fbpx
Zmeň svoj život
O autorovi

UFO a dotyk Ježiša v mojom sne

Báli ste sa niekedy? Otázka možno znie aj, bojíte sa ešte niečoho? Každý z nás má v živote strach, či už vrodený alebo získaný. Preberie nad nami kontrolu a nedokážeme sa ubrániť pocitu stiesnenia, úzkosti, či z toho vzniknutej depresie, paralýzy duchovnej alebo telesnej.

Strach v Biblii

Pojem strach sa v Písme vyskytuje v rôznych formách a rovnako sa menuje v spojitosti s Bohom, ako aj s úhlavným nepriateľom ľudstva, satanom. Prečo vám to hovorím? Pochopíte neskôr, keď vám rozpoviem môj príbeh.

V Biblii môžeme čítať v spojitosti s Bohom výraz „bázeň“:

„Počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom“ Žalm 111,10.

„Bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo. Pýchu, namyslenosť, zlý spôsob života a prevrátené reči nenávidím“ Príslovia 8,13.

Pri všetkom zdôrazňovaní biblickej pravdy je „bázeň pred Hospodinom“ začiatkom múdrosti. Je to v podstate uvedomenie si majestátu všemocného Boha, Majiteľa Zeme a nebies, v úcte vnímať jeho svätosť a uvedomovať si vlastnú nehodnosť. Ten pocit s ktorým predstupujete pred Kráľa, to je bázeň.

Napríklad v srdci nemeckého reformátora Luthera bola vštepená veľká bázeň pred Bohom, ktorá mu pomáhala vytrvať v predsavzatiach a v hlbokej pokore. Keďže si stále uvedomoval svoju závislosť od Božej pomoci, nikdy nezabudol na rannú modlitbu a v duchu ustavične prosieval Boha o radu a usmernenie. Často vravieval:

Úprimná modlitba je tou lepšou polovicou štúdia“ (D’Aubigné, History of the Reformation of the Sixteenth Century, zv. 2, kap. 2).

Strach v spojitosti s Luciferom často skľučuje, oberá o sily, berie človeka ako príval vody do slepej uličky odkiaľ niet úniku, iba akési očakávanie niečoho zlého. Často sa snaží týmto strachom paralyzovať svoje „obete“ a držať v ich v šachu, v určitom postoji, viesť ich k myšlienke, že nemajú voľbu iba akúsi jednu načrtnutú cestu po ktorej v úzkosti duše kráčajú.

Takýmto spôsobom odrádza aj ľudí od láskavého Boha tým, že tento strach do ľudského srdca nasmeruje voči Bohu. Príkladom je nebiblická dogma o pekelných mukách a večnom trápení, či trestaní. Všimnite si však, že tento výraz v Biblii nikde nenájdete. Je tam výraz „večný trest“ a nie trestanie. Viac odporúčam v článku  Pravda o pekle, prípadne Pohľady a interpretácie pekla.

Ľudský rozum si sotva vie predstaviť, koľko zla napáchalo nebiblické učenie o večných mukách bezbožných. Učenie Písma, plné lásky a dobroty, oplývajúce súcitom a zľutovaním zahmlievajú povery a strach. Keď si uvedomíme, v akých znevažujúcich farbách predstavuje satan Božiu povahu, nemôžeme sa čudovať, že ľudia majú z nášho milosrdného Stvoriteľa strach a hrôzu, ba že ho až nenávidia. Príšerné predstavy o Bohu, ktoré sa týmto učením šíria z kazateľníc po celom svete, urobili z tisícov, ba z miliónov ľudí pochybovačov a ateistov.

Boh predstavil v Písme svoju snahu a oznámil, ako naloží s hriechom.

Hospodin, Hospodin! Milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh! Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané2. Mojžišova 34,6.7.

Všetkých bezbožníkov zahubí.“ „Odbojníci budú celkom vyhubení, budúcnosťou bezbožných je záhubaŽalm 145,20; 37,38.

Boh ukončí vzburu mocou a autoritou svojej lásky. Všetky prejavy spravodlivosti budú však v úplnej zhode s povahou milosrdného, zhovievavého a dobrotivého Boha.

