fbpx
Zmeň svoj život
Zdravoveda

Slovenská analýza očkovacích látok Pfizer

Premena Hollywoodskych hororov na realitu

Tým lekárov z Detvy zanalyzoval v tejto práci vakcíny od firmy Pfizer používané na Slovensku do augusta 2021.

Ako lekári sme sa ešte nestretli s toľkou aroganciou k ľudskému životu a ignoráciou Božích zákonov, ako sami uvidíte v predkladanej štúdii. Už vopred žiadame všetky kompetentné orgány na Slovensku a aj v zahraničí, aby takúto analýzu previedli vo svojich vedeckých ústavoch a informovali verejnosť. Pre posúdenie našej práce stačí klasický mikroskop, kvapka krvi a kvapka vakcíny. Nespotrebované vakcíny sa v očkovacích centrách bežne svojho času vyhadzovali do odpadu.

Na obr. č. 1 je náter vakcíny na sklíčku. Vakcína pri 150-násobnom zväčšení obsahovala len viditeľné guľôčky vakcinačného gélu a neboli viditeľné žiadne iné partikuly. Bola to úplne mŕtva tekutina. Bez akéhokoľvek potenciálu.

Na obr. 2 je fotografia, kde sa 30 min. po pridaní 3 kvapiek slín a jednej kvapky vakcíny začali tvoriť vločky oxidu grafénu. Vzorka nevykazovala takmer žiadnu ďalšiu aktivitu.

obr. 3 Situácia sa dramaticky začne meniť po zmiešaní kvapky krvi a vakcíny. Grafén – jeho dvojrozmerné partikuly ostrejšie o 10-tky rádov ako britva – poškodia, doslova rozrežú erytrocyty a začnú z nich (červených krviniek) extrahovať hemoglobín. Dochádza k postupnému zmasakrovaniu červených krviniek, ktoré sa zlepia stratia potenciál nosiť kyslík a vytvárajú koaguláty a zrazeniny. Postupne strácajú aktivitu a v značnej miere odumierajú. Ku grafénu a jeho toxických účinkoch viď odkazy.

obr.4 Na obrázku vidieť detail jednej bubliny vakcinačného gélu, kde sa vľavo nachádzajú zničené erytrocyty, v strede sa vznáša hemoglobín a vpravo je ohraničený okraj bubliny.

obr. 5. a 6 V tomto vyextrahovanom hemoglobíne sa postupne behom pár minút začne vytvárať niečo na prvý pohľad veľmi podobné ľudskému mozgu a neurónom – grafénová sieť. V bielych štruktúrach si všimnite niečo, čo sa veľmi podobá na vajíčka. Sú to makrofágyposledná línia obrany organizmu, postupne rástli a zväčšovali sa.

Obr. 7 a 8 Na tomto obr. vidíme narastajúcu hrotnatú štruktúru. Tá sa svojim rastom zapichne do tkaniva. Sú to grafénové mnohotvary, na ktorých sa v tkanivách pridržiavajú spike proteíny t.j. toxické proteíny spôsobujúce ťažkú otravu organizmu. Ich produkcia začne až vstupom vakcínovej mRNA do ľudskej bunky. V našom pokuse sa množili v bielych krvinkách.

obr. 9 Tento obrázok bol pre nás šokom. Cca po 90 minútach sa začal v čírom roztoku vytvárať takýto parazit. Cca do hodiny bol kompletne sformovaný. Jeho rastový potenciál je obrovský. Dobre si všimnite tie vlákna, čo vychádzajú z tela parazita. Rýchlosť ich rastu je enormná. Môže to byť aj niekoľko cm za hodinu. Parazit dokáže z roztoku nasávať k svojim štruktúram červené krvinky. Tie sa po prichytený na tie vlákna začnú scvrkávať a meniť na strapaté erytrocyty obr.10 na ďalšej strane.

obr.10 To je jasná známka pôsobenia parazita. Parazit doslova vysáva červené krvinky. Všimnite si krvinky bez krvného farbiva. V tele parazita bol uložený hemoglobín. Tam sa dostane cez tie vlákna. Tento parazit je umelo vytvorený z grafénu. Grafénový kryštál – mnohotvar sa chová obdobne ako feritín. Dokáže na seba naviazať niekoľko miliárd atómov železa, ktorý urobia daný kryštál aj napr. elektromagneticky senzitívny.

Z časti fabrikovaných spike proteínov koexistujúcich na grafénových doskách sa stanú magnetoproteíny, ktoré v sebe obsahujú feritín, v ktorom je cca 5000 atómov železa. Spike magneto proteíny putujú celým telom a napr. v mozgu dokážu na základe rádiového signálu ovládať nervové bunky a procesy v mozgu. (pozri štúdie v linkoch)

V mikroskope je krásne vidieť, ako parazit nasáva z roztoku červené krvinky, vysaje ich a ako rýchlo rastú tie výbežky. Treba si uvedomiť, že toto celé sme pozorovali na podložnom sklíčku. Tieto procesy musia za optimálnych podmienok prebiehať rádovo rýchlejšie ako na sklíčku s obmedzeným priestorom, mŕtvymi červenými krvinkami a nízkou teplotou. Tento parazit sa nenachádza vo vakcíne v aktívnom stave. Vytvorí sa až v organizme do niekoľko desiatok minút na základe vnesenej informácie z vakcíny.

obr. 11 Krásny obrázok parazita po zahriati – po odplavení hemoglobínu a odstúpení mŕtvych červených krviniek.

obr. 12 Po aplikácii ivermektínu došlo k rozpadu prevažnej väčšiny štruktúr.

