fbpx
Zmeň svoj život
Hnutie vieryKazatelia

John Lake a miestnosť uzdravenia

Je dobré modliť sa za uzdravenie. Máme prosiť a je úžasné vidieť, že Boh odpovedá na vašu modlitbu. Je jedno, či sa to deje v zbore, u jednotlivca alebo v cirkvi.

Medzi popredných liečiteľov patria Smith Wigglesworth, William Branham a John Lake. Dokázať veľkú časť toho, čo urobili, je niekedy ako hľadať ihlu v kope sena. Príbehy týchto mužov prechádzajú od pravdy k fikcii. Považujú sa za členov vlastnej kategórie „vykonávateľov väčších činov“. Muži ako Kenneth Copeland, Roberts Lairdon, Mike Bickle a mnohí iní sa odvolávajú na Johna Lakea ako na najlepší príklad človeka so zázračnou mocou uzdravovať a zdá sa, že tieto príbehy sú nekonečné.

Lake je veľmi vážený, ako keby nebol poznačený nijakým falošným učením alebo praktikami. Jeho minulosť však svedčí o opaku. Používa sa ako príklad modernej letničnej moci a spomína sa – tak ako William Branham a iní (letniční liečitelia) – napriek zjavným pochybnostiam týkajúcim sa určitých otázok falošnej náuky.

Mnohí majú o týchto liečiteľoch, osobitne o Johnovi Lakeovi, prikrášlenú predstavu. Lakea niektorí nazývajú najmocnejším uzdravujúcim evanjelistom všetkých dôb – čo je zrejme titul, ktorý nepatrí žiadnemu človeku. Zbor miestnosti uzdravenia (Healing Room ministry) je založený na náukách Johna G. Lakea. Pri preskúmaní zistíte, že mnohé z toho NIE je založené na Božom slove, ale na nesprávnom ľudskom výklade Božieho slova.

Lake sa narodil 8. marca 1870 v Kanade. Keď mal 16 rokov, presťahoval sa do USA. Uveril na stretnutí Armády spásy v tom istom roku. Hovorí sa, že sa naučil uzdravovať od Američana indiánskeho pôvodu

Osem z jeho 16 súrodencov údajne zomrelo na rôzne choroby. Lake bol v roku 1898 prijatý do zboru Johna Alexandra Dowieho. Vraj sa zázračne vyliečil zo svoje reumatickej artritídy, ktorou trpel v detstve, a bol svedkom uzdravenia svojej sestry z rakoviny a svojho brata z ochorenia krvi na základe Dowieho modlitby.

Dočítame sa, že chcel priviesť svoju umierajúcu sestru do Dowieho domu uzdravenia v Chicagu, ale bolo neskoro, preto poslal Dowiemu telegram s prosbou o modlitbu. Dowie odpovedal: „Drž sa Boha. Modlím sa. Bude žiť.“ V dôsledku tohto výroku Lake začal duchovný útok proti moci smrti, aby neprišiel o ďalšiu milovanú osobu – a jeho sestra sa vraj do hodiny úplne uzdravila.

O uzdravení jeho prvej manželky žiaľ existuje viac ako jeden príbeh. Lakeova manželka bola údajne uzdravená prostredníctvom Dowieho modlitby viery. Zrejme sa to stalo niekoľko rokov pred stretnutím Lakea s Dowiem.

V inom príbehu sa však hovorí, že jeho nová manželka tiež ochorela a takmer zomrela (28. apríla 1898), pričom on vytrval a nedovolil to. Jeho manželka Jennie vo svojich posledných hodinách lapala po dychu, keď si Lake nakoniec dupol. Nezniesol, aby si nepriateľ vzal matku jeho detí. Odhodlal sa veriť Božiemu slovu tak, ako mu to bolo zjavené pre jej uzdravenie, a o 9.30 hod. bojoval v modlitbe o jej život a vtedy jeho manželka vstala uzdravená a nahlas chválila Pána. Potom sa rozšírili chýry o uzdravení Jennie a Lakea vyhľadávali kvôli jeho uzdravujúcemu pomazaniu.

