fbpx
Zmeň svoj život
Hnutie vieryRozbor učenia

Mučeníci alebo pohodlný život?

Velice by mě zajímalo, jak by horliví zastánci falešného evangelia zdraví, bohatství, prosperity a pohodlného života tyto své názory obhajovali před bratry a sestrami, kteří Bohu slouží v zemích, kde jsou křesťané vězněni, popravováni, mučeni a pronásledováni. Náš Pán byl mnohými odmítán, nenáviděn, pronásledován, často neměl ani místo k spánku, neměl majetek, domy, pozemky, byl křivě obviňován a nakonec zabit.

Jestliže požadujeme od Boha život bez problémů, výsměchu lidí a trápení, pak se snažíme být více než náš Učitel. Ježíš jasně říká, že tento svět nás bude nenávidět. Proto svůj poklad musíme ukládat v nebi, ve vztahu s živým Bohem, a svou naději a očekávání směřovat k tomu, co nám Bůh připravil pro věčný život.

„Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.“ (Ján 16:33)

Či už je to v rádiu, televízii, na internete alebo v cirkvi, často počujeme, že Boh má úžasný plán pre náš život. Ale ako správne poznamenáva Ray Comfort, „kazateľ sľubuje na ružiach ustlané pre tých, ktorí prichádzajú ku Kristovi, ale tí, ktorí sú v Kristovi, evidentne sedia na bolestivých tŕňoch.

To môže byť vysvetlením, prečo veľmi vysoké percento tých, ktorí vyrástli v kresťanských domovoch, opustia vieru a prečo mnoho ďalších nepreukazujú žiadne známky viery.  Existuje veľké množstvo falošných obrátení, pretože mnohí zakladajú svoje rozhodnutie nasledovať Krista na tom, aby mali nádherný život. Zo spasenia sme urobili ľahkú cestu namiesto úzkej cesty. Urobili sme Ježiša skôr komorníkom než kráľom. Chceme mať ľahký kríž, jednoduchú cestu a žiadne bremená.

Mnohí sľubujú bezproblémový život viery, napriek tomu sa týždenne musíme vysporiadať s množstvom problémov. Žiaľ, nerealistické očakávania od Boha môžu viesť k depresii a k zúfalstvu. Ako chceme zosúladiť túto myšlienku o nádhernom živote s veľkou skupinou kresťanov, ktorých nedávno zmasakrovali v Afrike? Čo poviete kresťanskej rodine, ktorá stratí obe deti za jedno desaťročie? Alebo čo poviete rodičom, ktorí dostali správu, že ich 3-ročné dieťa má leukémiu? A čo učeníci… 11 z 12 boli umučení.

Tu je riešenie: Náš vzťah s Bohom nezávisí od nezodpovedaných modlitieb, skúšok, ťažkostí a prenasledovaní. Závisí od toho, kým je On. On je našou skalou uprostred búrky. On je naším pokojom uprostred strachu. On je našou útechou uprostred úzkosti. Evanjelium je posolstvo nádeje a vykúpenia. Ponúka Božiu milosť prostredníctvom našich skúšok, ako aj pokoj, ktorý prevyšuje všetko chápanie. Nikdy nenájdeme vnútorný pokoj, kým nemáme pokoj s Bohom.

Pre kresťana to nie je neexistencia búrky, ale hlboký vnútorný pokoj uprostred búrky vo svetle večného plánu, ktorý nás drží v bezpečí. Sme veľmi nedbanliví, ak nehlásame túto rovnováhu.

Obdobia skúšok nie sú určené na to, aby nás položili, ale aby nás budovali. Jediný spôsob, ako budovať vlastnosti ako láska, radosť, pokoj, pokora a trpezlivosť, je byť konfrontovaný so situáciami, v ktorých sú láska, radosť, pokoj, pokora a trpezlivosť nevyhnutné. Ako si vybudujeme trpezlivosť, ak nie sme skúšaní? Ako si vybudujeme odpustenie, ak nikdy neutrpíme krivdu? Ako si vybudujeme pokoru, ak nikdy nie sme ponížení? Dokonca aj Kristus „sa vo svojom utrpení naučil poslušnosti“ (Žid 5:8).

Nechápte to, prosím, zle, Boh žehná svoj ľud – mali by sme sa modliť za jeho požehnania, tešiť sa z nich a podnecovať ich. Nádherný a pohodlný život však vždy nie je požehnaním. Božia prítomnosť a moc v našich životoch je:

„Hospodin dáva silu svojmu ľudu. Hospodin požehnáva svoj ľud pokojom“ (Žalm 29:11).

