presvedčili. Priťahovalo ma to, chcela som byť v spoločnosti nadšených ctiteľov Boha a nechcela som sa správať ako takzvaný farizej. Tiež to vyzeralo vzrušujúco. Tak sa začala moja cesta do sveta extrémneho letničiarstva, náuk Billa Johnsona, Bethel Church a hudby Jesus Culture. (Ani som len netušila, aká nebezpečná bude táto cesta)…    

Skryté nebezpečenstvá   

Celé mesiace som sa ponárala do náuk Bethel Church a hudby Jesus Culture. Začala som s takzvaným „nasávaním“. „Nasávanie“ je postup, pri ktorom otvárate svoju myseľ a ducha „pánovi“, pričom počúvate príjemnú „kresťanskú“ hudbu.  Prestala som čítať Bibliu…, lebo som chcela nové zjavenia od Boha.

V mnohých kázňach (vrátane článkov od Ricka Joynera) som počula, že Bibliu nahrádzajú nové zjavenia.Ľudia, ktorí čítali len Bibliu, sa nazývali „slovíčkari“ a títo ľudia („slovíčkari“) odporovali novému „Božiemu“ duchovnému hnutiu. Nové duchovné hnutie bolo dôležitejšie než informácie v Biblii. Prestala som teda s pravidelným čítaním Biblie a začala som „nasávať“.  

Chcela som sa stretnúť s Bohom. Chcela som, aby sa stalo niečo dramatické, niečo vzrušujúce. Počas „nasávania“ som ticho sedávala a otvárala som myseľ a srdce, kým som nedosiahla„prítomnosť“. Sústredila som sa na jemné šteklenie, ktoré som cítila, a tento pocit bol postupne čoraz silnejší. Kedykoľvek som chcela, upadla som takmer do extázy.

Nakoniec stačilo, ak som sa začala modliť „nasávaciu modlitbu“, a tento pocit som dostala takmer okamžite. Vďaka tomu som cítila, že som „zaľúbená“ do Ježiša. Nebol to už niekto nadradený ani pán na tróne, ale niekto, do koho som bola zaľúbená. Niekto, vďaka komu som sa cítila naozaj dobre a nadradená. 

Vďaka tomuto pocitu som sa cítila dobre a chcela som ho pociťovať viac.   Celý môj svet sa začal meniť… vlastne som sa menila viac, než som skutočne vedela…, no nie k lepšiemu. Čím viac som sa zahĺbila do náuk Bethel Church, tým viac som cítila, že „my“ máme „pravdu“ a tí, ktorí nasledujú len Bibliu, nemajú pravdu.

To ma postavilo proti môjmu manželovi. Môj manžel je horlivým – tichým a pokorným – študentom Božieho slova, a tak nesúhlasil s tým, čo som podporovala. Rozčuľovalo ma to a cítila som, že už nie je dosť dobrý.

Chcela som, aby bol oduševnenejší a otvorenejší duchu, tak ako ja. Mojím hlavným životným cieľom zrazu bolo šetriť, aby som sa mohla dostať na konferenciu Bethel Church a získala tam osobitné pomazania. So svojím životom som bola čoraz nespokojnejšia. Bol príliš nudný, nevyvolával vo mne vzrušenie ani vonkajšie nadšenie pre Boha. Chcela som to pomazanie. Chcela som vidieť zlaté trblietanie a klenoty padať z neba. Chcela som sa stať prorokyňou.  

Ako ste si možno všimli…, zrazu sa všetko točilo okolo MŇA. Chcela som nové pomazania. Chcela som byť požehnaná Bohom. Chcela som sa vzdať celého svojho života a dostať sa do jednej z tých cirkví…

Dokonca som chcela presvedčiť svojho manžela, aby sme sa s celou rodinou presťahovali do Reddingu (kde má Bethel Church sídlo), aby som mohla byť súčasťou tohto nového Božieho hnutia. Jediné, čo som chcela, bolo mať tie dobré pocity, ktoré som mala vo vnútri celý čas. Pocity, vďaka ktorým som cítila, že som „zaľúbená“ a oduševnená pre Ježiša.

