fbpx
Zmeň svoj život
HermeneutikaTématika Nebies

UFO, mimozemšťania, iné civilizácie?

Kto sú mimozemšťania a Ufo?

V dnešnej dobe si už mnoho ľudí nekladie otázku či sú mimozemšťania, ale otázku kto sú. Ufo sú realitou, siahajúcou hlboko do minulosti ľudstva a náš moderný svet, ako sa zdá, nevie, čo si s touto realitou tajomna počať. Biblia hovorí o tom, že tu s nami naozaj sú duchovné bytosti – Satan a jeho padlí anjeli, ktorí sa aj týmito zjaveniami snažia ovplyvňovať našu históriu. Ufo, mimozemšťania nie sú bytosti z iných svetov, to podľa Biblie možné nie je. Satan a padlí anjeli sa vydávajú za tieto nami záhadné bytosti a snažia sa nás tak oklamať.

Ufo a mimozemšťania v histórii

Archeoastronautická teória ukazuje, že „Oni“ prichádzajú oddávna a v súvislosti s ich pôsobením a návštevami na Zemi možno nájsť stopy. Ide o legendy, v ktorých sa opisujú lietacie stroje, návštevy „bohov“ a ich vyslancov z neba a podobne. Rozprávajú o nich Eskimácke báje, povesti o nich sú rozšírené v Južnej Amerike, Afrike i Austrálii.

Bohov lietajúcich na nebesiach – často v lietajúcich strojoch – nájdeme aj v Keltských, Islandských a Nórskych bájach, v staro germánskych ságach, v Japonských mýtach. Skalné kresby, ktoré znázorňujú neobvyklé postavy v skafandroch a predmety podobajúce sa Ufo. Ako by mohol dávny Austrálčan o niečom takom vedieť, keď jeho oblečením bola bedrová zásterka?

Technické a technologické objavy nezapadajú do rámca vtedajšej doby, doo vtedajšieho stupňa poznania a kultúry. Znázornenie týchto vecí predbieha svoju dobu do úrovne dnešného a budúceho storočia. Napríklad Indické legendy popisujú aj údaje o princípoch pohonu tryskových motorov a materiáloch nutných na výrobu vzdušných vozidiel – popisované stroje sú nazývané Vimany. Popisujú 407 rôznych materiálov, ktoré ešte ani dnes nie sú bežné.

Mayovia popisujú, že boh prilietal a odlietal lietacím strojom a vždy so sebou privážal nové a dôkladnejšie informácie. Brával so sebou do kozmu mladých Mayov a po čase ich zase dôkladne vyškolených vracal. Z nich potom vzišli kňazi, matematici, filozofi a hvezdári. Sumerská civilizácia vznikla náhle a neočakávane. Dali nám množstvo vynálezov, ktoré dodnes využívame – bicykel, matematiku, medicínu, písmo…

Zvlášť v odbore astronómie predbehli svoju dobu. Poznali slnečnú sústavu, vrátane planéty s dlhou elipsovitou dobou obehu, o ktorej sa ešte len dnes začína hovoriť. Zo všetkých prameňov, ktoré sú tu len čiastočne spomenuté, možno vyvodiť záver, že „mimozemské bytosti“ sprevádzajú ľudstvo od jeho počiatku. Vždy nejakým spôsobom zasahovali do ľudských dejín. Často však išlo o časovo aj miestne obmedzené pôsobenie.

Čo hovorí o mimozemských bytostiach Biblia

Biblia hovorí, že sa v nebesiach vzbúril jeden anjel, ktorému bolo zverené vysoké miesto v nebi pri Božom tróne – Lucifer, to je „nositeľ svetla“ a strhol tretinu anjelov na svoju stranu. Po páde prvých ľudí boli zvrhnutí na Zem a prebývajú tu s nami a neustále sa snažia viesť nás k hriechu a neposlušnosti Božieho zákona.

Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, kde sa na Zemi berie toľko zla ? Áno – Biblia hovorí, že tu s nami žijú padlé mimozemské duchovné bytosti – anjeli s veľkou mocou a jediná obrana proti nim je živá viera v Boha a Ježiša Krista a z lásky k nemu mať v srdci vpísaný Boží zákon.