Sila uprostred búrky je skutočným požehnaním. Pavlovým heslom bolo: „Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám.“

Okrem toho, že mnohí hovoria, že kresťanský život môže byť bezproblémový, mnohí nesprávne citujú Písmo, aby vyhovovalo ich ideológii. Napríklad Jeremiáš 29:11 sa často nesprávne vykladá:

„Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodina – sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej.“

Uznávam, že tento verš je povzbudivý. Vieme, že Boh je zvrchovaný, On všetko riadi. Často sa nad týmto veršom zamýšľam, ale treba ho vyvážiť s inými veršami, ktoré hovoria o prenasledovaní, ťažkostiach a skúškach.

Ak vychádzame z kontextu, Jeremiáš píše izraelskému národu, ktorý bol porazený a žil vo vyhnanstve (čo z jeho súčasnej perspektívy nie je úžasný plán). Predchádzajúci verš Jeremiáš 29:10 hovorí:

„Až sa naplní pre Babylon sedemdesiat rokov.“

Inak povedané, Boh sľubuje svojmu ľudu, že po sedemdesiatich rokoch vo vyhnanstve ho privedie späť do jeho krajiny. Je to posolstvo budúcej nádeje, a nie ľahkého života.

Čo ak by sa v prospektoch pre kandidátov do amerického vojenského námorníctva uvádzalo: „Dočasný pobyt na Havaji. Večierky, potápanie a plavby s nočnými exkurziami zdarma – všetko platí americké vojenské námorníctvo.“ Koľkí by skočili na túto ponuku? Koľkí by boli šokovaní, sklamaní a rozčarovaní, keď by zistili, o čo skutočne ide? To robíme, keď si namaľujeme život v Kristovi bez úplnej škály farieb. Boh možno má pre teba úžasný život tu, ale ak nie, má pre teba úžasný plán vo svetle večnosti.

Boh si dáva mená s cieľom vyjadriť svoju povahu. Môže nás povzbudiť, ak vieme, že je Jehova Jire, náš ochranca. Je El Šadaj – všemocný, jeho zvrchovaná moc sa nikdy neskončí. Je Jehova Šalom – náš pokoj uprostred búrky. Je Jehova Rohi – náš Pastier, keď kráčame cez zložité údolia. Je Jehova Nissi – naše víťazstvo a naša sila, nebude porazený. Je Jehova Cidkenu – naša spravodlivosť, dal nám cestu spásy jedine cez Krista.

Napokon je Jehova Šama – je tu v najchmúrnejších časoch. Nikdy ťa nenechá a neopustí (porov. Dt 31:6).

„Toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Ján 16:33)

Osud učeníkov Pána Ježiša Krista

– Matúš trpel umučením v Etiópii a bol zabitý ranou meča.

– Jakub, brat Ježiša, bol vodcom Jeruzalemského zboru. Bol zhodený zo severovýchodného nástrešia chrámu (vyše tridsať metrová výška), pretože odmietol poprieť svoju vieru v Krista. Keď zistili, že prežil pád, tak ho jeho nepriatelia ubili na smrť s palicou.

– Bartolomej, tak isto známy ako Natanael, bol misionárom v Ázii. Bol svedkom na území dnešného Turecka a v Arménii bol umučený stiahnutím z kože kvôli svojmu kázaniu.

– Ondrej bol ukrižovaný na kríži v tvare X v Grécku. Potom, ako bol hrozne zbičovaný siedmimi vojakmi priviazali mu telo povrazom ku krížu, aby tak predĺžili jeho agóniu. Jeho nasledovníci povedali, že keď ho viedli ku krížu, tak Ondrej pozdravil týmito slovami: „Dlho som túžil a očakával túto hodinu.“

– Apoštol Tomáš bol prebodnutý oštepom v Indii počas svojich misijných ciest, aby tam založil zbory.

– Matej, apoštol ktorý bol vybratý, aby nahradil zradcu Judáša Iškariotského bol ukameňovaný a potom sťatý.

– Apoštol Pavol bol krutým cisárom Nerom v roku 67 v Ríme mučený a potom sťatý.

– Ján čelil mučeníctvu, keď bol varený v obrovskej mise vriaceho oleja, počas vlny prenasledovania v Ríme.  Avšak, zázračne bol zachránený pred smrťou. Ján bol potom odsúdený do baní na zajateckom ostrove Patmos.

– Apoštol Peter bol ukrižovaný hore nohami v Ríme na kríži v tvare X, a tak naplnil Ježišove proroctvo (Ján 21:18).