Táto myšlienka, že Diabol si nárokuje život jeho manželky, je problematická, lebo veriaci sú pod zvrchovanou opaterou Ježiša – on má kľúče od smrti a podsvetia. Žiadny veriaci nezomrie, kým to Boh sám nedovolí. Kniha Jób nám ukazuje, ako môže Boh dovoliť diablovi trápiť nás, ale deje sa to len s Božím dovolením, Diabol si nemôže robiť, čo chce, a jeho moc a schopnosti musia závisieť v prvom rade od Boha.

Lake potom začal študoval Božie uzdravenie. V roku 1901 sa presťahoval s rodinou do Zionu (Illinois) „s cieľom študovať Božie uzdravenie, aby som sa ho mohol naučiť a vyučovať ho.“ Lake sa naučil uzdravovať od Alexandra Dowieho.

Lakeovo pôsobenie u Alexandra Dowieho je problematické. Dowie sa viac než extrémne zameriaval na uzdravovanie, trval na tom, že tí, ktorí sa modlia za uzdravenie, musia z viery prestať brať lieky. Lake tiež zastával názor, že „… človek sa môže uzdraviť len v Dome uzdravenia dr. Dowieho.“
(http://www.christianhistory.org/lake.html Christian Historical Preservation Society. John G. Lake: A Man of Healing.)

Mnohí podceňujú čisto excentrický Dowieho zbor, ktorý mal mnohé doktrinálne abnormálnosti. Na začiatku 20. storočia založil Dowie v oblasti severného Chicaga veľkú komunitu s názvom Zion City (skutočný Sion je v Izraeli). Zion City malo byť „novým Jeruzalemom“ a malo sa stať metropolou sveta. Dowie uviedol: „začiatok obnovy, mesto, z ktorého bude Boh osobne riadiť záležitosti svojho kráľovstva.“ (The Prophet and His Profits, The Century Magazine, október 1902, s. 941).

Kým tam Lake bol, učil sa od Dowieho a stal sa starším v jeho Sionskej katolíckej apoštolskej cirkvi. Dowie bol samozvaným liečiteľom, apoštolom a prorokom, ktorý tvrdil, že prišiel v Eliášovom duchu. V roku 1901 dokonca tvrdil, že je Eliáš, obnoviteľ, a o tri roky neskôr povedal tisícke svojich prívržencov vo svojom meste, aby očakávali úplnú obnovu apoštolského kresťanstva (tak ako v súčasnosti skupina Petra Wagnera). Veril, že je vyvolený ako prvý apoštol cirkvi posledných časov.

Dowie sa v ďalších rokoch teologicky ešte viac vzdialil a založil „domy Božieho uzdravenia“. Pozýval chorých a postihnutých na uzdravenie ako svojich súkromných hostí. Mali sa vzdať lekárov, liekov, alkoholu atď. Vysvetlil im, že každá choroba je dielom diabla – ich vyliečenie malo prísť od Boha len na jeho žiadosť.

V roku 1905 dostal Dowie porážku, ktorá všetko zmenila. Do roku 1906 sa jeho zdravotný stav zhoršil a jeho prívrženci odišli, prišiel o svoju komunitu Zion. Niektorí hovoria, že došlo k finančným machináciám. Dowie zomrel v roku 1907. Dowieho vplyv na Lakeov zbor je zjavný. Z tohto dôvodu a pre jeho iné náuky sa počet zázračných činov tohto muža spochybňuje.

Lake vytrvalo prosil Boha o krst Duchom Svätým. Podľa jeho tvrdení na ňom po deviatich mesiacoch (v roku 1907) spočinula Božia moc. Je to nesprávny letničný názor. Všetci sme pokrstení v Duchu, keď sme spasení, dostávame následné naplnenia. Duch Svätý na nás môže zostúpiť a často to robí, keď vo viere slúžime Pánovi. Nie je to niečo, o čo sa musíme usilovať. Boh sľubuje, že dá svojho svätého Ducha tým, ktorí ho poslúchajú (Sk 5:32).