J.Fiebag v závere svojej knihy „UFO – únosy ľudí – stretnutie s mimozemskou civilizáciou“ píše o tom, že zrejme existuje civilizácia kozmickej inteligencie, ktorá je staršia ako naša, pohybuje sa v mnoho dimenzionálnom priestore a prejavuje sa v rôznych podobách na našej Zemi  Poukazuje, že zrejme nie je založená na uhlíkovej ani kremíkovej báze, ale čisto na „duchovnej“, čo by mal byť vrchol existenčnej formy života. Nepripadá vám, že sa to s Biblickým popisom zhoduje?

Efezským 6,12 – Náš zápas totiž nie je proti krvi a telu, ale proti vládam, mocnostiam a svetovládcom prítomnej temnoty, proti duchovným silám zla v nebeských sférach.

Ezechiel 28,14-15,17 – Bol si pomazaným cherubom, určil som ťa za ochrancu. Bol si na Božej svätej hore, medzi horúcimi kameňmi si sa prechádzal. Bol si dokonalý na cestách svojich odo dňa svojho stvorenia – kým si bol uznaný zlým. Kvôli svojej kráse si spýchol, kvôli svojej nádhere si múdrosť zahodil. Preto som ťa teda zrazil k zemi, pred očami kráľov, aby ťa videli.

Izaiáš 14,12-15 – Ako len si to spadol z neba, ty Žiarny, syn rannej zory! Porazený si bol až na zem – ty, ktorý si zrážal národy! Hovorieval si si predsa v srdci: „Vyšplhám sa až k nebu, nad Božie hviezdy svoj trón vyvýšim, na Hore stretávania sa usadím, na svahoch severných; vyšplhám sa až do oblačných výšin, budem sa rovnať s Najvyšším.“ Teraz však až do pekla zvrhnutý si, do jamy najhlbší!

Podobne ako Boh používa svojich anjelov, aby ľudí chránili, aj Satan používa svojich anjelov, aby človeku škodili a zvádzali do hriechu. Ak sa slobodne nerozhodneme postaviť na Božiu stranu, automaticky stojíme bez toho, aby si to uvedomujeme, na strane Zla. Nič medzi neexistuje.

Satan takticky mieša pravdu a lož spôsobom ťažko rozoznateľným. Často sa vydáva v rôznych zjaveniach za Božieho posla. Na základe takých zjavení anjelskej bytosti oslnivej krásy a ušľachtilých myšlienok rozoslal mnoho falošných náuk a založil veľa falošných náboženstiev.

2. Korintským 11,14 – A niet divu, veď sám satan sa vydáva za anjela svetla! Nie je teda nič zvláštne, keď sa aj jeho služobníci vydávajú za služobníkov spravodlivosti. Nakoniec ale dopadnú, ako si zaslúžia.

Mimozemšťania a Ufo dnes

V dnešnej dobe stále stúpa počet hlásených pozorovaní Ufo a kontaktov s mimozemšťanmi. Za posledné desaťročie pribudlo toľko nových poznatkov, potvrdzujúcich možnosť návštev a pôsobenia cudzích inteligencií na Zemi, že aj vedecký svet je pomaly nútený začať sa zaoberať otázkou Ufo. Je mnoho pozorovaní lietajúcich Ufo, mnoho únosov do Ufo s cieľom odobrať vzorky tkanív či pokusov o oplodnenie a odobratie ľudských vajíčok a embryí.

Často si mimozemšťania vyberú človeka, ktorému odovzdávajú správy pre náš svet a taktiež boli pozorovaní pri vytváraní kruhov v obilí a mnoho ďalších pozorovaní.

V roku 1991 uskutočnila organizácia ROPER prieskum medzi obyvateľstvom, aby zistila počet domnelých únosov do Ufo. Výsledok vyšetrovania bol prekvapivý. Celé 2% Američanov majú skúsenosti, alebo zážitky, ktoré možno zahrnúť do kategórie únosov do Ufo. Bádatelia sa tým začali zaoberať a americký psychiater Dr. John Mack – nositeľ mnohých cien za odborné práce preveroval 50 unesených osôb pomocou hypnózy.

