fbpx
Zmeň svoj život
Falošné učeniaMária - kráľovna všetkých?Výklad Písma

2. Kráľovná Ríma

Stavitelka denominačních mostů

Královna Pokoje je velmi úspěšná ve sjednocování zástupů lidí všech náboženství. V současnosti ji uctívají milióny lidí z Pravoslavné i Anglikánské církve. Stále větší množství protestantů se k ní modlí a účastní se poutí na místa jejích zjevení. Jak následující kapitoly dokládají, celé zástupy muslimů, hinduistů, buddhistů a lidí z hnutí New Age se k ní obracejí a uctívají ji.

Zjevení Marie skutečně získávají na sledovanosti v celosvětovém měřítku. Nicméně není pochyb, že silná loajalita je rovněž vyjadřována více jak miliardou členů římskokatolické církve. Marie je tedy příznačně titulována jako Královna Nebes a Matka Církve Říma.

Matka Říma

V roce 1984 Joseph Ratzinger, v té době kardinál a hlava římskokatolické kongregace pro nauku víry, prohlásil:

„Jedním ze znamení našich časů je, že zprávy o Mariánských zjeveních se opakovaně objevují po celém světě. Tyto zprávy přicházejí jak z Afriky, tak i z dalších kontinentů…“

19. dubna 2005 byl Joseph Ratzinger zvolen nástupcem papeže Jana Pavla II a stal se tak novou hlavou římskokatolické církve. Svou první publikaci, kde vystupuje již jako papež Benedikt XVI, zakončil listem s následujícím požehnáním:

V radosti vzkříšeného Pána, s důvěrou v jeho nekonečnou pomoc, pomoz nám jít dále. Pán nám bude pomáhat. Marie, jeho nejsvětější Matka, je na naší straně. Děkuji Ti.

Další den při promluvě během předávání poselství nového papeže ke konci eucharistické oslavy spolu se členy kardinálů v Sixtinské kapli prohlásil:

K podpoře mého slibu volám k Tobě, Nejsvětější Marie, o mateřskou přímluvu, a do Tvých rukou skládám celou přítomnost i budoucnost církve i mě samotného.

A opět 22. dubna během služby členům Kolegia kardinálů řekl:

Svěřuji veškerá očekávání, naděje, pochybnosti i nás samotné, celé společenství křesťanů, Panně Matce Boží, která svými kroky doprovází novorozenou Církev ve své tiché přítomnosti a uklidňuje ji vírou apoštolů. Prosím vás všechny, choďme vždy pod mateřskou ochranou Marie…

O tři dny později, 25. dubna, tento nový papež hovořil k německým poutníkům:

A tak se modleme k Marii, Matce Pána, aby nám umožnila pocítit její lásku ženy a matky, v níž můžeme pochopit veškerou hloubku Kristova tajemství.

Důvěra ve zjevení Marie

Nový papež se opakovaně odvolává na Marii a svěřuje Řím a celý svět do jejích mateřských rukou. Navíc papež Benedikt, stejně jako jeho předchůdce, nabádá všechny lidi k obrácení se a důvěřování zjevením Marie. Například 11. května 2005 papež Benedikt XVI. vyzýval věřící k „bezprostřednímu obrácení se a důvěře“ k Panně Marii Fatimské“:

Pozítří bude u Požehnané Panny Marie Fatimské celebrována liturgická památka. Milovaní, vyzývám vás k bezprostřednímu obrácení se, a důvěře v Pannu, abyste jí v této důvěře mohli svěřit veškeré své potřeby.