Ufo, démoni a nevýslovný strach

O čom vám porozprávam sa udialo, keď som bol ešte malý. Mal som asi 12 rokov. Miloval som už od detstva nadprirodzené veci. Fascinovali ma, priťahovali, už len kvôli tomu, že som bol vychovávaný vo viere v Boha, anjelov, démonov. V tie roky začal veľký boom s filmami o konci sveta. Samozrejme, že hlavnými postavami boli ufonauti, mimozemšťania, či iné civilizácie, ktoré prišli na Zem.

Neviem prečo, no čím viac som tieto scény začal vidieť, tým viac sa  moje vnútro začalo skrývať pred čímsi, čo cítilo, že nie je dobré. Aj keď bola určitá scéna vo filme, nemohol som ani len zniesť pohľad na mimozemšťana. Vedel som, že je to len grafický efekt, pretože už v tom období som sa zaoberal kinematografiou, kamerovaním, natáčaním a scenáristikou. No toto bolo iné, nadprirodzené, svojim spôsobom démonské.

Cítil som to v kostiach, pocítil zimomriavky na pokožke keď som na nich hoci len pomyslel. Odvracal som od toho zrak a vnímal v tých očiach mimozemšťana čosi tajomné, zlé, až príliš zlé. Hovoril som si, že je to len strach ako sa niekto bojí aj pavúkov, hmyzu či iných vecí. No až časom som pochopil, prečo som už vtedy cítil, že to nie sú mimozemšťania, v čo mnoho ľudí verí. Stačí ak som videl tie „oči“, čierne, hlboké a bez lásky, plné prázdnoty a temnoty a moje vnútro naplnia hrôza.

Paralýza a sny

Z času na čas som sa zobudil na hrozné sny. Pamätám si jeden v ktorom som bol na oslave narodenín a boli tam všetci, celá moja rodina. Na povale sa však niečo zatriaslo, ale nikto to nevnímal. Vybehol som von a bola hlboká noc. Bol som tam sám a keď som sa pozrel na strechu videl som lietajúci tanier, ktorý na nej pristál. Na ňom bola akási malá kopula plná svetla v ktorej bolo vidieť obrys mimozemšťana. Jeho hlava sa otočila na mňa a mnou premkla paralýza.

Prebudil som sa s tak rýchlo bijúcim tlkotom srdca a strachom v srdci, že som sa zakryl až nad hlavu perinou a tak postupne zaspal, zdajúc mojim ušiam, že počujú jemné kroky v izbe. Modlieval som sa často o Božiu ochranu hovoriac „ochraňuj ma po celú noc a daj mi pekné sny.“

Ďakujem Bohu, že ma ochraňoval, pretože tento strach vzišiel práve z „nevinného“ pozerania týchto filmov. Základ ale nie je zakázať ľuďom pozerať tieto filmy a odvracať od toho zrak. Základom je poznať kto je našim úhlavným nepriateľom a akými formami voči ľudstvu bojuje. Totiž, ak sa vás niekto spýta, kto sú ufo, mimozemšťania, prípadne sa stretnete s niekým kto si myslí, že ho stvorili ufonauti zbierať na Zemi zlato … ako to vysvetlíte?

Milovaní, neverte každému duchu, ale zkúšajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. 1 Jn 4:1

Musíme poznať s kým máme dočinenia a pochopiť aj tematiku mimozemšťanov. Viac odporúčam v článku UFO, mimozemšťania, iné civilizácie?.

Ježiš prišiel do môjho sna

Ako malý som nechápal dosah týchto vecí, vôbec to, prečo vnímam týchto mimozemšťanov s takým strachom. Až neskôr som pochopil, že to boli démoni. Vnímal som to tak intenzívne, že už len rozprávanie o nich mi naháňalo husiu kožu. Nedokázal som časom ani prejsť niekde do tmavej izby, či ísť do pivnice. Prial som si, aby ten strach zmizol a aby to všetko bolo len vymyslené.

V jednu noc sa mi snívali sny, rôzne, nemajúce ani začiatok ani koniec. Ako som sa zobúdzal nad ránom, vnímal som, že som zobudený, no zároveň nie. Neviem opísať ten pocit. Vedel som s istotou, že už to nebol ten tzv. sen. 

Všetko navôkol sa rozbelelo. Svetlo naplnilo celé moje vnímanie toho, kde som stál. Bolo to niečo ako najžiarivejšie svetlo, no zároveň príjemné očiam, všetko zmiešané s akousi hmlou. Vnímal som, že vidím samého seba. Stál som ako v akejsi scéne na ľavej strane celého výjavu a z pravej strany Niekto prichádzal. Vždy keď si spomeniem na ten sen, slzy mi tečú po tvári.