Dr. Mack tvrdí, že ľudia majú zaznamenaný únos ako reálny zážitok, nie ako sen, výmysel či halucináciu. Navyše sa výpovede mnohých zhodujú aj v detailoch, hoci sa sledovaní ľudia nemohli poznať. V okamihu únosu dochádza k strate pojmu času, nastáva zmätok a potom strata vedomia. Rovnako sú tiež opisované humanoidné bytosti, ktoré únos vykonávajú.

Výška asi 1 m, veľká hlava, žiadne uši, neznateľný nos, dlhé ruky s tromi až štyrmi prstami, tenké nohy, beztvarý hrudník. Bytosti majú ohromné ​​tmavé oči, bez blán a dúhovky. Veľká časť unesených tvrdí, že bolo hrozné pozerať sa bytostiam priamo do očí. Vraj to bol zážitok horší, než fyzický teror. Niektoré únosy boli aj pred svedkami.

U mimozemšťanov sa veľmi často stretávame s tým, že odôvodňujú svoje kontakty s ľuďmi záujmom o ich budúce blaho. Hovoria o návrate k Biblii, Bohu mieru, láske a svojej úlohe nám v tom pomôcť. Do tohto hnutia sa snažia postupne zapojiť všetkých obyvateľov Zeme, aby bola Zem zjednotená a mohol sa zjaviť ich najvyšší veliteľ AVATAR Kristus. (posolstvo prijaté od Voodoka veliteľa lode „Krištáľový zvon“) (

Podoba mena aj myšlienky s filmom Avatar nebude určite náhodná, ale bude prípravou ľudí na Nový vek. Aj to je v Biblii predpovedané:

2.Tesalonickým 2,3-4 – Nenechajte sa od nikoho žiadnym spôsobom oklamať. Než v ten deň príde (2 príchod Ježiša Krista), musí nastať odvrátenie od Boha. Musí sa objaviť ten bezbožník a zatracenec, ktorý sa postaví na odpor a povýši sa nadovšetko, čomu sa hovorí Boh a čo sa uctieva. Usadí sa dokonca v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha!

Akcia mimozemšťanov má nahradiť a plne zastúpiť Krista. Nie teda príchod Krista s anjelmi, aby urobil koniec zla na tejto Zemi a nastolil svoje kráľovstvo, ale kolektívne pristátie Ufo s nejasnými koncami. Ježiš Kristus varoval, že sa Satan bude chcieť pretvarovať za Anjela svetla. Bude chcieť napodobniť príchod Ježiša Krista a uviesť na svet zjednotenie pod svojou nadvládou.

Napĺňajú sa už slová Ježiša Krista, ktorý presne pred týmto zvodom varoval. Jeho príchod bude ale slávny a budú ho vidieť všetci na celom svete v jeden okamih a bude ho sprevádzať prebudenie mŕtvych k životu.

Lukáš 17,24 – Ako keď blesk ožiari krajinu od jedného konca oblohy až po druhý, tak sa objaví Syn človeka vo svoj deň.

Únosy

V 50-tych až 80-tych rokoch sa najčastejšie hovorilo o UFO v spojitosti s tzv. kontaktovanými osobami. Títo kontaktéri (spojenci) preberali posolstvá od mimozemšťanov telepaticky alebo automatickým písaním (používané v okultizme), hovorením v tranze (iný termín pre posadnutie) a nespočetnými ďalšími fenoménmi. Pripomína to tak trochu komunikáciu s duchmi.

Ich činnosť sa rozšírila do tzv. UFO kultu, ktoré už 40 rokov komunikujú s „vesmírnymi bratmi“ z Plejád, Zeta Reticuli a inými.

Cesta ako sa dostať k informáciám o zážitkoch z únosov, viedla cez hypnotickú regresiu. Mnohým kvalifikovaným hypnotizérom však chýbala znalosť problémov, čo im pochopiteľne bránilo pokladať správne otázky. Následkom toho sa dalo len veľmi ťažko rozlíšiť medzi snami a skutočnými spomienkami, či rozpoznať falošnú informáciu.