Tieto pocity som milovala a chcela som ich cítiť viac. Nikto ma nemohol zastaviť. Vedela som, čo je pre mňa správne! Zmenila som sa na hlučnú, agresívnu ženu, ktorá bola mimoriadne netrpezlivá a úplne pohltená svojimi vlastnými sebeckými ambíciami.   

Nevidela som, že sa to deje. Už som nemala čas na svoju rodinu, potrebovala som toto a to jediné bolo dôležité. Nechápala som, že môj manžel nevidel vo mne veľkú *zmenu*. Potrebovala som „nasávať“ a počúvať hudbu Jesus Culture. Postupne som začala byť na svojho manžela mimoriadne hrubá. Čoraz viac som ním opovrhovala a úplne som pohŕdala tým, ako kráčal s Pánom. Chcela som, aby sa stal pre Boha „veľkým“ tým, že prijme nové pomazanie. Bola som k Pánovi bližšie a zastávala som názor, že jeho štúdium Biblie je stratou času.  

Jedného dňa som však vzala do rúk Bibliu a čítala som si ju. V tom čase som spozorovala niečo veľmi odlišné od mojich zážitkov. Rozpoznala som ten tichý pokojný hlas. Veľmi sa mi odcudzil.

Vôbec to nebolo ako vzrušujúce, hlasné zážitky, ktoré som mala počas „nasávania“. Mala som obavy, lebo som nevedela prísť na to, prečo je ten jemný, tichý hlastaký odlišný od mojich iných zážitkov.   Potom sa stalo niečo, čo mi úplne otvorilo oči. Na cirkevnom zhromaždení som sa začala rozprávať s tou istou členkou, ktorú som spomenula v prvej časti svojho príbehu.

Začali sme hovoriť o všetkých tých úžasných pomazaniach a prejavoch, ktoré sa diali v zámorí, ako zlatý prach, trblietanie a klenoty a ako sme chceli, aby sa tieto veci začali diať v našej cirkvi. Túžili sme ísť na tieto konferencie a dostať „viac“.   Potom sa to stalo. Začala mi hovoriť o jednom úžasnom „pomazanom“ božom mužovi, ktorý dostal božiu slávu. Volal sa Joshua Mills. Na jeho konferenciách sa vyskytovali tie isté prejavy… Začala mi hovoriť, že božia sláva na tomto mužovi je taká silná, že na znak jeho pomazania mu z tela kvapká olej.

Bola z toho hotová. No ja som si zrazu začala uvedomovať, že tu niečo nesedí. Vlastne na tom bolo niečo veľmi zlé.   Veľmi ma to trápilo. Skôr než som sa stala znovuzrodenou veriacou, som bola vychovávaná v Katolíckej cirkvi. Keď som uverila, Boh mi veľmi jasne zjavil satanský vplyv v tejto cirkvi.

Katolícka cirkev je plná zjavení „Márie“, oleja kvapkajúceho z jej vlastných „pomazaných“, stigiem atď. Keď mi teda moja priateľka začala rozprávať o Joshuovi Millsovi a o oleji, ktorý mu kvapká z tela na znak božej slávy, vo svojom srdci som začula zvonenie na poplach!  

Len čo som prišla domov, vyhľadala som si Joshuu Millsa, aby som sa o tom dozvedela viac. Joshua Mills je na Eliášovom zozname, čo je zoznam osobitných „prorokov“. Na tomto zozname boli okrem iného Bill Johnson, Kim Clements, Rob De Luca, Randy Clark, Cindy Jacobs, Rick Joyner, Todd Bentley, Patricia King, Rodney Howard-Brown, Carol a John Arnottoví atď. 

Joshua Mills organizoval konferencie a kurzy (za ktoré účastníci platia obrovské sumy). Organizoval tieto kurzy, aby poslucháči mohli dostať od neho jeho osobitné pomazanie a vziať si ho domov. A je isté, že – ako povedala moja priateľka z cirkvi – ak sa Joshuovi Millsovi na pokožke tvoril olej, bolo to znakom toho, že na ňom bola božia sláva.

