fbpx
Zmeň svoj život
DesatoroVýklad PísmaZmena soboty na nedeľu

7. Záver

OBSAH

Pre rýchlu orientáciu medzi článkami:

1. Úvod

2. Ježiš a pôvod nedele

3. Vzkriesenie a pôvod nedele

4. Jeruzalem a pôvod nedele

5. Rím a pôvod nedele

6. Uctievanie slnka a pôvod nedele

7. Záver

Během mého výzkumu, týkajícího se změny ze soboty na neděli a probíhajícího během pěti let v pontifikálních knihovnách a archivech v Římě, jsem jednoznačně zjistil, že tato změna nenastala z Kristovy autority či autority apoštolů, ale jako výsledek souhry společenských, politických, pohanských a náboženských faktorů.

Zjistil jsem, že to byly protižidovské důvody, které vedly mnoho křesťanů k opouštění zachování soboty, aby se odlišili od Židů v době, kdy judaismus obecně a dodržování soboty zvláště byly v Římské říši zakázány. Uctívání slunce ovlivnilo přijetí zachovávání neděle a usnadnilo křesťanskou identifikaci a integraci se zvyky a cykly v Římské říši.

Jednoduše řečeno, sobota byla změněna na neděli, protože to bylo výhodnější, tedy z hlediska vyhnutí se protižidovské a protisobotní římské legislativě. Můžeme se však ptát: Je výhodnost legitimní důvod ke změně Božího přikázání?

Říkal snad Ježíš: „Jestliže se stane obtížné zachovávat jedno z mých přikázání, netrpte kvůli tomu! Změňte jej!“? Jednoznačná odpověď je NE! Žádné takové učení se v Bibli nenalézá. Přesto v minulosti v křesťanství znovu a znovu docházelo k tomu, že někteří představitelé církve a náboženské organizace si vybraly výhodnost a kompromis raději, než závazek a věrnost biblickému učení.

Změna ze soboty na neděli nebyla prostě jen změna jména nebo pořadí, ale změna autority, smyslu a prožitku.

Byla to změna od svatého dne ustanoveného Bohem, umožňujícího nám zažít volněji a úplněji vědomí duchovního přítomnosti a míru v našem životě, na den volna, usilující o osobní potěšení, výhodnost a zisk.

Tato historická změna velmi ovlivnila kvalitu života nespočetných křesťanů, kteří byli během staletí připraveni o fyzickou, duševní, a duchovní obnovu, spojenou s prožíváním soboty. Tato změna také přispěla k velkému poklesu docházky do kostelů, která nyní ohrožuje přežití hlavních církví v mnoha západních zemích. Znovuzískání soboty je obzvláště potřebné dnes, kdy naše duše, rozedrané a prázdné, plné napětí, jež přináší naše kultura, křičí po uvolnění a proměně, která nás očekává ve svatý Boží den, v sobotu.

Znovuobjevení soboty v tomto kosmickém věku, poskytuje východisko pro všeobjímající víru, víru, která zahrnuje a spojuje stvoření, vykoupení a konečné obnovení; zahrnuje minulost, současnost a budoucnost; člověka, přírodu a Boha; tento svět i svět budoucí.

To je víra, která rozpoznává Boží vládu nad celým stvořením i lidským životem prostřednictvím Jeho požehnání v sedmém dni; víra, která naplní opravdový úděl věřícího nyní i ve věčnosti; víra, která dovolí Spasiteli obohatit naše životy větší mírou Jeho přítomnosti, míru a odpočinku.

Súvisiace videá a dokumenty