Pretože hypnotizujúci sami nemali poňatie, čo sa vlastne udialo, neboli schopní vytriediť falošné spomienky z neznámych dôvodov vložených do pamäti. Súčasne zistili, že človek, ktorý prešiel určitou skúsenosťou únosu, má často vytvorený akýsi „dezinformačný val“ okolo spomienok, ktorý zastiera skutočný únos.

Jedna osoba si pamätala vlka stojaceho u postele a dívajúceho sa do očí. Ostatní si naopak pamätajú opice, sovy (odporúčam film Štvrtý druh), jeleňov a iné zvieratá. niektorí hovorili o anjeloch alebo diabloch. Pri použití hypnózy sa ukázalo, že tieto zamlžujúce spomienky súviseli so začiatkom únosu. Potom sa obete rozpomínajú, ako boli dopravené do UFO.

Je pravdou, že pomocou hypnotickí regresie sa dostávame do oblasti podvedomia a nie je jednoduché rozlíšiť skutočné deje z minulosti od predstáv. Niektorí ľudia tvrdia, že žili v minulosti alebo že komunikovali so slávnymi zosnulými osobnosťami, mnohí videli duchov, tancovali s vílami, iní prešli predsmrtnou skúsenosťou s náboženským námetom.

Štruktúra únosov bola podivná, fantastická a nepochopiteľná, no zapadala do určitého vzoru. Všetky procedúry nadväzovali jedna na druhú, dokonca aj najmenšie detaily boli potvrdené z niekoľkých zdrojov. Bola tu už chronológia a logická štruktúra.

Rozprávkové bytosti
Víly

Nie len v minulosti, ale aj dnes sa ľudia stretávajú s bytosťami, ktoré sa dajú označiť ako priehľadné, iskrivé, podivne sa pohybujúce, až tancujúce bytosti – v minulosti označované ako víly.

V súvislosti s vílami je nutné sa zmieniť o únosoch žien a detí vílami. Únosy do UFO nie je „vynález“ 20. storočia. Už dávno predtým sa v povestiach stretávame s podobnou schémou: únos, pobyt na neznámom mieste, rôzne zachádzanie s uneseným človekom (podobné dnešnému), potom prepustenie, dočasné telesné problémy a čas od času na určitú dobu strata pamäti.

Škriatkovia

Rovnako mnoho príbehov o náhodných a neočakávaných stretnutiach s rôznymi škriatkami, škretmi a prapodivne vypadajúcimi malými bytosťami ma zrejme svoju skutočnú podstatu. Mnoho ich je doložených dôveryhodnými občanmi svojej doby. Je zaujímavé, že niektoré popisy škretov odpovedajú dnešným podobám malých šedivých EBE.

V knihe J. Fiebaga na str. 34-37 sa môžeme napr. dočítať o Hopkinsvillskom prípade z 21.8.1955, kedy sa po pristáni UFO objavili nepekné, akoby plamenné bytosti so sloními ušami a guľatými žltými očami, vysoké len 120cm, ktoré vydesili dve rodiny nie len svojim vzhľadom, ale aj tým, že sa ich nebolo možné zbaviť, a to ani streľbou z guľovníc – tá im totiž vôbec neublížila.

Bytosti, ktoré sa menia a rozplývajú

V príbehoch sa dá vysledovať práve schopnosť prekonávať fyzických prekážok a zbraní. Na str.46 rovnakej knihy je prípad z roku 1964, kedy osemnásťročná Anne Lister a jej neskorší muž Lew uvideli z auta v blízkosti farmy Anninej matky v Clormont County (Ohio, USA) postavu bežiacu veľmi rýchlo cez pole. Anna vypla reflektory auta. Zdálo sa, že ich postava nevidí.

Po zapnutí reflektorov sa k nim postava začala približovať. Nešla, ale robila skoky a hopsala. Bolo to neuveriteľné. Prešla troma drôtenými plotmi, akoby neexistovali. Potom začala Anna kričať – postava totiž stála náhle pred čelným sklom. Mala veľké žlté plamenné oči.