O dva dny později – 13.května 2005 – už první měsíc po svém pontifikátu, papež Benedikt XVI. svěřil římskokatolickou církev do mateřských rukou Naší Paní Guadalupské, která se zjevila v roce 1531 Juanu Diegovi, a zůstává tak jedním z nejpopulárnějších zjevení vůbec. L’Osservatore Romano publikoval na své titulní straně modlitbu, která byla recitována novým papežem před bílou mramorovou sochou Naší Paní Guadalupské, umístěnou v nejvyšším bodě Vatikánských zahrad:

Svatá Marie, jež se nás zastáváš jako Naše Paní Guadalupská, jež jsi matkou mužů a žen mexického národa a celé latinské Ameriky, ty, která nás povzbuzující láskou inspiruješ, opětovně svěřujeme své životy do tvých mateřských rukou. Ty, jež jsi přítomna ve Vatikánských zahradách, vládni v srdcích všech matek po celém světě a stejně tak v našich srdcích. S velkou nadějí přicházíme k Tobě a Tobě důvěřujeme.

Od té doby, co byl za pastýře římskokatolické církve ustanoven papež Benedikt XVI, jsou věřící soustavně povzbuzování a odkazování k Marii, aby důvěřovali v její mateřskou péči ve všech příležitostech. 25. srpna 2005, během svátku nanebevzetí Marie, nový papež vysvětloval, jaká je nynější všudypřítomnost Královny Nebes, a že je nám stále nablízku. Marie zná naše srdce, pomáhá nám a naslouchá každému z nás:

Marie je vzata svým tělem i duší v slávu nebes a s Bohem a v Bohu je Královnou nebes i země… Když žila na tomto světě, mohla být nablízku jen několika lidem… Tím, že je v Bohu a s Bohem, je mnohem blíže každému z nás, zná naše srdce, slyší naše modlitby, pomáhá každému z nás svou mateřskou laskavostí… Stále nás slyší, stále je nám nablízku, a svým bytím Matka svého Syna, účastní se na moci svého Syna a jeho dobrotě vůči nám. Můžeme tak všichni svěřit své životy této Matce, která nám není nikdy vzdálená.

Ačkoliv Královna Nebes je považována za Matku všech, je zvláště Matkou Říma. Například 8. prosince 2005, k 40tému výročí druhého Vatikánského koncilu, papež Benedikt opakovaně zdůrazňoval úlohu Marie v katolické církvi a kladl na její osobu zvláštní důraz. Benedikt při své audienci ve Svatopetrské bazilice připomenul, že Marie je „Matka Církve“, a je uznávána proto, že celou církev „opatruje s mateřskou péčí“. Poslední citace potvrzuje víru nového papeže ve vedení Marie nejen u něho, ale u všech papežů Církve Říma v průběhu staletí její existence:

Marie opatrovala s mateřskou péčí pontifikát každého mého ctěného předchůdce, každého jednoho z nich, svou pastorační moudrostí kormidlovala Petrovu loď po cestách pravého koncilního obnovení…Dnes odpoledne jdu do Pizza di Spagna k nohám sochy Neposkvrněného početí… svěřit ji celé milované město Řím, Církev a veškeré lidstvo.

Oddanost Jana Pavla II k Marii

Podlehne i nový papež vlivu zjevení Marie? Čas to ukáže, ale nikdo nepochybuje o tom, že u jeho předchůdce k tomu došlo. Po více jak čtvrt století byl papež Jan Pavel II evidentně oddaným následovníkem Marie. Jan Pavel II prohlásil: „Kdybych nebyl papežem, byl bych už v Medjugorii.“ Papež navštívil množství Mariiných svatyní a míst zjevení a jeho mariánská oddanost byla skutečně pozoruhodná. V své knížce s názvem Přechod přes práh naděje píše:

„Myslím, že bych měl říci a tím dostatečně vysvětlit, jaké je mé stanovisko jako současného papeže k Mariánské úctě a ke všemu, co plně náleží Marii – Totus Tuus.“

Papež Jan Pavel II. věří, že vítězství přijde do Církve skrze Marii. Ve své knize Přechod přes práh naděje uvádí odhalující tvrzení:

Po mém jmenování papežem jsem se více soustředil na problémy obecné Církve a došel jsem podobnému přesvědčení: Jestli na tomto všeobecném stupni přijde vítězství, tak přijde skrze Marii. Kristus zvítězí skrze ni, protože on chce, aby Církev vítězila jak nyní, tak i v budoucnosti a byla spojená s Marií.