Lake to opisuje takto:

Modlil som sa za krst Duchom Svätým deväť mesiacov, a ak sa niekto niekedy modlil úprimne a poctivo vo viere, tak som to bol ja. Napokon jedného dňa som bol pripravený nechať to tak a prestal som. Povedal som: „Pane, možno je to pre iných, no nie je to pre mňa. Jednoducho mi to nemôžeš dať.“ Nevinil som Boha. Jednej noci prišiel muž menom Pierce povedal: „Pán Lake, dlho som si želal, aby ste prišli ku mne a aby sme sa spolu celú noc modlili. Modlili sme sa za krst celý rok a nikto z nás ešte nie je pokrstený. Brat môj, myslím, že ani vy nie ste pokrstený, takže sa môžeme modliť jeden za druhého.“ Veľmi som túžil modliť sa, tak som šiel so úmyslom modliť sa za ostatných, ale nemodlil som sa ani päť minút, keď okolo mňa začalo svietiť Božie svetlo, bol som v strede svetelného oblúka, ktorý mal priemer asi tri metre, bolo to najbelšie svetlo v celom vesmíre. Bolo také biele! Ó, aká čistota z neho vychádzala! Spomienka na tú belosť, tú úžasnú belosť, bola odvtedy ideálom čistoty Božej podstaty, ktorý stál pred mojou dušou.“

„Potom ku mne z toho svetla prehovoril Hlas. Nemal formu. A Hlas mi začal pripomínať mnohé udalosti, keď som bol ako dieťa neposlušný voči rodičom, moju tvrdohlavosť a desiatky prípadov, keď ma Boh vyzval, aby som navždy úplne odovzdal svoje telo, dušu a ducha na oltár“ (Gordon Lindsay: John G. Lake – Apostle to Africa, s. 16-20).

Lake napokon mal duchovný zážitok, ktorý ZMENIL JEHO ŽIVOT – nazval ho krstom ducha. Nikde v Biblii to však nie je takto podrobne opísané. Biblia nás vlastne varuje, že Satan prichádza ako anjel svetla, služobník spravodlivosti. Je veľmi veľa príbehov o tom, že to isté svetlo sa odlišným spôsobom zjavilo Josephovi Smithovi a iným. Záhadná je podobnosť skúsenosti Williama Branhama so svetlom. Zdá sa, že u mužov, ktorí majú tieto veľké nadprirodzené schopnosti, sa vyskytuje to isté – toto svetlo.

„Zistil som, že v mojom živote sa začala prejavovať široká škála darov Ducha. Z Božej moci som hovoril v jazykoch a Boh cezo mňa prúdil novou silou. Uzdravenia boli silnejšie. Ó, Boh vo mne prebýval, Boh sa vo mne prejavoval, Boh cezo mňa hovoril. Môj duch bol plný energie. Mal som nové chápanie Božej vôle, nové rozlišovanie ducha a nové zjavenie Boha v sebe.“

Pri návšteve chorej panej u nej doma:

„Duch povedal: „Počul som tvoje modlitby, videl som tvoje slzy. Teraz si pokrstený v Duchu Svätom.“ Potom mi od hlavy po päty začali tiecť prúdy moci. Návaly moci boli rýchlejšie a intenzívnejšie. Keď cezo mňa prechádzali tieto prúdy moci, spočinuli mi na hlave, prešli mi cez telo a cez nohy prešli do podlahy… (tamže, s. 16-20).

Tento opis je podobný skúsenosti so silou Kundalini pri joge a meditácii. To isté opisujú návštevníci stretnutí v Toronte, Brownsville a (svedectva) Rodneyho Browna.