Anne a Lew boli ako ochromení a neschopní akéhokoľvek pohybu. Potom sa postava pred nimi začala meniť. Z rúk sa stávali drápy. Potom sa postava po štyroch od nich vzďaľovala a nakoniec sa rozpustila vo vzduchu. Oba svorne povedali: „Bolo to strašné. Všetko sa odohrávalo ako v spomalenom filme. My vieme, že nám to nikto neuverí, ale bolo tomu skutočne tak.“

Nadprirodzené je neskutočné

Autor knihy ďalej pokračuje zamyslením:

„Navštevujú nás tisíce mimozemských rás od malých cudzincov so šedou kožou, ktorí vystupujú takmer v každom únose cez jednookých obrov alebo čertov podobných okovaným kreatúram až po gigantické obrie mozgy. Kto sú tieto bytosti, tí druhí?“

Poznámka autora: Všimnite si, ako tieto bytosti poukazujú na svoj duchovný charakter, prechádzanie stenami, netelesná podstata – rovnaké prejavy vidieť pri poltergeist, či zjavované sa mŕtvych, duchoch a pod, o ktorých Písmo píše, že mŕtvi spia a čakajú na príchod Krista. Kto sa teda zjavuje a berie na seba tieto podoby, aby nás zviedol? Padlí anjeli sú netelesné, duchovné bytosti, ktoré sú schopné prechádzať matériou a snažia sa zviesť ľudí akýmkoľvek klamom od Boha.

Rovnako tzv. posadnutie, ovládanie, automatické písanie, čítanie a vsúvanie myšlienok, to všetko vidieť aj v okultizme, čo je opäť kontaktovanie „mŕtvych“, teda padlých anjelov zjavujúcich sa a berúcich na seba podobu zosnulých odovzdávajúci rôzne zjavenia pekla, neba, posmrtného života, ktoré je často v rozpore s biblickým posolstvom o stave duše a tela po smrti človeka, o biblickom opise neba či samotného pekla viď články Posolstvá z neba a pekla – pravda alebo majstrovský zvod?.

Taktiež videnie sov, vlkov a iných zvierat pred únosom je symbolické. Tieto zvieratá sú z hľadiská biblie nečisté. Sova je hlavným symbolom okultnej múdrosti zjavovanej padlými anjelmi ľudstvu – dnes ju môžeme vidieť doslova všade (viac v článku Okultné symboly a ich význam), jednodolárová bankovka, uctievanie vládnymi predstaviteľmi v bohemianskom lese (Bohemian Grove), kabelky, záclony, utierky, tašky, prívesky sošky, hudobný priemysel. Odporúčam pozrieť dokument „Bohemian grove“, kde sa vláda a vysokopostavený mocní ľudia klaňajú obrovskej soche v tvare sovy a obetujú jej.

Neustále zmeny a mazanie stôp

Stále otvorenými otázkami zostávajú, prečo tí druhí sa takto prispôsobujú našim predstavám, čo tým sledujú a k čomu im to slúži? Koľko roztodivných foriem a čo všetko už za tie roky existencie našej planéty dokázali vymyslieť a napodobiť?

Najviac zarážajúce je aj to, že ich technické prejavy sú akoby proti všetkým prírodným zákonom. Napríklad pri dokladovanej havárii ich stroja, ku ktorému došlo pred sto rokmi v blízkosti mesta Lincoln, vznikla paradoxná situácia. Vtedy 6.6.1884 roztrúsené časti stoja, ktorý sa zrútil, odolávali bez problémov požiaru, ktorý dosahoval vysokej teploty cez 1400 stupňov, pri ktorej sa pod súčiastkami tavil piesok.

Potom ale prišiel dážď a celý objekt sa začal meniť v rôsolovitú hmotu a rozpúšťať sa pred zrakmi žasnúcich divákov, medzi ktorými nechýbali samozrejme ani policajti a narýchlo zvolaná komisia.

V tejto súvislosti je dobré pripomenúť, že ešte v niekoľkých prípadoch došlo k „sebazničeniu“ zrútených strojov, či už ide o guľovitý objekt z Francúzska (Alecon 12.6.1790), ktorý opustila záhadná postava, alebo menších gulí v Dolnonegorsku r.1986. v oboch prípadoch guľa explodovala a niť z nej neostalo. Je to snáď preto, aby sa nám nedostala do rúk záhadná zliatina, z ktorej je loď postavená, a nemali by sme možnosť nakuknúť bližšie pod pokrievku?