O tom jsem byl přesvědčen dokonce i tehdy, když jsem příliš o Fatimě nevěděl. Jsem si jist, že spojitost mezi La Salette, Lurdami a Fatimou je tatáž jako s místem tak vzdáleným jako je Jasná Gora v Polsku.

A tak jsme dospěli k 13. květnu 1981, když jsem byl postřelen na svatopetrském náměstí. Prvně jsem nedbal na varování o plánovaném pokusu o vraždu, k němuž došlo přesně na výročí dne Marie, která se zjevila třem dětem v portugalské Fatimě a hovořila k nim o tom, že nyní na konci tohoto století stojíme blíže naplnění věků.

Posvěcení zjevení

Papež připisuje zjevení Naší Paní Fatimské, že ona sama mu zachránila život během pokusu o vraždu v roce 1981. Krátce po útoku na svou osobu Papež Jan Pavel II. zasvětil celý svět Neposkvrněnému Srdci Marie. Papežovo zasvěcení bylo učiněno jako odpověď na požadavky, které dala Naše Paní Fatimská.

Navíc v říjnu 2000 papež nechal objednat na Velké Jubileum ve Vatikánu zázračnou sochu Naší Paní Fatimské. V neděli 8. října Papež Jan Pavel II spolu 1500 biskupy – největší skupinou, jaká se sešla po 2. Vatikánském koncilu – svěřili celé lidstvo třetímu miléniu Naší Paní z Fatimy! Toto je velmi zajímavé. Více než jedna třetina biskupů katolické církve a také papež sám svěřili celý svět Naší Paní z Fatimy!

Zjevení měla zajisté upoutat pozornost papeže a Říma. Jistě není náhodou, že počet zjevení Marie podstatně vzrostl během papežova pontifikátu. Návštěvy papeže Jana Pavla II. v Mariiných svatyních a místech jejího zjevení po celém světě měly nepochybně poukazovat na papežovu víru ve skutečnost, že se Marie zjevuje, a že její zjevení jsou nejvýše důležitá pro upevnění mariánské úcty v celosvětovém měřítku.

Nyní následuje citace Jana Pavla II. z roku 2002, kdy papež připomínal průběh svého pontifikátu. On a celá církev dovolili, aby zcela veřejně prohlásil, že Královna Nebes je tou, které svěřuje veškerou budoucnost. S dovoláváním se Marie jako „Nejsvětější Matky“ se papež modlil:

Tobě Marie přináším zpět veškeré ovoce mého života a mé služby. Tobě svěřuji budoucnost Církve, Tobě nabízím svůj národ; v Tebe mám důvěru a ještě jednou prohlašuji: Totus Tuus, Maria!

Mariánské hnutí katolických kněží

Globálně vzato, mariánských skupin a konferencí je jako hub po dešti. Jedna ze samostatných skupin, nazývaná Modrá Armáda, se vychloubá tím, že má více jak 20 milionů členů. Další skupina známá pod názvem Mariánské hnutí kněží je podporována nejméně 400 kardinály a biskupy a je v ní více jak 100 000 kněží a milióny náboženských věřících po celém světě.

Vezměme v úvahu, že v celé katolické církvi je okolo 400 000 kněží. To znamená, že více než čtvrtina všech kněží jsou aktivními členy Mariánského hnutí kněží! A toto je jen jedna z mariánských skupin.