„Potom sa stal nový zázrak. Začal som byť taký citlivý, že keď som položil ruky na niekoho, vedel som, ktorý orgán je chorý, do akej miery a vedel som o tom všetko. Skúšal som to. Chodil som do nemocníc, kde lekári nevedeli určiť diagnózu, dotkol som sa pacienta a hneď som vedel, ktorý orgán je chorý a aký je rozsah, stav a miesto ochorenia.“

Takéto schopnosti treba spochybniť, najmä ak poznáme systém viery, v akom bol Lake vyškolený, a čomu sám veril (k tomu sa dostaneme). Lakeov život je opradený veľkolepými tvrdeniami, že konal „väčšie zázraky ako apoštoli“, a práve tu je ťažké odlíšiť pravdu od fikcie.

Lake sa rozhodol ísť do Afriky. Niektorí hovoria, že nemal žiadne viditeľné zdroje a zázrakom ich vždy získal. Iní tvrdia, že Lake bol v podnikateľskom svete úspešným realitným maklérom a neskôr poisťovacím manažérom a veľmi zbohatol (zostal po ňom plat 50 000 USD ročne). Tak ako v prípade mnohých udalostí v jeho živote, máme aspoň dve odlišné verzie.

Vinson Synan píše o tom, ako sa letničná teológia Johna G. Lakea dostala do Afriky: „V apríli 1908 viedol veľkú misionársku výpravu do Johannesburgu, kde začal šíriť letničný odkaz v celej krajine.“ Ďalší opis hovorí, že tam išiel len so štyrmi ďalšími pracovníkmi a svojou rodinou. Tieto sporné skutočnosti nie sú ojedinelé.

Jeho prvá manželka (Jennie) zomrela šesť mesiacov po ich príchode do Južnej Afriky v roku 1908. Lakeova manželka údajne zomrela na prepracovanie a podvýživu, čo sa zrejme zhoduje s tvrdením, že nemali vždy dosť jedla na prežitie. Zostal tam ešte štyri roky a s pomocou svojej sestry vychovával sedem detí. V roku 1912, po štyroch rokoch pôsobenia v Afrike, údajne vyškolil 1 250 kazateľov, založil 625 kongregácií (podľa niektorých 700) a obrátil 100 000 ľudí. „Zázraky a uzdravenia, ktoré sa neudiali už takmer dvetisíc rokov, boli skoro bežné“

Na štyri roky to je dosť – znamená to, že každý deň vyškolil jedného kazateľa a každý druhý deň založil novú kongregáciu. Ak tomu chcete veriť, môžete. Zaujímalo by ma, akí kvalitní by boli títo kazatelia. Kde tých ľudí našiel? Keď Pavol učil Efezanov, zvestoval im celú Božiu vôľu, bol s nimi tri roky, aby ich správne vyučil. Každý, kto školil ľudí na pastoračnú službu alebo zakladal zbory, vie, že to nejde rýchlo.

Stačí sa pozrieť na príklady z Nového zákona, ktoré svedčia o tom, že zbory sa nezakladali rýchlo a vo veľkom počte. U Lakea sa podľa môjho názoru stretávame s väčším preháňaním a nie väčšou prácou. Existuje príliš veľa rôznych verzií a číselné údaje nesedia.

Po tom, čo Lakeovi zomrela jeho prvá manželka, ho kontaktovala slabozraká žena. Lake opísal, ako „Duch“ zostúpil na ňu, kým sedela na stoličke, a:

„Vstala zo stoličky, oči mala úplne zatvorené a išla smerom ku mne. Postavil som sa a posnul som svoju stoličku. Prešla tesne okolo a prišla ku mne. Pohladila ma, potľapkala ma tak, ako by to urobila moja zosnulá manželka, a povedala: „Jack, môj Jack, Boh je stále s tebou. Pokračuj. Ale môj miláčik, môj Teddy, tak veľmi mi chýba, ale ty sa tak veľmi modlíš, tak veľmi sa modlíš“ (John G. Lake: His Life His Sermons, His Boldness of Faith, Kenneth Copeland Publications, 1995, s.133)