Ak sú tí druhí schopní sa pred očami vyľakaných pozorovateľov zjaviť a rozpustiť vo vzduchu, potom je možné, že rovnakým spôsobom sú schopní eliminovať „kozmickú loď“ a z celého tohto výjavu zanechať nepredstaviteľný zmätok.

Channeling, záhadné a zmätené správy

Od nepamäti dochádzalo k rôznym posolstvám zo záhrobia, či od rôznych prírodných duchov a záhadných bytostí. V poslednej dobe je možné tento trent sledovať zvlášť v súvislosti s UFO a hnutím New Age .

Snažíme sa „tých druhých“ pozorovať a robiť závery. Oni nás pozorujú už celé storočia a vedia o nás takmer všetko. Pretože však súčasná veda o nich takmer nič nevie, pripadá nám ich jednanie bizarne, nepravdepodobné a nemožné. Preto sa prikláňame skôr k tomu akceptovať vysvetlenia prípadov ako klamné historky svedkov, ako priznať si, že sa jedná o existenciu cudzej civilizácie, ktorá prevyšuje našu inteligenciu.

Rovnako ako škrečok v klietke nikdy nepochopí, ako komplexná je príprava obeda, alebo v čom je zápletka v televíznej detektívke, tak my ťažko chápeme jednanie „tých druhých“. Sme viac menej v roli diváka, ale nechceme sa s tým zmieriť, pretože sme zvyknutý hrať prvé husle.

Od doby trvania ľudstva sa považujeme za korunu stvorenia a neobmedzených vládcov našej planéty. Neradi pripúšťame možnosť, že by tu vládol taktiež niekto iný (podľa Biblie padlí anjeli na čele s Luciferom). Preto každú myšlienku, ktorá by pripúšťala existenciu niečoho, čo nie je z tohto sveta a nas ovplyvňuje, s pohoršením odmietame.

K tomu pristupujú ešte aj dezinformácie, ktoré môžeme odhaliť vo vzájomne si odporujúcich výrokoch UFO-nautov. Z takých rôznych protikladných správ sa dá jednoznačne prehlásiť, že UFO rozširujú falošné informácie, a patrí to k ich plánu už od počiatku. J. Fiebag naznačuje, že všetko pomätenie a chaos je perfektný. Únosy a súčasne prezentovane falošné informácie, údaje o fantastických planétach a kmitajúcich rovinách, veštby získané „channelovaním“, fyzikálne nezmysly a filozofický nárast. Je to neprehľadné a nepreniknuteľné klbko z právd, poloprávd a lží.

„Už tisícročia skrývajú svoje pravdivé motívy a svoj pravdivý pôvod do závoja hmly, tvorené neistotou a nejasnosťami. Je na čase závoj trochu pozdvihnúť a odvážiť sa pozrieť za oponu. Nech už tam nájdeme čokoľvek – zmení to nás samých aj našu predstavu o svete.“

Pokiaľ sú tieto závery správne, potom je nutné doložiť nasledujúcu otázku: „ K čomu slúžia zmätené a protichodné prejavy a informácie, ktoré dostávame od týchto druhých?“ Otvorme si slovník z oblasti psychiatrie, potom pod heslom „vymývanie mozgov“ môžeme čítať nasledujúce:

„Pomocou špeciálnych foriem komunikácie sú predávané protichodné správy, ktoré zasahujú normálne potlačené oblasti osobnosti. Osoba vystavená takejto komunikácii prestáva byť schopná jasne rozlíšiť, aký druh vzťahu má vlastne k svojmu „protejšku“. Každý vnem, či už sa jedná o druhého, či vlastnú osobu, začína byť neistý. Je podkopávaná dôvera v pohľad na okolitý svet a vlastné vnútro. Vývoj individuality sa zastavuje.“

Ďalej sa môžeme dočítať, že cieľom tohto vymývania mozgov je snaha druhého psychicky znehodnotiť a dostať tam, kde ho potrebujú mať. Záver nech si urobí každý sám. To, čo sme skôr s údivom posudzovali ako diskreditujúce omyly, ktorými si hlúpo kazia svoju reputáciu, môžeme v súvislosti s vymývaním mozgov hodnotiť ako zámer. Je tu zjavná snaha o manipuláciu s celým ľudstvom.