Otec Stefano Gobi, hlava Mariánského hnutí kněží, dostává často zprávy od Marie. V mnoha svých zprávách potvrzuje neoddělitelné spojení mezi jejími zjeveními a katolickou církví, obzvláště v těchto posledních časech:

Ve zběsilém boji těchto posledních časů se odehraje zápas mezi nebem a zemí, mezi nebeskými duchy a démony, mezi Ženou a Drakem. Zjevují se jako mocný znak mého slavného vítězství. Toto je znamení mého velkého vítězství a proto jsem sama sebe ukázala všem svým dětem, které by odpověděly „ano“ na mé volání, v každé končině světa. S mým Mariánským hnutím kněží přinesu své přivítání do těch nejvzdálenějších konců světa a utvořím si vítěznou armádu.

Nikdo nemůže popřít, že římskokatolická církev – její hlava a mnozí další – jsou součástí této Mariiny armády. Samozřejmě v průběhu celé své dlouhé historie měla zjevení rozhodující vliv na církev Říma a její učení.

Mariin vliv v církvi

Je nepochybné, že osoba Marie stále upoutává pozornost Římu. Po více než tisíc let byli mnozí z papežů oddanými následovníky Marie. Například ve zjevení, které viděl papež Jan XXII., přikázala Marie, aby bylo dáno ve známost, že po smrti v první sobotu vyvede z očistce ty, kteří budou nosit karmelitánský škapulíř. Toto prohlášení bylo zapsáno v bule, kterou papež vydal, a potvrzeno v následujících letech Alexandrem V, Piem V, Řehořem XIII a Pavlem V. Milióny katolíků proto od této doby nosí škapulíře.

Zjevení Marie pomáhaly papežství ve všech dobách, když to bylo zapotřebí. Například když papež Pius IX prohlásil dogma o Neposkvrněném početí Marie v roce 1854, zavládlo jisté znepokojení, že tato nová doktrína nebude mnohými katolíky správně přijata. Nicméně v roce 1858, jen čtyři roky poté, co byla tato doktrína prohlášena za dogma, Naše Paní z Lurd se zjevila s pozdravem, „Já jsem Neposkvrněné Početí.“

Žádné další zjevení se na ni od té doby již neodkazovalo tímto způsobem, a tak se stalo, že Neposkvrněná Panna sama sebe nadpřirozeně potvrdila výše citovaným prohlášením.

V roce 1870, právě před tím, než papež Pius IX vyhlásil doktrínu o papežské neomylnosti, obdržel zjevení, které obsahovalo informace, jak má toto nové vyhlášení učinit. Marie jej musela dokonce ujistit o své pomoci na každém jeho kroku. Pius IX je očividně jen jedním z dlouhého seznamu papežů, kterým Královna Nebes pomohla v obtížných časech.

Ve své encyklice nazvané Le Pelerinage de Lourdes papež Pius XII definoval nepomíjitelné pouto mezi papeži a zjeveními Marie. Papež prohlásil 2. června 1957, že „Toto století Mariánské úcty je také jistým způsobem slibem pouta mezi Svatým Petrovým Stolcem v Římě a svatyní v Pyrenejích… pouto, které rádi uvádíme ve známost.“ Svou oficiální encykliku vydal v Římě na svátek Navštívení Nejsvětější. V encyklice Pius XII vysvětluje, jakou roli hrají zjevení v Lurdech při potvrzování katolických dogmat:

V den padesátého výročí ustanovení dogmatu o Neposkvrněném početí Požehnané Panny dal Svatý Pius X příležitost k zaznamenání svědectví v několika dokumentech v historickém napojení a tento úkon Magistéria a zjeveními v Lurdech. „Pius IX,“ napsal, „bylo to těžké začlenit do katolické víry, že Marie byla prosta dědičného hříchu, když Panna začala činit zázraky v Lurdech.“

Panna Marie sama toužila po tomto poutu: „Co svrchovaný Velekněz definoval v Římě skrze svou neomylnou učitelskou autoritu, to Neposkvrněná Panna Matka Boží, požehnaná mezi všemi ženami, chtěla potvrdit svými slovy a vypadá to, že krátce poté se zjevila nádherným a slavným zjevením v jeskyni v Massabiele…“

Papež Pius IX, Pius X a Pius XII jsou dalšími z početné řady papežů, kteří odkazovali na důležitost manifestací zjevení Královny Nebes, a tyto nadpřirozené úkazy měly pomáhat římskokatolické církvi po celá staletí.