A keby len to – zbieral kvapky svojho oleja na handričky a predával ich…, aby si ľudia mohli kúpiť a dostať jeho osobitné pomazanie z handričky.   Zrazu – ako blesk z jasného neba – som si uvedomila, do čoho som sa dostala.    

Odhaľovanie temnej lži   

Po tom, čo som si prečítala o Joshuovi Millsovi na internete, začala som si presne uvedomovať, čo som vpustila do svojho ducha, srdca a života. Cítila som to tak ako nič iné, čo som predtým zažila! Do života som si vpustila lživého ducha. Falošného ducha, falošného Ježiša.  

Zrazu sa všetko, čo bolo zahalené, odhalilo. Pravda o tom, čo bola moja realita, moja temnota vyšla najavo. Tento okamih neviem vysvetliť ani úplne opísať. Úplne som si uvedomila tú chorú, špinavú temnotu, ktorá bola v mojom živote. Ťažoba reality na mojom duchu bola hrozná.

Aby ste si vedeli predstaviť, aké to bolo, môžem vám to vysvetliť len takto: V mojom živote boli okamihy, keď som cítila hlbokú temnotu. Napríklad vtedy, keď som ešte nežila v Kristovi. Ďalší okamih bol vtedy, keď som bola znovuzrodenou veriacou, ale začala som sama pre seba žiť vo svete. Žila som nemorálne a bolo to hrozné a vtedy mi to spôsobilo hlbokú ranu na duchu.

Keď som si uvedomila, že som si vpustila do života lživého ducha, bolo to oveľa, oveľa väčšie ako čokoľvek, čo som kedy cítila, keď som nebola veriacou a keď som zjavne hrešila ako veriaca. Intenzita a skazenosť toho, čo som urobila a vpustila do svojho života, bola taká veľká, že ju jednoducho nedokážem opísať slovami.

Môžem to azda prirovnať len k skutočnej realite temnej zlej duchovnej ríše. Je to pocit, ako keby ste boli spojencom satana. Jedno je isté, keď Božie svetlo a jeho Pravda odhalí lož, nič sa nemôže skryť pred Jeho slávou.   Predstúpila som pred svojho manžela a vyznala som, čo som vpustila do svojho a nášho života. Presne som mu vysvetlila, ako som bola oklamaná a aké bremeno a ťarcha spočinuli na mojom duchu v dôsledku toho, že som si do života vpustila tohto falošného ducha.

Strávila som mnoho mesiacov zúfalým snažením dostať ho do tohto „sveta“. Povedal mi, že sa intenzívne modlil k Bohu, aby mne alebo jemu zjavil, kto z nás sa mýli. Boh odpovedá na modlitbu a pomohol nám!   Keď som zistila, čo sa mi votrelo do života, jediné, čo som chcela, bolo čo najrýchlejšie sa toho zbaviť. Zúfalo som sa chcela zbaviť tej temnoty, tej nečistoty! (Môžeme si len predstavovať, ako sa budú cítiť tí, ktorí v pekle naveky budú žiť v tomto sústavnom zúfalstve a nikdy sa ho nebudú môcť zbaviť a nájsť pokoj).  

Chvála Všemohúcemu! Predtým v tom istom roku som čítala blog o žene, ktorá zažila niečo podobné (pozri M’Kayla’s Korner), ale myslela som si, že som rozumnejšia, a nedbala som na jej varovanie. Našťastie som si označila jej blogovú stránku a v tú noc som si s Nickom sadla a začali sme hľadať na tej stránke spôsob, ako sa zbaviť tejto temnoty a nečistoty, ktorá bola v mojom duchu.

Boh dal tejto žene múdrosť, aby na svoju stránku umiestnila mimoriadne užitočné prepojenie na stránku s návodom, ako sa zbaviť týchto falošných duchov, ak ste si ich vpustili do života. Vytlačili sme si to a išli krok po kroku. Strávila som niekoľko hodín v našej spálni tým, že som si sama čítala tieto rady a vyhľadávala verše z Biblie.   