Lake si myslel, že sa s ním zhovára jeho zosnulá manželka, tento zážitok bol ako súčasný channeling. Zdá sa, že Lake neveril, že Slovo hovorí, že kontaktovanie mŕtvych je nesprávne. Ospravedlnil to takto:

„Počúvajte, nie je to ťahanie duchov nahor ani nadol. Slovo nič nehovorí o vzývaní duchov od Boha, hovorí len o ich vyvolávaní z hlbín.“ (tamže)

„Teraz chcem, aby ste si toto zapamätali. Obmytí krvou vždy idú tam [tretie nebo], a ak sa niekedy budete zhovárať s niekým, ktorý je tam, pôjdete k nemu. Tí ľudia neodídu od trónu, ale povedia: „Brat môj, poď sem“. Len takto s nimi budete komunikovať.“ (tamže)

Boh zakazuje kontakt s mŕtvymi a používanie médií (Dt 18:9, 10, 11, 12), ale Lake ignoroval varovania a vstúpil do oblasti, ktorá je škodlivá pre vzťah človeka s Kristom.

Keď sa Lake vo februári 1913 vrátil do USA, po šiestich mesiacoch sa opäť oženil s Florence Switzerovou a mal ďalších päť detí. Potom začal cestovať. V roku 1914 šiel do Anglicka a zúčastnil sa na stretnutí s letničnými lídrami. Kým bol Lake v Anglicku, založil Medzinárodnú apoštolskú radu. Keď sa vrátil do USA (1914), presťahoval sa do Spokane (štát Washington). Po šiestich mesiacoch si otvoril vlastnú budovu s názvom „Lakeove miestnosti Božieho uzdravenia“.

Prostredníctvom svojej organizácie Ústav Božieho uzdravenia začal školiť „technikov Božieho uzdravenia“. Od februára 1915 do mája 1920 údajne Lake a jeho technici Božieho uzdravenia boli svedkami viac ako 100 000 potvrdených uzdravení. Odtiaľ šiel do rôznych iných miest pozdĺž kalifornského pobrežia a zakladal miestnosti uzdravenia. Vidíme, prečo je v kategórií väčších skutkov.

„Služba“ Johna G. Lakea bola zmesou. Podporoval New Age/východné filozofie, kontakt s mŕtvymi (takzvaná nekromancia), zážitky mimo tela, nadvládu cirkvi (známu ako neskorý dážď) a náuku hnutia viery, podľa ktorej sa všetci môžeme stať bohmi. Dá sa s istotou povedať, že bol Bennym Hinnom svojej doby.

Viera v teológiu nadvlády bola základom tejto služby (Neskorý dážď – Kráľovstvo hneď a Zjavení Boží synovia). Tento systém viery učí, že cirkev bude zdokonalená prostredníctvom apoštolov a prorokov, cirkev potom ovplyvní svet a následne sa Ježiš vráti k čistej a mocnej neveste.

„Nadvláda“ sa má týkať všetkých vecí, ľudí, chorôb a dokonca aj Satana. Lake tvrdil, že hriech je príčinou choroby, a každý, kto šiel k lekárovi, bol ako pohan. Napriek tomu Lake trpel prechladnutiami, nervovo sa zrútil a v roku 1935 dokonca zomrel na porážku.

Lake sa domnieval, že jeho generácia premárnila príležitosť, lebo si neuvedomila, aký je skutočný význam apoštolskej služby. Niektorí sa usilovali vybudovať apoštolskú cirkev na základe náuky a prejavov uzdravujúcej moci. Iní sa pokúšali vybudovať apoštolskú cirkev na základe obnovy darov a hovorenia v jazykoch, kým iní sa usilovali vytvoriť a ustanoviť apoštolské zriadenie na základe náuke o svätosti.