Záver – zhrnutie

Celá táto vakcína je určená na totálne ovládnutie a zničenie našej civilizácie. Fašistickým Zákonom o hospodárskej mobilizácii chcú satanisti okradnúť oslabených a vyľakaných občanov o majetok. Satanisti túžia pripraviť ľudí o všetko.

Upozorňujeme starostov a primátorov, nech sa nedajú zneužiť na takéto satanistické orgie. Ako lekári sme sa doteraz vo svojej praxi nestretli s takouto aroganciou moci, ignoranciou ľudského života a proti človečenstvu naprojektovanou látkou, ako je vakcína proti covidu. Vyzývame kompetentných, aby okamžite zverejnili patologické nálezy občanov zomrelých po očkovaní na covid.

Najhoršie nálezy sú u tých, ktorí mali predtým protilátky proti covidu. Naši patológovia hovoria, že s takým svinstvom sa doteraz ešte nestretli. To, ako sú poprerastané orgány týchto zomrelých je hrozné…

V Detve 29.8.2021 na večnú pamäť našich predkov, ktorí sa za našu slobodu so zbraňou v ruke povstali proti fašistickej zberbe.

 

Zdroje:
Toxicita nanočastíc rodiny grafénu: všeobecný prehľad o pôvode a mechanizmoch https://particleandfibretoxicology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12989-016-0168-y

Detekcia oxidu grafénu vo vakcíne Pfizer – BioNTech COVID-19 https://www.docdroid.net/TOPBZJY/microscopia-de-vial-corminaty-dr-campra-firma-e-1-horizontal-pdf#page=22
alebo
https://rattibha.com/thread/1411044196161630208

Potenciál biologického rizika kvantových bodiek grafénu https://www.nanowerk.com/nanotechnology-news2/newsid=53475.php

Vyšetrovanie toxických účinkov grafénových nanopórov na bunky rakoviny pľúc a biologické tkanivá
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352940718302853

MAGNETO PROTEIN: GENETICKÉ INŽINIERSTVO NA REGULÁCIU A SPRÁVANIE MOZKU
https://nultatacka.rs/magneto-protein-genetski-inzinjering-za-kontrolu-mozga-i-ponasanja/

GENETICKY VYROBENÉ REMOTELIKOVÉ OVLÁDAČE PROTEÍNOV „MAGNETO“ MOZOG A CHOVÁNÍ
https://www.nogeoingegneria.com/news-eng/genetically-engineered-magneto-protein-remotely-controls-brainand-behaviour/

Geneticky upravený proteín „Magneto“ diaľkovo ovláda mozog a správanie
https://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2016/mar/24/magneto-remotely-controls-brain-andbehaviour

Toxicita a transformácia oxidu grafénu a redukovaného oxidu grafénu v biofilme baktérií
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969716327802

MAGNETOGENETIKA SPOLUFINANCOVANÁ SPOLOČNOSŤOU DARPA
https://silview.media/2021/05/12/magnetogenetics-isnt-this-why-vaxxers-turn-into-fridge-doors-and-magnets-stick-on-them/

Falošné spomienky implantované do mozgu spiacich myší
https://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2015/mar/09/false-memories-implanted-into-the-brains-of-sleeping-mice

Magnetoprotein: https://www.insidescience.org/news/magneto-protein-could-help-magnets-control-brain-circuitry

Mikro listy grafénu vstupujú do buniek spontánnou penetráciou membrány
https://www.pnas.org/content/110/30/12295

Grafén vo vodnom prostredí: adsorpcia, disperzia, toxicita a transformácia.
https://www.semanticscholar.org/paper/Graphene-in-the-aquatic-environment%3A-adsorption%2C-ZhaoWang/5f60817db013017cd20c87530cdcb8dbf0f9cf41

Pochopenie hemotoxicity grafénových nanomateriálov prostredníctvom ich interakcií s krvnými proteínmi a
bunkami
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-materials-research/article/understanding-the-hemotoxicityof-graphene-nanomaterials-through-their-interactions-with-blood-proteins-andcells/6748A9B2B8FE67A88F4DA504AC331E9A

Anizotropia a prúdová kontrola magnetizácie v heterostruktúrach SrRuO 3 /SrTiO 3 pre spin-memristory
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnano.2021.680468/full

Oxid grafénu sa našiel v očkovacej liekovke Vaxigrip Tetra
https://www.orwell.city/2021/07/graphene-oxide-found-in-vaxigrip-tetra-vaccination-vial.html

Viac mikroskopických snímok krvného očkovania po Covid
https://stopwrongfulconvictions.wordpress.com/2021/07/15/more-microscopic-images-of-blood-post-covid-vaccination/

Oxid grafénu narušil mitochondriálnu homeostázu
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421011225?via%3Dihub

vakcína Pfizer obsahuje vysoké hladiny TOXICKÉHO Oxidu grafénu
https://int.artloft.co/did-spanish-study-find-pfizer-vaccine-contains-high-levels-of-toxic-graphene-oxide/

CDC pripravenosť na zombie apokalypsu
https://www.cdc.gov/cpr/zombie/index.htm
SMAZÁNO, toto je uložená záloha webové stránky: Zombie Preparedness | CDC (archive.org)

Povrchová oxidácia oxidu grafénu určuje poškodenie membrány, lipidovú peroxidáciu a cytotoxicitu u makrofágov v modeli pľúcnej toxicity
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.7b07737