fbpx
Zmeň svoj život
Hnutie vieryKazatelia

Benny Hinn – vlk v ovčom rúchu

“ To sú falošní apoštolovia, ľstiví pracovníci, ktorí sa len predstavujú ako apoštolovia Kristovi. A nie div, veď aj sám satan premieňa sa v anjela svetla. “ (2 Korintským 11:13-14)

Zo všetkých televíznych kazateľov a šarlatánov v súčasnosti nie je žiadny „charizmatickejší“ a satanskejší než Benny Hinn.

Falošný prorok

V 90. rokoch prišiel Benny Hinn so sériou „proroctiev“. Boh mu údajne povedal, že ak mu budú kresťania posielať peniaze na vybudovanie jeho televíznej služby, Boh zničí homosexuálov v Amerike, ako zničil Sodomu a Gomoru. Kresťania, ktorí verili, že Benny Hinn je Boží prorok, mu posielali milióny dolárov. Boh nikdy nezoslal „oheň z neba“ na americké mestá plné homosexuálov, ale Benny Hinn vyzbieral viac ako 25 miliónov dolárov.

Benny Hinn vyriekol ďalšie proroctvo, že Ježiš sa vráti v roku 2000 a založí svoje kráľovstvo. Napriek tomu, že ani jedno z týchto proroctiev sa nenaplnilo, mnohí kresťania odmietajú považovať Bennyho Hinna za falošného proroka, ktorým je, a ďalej mu posielajú milióny dolárov.

Nekromant

Benny Hinn s hrdosťou uznáva, že sa modlí pri hrobe Kathryn Kullmanovej (ktorá údajne liečila vierou), aby do neho prešla jej liečiteľská moc. Biblia odsudzuje túto prax Bennyho Hinna ako satanskú nekromantiu. Bennymu Hinnovi sa zrejme zjavuje démon z pekla, ktorý sa vydáva za mŕtvu Kathryn Kullmanovú. Hoci Benny Hinn uznáva, že praktizuje nekromantiu, kresťania mu ďalej posielajú milióny dolárov.

Falošný liečiteľ

V dokumente od HBO Benny Hinn jednoznačne priznáva, že nedokáže liečiť skutočne chorých, ktorí majú rakovinu, AIDS alebo srdcovú chorobu, ale že používa hypnotické techniky, aby sa ľudia na jeho podujatiach cítili lepšie. Napriek tomuto priznaniu desaťtisíce kresťanov chodia na jeho podujatia a modlia sa za uzdravenie z vážnych chorôb, ako je rakovina, AIDS alebo srdcové choroby. Keď poviete jeho prívržencom o dokumente od HBO, mnohí povedia, že to bol diablov trik, že HBO ho citovala mimo kontextu.

Zlodej a klamár

Benny Hinn čelil trom žalobám o náhradu škody spôsobenej úmrtím a všetky tri spory prehral (resp. došlo k mimosúdnemu urovnaniu na základe zaplatenia neznámej sumy). Vo všetkých troch prípadoch Benny Hinn povedal ľuďom na svojich podujatiach, že sú vyliečení z rakoviny alebo AIDS. Tieto obete verili jeho klamstvám, prestali brať lieky a zomreli. Prívrženci Bennyho Hinna tvrdia, že sú to len „diablove triky“ a že Benny Hinn zaplatil predmetné sumy, aby sa vyhol sporom.

V rozhovore pre reláciu Dateline Benny Hinn odpovedal na otázku o ďalšej zbierke. Benny Hinn vyzbieral 25 miliónov dolárov na vybudovanie sirotinca v Južnej Kalifornii. Benny Hinn tento sirotinec ale nikdy nepostavil a ukončil všetky plány na jeho výstavbu. Na otázku položenú v relácii Dateline Benny Hinn s úsmevom odpovedal:

„Pán mi povedal, aby som ten sirotinec nestaval. Boh odhalí nové plány.“

Benny Hinn odmieta vysvetliť, ako použil tých 25 miliónov dolárov alebo kde sú. Jeho verné stádo to zrejme nezaujíma.

Nedotýkajte sa Božích pomazaných

Mnoho zaslepených kresťanov obhajuje počiny Bennyho Hinna heslom „Nedotýkajte sa Božích pomazaných“. Čerpajú zo Starej zmluvy, kde Dávid napísal: „Nezabijem Saula, lebo je Boží pomazaný“. Problém tejto obhajoby spočíva v tom, že Saul bol pomazaným kráľom Izraela, a nie televíznym kazateľom. Po druhé odkrývanie klamstiev a zla Bennyho Hinna nie je pokusom o jeho vraždu, ale o záchranu iných pred jeho klamstvom, aby si zachránili život. Benny Hinn zrejme verí tomuto šialenstvu, lebo na svojich podujatiach varuje ľudí:

„Nedotýkajte sa Božích pomazaných. Ak sa pokúsite zasahovať do mojej služby, Boh vás usmrtí. A nielen vás, ale aj vaše deti.“

Moc Bennyho Hinna

Kresťanstvo je v súčasnosti do veľkej miery vyprahnuté, pokiaľ ide o Božiu moc, uzdravenia a zázraky. Je to tak preto, lebo zbory si splietli Božiu pravdu s mnohými populárnymi klamstvami, ktoré hlása aj Benny Hinn. Boh sa nedá vysmievať. Keď má zbor falošné učenie, Pán odníme svoju moc uzdravovať a nedejú sa žiadne zázraky. Tak kresťania sedia vo svojich mŕtvych zboroch bez moci a uzdravení a zrazu…

Do mesta prichádza cirkus

Ľudia chodia na podujatia Bennyho Hinna a zažívajú duchovnú moc a „cítia“ duchovnú prítomnosť. Veria, že je to Duch Svätý, a postavia sa do radu na uzdravenie od Božieho pomazaného Bennyho Hinna s hotovosťou a šekmi v ruke. Pravda je, že Benny Hinn je „pomazaný“, je pomazaný samotným Satanom! Duch a prítomnosť, ktorú ľudia cítia, je Satan, diabol. Keď Benny Hinn mávne rukou a ľudia upadnú do bezvedomia, robí to mocou pekla.

Dôkazom toho, čo hovorím, je ovocie služby Bennyho Hinna. Chorí sú naďalej chorí, smrteľne chorí umrú, mrzáci zostanú na vozíkoch a Benny Hinn chodí z jedného štátu do druhého a od jednoduchých, zúfalých a naivných ľudí vyzbiera viac ako 25 miliónov dolárov ročne.

Ježiš uzdravuje, Benny Hinn kradne

Ak ste chorý a potrebujete uzdravenie, hľadajte JEŽIŠA v modlitbe, a nie miesto na podujatí Bennyho Hinna. Potrebujete BOHA, a nie Satana!

V roku 2010 bol v Ríme na prechádzke odfotený ruka v ruke s priateľkou, niekoľkonásobne rozvedenou Paulou Whiteovou (kazateľkou prosperity), zatiaľ, čo bol stále ženatý. Strávili spolu 3 noci v 5 hviezdičkovom hoteli.

Súvisiace videá a dokumenty