Tej noci som celé hodiny vyznávala svoj hriech a neposlušnosť svojmu Pánovi. Vyznala som svoju neschopnosť rozlišovať a svoju vlastnú hriešnu vôľu vystaviť sa tejto lži a falošnému duchu.

Videla som, že po tom, čo som to vyznala zo srdca a rozhodla sa, že seba ani svoju rodinu už nikdy viac nevystavím týmto falošným duchom, som bola oslobodená! Pán Ježiš vzal temnotu z môjho života a namiesto nej sa navrátila sladkosť jeho Ducha.     

Čo je falošný Ježiš?  

Tento falošný duch, falošný „Ježiš“, ktorý potešuje telo, dostal odo mňa povolenie vstúpiť do môjho života. Ak by som dobre poznala Pánovu povahu alebo ak by som poznala základy Biblie, rozpoznala by som falošného ducha jednoducho tým, že by som sa pozrela na to, ako som sa správala, keď som zažívala tohto „ducha“. 

Vedela by som, že ovocím skutočného a pravdivého Svätého Ducha je pokoj, láska, skutočná radosť, vľúdnosť, zhovievavosť, zdržanlivosť, skromnosť, trpezlivosť, láskavosť, vernosť a dobrota.

Ak by som si urobila tento malý test, jasne by som videla, že mi chýba vľúdnosť, zdržanlivosť, trpezlivosť, pokoj a skutočná láska. Tento falošný duch sa dá veľmi ľahko rozpoznať, keď si urobíte tento malý test. To, čo som si vpustila do života, spôsobilo netrpezlivosť, hnev, hrubosť, úplnú neschopnosť ovládať sa, chaos, telesné šialenstvo, sebecké ambície a túžby.  

Ďalším spôsobom, ako identifikovať falošného ducha, je urobiť rýchle porovnanie povahy Boha Biblie s duchom, ktorému ste sa otvorili.

Zodpovedá to tomu, čo hovorí Božie slovo? – kto je Boh (Boh poriadku a pokoja) – poriadok bohoslužby [žiadny chaos, žiadne jazyky bez výkladu, nie viac ako dvaja či traja, ktorí hovoria v jazykoch, a to po sebe (nie jeden cez druhého)] – tieto prejavy sú podobné, ak nie totožné s neposvätným ohňom, ktorý obetovali Áronovi synovia v knihe Exodus – vodcovstvo v cirkvi (malo by sa vyznačovať Božou povahou: pokojní ľudia, ktorí majú zdržanlivosť, pokoj, vľúdnosť, miernosť a pokoru) – dôraz na Božie učenie (človek je vedený k tomu, aby sa úplne spoliehal na Ježiša Krista a nie na seba alebo na človeka či zbor) – ľudia pod Pánovou mocou (prejavujú okolo seba pokoj, miernosť, tichosť a vľúdnosť) – zomieranie sebe a zomieranie telu.

Celé hnutie falošného ducha sa vyznačuje uspokojovaním vlastného tela a telesnou povahou. Namiesto pokorenia sa pred Pánom ide o to, aby ste čo najviac dostali pre seba, aby ste pre seba dostali „pomazanie“, aby ste pre seba dostali „prejavy“, aby ste sami videli znamenia a zázraky. Je to úplný opak života Ježiša Krista, života úplného sebaobetovania, a to je život, ktorý majú kresťania žiť.

Máme krotiť svoje telo a podrobiť si ho (1 Kor 9:27),  – skutočné Pánovo evanjelium je neobľúbené. Uvedomila som si, že všade, kde sú obrovské davy a žiadne skutočné pokánie (po ktorom nenasledujú žiadne väčšie zmeny v živote človeka), treba postupovať mimoriadne opatrne! Pánova cesta je úzka, nie obľúbená cesta, – musíme dávať veľký pozor na falošných učiteľov a falošných prorokov v posledných časoch.

Je nesporné, že žijeme v posledných časoch, tak prečo by sme mali prestať rozpoznávať z dôvodu, že sa príliš bojíme, že nás budú nepravdivo nazývať farizejmi?  