Římská ekumenická síť

Katolický kněz a vizionář otec Stefano Gobbi přijal několik zpráv od Marie, které potvrzují její celosvětové projevování. Zde je jeden příklad: „Neobvyklými znameními, které činím v každé části světa, svými zprávami a četnými zjeveními upozorňuji každého na nadcházející velký den Pána.“

Zatímco zprávy o zjeveních lze slyšet z celého světa, nikoho nepřekvapuje, že jsou to právě katoličtí vizionáři, kteří tyto zprávy přijímají. A toto je Řím, který je řízen zjeveními Marie v průběhu celých staletí.

V souladu s tím, jak Královna Nebes objasňuje, že přišla pro všechny své děti, nikoliv jen pro katolíky, nekatolíci, jež putují na místa zjevení se skepticismem, často shledávají, že jsou rovněž zasaženi vlivem Královny Říma. V důsledku toho pak mnoho nekatolíků konvertuje k římskokatolické víře.

Královna propaguje jednotu – a tato jednota znamená sjednocení pod záštitou římskokatolické církve. Uvažujme nad následujícími zprávami, které byly přijaty otcem Gobbim, hlavou mariánského hnutí kněží. Tato zpráva byla postoupena více jak 100 000 členům – kněžím, biskupům, arcibiskupům, kardinálům a miliónům věřících po celém světě. Tato zpráva nese rovněž Imprimatur.

Pravé spojení křesťanů není možné, bude-li založeno na dokonalosti pravdy. Pravda je totiž držena jedině v katolické církvi, což musí být zachováno, chráněno a prohlašováno bez jakéhokoliv strachu.

Ekumenické hnutí směrem k Římu

Jak dalece může jít plán obnovení jednoty Královnou nebes? Je to papež, kterého vede, tak iniciativní, že směruje všechny křesťany do římskokatolické církve? Královna prohlašuje, že přijde čas, kdy veškeré křesťanstvo bude znovuobnoveno pod hlavičkou římskokatolické církve. Rozpoznáváte tyto tendence v dnešní době?

Ekumenické hnutí v současnosti nesmírně nabývá na síle. Události odehrávající se v současnosti a popisované v této knize dostávají každý den větší spád. Rozvažujme nad titulky v níže uvedeném seznamu:

4. července 2005 – „Papež doufá v nové katechické kompendium, které pomůže všem křesťanům, aby se stali katechety a evangelizátory.“
30. července 2005 – „Katolíci a evangelíci vyrůstají blíže u sebe“
19. srpna 2005 – „Dialog, který sjednotí křesťany, říká papež na Setkání s představiteli křesťanských církví“
29. srpna 2005 – „Evangelická knihkupectví otevřená pro katolické materiály“
5. září 2005 – „Ekumenismus je závazkem pro všechny křesťany, říká papež“
7. listopad 2005 – „Papež urguje bližší dialog s luterány“
10. listopad 2005 – „Oddanost vůči Marii roste mezi protestanty v Anglii“
10. prosinec 2005 – „Papež přivítal touhu metodistů připojit se ke katolicko-lutheránské smlouvě“
8. leden 2006 – „Papež sází na dialog s ‚Reformovanými církvemi‘“

Neodbytné ekumenické snahy Říma jsou shrnuty do následujících slov papeže Benedikta: „Hledání plné a viditelné jednoty mezi všemi Kristovými učedníky je hlavní a naléhavou potřebou našich časů.“

Je také patrné, že na pořadí dne je také mariánské sjednocení, které není určeno jen křesťanským denominacím. Řím, který je inspirován Královnou nebes, má celosvětový plán, jak zaštítit všechna náboženství pod jednu hlavičku. Tolik událostí ukazuje na rozmanitost cest, vedoucí do Královniny církve. Uvažujme nad těmito záznamy:

25. květen 2005 – „Nigerijští smísili katolicismus s tradiční nadpřirozenou věroukou“
27. červenec 2005 – „Kardinál Chicaga: Imám volá po zlepšení vztahů mezi katolíky a muslimy“
1. září 2005 – „Papež volá lid, který věří v jednoho Boha, aby se spojil a spolupracoval na zavedení míru“
12. září 2005 – „Křesťané, muslimové, uctívejme společně!“
26. říjen 2005 – „Katolický kněz hledá způsoby, jak v církvi osvojit hinduistické obřady“
8. listopad 2005 – „Papež znovu zdůrazňuje závazek mezináboženské spolupráce“
14. listopad 2005 – „Židé a katolíci se postupně spojují, říká Benedikt XVI“
1. prosinec 2005 – „Pokoj vyžaduje křesťansko-muslimský dialog, říká papež“
1. prosinec 2005 – „Benedikt XVI řekl muslimským Turkům – vážím si vás“

Tato prohlášení jako jedna z mnoha poskytují nevyvratitelné důkazy, že to, o čem hovoří, je naplánováno s udivující přesností. Ekumenická aktivita Říma pohlcuje celý svět jako tsunami, které zasáhne většinu světové populace. Stane se tak Královna Říma brzy Královnou všech?

Budoucnost Říma

Při zpětném pohledu do historie mariánská zjevení vedla papeže, preláty a katolické svaté po celá staletí. Zjevení se stále živě podílela na formování církevních dogmat, a tak jsou také dokumentována k podpoře desítek miliónů katolíků po celém světě.

Tisícovky domnělých zjevení vedly věřících k oddanosti – a Mariina armáda vzrůstá. Královnina armáda je tvořena dušemi z každého místa na světě a z každého náboženského vyznání. Ano, je bez pochyb, že je na prvním místě jako Královna Říma. Shromáždí tak Královna nebes a Říma všechna náboženství pod jeden plášť?

Papež Pius IX učinil v roce 1878 pozoruhodnou předpověď týkající se Mariiny úlohy uspořádat svět pod záštitu Církve, tedy římskokatolické církve:

Očekáváme, že Neposkvrněná Panna a Matka Boží, Marie, skrze svou mocnou přímluvu, jako naše Svata Matka Církve… bude mít ze dne na den moc nad všemi národy na všech místech světa, ke konci časů bude úspěšná od oceánu k oceánu, a, jak je její vůle, přinese pokoj a svobodu… a potom bude jen jedno stádo ovcí a jeden pastýř.

Budou zástupy lidi konvertovat k římskokatolickému náboženství díky mocné přímluvě tohoto zjevení? Jaká bude budoucnost? Přemýšlejme společně nad citací otce Callowaye – mladého kněze, který je asistentem rektora v Národní svatyni Božského Milosrdenství ve Stockbridge v Massachusetts:

Naše Paní vytváří tuto armádu, celou novou generaci, vrstvu po vrstvě. Mnoho lidí vycházejících ze seminářů zaujímá svá místa. Je zde celá nová generace kněží, kteří jsou stejní jako já. Není to nesmysl. Vždy říkám lidem:

„Buďte připravení, protože to přijde i do vaší farnosti. My jsme formování Požehnanou Pannou Marií a jejími zjeveními. Tak mnoho chlapců, které znám v semináři, s láskou sleduje události dějící se v Medjugorji, Betanii, Amsterodamu nebo v Kibeho. Nemají s tím žádný problém. Prorážejí touto pravdou jako žraloci a to jsou teprve kluci v učení seminářů. Tito půjdou do farností. Jeden kardinál prohlásil, že kdyby nebyla Medjugorje, stěží bychom měli nějaké seminaristy. „

Súvisiace videá a dokumenty