Nie je dôležité to, ako apoštoli zomreli. Dôležitá je skutočnosť, že všetci boli ochotný za svoju vieru zomrieť.

Evanjelium prosperity alebo „vezmi svoj kríž“?

Boh má veľký sen pre tvoj život. Boh je pozitívny, nie je na ňom nič negatívneho. Boh ti chce zvýšiť financie tak, že ťa povýši, dá nové nápady a kreativitu.

– Joel Osteen

Ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž na každý deň a nasleduje ma. Na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.

– Ježiš Kristus

Tieto dve sekcie citácií boli povedané ľuďmi, ktorí kázali evanjelium. Jedna sekcia predstavuje pravé evanjelium a druhá iné evanjelium. Jedna sekcia obsahuje slová Pána Ježiša, druhá obsahuje slová Joela Osteena. Prečítaním vyššie uvedených slov môžete zistiť, ktorá sekcia predstavuje skutočné a ktoré falošné evanjelium.

Žijeme v dobe, keď je cítiť sa dobre kráľovské. Je nám povedané, aby sme mali pozitívne vnímanie seba samého. Musíme veriť sebe samému, alebo jednoducho len… musíme veriť. V mnohých evanjelikálnych cirkvách sa dnes vyučuje veľa nezmyslov a vydáva sa to za pravý kresťanský život. Môžete si byť istý, že to nie je nič nové. V priebehu rokov som počul všeličo možné od „Sme deti kráľa“, „Ty si hlava a nie chvost“, „Boh má s tvojím životom veľký plán“. Toto dominujúce myslenie a evanjelium prosperity tu už máme nejaký čas.

Toto je dnes iné: Čo drvivá väčšina kresťanov v minulosti rýchlo identifikovala ako falošné evanjelium, sa teraz stalo oveľa ťažšie identifikovateľným. Dovoľte mi, aby som to objasnil. Nie je to ťažké pre veriaceho, ktorý trávi čas v Božom slove, hľadá Boha denne a modlí sa častejšie, aby vedel rozlíšiť pravdu od klamstva. Ale ľuďom, ktorí sú noví vo viere, slabší vo viere, ktorí nečítajú slovo veľmi často, a dokonca aj ľuďom, ktorí zúfalo chcú zázrak, môže byť pravda zahmlená.

Prečo je toto iné evanjelium teraz také populárne a prečo si razí cestu v mnohých našich evanjelikálnych kruhoch? Pretože sme v minulosti dokázali spozorovať falošné učenie z diaľky. Učenia ako „Ja som“ alebo „My sme malý Ježiš“. Tomu sa dalo ľahko vyhnúť, identifikovať a láskavo pokarhať nášho blížneho veriaceho. Súčasná verzia falošného evanjelia prosperity nemá na sebe rovnaký humanistický transparent. Namiesto toho je zastrčená pod slovami a presvedčeniami, ktoré znejú pozitívne a pozdvihujúco.

Problém tohto posolstva je tento: MY sme tou osobou, na ktorú sa zameriavame, nie Ježiš.

Nebudem diskutovať o tom, či má Joel Osteen živý vzťah s Pánom, o úprimnosti jeho srdca alebo o tom, kde strávi večnosť. Nie som Boh a nechcem sa hrať na sudcu, pokiaľ ide o záležitosti neba a pekla. Musím pracovať na mojej vlastnej spáse s bázňou a trasením (Filipským 2:12). Spochybňujem ale obsah jeho učení a aj ďalších učiteľov Hnutia viery. Veľmi veľa duší je vystavených týmto učeniam! Evanjelium prosperity je vo svojej podstate falošným evanjeliom.

Stratení ľudia potrebujú spasenie z hriechu a nie len Božie usmernenie. Úprimne si želám, aby sa títo učitelia obrátili od propagovania evanjelia „dobrého života“ k evanjeliu „Žiť Kristus a zomrieť zisk“.

Prečo je toto učenie falošné, odlišné a nebezpečné? Keď ho porovnáme s Písmom, je plné omylov, lží a modlárstva. Možno si povieš… Howard, slovo modlárstvo je trochu extrémne. Uprednostniť moje ciele, potreby, šťastie a moje súčasné a budúce plány pred vôľou Pána Ježiša Krista…. to je extrémne. Je veľmi veľa ľudí, ktorí sú zranení. Ľudia, ktorí nepoznajú Pána Ježiša a nikdy nepočuli evanjelium. Nepočuli o novom živote, ktorý im vie dať Pán Ježiš.