Budeme sa Bohu zodpovedať za to, že sme sa dali ľahko oklamať?  

Máme prístup k Pravde, Božiemu slovu. Božie slovo nás konkrétne a podrobne upozorňuje na to, aké lži budú v posledných časoch, a predsa sa dáme ľahko oklamať. Varovali ma skutoční veriaci, ale aj tak som sa rozhodla, že sa dám zviesť. A my sme zasa skutočne varovali iných, ale oni sa tiež rozhodli poškvrniť sa týmito falošnými duchmi.  

Prečo nás zaskočia takzvaní „Boží muži“, ktorí prinášajú týchto falošných duchov do cirkvi?

  Najpravdepodobnejšie je, že sú sami úplne oklamaní a sami sú zároveň klamármi. Jediným účelom lži je oklamať nás! Prečo nás prekvapuje, že sa to deje v cirkvi? Satan viac ako 7 000 rokov vymýšľal najlepšie spôsoby, ako oklamať a podviesť ľudí – samozrejme bude ovplyvňovať ľudí v cirkvi aj dnes. Je naivné myslieť si, že to nebude robiť. Keď nastane náš súdny deň, stretneme sa so svojím Pánom a Kráľom a uvedomíme si, že sme boli zvedení a do srdca sme si vpustili falošných duchov, nebudeme mať žiadnu výhovorku. Mali by sme to vedieť a byť na to pripravení.  

Ako spoznáme a rozoznáme satana?

Satan nás bude klamať tým, že bude lákať naše telo! Nie je prekvapujúce, že v týchto takzvaných hnutiach „svätého ducha“ ide o „to, aby sme sa cítili dobre“, o „stupňovanie našich emócií“ a o „uspokojovanie našich telesných túžob“, čo vedie k chaosu, nekontrolovanému odpornému správaniu a k tomu, že ľudia sa správajú ako šialení.  

Prekvapuje vás, prečo tak zúfalo chceme dosiahnuť ďalší „stupeň“?  

Toto správanie sa nenachádza nikde v Slove nášho Boha. Duch Svätý zostúpil na učeníkov a oni išli plniť svoju úlohu, šíriť evanjelium, a NIE behať z jednej konferencie na druhú, z jedného stretnutia na druhé, aby dostali *viac* „pomazania“.  

Keď sa obzriem späť na svoje najtemnejšie dni, veľmi jasne si dokážem spomenúť na určité správanie týchto ľudí a dokonca priateľov, ktorí sú v tých „hnutiach“. Ich (a aj moje) správanie patrilo k najsebeckejším a najpyšnejším prejavom, aké som kedy videla. Zúfalo chceme dosiahnuť ďalší „stupeň“, ďalší prejav, ďalší okamih opitosti v takzvanom svätom duchu, ďalší pocit „opojenia“.

Čím dlhšie som v tom bola, tým viac som túžila a bola motivovaná uspokojovať svoju telesnú túžbu. Táto sebecká, telesne orientovaná túžba je oveľa silnejšia než motivácia ísť do sveta a šíriť evanjelium a zachraňovať stratených hriešnikov v Ježišovom mene. Starala som sa len o seba a pravdupovediac som v tom čase nemala skutočnú starosť ani lásku kiným veriacim. Išlo len o mňa.  

Tiež som si všimla a zažila hnev týchto ľudí, keď sa ich spýtate na pravdu, ktorá stojí za týmito hnutiami, a keď čo i len spomeniete falošných duchov. Akoby sa zmenili na zvery, ktoré bránia svoju korisť. Je to veľmi škaredý pohľad a naháňa to strach (preto som použila slovo zver).

Sama som sa takto škaredo správala, takže hovorím skúsenosti z prvej ruky… Títo ľudia sa zapredali falošnému duchovi, falošnému Ježišovi. Diabol sa zmocnil ich sŕdc a túžob.

Tento falošný duch im spôsobuje príjemné pocity a budú sa ho držať ako ničoho iného! Ich telo bojuje o to, aby sa ho držali, a proti tomu, aby pravda vyšla najavo.

Súvisiace videá a dokumenty