Pokiaľ to neslúži k ničomu horšiemu, potom sa tým druhým  podarilo väčšinu ľudí doviesť k úmyselne zmanipulovanému „objektívnemu osobnému“ záveru, že žiadne duchovné bytosti neexistujú, že sú to len rozprávky a výmysly. Tým majú „tí druhí“ úplne voľné pole pôsobnosti. Nech urobia čokoľvek, vždy sa hľadá o iné vysvetlenie, ktoré nikdy nemôže objaviť ich skutočnú podstatu.

Ak vezmeme vážne to, čo odhaľuje Biblia o taktike „Otca lži“ a jeho padlých anjeloch, potom vidíme, že to úplne korešponduje s činnosťou „tých druhých“. Biblia naviac odhaľuje ich metódy a ciele, čo sa im zjavne neľúbi.

Na druhej strane ponúka Biblia prijatie Ježiša ako oslobodzujúci prvok z labyrintu lží a neistôt. Na rozdiel od vymývania mozgov zmesou lží vedie Ježiš k pravde a upevneniu vnútornej osobnosti. Správny vzťah k Ježišovi činí človeka slobodným, nie „obmedzeným pobožným“. To iba niektoré náboženské spoločnosti zneužívajú Bibliu k manipulácii s ľuďmi, miesto aby im otvorili cestu k slobode. Aj to najlepšie sa da, bohužiaľ takto zneužiť- a aj toto zneužitie bolo súčasťou plánu „tých druhých“.

Napriek tejto ich podarenej stratégii, by nás to nemalo odradiť od toho, vziať do ruky Bibliu a začať študovať život Ježiša. Nemusíme potom stáť úplne bezradný v klbku klamstiev (nesmrteľnosť duše, očistec), podvodov (predávanie odpustkov), manipulácii (hnutie viery, new age, evanjelium prosperity) a záhadami opradenými nadprirodzených prejavov (poltergeist, kontakt s mŕtvymi, channeling).

Môžem byť aj ja unesený?

Moc a hnev satana a jeho zástupov by nás mohli právom znepokojovať, keby sme nemohli nájsť útočisko a vyslobodenie vo zvrchovanej moci Boha. My starostlivo zabezpečujeme svoje domy závorami a zámkami, aby sme uchránili svoje majetky a svoje životy pred zlými ľuďmi. Zriedka však pomyslíme na zlých anjelov, ktorí ustavične hľadajú, ako sa k nám dostať, a preto sa ich útokom nemôžeme svojimi vlastnými silami ubrániť.

Ak im to dovolíme (skrze okultizmus, špiritizmus a iné praktiky Bohom na našu ochranu zakázané, kedy vstupujeme na satanovu pôdu), môžu zmiasť našu myseľ, porušiť a trápiť naše telá, zničiť naše majetky a zahubiť naše životy. Ich jedinou rozkošou je utrpenie a skaza. Strašné bude postavenie tých, ktorí sa vzpierajú Božím požiadavkám a poddávajú sa satanovým pokušeniam, až ich Boh prenechá nadvláde zlých duchov.

Tí však, ktorý nasledujú Krista, sú vždy pod Jeho ochranou v bezpečí. Z neba sú vysielaní anjeli, ktorí sú mocní v sile, aby ich chránili. Satan nemôže prelomiť ochranu, ktorú Boh postavil okolo svojho ľudu.

Záver

Náš preskúmaný, vysoko technizovaný svet tieto bytosti popiera. „Možno, že práve preto dnes pribúda únosov – chcú na seba upozorniť,“ píše W. Strieber vo svojej knihe „Spoločenstvo“ a pokračuje:

„Napriek tomu, že s nami žijú už od nepamäti, naša generácia vôbec týmto mytologickým postavám nevenuje pozornosť. Je to po prvý krát, kedy človek jednoducho odmietol reagovať a odpovedať duchom a bohom. Snáď práve preto sa stali tak fyzickými, tak reálnymi, že vyťahujú ľudí v noci z postelí ako únosci, pretože sú to oni, kto musí vzbudiť našu pozornosť. Chcú preukázať, že nie sú iba zábleskami mysle, ale že vonku niečo je a chce to ísť dovnútra.“

Náš svet tvrdohlavo tieto bytosti popiera. Musia ich popierať. Ony totiž vôbec nezapadajú do obrazu sveta, ktorý moderný človek o tomto svete má. Je to pochopiteľné. Spoločnosť, ktorá existuje vďaka tomu, že zapadá jedno kolečko do druhého, kedy získaná technika funguje exaktne podľa plánov a formúl, si nemôže dovoliť odchýlky od noriem.

