fbpx
Zmeň svoj život
Charizmatické čarodejníctvoHnutie viery

Padanie pod Božou mocou

Ano padání pod Boží moci je Biblické. Ano ale vždy teda až na jeden případ v zahradě Getsemane když přišli zatknout Pána, všichni padali na tvář. Pokoření před Pánem. Dneska na charismatických shromáždění to vypadá jinak. Všichni padají dozadu na záda? Pokud bych opustil od svědectví lidí, kteří prozívali Boží přítomnost a opustil o posuzovaní podle zkušenosti a prožitku. Pak se naskýtá otázka,je to biblické?

Padnutí ano,ale padnutí na záda? Někdo může říci,kdo jsem já abych Panu nařizoval jak co má dělat? Ale pokud je Bible naši nejvyšší autoritou, tak o tom mnoho nečteme. A na záda padli ,,ti zlí“ kteří přišli zajmout našeho Pána. Ale boží mužové padali na tvář před Bohem. Není to nějaké varování? Musíme si uvědomit že padání na záda se děje u věřících lidí, kdyby padali nevěřící nebo démonizovaný můžeme říci, že ho ten démon povalil na záda a zatřásl sním. (To je biblické)

Ale znovuzrození ležící na zádech křičící, třepající se, někdy i obnažení? Je to biblické? Máme někde zapsané že když se apoštolové za někoho modlili kladli ruce, tak ti lidi padali na záda. Proč, když je to tak rozšířený jev, o něm tak Bible málo mluví? Co když v této věci hrají roli nečistí duchové, kteří tohle působí?

Dá se na to Biblicky odpovědět když se nebude zmiňovat, tradice, výpovědí lidí, a zkušenost zjevení nad Boží slovo? David Wilkerson (letniční učitel) k tomu napsal, že zlomení lidé nikdy nebudou padat na záda ale na tvář před Pánem. A jak vysvětlit další jevy, jako chrochtání, (viz torontské požehnání), štěkání a kuňkání, plazení po zemi syčet jako had?

Podotýkám že se to děje při shromažďování Božího lidu, nikoli nevěřících či démonizovaných. A co teprve to,když kazatel místo kázání Božího slova začne za kazatelnou chrochtal, válet se po stole a dělat na lidi opičky, ostatní se začnou smát, a pak navzájem do sebe žduchat, někteří bezvládně leží na zemi, někteří běhají po zpátku, další muž stoji na židli, točí svetrem a houká jako sova? Je tohle s Božího Ducha.

Kde jsou hranice, kdy bezpečně můžeme říci, ano tohle je ruka Boží a tohle není z Ducha? A co shromáždění Bennyho Hinna, Lide davově padají na záda, ději se zázraky (údajně) a pak se dozvíme že nám bratr Hinn zpronevěří několik milionu dolaru? Není tohle náhodou falešný duch.

A navíc své pomazání získávavá u hrobu Kathryn Kulhmanové a častými navštěvami ni samotné zemřelé Kathryn v jeho pokoji, kde přijímá od zemřele čerstvé pomazáni Ducha svatého, a vyučuje ho? A co písmo nedoptávejte se zemřelých atd. Kde jsme? Co jsou toto za hereze? A když se Podíváme na Katrinín život vidíme rozbité manželství a změna partnera. A lásku k drahým šperkům a drahým hotelům.

Dopis od obrácené čarodějnice

Její příběh je živá ilustrace někoho, kdo se zachovává v Boží lásce:

“ Drahý pastore Davide, přišla jsem k Ježíši před 12 lety po 10 letech čarodějnictví. Vykládala jsem karty a pořádala doma seance. Vedlo se mi dobře, bohatla jsem, řídila jsem sportovní auto. Když jsem dala svůj život Ježíši, zjevil se v mé ložnici o šest týdnů později Satan. Řekl mi, že bych mohla být čarodějnicí jihu, kdybych se zřekla Ježíše. Ochrnul mne od krku dolů a přišpendlil mě k posteli. Neviděla jsem v místnosti Ježíše, ale vnímala jsem, že přichází. Přišel do pokoje, zavolal Lucifera jménem a řekl: ‚Nemůžeš ji mít – ona je moje.‘ Satan opustil místnost jako hubovaný pes a zanechal za sebou příšerný smrad.

Nyní, poté co sloužím Ježíši 12 let, vidím v církvi tolik čarodějnictví. Někdy k vám přistoupí osoba s proroctvím nebo slovem a říká vám cosi z vaší minulosti, což je pod krví Ježíše a je to odpuštěné. To je dobře známý (familiární) duch. Duch svatý by z vaší minulosti nevynesl nic, co je pod krví. Jestliže On zapomene naše hříchy, tak jsou zapomenuty, jen ďábel si je pamatuje. Také vidím v církvi tak mnoho manifestací, které jsou přičítány Duchu svatému, ale veškerá pozornost se dává lidem. Duch svatý přichází za jediným účelem – z jednoho důvodu – a to zaměřit všechny oči na Ježíše. Je-li manifestace soustředěna na člověka, můžete si být jisti, že to není od Boha.

Tato drahá žena je mocná živá oběť. Stále čelí mnoha zkouškám: Je upoutána na vozíčku a žije v hrozné fyzické bolesti. A někteří křesťané jí říkají, že je stále ještě pod mocí Satana, když dosud není uzdravena. Ale ona je přesvědčena o Boží lásce k ní. Ona ví, že jí byla odpuštěna aktivní činnost v čarodějnictví a že z ní byla úplně osvobozena. A nedopustí, aby ji cokoli odvedlo od mluvení pravdy v lásce k jejím bratrům a sestrám. Uzavírá svůj dopis slovy: „Dávám Bohu čest a slávu za to, že mi ukázal svou lásku.“

Zachovávej se v Boží velké lásce k tobě, jako to udělala tato žena. To bude tvá síla, ať budeš procházet čímkoli.

Súvisiace videá a dokumenty