Je to život milosti, očisťovania srdca, pokánia, zomierania starej prirodzenosti a túžbam, život v skutočnom pokoji a spokojnosti. Tento človek potrebuje vedieť, že je v nepriateľstve s Bohom a jeho jediná nádej je prísť k zániku svojho „JA“ a odovzdať svoj život Pánovi Ježišovi.

To bude mať za následok nového veriaceho, ktorý môže smelo čeliť všetkému, čo život prináša, pretože teraz chodí s Pánom Ježišom. To je skutočný pokoj a spokojnosť v tomto živote. Joel Osteen má populárnu knihu s názvom „Tvoj najlepší život teraz“ – čo hovorí za všetko. Je to všetko o mne, žiť pre tento svet a byť zameraný na „tu a teraz“, nie na Božiu vôľu a večnosť.

Diametrálne odlišné je Božie slovo. Zameníme našu vôľu a túžby za Jeho vôľu. Náš život bude teraz naplnený vďaka Jeho prítomnosti. Náš najlepší život je žiť ako vyhnanci, kým sme tu s našimi ukrižovanými svetskými žiadosťami a túžbami. Náš pozemský zisk je ako nič. Zamerajme svoju myseľ na poklady, ktoré nikdy nezhrdzavejú. Nesme ovocie, slúžme strateným a oslávme meno Pána Ježiša vo všetkom, čo robíme. Toto je „Tvoj najlepší život“ navždy v Božej ekonomike.

Tu je len jeden z mnohých veršov, ktoré nás varujú prečo je toto učenie také nebezpečné. 1 Tim 6:10, parafrázujem. Milovanie a túžba po peniazoch spôsobujú veľké problémy. Niektorí odpadnú od pravej viery.

Čo sa stane, keď je neveriacemu prezentované „iné evanjelium“?

Napr. cez knihy Joela Osteena, cez jeho kázne, alebo ak príde do cirkvi, kde „tréneri života“ nahradili mužov, ktorí kážu evanjelium? Tento človek by odišiel v rovnakom stave, v akom prišiel. Bol by uistený, že Boh má pre neho plány, že je dôležitý a má očakávať to najlepšie (samozrejme v kontexte pozemského života). Tragédiou je, že tomuto človeku nebolo povedané, v akom beznádejnom stave je jeho srdce bez Pána Ježiša.

Možno si myslí, že sa Boh na neho zhora usmieva a že bude v poriadku. Je to strašné, pretože riskuje večné zahynutie. Boh nám pomáhaj, aby sme milovali ľudí natoľko, že im povieme pravdu. Musíme kázať evanjelium, ktoré konfrontuje ľudí s realitou hriešneho srdca pred svätým Bohom. Musíme sa zbaviť kresťanských fráz, prednášok, ktoré vyvolávajú príjemné pocity, a posolstva o skvalitnení života a nahradiť ich jedine pravdou a milosťou evanjelia.

Ako je to s čerstvým kresťanom, ktorý sa práve učí chodiť s Pánom Ježišom?

Potrebuje bohabojné učeníctvo a dobré biblické učenie. Ak by bol vystavený rovnakým učeniam, tak by bol vo vážnom nebezpečenstve. Bol by vyučovaný takýmto posolstvom falošného evanjelia: Budeš mať priazeň všade, kam pôjdeš. Budeš mať dokorán otvorené dvere príležitostí a prosperity. Budeš úspešný vo všetkom. Boh chce, aby si mal určitý životný štýl, a veci ti pôjdu dobre. Ak si predstavíš zvýšenie svojich príjmov, dom, nové auto, tak to môžeš mať. Boh má pre teba to najlepšie.

A čo keď ho zasiahne tragédia? Každý, kto žil dosť dlho, vie, že život je plný utrpenia. Nečakaná smrť milovaného človeka, potrat, strata zamestnania, výkon záložného práva, nechcený rozvod, bankrot, choroba, invalidita a zoznam sa nekončí. Ide o to, že ľudia, ktorých oslepilo evanjelium prosperity, sa môžu ocitnúť v takýchto situáciách. Môžu sa vrátiť do sveta, utlmiť bolesti užívaním návykových látok, dokonca z toho obviniť Boha a stať sa voči nemu bezohľadným.

Boh, na ktorého by sa mohli spoľahnúť, sa im javí ako odcudzený, pretože sa namotali na ten „svoj“ najlepší život. Nepočuli o tom, že Boh ich prevedie aj cez tie najťažšie situácie, ktoré tento život môže priniesť. Už bolo povedané, že toto posolstvo by nemalo žiadny zmysel pre našich kresťanských bratov a sestry, ktorí sú vo väzenských táboroch v Severnej Kórei alebo na problematických miestach Blízkeho východu. Toto falošné evanjelium je podvod a lož. Nemá čo hľadať v spoločenstve, ktoré hlása meno Pána Ježiša. Pripravuje ľudí na duchovný kolaps.

