fbpx
Zmeň svoj život
DinosauryVýklad Písma

Jednorožce v Biblii – Mýtus alebo skutočnosť?

Prečo Biblia spomína jednorožcov? Ak sa pozrieme na slovo „jednorožec“ do Websterovho slovníka, ten hovorí:

„Jednorožec je mýtické zviera ako kôň s jedným rohom, vyrastajúcim z jeho čela.“

Hore vidíte obrázok jednorožca. Toto zviera je mýtus, je vymyslené, vyžadujúce si „vieru,“ nie je skutočné. Žiadne dnes neexistuje a nijaký vedec nenašiel ani jednu fosíliu z nich. Ale jednorožce sú v Biblii spomenuté 9-krát. V knihe Deteronómium, Numeri, Jób, Žalmy a Izaiáš. Práve preto si ľudia radi robia posmech z Biblie a hovoria veci ako:

Takže, ak veríte v Boha, veríte taktiež v jednorožcov, čo je…“fantastické.“ Ak chceme použiť Bibliu vo vede, máme tu pár ťažko vysvetliteľných vecí. čo budete robiť s tým, že spomína jednorožcov 9-krát v celej Biblii? Poviem vám niečo…nikdy sme nenašli fosíliu jednorožca. Mimochodom, kde, ak sú uvedené v Biblii, kde sú, či už vo fosílnom zázname alebo teraz, aby sme ich videli? Ďalší test, pri ktorom Biblia zlyháva.

Ak pôjdete do Websterovho slovníka z roku 1828, čo je prvé vydanie slovníka, s ktorým Webster prišiel asi pred 200 rokmi, a ak sa pozriete na slovo „jednorožec,“ čítame:

„Jednorožec je zviera s jedným rohom, monceros. Tento názov je často aplikovaný na nosorožce.“

Všimnite si, ako táto definícia nehovorí absolútne nič o koňovi, zvierati podobnému koňovi, mýtickom zvierati, fiktívnej bytosti a rovnako nič o gréckej mytológii. Ale „častejšie je aplikovaný na nosorožce.“ Počkať chvíľu…čo? Nosorožce? Myslí…toto je jednorožec? Ale nosorožec má dva rohy, ako by mohol byť jednorožcom? Ak sa pozriete do rovnakého slovníka na slovo „nosorožec,“ hovorí:

„Nosorožec je rod štvornohého zvieraťa dvojakého druhu. Jeden z nich, jednorožec, má jeden roh vyrastajúci skoro vzpriamene z nosa. Zviera dorastá do dĺžky 12 lakťov (3,6m). Druhý z nich, s dvoma rohmi, sa nazýva bicornis, doslovne dvojrožec. Jeho domovom je Ázia a Afrika.“

Podľa Websterovho slovníka pre 200 rokmi vedeli, že sú dva druhy nosorožcov. Jednorohý sa nazýval jednorožec (unicorn) a dvojrohý, dvojrožec (bicornis). Takže prakticky, ak pôjdete do 200 rokov starého Websterovho slovníka a pozriete sa na slovo jednorožec, povie vám, že je to nosorožec a spätne nosorožec, že je jednorožec. To bolo pred 200 rokmi!

Biblia kráľa Jakuba (KJV) bola preložená pred 400 rokmi, v roku 1611. Takže, ak sa definícia slova jednorožec zmenila v priebehu 200 rokov z nosorožca na koňa, potom nedáva veľmi zmysel brať modernú definíciu slova jednorožec a aplikovať ju na 400 rokov starý preklad Biblie. To je nelogické! V podstate ešte aj dnes vedecký názov ázijského jednorohého nosorožca je Rhinoceros unicornis a Diceros bicornis je vedecký názov pre dvojrohého nosorožca.

Odkiaľ myslíte, že vznikli tieto vedecké názvy? Hm…skúsim sa zamyslieť. Pochádzajú z latinčiny. Unicornis a bicornis sú latinské slová. To je zaujímavé, pretože v žalme 92:10 sa žalmista modlí a hovorí:

„A vyzdvihneš môj roh ako roh jednorožca.“

Ak sa pozrieme na tento verš v latinskej Biblii, slovo, ktoré je tu použité, je „unicornis.“ Unicornis je rovnaké latinské slovo, ktoré sa používa vo vedeckom názve ázijského jednorohého nosorožca. V Jóbovi 39:9 Boh hovorí k Jóbovi:

„Či ti bude chcieť slúžiť jednorožec?….“

Ak sa pozrieme na tento verš v latinskej Biblii, slovo, ktoré je tu použité, je „rinoceros.“ Rhinoceros je latinské slovo použité v tomto biblickom verši. Zaujímavé! Rinoceros unicornis. Rhinoceros unicornis. V skutočnosti v týchto 9 veršoch je použitých 5 rôznych latinských slov: Rinoceros, Rinocerotis, Rinocerota, Unicornium, Unicornis.

