fbpx
Zmeň svoj život
PohanstvoVýklad Písma

Halloween – démonická slávnosť?

V dávnych dobách, takmer všetky kultúry slávili na konci októbra alebo začiatkom novembra Deň mŕtvych. Je to spôsob ako si prví ľudia pripomínali Noachovu potopu, ktorá pochovala svet koncom októbra alebo začiatkom novembra? Je Halloween pozostatkom tohto dňa? Aký je pôvod jeho okultnej symboliky? Mali by sme dovoliť našim deťom, aby sa obliekali ako čarodejnice, duchovia a kostry? Môže to byť škodlivé (ublížiť)?

Pôvod Dňa mŕtvych

Egypťania, Feníčania, Asýrčania, Židia, Peržania a obyvatelia starovekej Indie, Európy, Mexika a Peru slávili Deň mŕtvych a Nový rok na začiatku novembra. Frederick Filby, bádateľ dávnych tradícií, napísal: „A tak starý svet zahynul v novembri, a o rok neskôr, v rovnakom mesiaci, sa začala nová éra. Obe tieto skutočnosti sú nezmazateľne uchované v pamäti ľudstva.

Pre mnoho ľudí po celom svete je november mesiacom, s ktorým prichádza Deň mŕtvych. V mnohých starovekých a primitívnych kalendároch november tiež prinášal nový rok v čase, v ktorom niet ani slnovratu ani rovnodennosti ani astronomickej udalosti, ktorá by ho odôvodnila.“[i].

Podľa biblickej chronológie, Noachova potopa sa začala 17. dňa druhého mesiaca (Genesis 7:11). Tento mesiac bol nazývaný Marchešvan alebo Búl (1 Kráľov 6:38) [ii] a začínal sa v októbri (Exodus 34:22, 23:16) [iii]. 17. deň tohto mesiaca pripadol na koniec októbra alebo začiatok novembra. Deň mŕtvych pripomínal začiatok Noachovej potopy, ktorá zničila všetok život.

Nový rok sa oslavoval na druhý deň, pretože o rok neskôr Noachova rodina vyšla z korábu, aby začala nový život na Zemi. V dávnych dobách sa oba sviatky slávili spolu. Avšak odkedy Rimania pridali do svojho kalendára dva mesiace, deň Nového roku sa presunul na 1. január.

Halloween: démonická slávnosť?

Postupom času ľudia zabudli na príbeh o potope, ale Deň mŕtvych zostáva až do dnešného dňa vrytý v dni kedy začala Noachova potopa. V anglosaských krajinách sa Deň mŕtvych spájal s okultnými oslavami zvanými Halloween (All Hallows Eve), noc pred dňom všetkých mŕtvych (All Souls day).

Starovekí Kelti vo Veľkej Británii v tento deň uctievali Samhaina, démonického „pána smrti“. Verili, že v tento deň sa duše zosnulých môžu vrátiť do sveta živých. Písmo nepotvrdzuje túto poveru. Podľa Písma sa mŕtvi nevracajú do života (medzi živých):

„Ako zaniká oblak a rozplýva sa, taký je aj ten, kto zostupuje do hrobu; nevyjde zase hore.“ (Jób 7:9-10).

Biblia varuje pred démonmi, ktorí používajú akúkoľvek podobu, vrátane mŕtvych, pretože to robia, aby oklamali živých (2.Korinťanom 11:14). Mám kamaráta, ktorý pozná istú ženu, ktorej syn odišiel do Vietnamu s americkou armádou. Jedného dňa dostala oznámenie z Pentagonu, že je nezvestný a pravdepodobne mŕtvy. Neskôr ju navštívila susedka. Bola známa ako taká, ktorá pravidelne navštevuje špiritistické stretnutia. Ona povedala:

„Váš syn sa objavuje počas našich stretnutí. Jeho duch žiada, aby ste prišli a videli ho.“

Napriek naliehaniu svojej priateľky, bála sa ísť, vediac, že Biblia zakazuje kontakty s duchmi. O niekoľko týždňov neskôr táto susedka prišla znovu s tým, že jej syn sa objavuje pravidelne s rovnakou požiadavkou. Nakoniec ju ovládla zvedavosť a ona tam išla. V priebehu seansy sa objavil duch s podobou a hlasom jej syna.

Opýtala sa ducha na niektoré detaily, ktoré nepoznal nikto, len jej syn, aby sa uistila, že to bol naozaj on. V presvedčení, že to je duch jej syna, sa stala pravidelnou účastníčkou týchto špiritistických stretnutí. Uplynulo niekoľko mesiacov a jedného dňa niekto zaklopal na jej dvere. Keď otvorila, stál tam jej syn! Keďže si myslela, že to bol jeho duch, zvolala:

„Čo tu robíš, naše stretnutie je až za pár dní!“

Ukázalo sa, že jej syn prežil vojnu vo Vietname a vrátil sa do vlasti s ďalšími americkými vojakmi. Kto teda bol duch, ktorý tvrdil, že je duch jej syna?