Priatelia, to nie je len iné evanjelium, je to falošné evanjelium a modlárstvo. Povyšujeme SVOJE ja, SVOJE potreby, SVOJE pohodlie, SVOJU vôľu nad Božiu vôľu. Boh sa zdá byť obohacujúcim prvkom v našom živote, ako zázračný džin alebo nejaký milý starček, ktorý nám plní všetky priania. Možno budú Bohu hroziť a hovoriť: „Ja som kresťan… toto sa mi nemalo stať“. Keď máme správne chápanie nášho života pre Pána Ježiša, aj životné tragédie budeme vidieť v inom svetle.

Možno, že nikdy nepochopíme, prečo Boh dopustil, aby sa to udialo, ale nech je pochválené Jeho meno, lebo patrím jemu a On ma prevedie. Ján Krstiteľ povedal tieto slová so všetkou pokorou, rešpektom, obdivom a odovzdaním svojej vôle: „On musí rásť, a ja sa umenšovať“. Myslím si, že zhrnul, ako musí veriaci prežívať skutočnosť, že Ježiš je Pán. To je skutočné evanjelium, keď je Pán Ježiš na svojom oprávnenom mieste a ja na svojom. Boh je Boh a ja nie. Boh je vládcom. Ja musím podriadiť svoju vôľu Jeho vôli.

Lebo bude čas, keď neznesú zdravého učenia, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši, a odvrátia uši od pravdy a obrátia sa k bájkam. (2 Timoteovi 4:3)

Všimnite si, Pavol nepovedal, že ľudia budú utekať za učiteľom, ktorý otvorene zapiera Pána Ježiša a popiera evanjelium. Povedal, že budú hľadať učiteľov podľa vlastných žiadostí. Povedané v jazyku 21. storočia: Hovoria im, čo chcú počuť. Dnes máme veľa učiteľov a evanjelikálnych spoločenstiev, kde sa toto posolstvo dobré predáva.

Pravé evanjelium Ježiša Krista je o Ňom a len o Ňom. On je v popredí, nie ja. Moje ciele, potreby a túžby sú odovzdané na oltár Jeho vôle. To je skutočne bohatý, prosperujúci, plný a žiaduci život. Ak je našou túžbou žiť pre Pána Ježiša a chodiť s Ním dennodenne, tak musíme dennodenne zomeriať sami sebe. Budeme mať rovnaké okolnosti, akým čelí neveriaci, ale budeme mať nádej.

Náš Pán je blízko skrúšenému srdcu a zachraňuje tých, ktorí sú zdrvení v duchu. Je veľmi blízkou pomocou v čase núdze. Slovo nám tiež hovorí: Mnoho zlého prichádza na spravodlivého; ale zo všetkého toho vytrhuje Hospodin.

Veriaci priateľu, aj my máme faktor dôvery: Aj keď nevieme, prečo a ako, vieme, že Pán je tu s nami. Jób nevedel prečo, ale dôveroval Pánovi. Daniel bol vyhnanec žijúci 800 kilometrov od domova v pohanskom Babylone a Boh tam bol pri ňom. Peter a ani ostatní sa nevedeli vysporiadať s krížom a dokonca presviedčali Ježiša, aby nešiel do Jeruzalema zomrieť. Na tretí deň utrpenie nadobudlo zmysel.

Je to Božie a jedine Jeho právo, aby súdil niekoho dušu a večný osud. My ako veriaci to necháme na Neho. Mojím cieľom nie je odsúdiť falošných učiteľov, ale varovať ľudí pred ich nebezpečnými učeniami. Musíme poukázať na falošné učenie a napomenúť blížneho veriaceho, ktorý sa zachytil do tejto siete a padol do pasce. Ak by nebolo Božej milosti, tak by som mohol byť rovnako oklamaný.

Toto napomenutie nie je povýšenecká facka na tvár. Práve naopak, dávame pozor na blížnych veriacich a upozorňujeme na falošné doktríny s láskyplným srdcom. Ako prichádza čoraz viac temnoty a svet ponúka viac falošných ciest, potešení a dokonca aj určitú formu zbožnosti, musíme hlásať strateným hriešnikom pravé evanjelium Ježiša Krista a držať Ho v popredí. Je to evanjelium o Ňom… nie o nás.

Všetko pre Neho

Súvisiace videá a dokumenty