V ďalšom texte chceme presne vysvetliť, akú mal Lake víziu a ako jeho vízia zodpovedá apoštolskému prorockému hnutiu, ktoré je v súčasnosti v cirkvi a pokúša sa zviesť ju.

„Skutočná apoštolská služba je naplnením Jn 14:12, kde Duch Svätý koná prostredníctvom svojej cirkvi tie isté skutky, ktoré konal prostredníctvom života a služby Pána Ježiša Krista. Do cirkvi prichádza služba zdokonalenia, ktorá ju pripraví na návrat Ženícha.“

(tá istá náuka sa objavuje v skupinách tretej vlny a prorockých zboroch).

„Učil, že v Joel 2:25 Pán dáva úžasný prísľub obnoviť všetko, čo zničila kobylka, skokan, ničiteľ a rezáč. Tieto štyri fázy dospievania kobylky prorocky symbolizujú spôsob, akým duch antikrista bude napádať cirkev. Pánov prísľub, že obnoví apoštolskú cirkev, sa začal realizovať pôsobením Martina Luthera a v súčasnosti dospel do fázy, v ktorej táto generácia môže očakávať úplnú obnovu biblickej apoštolskej služby.“

„Keď úplne nadišiel deň Letníc, Duch Svätý na nich zostúpil a pokropil semeno v ich srdciach, čím vytvoril život Krista a apoštolskú cirkev. Ten istý proces sa musí zrealizovať aj v tomto veku cirkvi“. 

(internetová stránka Medzinárodného združenia zborov – IFM)

Nie je to nič iné ako frázy o neskorom daždi a ten, kto sledoval sklamania nádejných prorokov, ktorí hovorili to isté, ako napríklad Paul Cain a Kansaská skupina prorokov, vie, že to nie je dobré.

„Veru, veru vám hovorím: Kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím, áno, ešte väčšie bude činiť, pretože ja idem k Otcovi“. Ak je výklad Jn 14:12, ktorý podáva Lake, správny, netýka sa 99,99 % cirkvi všetkých čias okrem elitných vyvolených, ako je on.

Lake zastáva názor, že „najvernejšiu definíciu apoštolskej cirkvi možno vyjadriť v úžasnom zážitku plnom úcty, ktorý je známy ako krst Duchom Svätým.“ Lake správne poukázal na to, že krst nie je len Božím darom, alebo samotným Bohom. Náuka, podľa ktorej sa človek nestal Božím príbytkom, kým nemal tento zážitok, odporuje Písmu (pozri Ef 1:13) – preto sa Pavol opýtal určitej skupiny v Sk 19:2, či dostali Svätého Ducha, keď uverili. Lebo vtedy sme pokrstení Duchom Svätým (pozri tiež Ef 4:30; Sk 10:47,15:8).

Kým Lake horúčkovito chcel viac od Boha (najmä zážitok prostredníctvom schopností), Boh (na druhej strane) žiada, aby sme mu dali viac zo seba, aby Kristov život, ktorý je už zasadený v každom veriacom, mohol rásť. Inak povedané, musíme zomrieť sebe, svojim túžbam, svojim zvykom.

Lake je známy ako muž, ktorý sa prejavoval ako zjavenie „Boha v človeku“. Veril, že kresťan naplnený Duchom by mal vidieť rovnaký druh služby, akú konal Ježiš, kým bol na Zemi, a že to možno uskutočniť len tak, že sa pozeráme na seba tak, ako nás videl Boh. Zastával názor, že kresťania sa majú stať „bohmi“. Lake, ktorý bol bývalým metodistom, veril v úplné posvätenie. So spásou bolo spojené úplné oslobodenie od choroby.

Citácie o Lakeovi z výskumu DesVoignes sú dosť šokujúce, ak vezmeme do úvahy, ako veľmi ho ľudia rešpektujú.