Aj keď som bol malý a ešte nechápal, kto Boh naozaj je, kto je vôbec Ježiš, vedel som, že to bol On. Je zvláštne, ako bez toho aby ste Ho niekedy videli, viete v hĺbke srdca neochvejne, kto to je a kým je.

Potom im zase hovoril Ježiš a riekol: Ja som svetlo sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. Jn 8:12

Prichádzal pomaly a priamo ku mne v dlhom bielom šate. Bolo to akoby rúcho, s dlhými rukávmi a celé jednoliate až po členky. Do tváre som mu nevidel, iba poznal jemný odtieň hnedej pokožky, no vyžarovalo odtiaľ svetlo. Ako tak zastal predo mnou, kľakol si tak, že mi hľadel priamo do očí. Zodvihol svoju ľavú ruku a položil mi ju na pravé rameno. Mojim celým telom sa prehnala obrovská láska, tak neopísateľná, že ju cítim zakaždým, keď si na to spomeniem.

Ako voda vlievala sa od môjho ramena celým telom až dole. Strach utiekol ako predesený tieň vo svetle jeho nekončiacej lásky.  Pokoj nad naše chápanie sa vlial do mojej mysle.

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam; nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa neľaká vaše srdce ani nestrachuje! Jn 14:27

Nič na svete čo som zažil sa nedokáže vyrovnať tomuto pocitu naplnenia. Držal na mojom ramene svoju ruku a celú miestnosť naplnilo svetlo postupne sa viac a viac zosilňujúce, až som pocítil … a neviem to inak opísať … ako sa vraciam do svojho tela. Ten pocit by sa dal opísať ako keď ste s niekým prepojený a zrazu ho objímete a vaše srdce spočinie v ňom. Asi taký pocit to bol.

Od toho momentu sa strach vytratil a neostal po ňom ani kúsok. Cítil som sa akoby moje plné vnútro strachu niekto odňal preč a naplnil bezpečím, radosťou, pokojom. Nikdy som sa ich odvtedy nebál a dodnes z nich nemám strach aj keď viem, že sú to démoni. A prečo?

… ale ten ktorý prichádza …, je mocnejší ako ja, ktorého obuv nosiť nie som hoden – ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom, Mt 3:11

a čo tá nesmierna veľkosť jeho moci, vzhľadom na nás veriacich podľa pôsobenia sily jeho vlády. ktorú spôsobil v Kristovi vzkriesiac ho z mŕtvych a posadiac po svojej pravici v ponebeských oblastiach nad každé kniežatstvo a nad každú vrchnosť a moc a nad každé panstvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nie len v tomto veku, ale i v budúcom. Ef 1:19-21

On je Bohom. Kristus je Boh. Je to ten Boží Syn, ktorý prišiel aby zachránil to, čo bolo zahynulo a našiel tých, ktorí sú stratení v tme. Aj ja som bol stratený a veľakrát v živote som bol, no On na ma vždy volal mojim menom a šepkal:

Neboj sa, lebo ja som s tebou; neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Bôh! Posilním ťa aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravedlivosti. Iz 41:10

Tento Boh Lásky je tu aj pre teba. V tomto skazenom, prevrátenom, do tmy a skazy sa rútiacom svete, ktorého koniec je veľmi veľmi blízko volá na každého z nás, túžobne očakávajúc, že započujeme Jeho hlas, hovoriac:

Povedzte tým, ktorí sú bojazlivého srdca: Buďte silní! Nebojte sa! Hľa, váš Bôh prijde s pomstou, s odplatou Božou; on prijde a spasí vás. Iz 35:14

Neboj sa, lebo som ťa vykúpil: povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! Iz 43:1

Volá aj na Teba. Príjmeš jeho pozvanie poznať Ho, aký skutočne je Ten, ktorý ťa utkal v lone tvojej matky? Pozývam ťa pomodliť sa slovami:

“ Stvoriteľu, Bože nebies, ak si tam a môžeš ma počuť, prosím, pomôž mi. Daj sa mi poznať! „

A Ježiš pristúpiac dotknul sa ich a povedal: Vstaňte a nebojte sa! Mt 17:7

Súvisiace videá a dokumenty