fbpx

Štúdium biblických lekcií

Sme mladí ľudia, ktorí pracujú, či študujú, no zároveň túžime poznať niečo viac, za hranicami tohto sveta, za hranicami nášho chápania. Cesta každého z nás bola rôzna, kým nás Boh nespojil a nestali sme sa priateľmi, ktorí poznávajú a študujú spolu Bibliu cez skype, prípadne osobne. Nezáleží teda koľko máte rokov, odkiaľ ste, či akými vedomosti z Biblie disponujete. U nás máme dvere otvorené pre každého „kto klope otvorí sa mu“, „kto hľadá nájde“ a „kto prosí, bude mu dané“.

Študujeme Bibliu verš po verši a orientujeme sa zväčša na Starý zákon, v ktorom je nesmierne bohatstvo predobrazov naplnených v Novom zákone. Taktiež základné témy Biblie, počnúc stvorením až po Boží zákon a históriu Izraela. Pre lepšiu predstavu prikladám zoznam lekcii, ktoré rozoberáme.

Celkovo ide o 41 základných lekcií a 15 doplnkových, spolu o veľkosti približne 211GB. Kto by mal vážny záujem, môžem ich preposlať cez torrent alebo priamym linkom, či po kúskoch pre tých, ktorí radi študujú sami. Ak prípadne zháňate rôzne materiály ako sú obrázky, mapy, atlasy, študijné príručky, wordy a pdf, tabuľky, grafy, výklad symbolov, prednášky, dokumenty, či krátke videá, neváhajte ma kontaktovať na jnkiraly5@gmail.com.

Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami,‘ znie výrok Hospodina ‚ sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej. Jeremiáš 29:11