fbpx
Zmeň svoj život
DesatoroVýklad PísmaZmena soboty na nedeľu

2. Ježiš a pôvod nedele

OBSAH

Pre rýchlu orientáciu medzi článkami:

1. Úvod

2. Ježiš a pôvod nedele

3. Vzkriesenie a pôvod nedele

4. Jeruzalem a pôvod nedele

5. Rím a pôvod nedele

6. Uctievanie slnka a pôvod nedele

7. Záver

Populární názor zastávaný některými současnými učenci je, že Kristus připravil půdu na cestě od upuštění od soboty k přijetí a zachovávání neděle místo ní, a to svými mesiášskými požadavky a svou provokativní metodou dodržování soboty, která způsobila nezanedbatelnou polemiku s tehdejšími náboženskými vůdci.

Pozoruhodným příkladem tohoto pohledu je symposium „From Sabbath to the Lord’s Day“ (Od soboty ke dni Páně), uspořádané sedmi britsko-americkými učenci a podporované Tyndale Fellowship for Biblical Research in Cambridge (Tyndalova společnost pro výzkum Bible v Cambridge, Anglie).

Autoři tvrdí, že Kristus překročil sobotní přikázání svými spasitelskými požadavky, že jednal proti převažujícím sobotním tradicím, aby zajistil svým následovníkům svobodu v reinterpretaci soboty a k tomu, vybrat si nový den uctívání, který by vhodněji vyjadřoval jejich novou křesťanskou víru.

Základní problém tohoto populárního názoru je, že zásadně chybně vysvětluje záměr Kristových sporů o sobotní aktivity a vyučování, které zcela jasně vyjadřovaly nikoliv snahu anulovat, ale objasnit božský záměr čtvrtého přikázání.

Kristus jednal záměrně proti převládajícímu nepochopení soboty; nikoliv s úmyslem skončit její zachovávání, ale obnovit smysl tohoto dne podle Bohem zamýšleného účelu.

To by mělo být připomenuto vždy, kdykoli zazní obvinění z rušení soboty: Kristus taková obvinění odmítal a vyvracel. Bránil sebe a své učedníky od obvinění z porušování soboty tím, že apeloval na Bibli: „nečetli jste…“ (Mat 12,3-5).

Záměr Kristova provokativního sobotního vyučování a jednání nebyl v tom, připravit cestu pro opuštění soboty a přijetí neděle, ale v ukazování pravého smyslu a funkce soboty, jmenovitě dne, kdy se má „činit dobře“ (Mat 12,12), „zachránit život“ (Mk 3,4), osvobozovat od nemocí a duchovního svázání (Lk 13,12.16), a ukazovat „slitování“ raději než zbožnost (Mat 12,7).

Pečlivá studie těchto Ježíšových sobotních prohlášení jasně ukazuje, že Ježíš neměl žádný záměr zrušit sobotu. Místo toho se snažil objasnit božský záměr soboty, konkrétně jí ukázat jako den, oslavující Boží stvořitelskou a vykupitelskou lásku, nabízenou skrze život a láskyplnou službu potřebným lidem.

Súvisiace videá a dokumenty