Týchto 5 latinských slov je použitých v starej Biblii kráľa Jakuba a je prekladaných ako jednorožec. Kniha publikovaná v roku 2003 nesie názov: Návrat jednorožcov – história a zachovanie väčšieho jednorohého nosorožca. Na prednej obálke knihy je obrázok akýchsi … nosorožcov. A kniha sa volá „Návrat jednorožcov.“ Kniha bola publikovaná v roku 2003! Môžete si ju kúpiť na amazon.com za 10 dolárov.

Tu je stvorenie, na ktoré vedci odkazujú ako na obrovského jednorožca. Je to vyhynutý druh jednorohého nosorožca, nazývaného „Elasmotherium Sibiricum“. A vedci ho dodnes volajú „obrovský jednorožec.“ V podstate je to zviera, o ktorom kreacionistickí vedci ako Ken Ham veria, že je jednorožcom spomínaným v Biblii. Ken Ham je prezident „Answer in Genezis“ a zakladateľom kreacionistického múzea. A toto je zviera, o ktorom verí, že je jednorožcom spomínaným v Biblii, keď Boh spovedá Jóba a hovorí:

„Či ti bude chcieť slúžiť jednorožec? Či bude nocovať pri tvojich jasliach? Či pripriahneš jednorožca k brázde jeho povrazom? Či bude za tebou brániť údolia? Či sa spoľahneš na neho preto, že má veľkú silu a zanecháš na neho svoju prácu? Či mu budeš veriť, že svezie tvoje semeno a sprace tvoje humno?“

Otázka znie: Prečo niektoré z latinských veršov používa výraz „rinoceros“ ale ostatné „unicornis?“ V žalme 92:10 sa, prihliadnuc na kontext Biblie, hovorí o jednorohom zvierati. Používa frázy ako „môj roh“ a „ten roh.“ To je dôvod, prečo používa slovo „unicornis,“ pretože hovorí o jednorohom zvierati. Naproti tomu sa v Deuteronómiu 33, prihliadnuc na kontext Písma, hovorí o dvojrohom zvierati.

Mojžiš tu hovorí o Jozefovi, a to: „… a jeho rohy budú ako rohy jednorožcov.“ A potom pokračuje…“A to budú myriády Efraima a budú to tisíce Manassesa.“ V jednoduchosti tu Mojžiš hovorí, že Jozefove dva rohy sú jeho synovia – Efraim a Manasses. Efraim a Manasses sú jeho dvaja synovia.

V Biblii kráľa Jakuba, kde sa hovorí „…jednorožcov“ v množnom čísle, uvidíte margináliu. A keď sa pozriete na túto poznámku na okraji, hovorí: „V hebrejčine – jednorožec (jednotné číslo).“ V hebrejskom texte je slovo prekladané ako jednorožec v jednotnom čísle, ale slovo prekladané ako dva rohy, je vo vzťahovom množnom čísle (privlastňovacom). To znamená ,že tieto (množné) rohy sa vzťahujú na jednorožca (jednotné číslo), čo naznačuje jasne, že nemôže ísť o mýtického jednorožca.

To je dôvod, prečo verše v latinčine nehovoria „unicornis,“ ale „rinocerotis,“ hovoriac o dvojrohom nosorožcovi. Dáva to úplný zmysel, pretože dvojrohý nosorožec má väčší roh a menší roh. Ak sa pozriete do Genezis 48:19, Jákob prorokuje, že Efraim bude väčší od Manassesa.

Hovorí, že Manasses „bude veľký,“ ale Efraim „bude väčší.“ Hovorí, že Manasses „bude ľudom,“ ale Efraim „bude početným medzi národmi.“ A o dosť neskôr v Deutoronómiu 33 Mojžiš potvrdzuje, že Efraim naozaj je väčší ako Manasses, pretože hovorí: „…budú myriády Efraima a budú to tisíce Manassesa.“

Hovorí, že Efraim pozostáva z myriády ľudí, ale Manasses iba z tisícov ľudí. To dokazuje, že Jákobove proroctvo sa skutočne naplnilo, Efraim je naozaj väčší ako Manasses, tak ako Jákob prorokoval. A aby vytvoril obraz o tom, kto Jozef je, hovorí, že jeho rohy sú ako rohy nosorožca.

Dvojrohého nosorožca, ktorý má väčší a menší roh. Väčší bude Efraim a menší Manasses. Takže je pravda, že stará biblia kráľa Jakuba obsahuje chyby, no nie je chybou spomínaný mýtický jednorožec ako bájne zviera s jedným rohom na čele. Chybou je, že spomína jednorohých nosorožcov tam, kde kontext Písma hovorí o dvojrohom nosorožcovi.

Súvisiace videá a dokumenty