Ak nás ovláda choroba, nie je to na oslavu Ježiša Krista. Nechceme chorobu. Chceme byť bohmi. Ježiš povedal: „Ja som povedal: Ste bohmi“ (Jn 10:34). Ježiš chce, aby kresťan žil s postojom bohov vo svete“ (John G. Lake: His Life, His Sermons, His Boldness of Faith, Kenneth Copeland Publications, 1995, s. 13).

„Ja som povedal: Ste bohmi“ je verš, ktorý často vytrhávajú z kontextu tí, ktorí nie sú biblicky zdatní. Ježiš chce, aby sme mali postoj služobníka, nie Boha (vo Flp 2 sa píše, že také je zmýšľanie Krista). Žiadny apoštol nikdy neučil cirkev, že sme bohmi. Dnes to však opakujú mormóni, okultisti a prívrženci hnutia viery. Je to oveľa viac než len chyba, Biblia to nazýva herézou. Ž 82 a Jn 10:34 treba skúmať v kontexte. Ježiš ich karhal, nepovzbudzoval ich. Ich náuka skresľuje ľudskú prirodzenosť a vzťah človeka k Bohu.

Každý, kto toto učí, by nemal byť prijatý ako dobrý učiteľ Božieho slova, lebo to presne nezodpovedá tomu, čo Boh povedal o ľudstve, a prekrúca pôsobenie Svätého Ducha. Lake povedal:

Božia moc, Duch Svätý, je Duchom nadvlády. Robí z človeka boha.“ (tamže, s. 13). Boh nás nevníma ako bohov alebo ako vtelenie. Tiež nevidíme, že apoštoli získavajú nadvládu, ako to učil Lake.

„Chcem, aby ste počuli, čo Ježiš povedal o sebe. Boh bol v Kristovi, však? Vtelenie. Boh je vo vás, vtelený, ak ste sa znovu narodili. Vy ste vtelení.“ (tamže, s. 196).

Vtelení z čoho? Nejestvovali sme pred svojím narodením ako Boh, ako to bolo v prípade Ježiša. Lake nepochopil vtelenie.

Lebo zámerom Boha skrze Ježiša Krista je zbožštiť ľudskú povahu a tak ľudí navždy urobiť na svoj obraz… Človek sa teda stáva Synom boha, Záchrancom a spasiteľom naveky“ (tamže, s. 304).

Môže sa človek stať jednorodeným synom, čo ho urobí záchrancom? Lake zasa nedostatočne a hereticky pochopil základné náuky o Bohu a človeku. „Ja som Pán a iného niet, okrem mňa nieto Boha” (Iz 45:5) „A niet už Boha okrem mňa: Boha pravého a spásneho nieto mimo mňa. Ku mne sa obráťte, spasené budete všetky končiny zeme, veď ja som Boh a iného niet.“ (Iz 45:21-22).

Lake sa uvádza ako jeden z obľúbených učiteľov Kennetha Copelanda (okrem jeho učiteľa Kennetha Hagina). Copeland o Lakeovi hovorí:

„To, o čo sme v záhrade prišli, sme získali späť. Bohu mu [Adamovi] dal moc nad dielami Svojej ruky. Boh z neho urobil Svojho náhradníka, Svojho kráľa, aby panoval nad všetkým živým. Človek bol pánom, človek žil v Božom kráľovstve. Žil v rovnosti s Bohom. Boh bol Bohom viery. Jediné, čo musel Boh urobiť, bolo veriť, že slnko jestvuje, a slnko jestvovalo. Jediné, čo musel Boh urobiť, bolo veriť, že vzniknú planéty, a ony vznikli. Človek patril do Božej kategórie bytostí – človek viery – a žil v kreatívnom Božom kráľovstve“  (John G. Lake, Kenneth Copeland Publications, Fort Worth, Texas 1994, s. 66.)