Cudzie elementy nemajú v takejto spoločnosti miesto. Nestrpíme odchýlky od noriem, a preto mimoriadne prípad musia byť „napriamené“ a integrované ako „potvrdenie pravidiel“ alebo, a to je jednoduchšie, sa úplne ignorujú. Práve tí, ktorí ich existenciu popierajú, im idú najviac na ruku. Ony potom majú úplne voľné pole pôsobnosti.

Komentár návštevníka stránky:

“ Je rozhodne zaujímavé, koľko sekulárnych (!) výskumníkov UFO sa prikláňa k teórii, že mimozemšťania sú démoni. Alebo inak povedané, zjavujú sa ľuďom v podobe ufonautov, tak ako sa našim predkom zjavovali v podobe bôžikov či víl. Argumentujú tým, že „mimozemšťania“ sa pri kontaktoch s ľuďmi správajú agresívne a počas násilných únosov ich podrobujú mučiacim technikám alebo ich sexuálne napádajú. K tomuto záveru dospeli aj také mená svetovej UFO komunity, ako Dr. Jaquec Vallé, ktorého práca inšpirovala Stevena Spielberga k natočeniu dnes už kultovej snímky Blízke stretnutia tretieho druhu, či John Keel, autor knihy Proroctvá molieho muža (tiež sfilmovaná), ktorý otvorene vyhlásil: „Tisíce kontaktov s týmito bytosťami naznačujú, že sú to klamári a podfukári, ktorí sú iba o málo iní ako staroveký fenomén démonov“. Takže toľko k téme, nech si každý záver urobí sám. “

Odporúčam prečítať si článok UFO a paranormálne zážitky ľudí a článok Anjeli, bytosti z nebies. Osobne som si prežil kontakt s UFO-m a rád každému dosvedčím, že UFO je skutočnosť. Mnohým, ktorí z nich máte strach odporúčam moju skúsenosť UFO a dotyk Ježiša v mojom sne.

Zdroj: Čerpáno z knížky Daniel Hájek – UFO Tajemství a souvislosti, nakladatelství Jupos.


Táto kniha ponúka pohľad na neidentifikovateľné lietajúce objekty očami Biblie. Autor sa týmito javmi zaoberal od svojich 18 rokov až do 49 rokov, kedy bol jeho život tragicky ukončený pri autohavárii. Pre mnohých čitateľov je možná predstava toho, že Biblia môže mať niečo spoločné s UFO absolútne nepochopiteľná. Ale nechajte sa prekvapiť. Možno budete aj vy ohromení súvislosťami, ktoré sú na stránkach tejto publikácie odhalené.Pri čítaní je vám vyložená nielen podstata Biblie a mnohé historické fakty, ale aj presvedčivé dôkazy o tom, že skutočne „všetko súvisí so všetkým“.

Nielenže si zopakujete mnohé zaprášené vedomosti, ale tiež objavíte mnoho nových a nesmierne zaujímavých informácií. Dozviete sa tiež niečo o New Age, živote po živote, špiritizmu, únosoch do UFO, kruhoch v obilí a iných záhadách, ktoré sa stále častejšie stávajú stredobodom našej pozornosti. Po prečítaní knihy rozhodne nebudete mať pochybnosti o tom, s kým máme prostredníctvom UFO tú česť.

Kniha je doplnená ilustráciami a fotografiami vrátane citácií populárnych autorov literatúry o UFO a veríme, že môže byť skvelou inšpiráciou pre hľadanie pravdy aj tým čitateľom, ktorí Bibliu ešte nikdy nedržali v rukách. Vyzývam Vás ako autor stránky neodkladne si prečítať túto knihu pre pochopenie nadchádzajúcich udalostí!

Súvisiace videá a dokumenty