Nikto nemá schopnosť stať sa Bohom jednoducho preto, lebo Boh nie je – na rozdiel od ľudí – stvorený. Adam sa nikdy nemal stať bohom, ani nebol rovný Bohu. Neexistuje žiadne kreatívne Božie kráľovstvo, lebo Boh prevyšuje všetko, čo stvoril, a nie je tým obmedzený. Ani my ako veriaci nezískavame späť vládu nad stvorením. Boh netvoril vierou, netvoril na základe svojej viery. Boh tvoril slovom svojej moci, a nie dôverou vo svoju vieru.

Zbožšťovať ľudskú prirodzenosť, aby sme sa stali Božími synmi? Ako je to možné, keď Biblia hovorí o JEDNOrodenom Božom synovi ako o samotnom Bohu? Aká je to náuka? Lakeovo učenie, že ľudia dosiahnu božstvo, kazí všetko ostatné – ako vlastne môže Boh pravdy poctiť takú lož svojou mocou?

Keď má niekto také skreslené názory na Bibliu, ovplyvní to jeho pohľad na iné náboženstvá. Toto povedal Lake o východných filozofiách:

„Mnohé zo starobylých filozofií majú úžasné svetlo. Jedna z indických filozofií, Bhagavad, bola napísaná päťsto rokov pred Izaiášom. Bol v nej predpovedaný príchod Božieho syna, spasiteľa, ktorý mal prísť a spasiť ľudstvo.“ Budha predstavil svoju filozofiu päťsto rokov pred Ježišom. Pytagoras písal štyritisíc rokov pred Kristom. U každého z nich nájdete mnoho Ježišových náuk.“

„Ježišove náuky neboli jedinečné v tom, že boli úplne nové. Boli nové, lebo obsahovali niečo, čo nemala ani jedna z ostatných náuk. Bol to Božský obsah v slove Ježiša Krista, ktorý dal jeho učeniam špecifickú povahu, ktorá ich odlíšila od ostatných filozofií“ (John G. Lake: His Life His Sermons, His Boldness of Faith, Kenneth Copeland Publications, 1995, s. 304)

Môžu mať falošné náboženstvá „úžasné svetlo“? Ak sme kresťania, neveríme, že svetlo sa nachádza len v Božom slove, lebo Ježiš je pravým svetlom? Ako môže kniha učiť čokoľvek o Bohu, ak ľudia, ktorí ju napísali, nepoznajú Boha? Bhagavad Gíta je hinduistické učenie, nepredpovedá židovského mesiáša. Budha neučil o Bohu.

V týchto knihách nenájdete žiadnu z Ježišových náuk. To, čo môžete nájsť, je poznanie dobra a zla v ľudskom svedomí podľa Rim 1:21-32. Môže niekto spoznať Ježiša Krista prostredníctvom týchto iných náboženských náuk? Tieto knihy nemožno používať alebo označovať za skutočnú pravdu. Ak je pravda to, čo povedal Lake, prečo potom Ježiš povedal:

Tí, čo prišli predo mnou, sú samí zlodeji a lotri, ale ovce ich neposlúchali. Ja som dvere. Keď cezo mňa vojde niekto, bude spasený; vojde i vyjde a nájde pastvu.“ (Jn 10:8-9).

Lake veľa hovoril o pohltení človeka Bohom a o Božej prítomnosti, ale to určite nie je Kristovo zmýšľanie. Písmo hovorí:

A nepripodobňujte sa tomuto svetu…“(Rim 12:2).

V Biblii je napísané: „Nesmiete pridať nič k tomu, čo vám dnes prikazujem“ (Dt 4:2). Pavol píšte to isté v 1 Kor 4:6: „… aby ste sa na nás naučili: Nič nad to, čo je napísané!“

To spôsobil Lakeovi duchovný krst? Musíme spochybniť vyučovanie týchto pojmov, ktoré by poprelo Bibliu ako jediné a úplné Božie slovo a poukázalo na iné náboženstvá ako na podobné náuky. Nazývame to interspiritualita.

Súvisiace videá a dokumenty