Démoni sa môžu objavovať vo všetkých možných podobách (2.Korinťanom 11:14), aj v podobe mŕtvych ľudí. V dávnych dobách sa ľuďom objavovali ako bohovia alebo mŕtvi. V deň Halloweenu démoni požadovali obete v podobe potravín a alkoholu. Tieto obete boli formou uctievania démonov. Ak im ľudia nevyhoveli, démoni im škodili. To je pôvod porekadla: „Trick or Treat“ (Dajte nám niečo, inak vám niečo vyvedieme), ktoré deti v Amerike používajú, keď na Halloween klopú na dvere susedov. Tieto slová znamenajú, že ak nedostanú cukríky/sladkosti, budú robiť neplechu.

Halloweenske okultné symboly a praktiky

Halloween prišiel do Ameriky s vlnami írskych prisťahovalcov v devätnástom storočí. Okultná povaha tohto sviatku má keltské korene. Medzi Keltmi to bol deň obetovania démonom a komunikácie s nimi. Až dodnes je to jeden z najdôležitejších sviatkov pre čarodejnice a satanistov.

Čarodejnice uctievajú prírodu namiesto Stvoriteľa. Snažia sa spojiť sa so zlými duchmi cez talizmany (amulety), zaklínanie a drogy. Používajú rituály a symboly, ktoré slúžia na uctievanie Satana. Napríklad metla symbolizuje mužský pohlavný orgán. Keď čarodejnica sedela na metle alebo lietala na nej, mala spôsobiť vzídenie a rast obilia pre väčšiu úrodu. Zároveň zasvätila (oddala) polia s ich obyvateľmi Satanovi…

Na oplátku, čarodejnice dostali od diabla nadprirodzené sily, ktoré uplatňovali nad ľuďmi čarami a zaklínadlami. Uctievanie Satana je proti Božiemu prikázaniu: „Nebudeš mať iných bohov predo mnou“ (Exodus 20:3). Boh zakazuje akékoľvek okultné praktiky, pretože tie sú z ríše satana:

„Nenajde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dcéru cez oheň, ani veštec ani planetár ani zaklínač ani čarodejník ani bosorák ani dopytujúci sa vešteckého ducha ani vedomec alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych. Lebo ohavnosťou je Hospodinovi každý, kto to robí.“ (Deuteronomium 18:10-12).

Čarodejnice uctievajú satana a majú do činenia s démonmi, preto obliekanie sa na ich spôsob neprináša česť deťom, ktoré chcú slúžiť Bohu. Obliekanie sa do podoby kostier alebo umiestňovanie takýchto obrazov po dome má tiež negatívne konotácie, pretože kostra je symbolom boha zla, ktorého ctia čarodejnice a satanisti ako „rohatého boha“, ktorým je satan. Lebka, ďalší okultný symbol, sa používala v mnohých kultúrach ako médium na vytvorenie kontaktu s duchmi.

Halloweenske aktivity oscilujú okolo okultných praktík, ako je veštenie, ktoré sú Božím Slovom zakázané, pretože pochádzajú z ríše satana (Deuteronomium 18:10). Na Halloween sa za účelom veštenia vhadzuje do vody vosk, ľudia sa dopytujú čajových listov alebo jablkovej kôry (šupky). Verilo sa, že slobodné dievča matne uvidí tvár svojho budúceho manžela v tmavej miestnosti, keď sa pozrie do zrkadla. Avšak keď vraj uvidí lebku, to znamená, že pred svadbou zomrie. Niekedy bol človek presvedčený o blížiacej sa smrti v dôsledku takej kliatby, ktorá sa stala samo-splneným proroctvom.

Mali by sa naše deti zúčastňovať Halloweenskych aktivít?

Pohania na Halloween prinášali obete duchom, aby ich netrápili (neškodili im). V ten deň rozsvietili svoje domy, aby rozptýlili tmu a prežili inváziu démonov, ktorí uprednostňujú tmu pred svetlom. My nemusíme robiť také veci, aby sme sa ochránili pred démonickými silami, pretože slúžime Ježišovi Kristovi, ktorý povedal:

„Ja som svetlo sveta; kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života“ (Ján 8:12).

V jeho prítomnosti niet žiadneho strachu z démonov, pretože Ježiš zasľúbil, že bude s nami vždy:

„A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta.“ (Matúš 28:20).

Mali by sme ako kresťania dovoliť, aby sa naše deti obliekali ako čarodejnice, duchovia a kostry? Mali by sme súhlasiť s ich účasťou na okultných praktikách, ako je veštenie? Pre deti je Halloween príležitosťou obliecť sa do nezvyčajných kostýmov, hrať sa s priateľmi a zbierať cukríky. Avšak, pre démonov je to príležitosť propagovať kráľovstvo tmy. Mali by sme im pomáhať propagovať ich kráľovstvo? Božie slovo to neodporúča. Apoštol Pavol nám povedal:

„Chráňte sa každého druhu/zjavu zlého.“ (1.Tesaloničanom 5:22).

Nedopustite, aby sa vaše deti spoluzúčastňovali na okultných aktivitách, pretože démoni považujú takéto hry za formu pozvania, aby ich neskôr mohli utláčať [iv]. Ak našim deťom chýba zábava s priateľmi na Halloween, vysvetlite im skutočnú podstatu tohto sviatku, ale zároveň im kúpte nejaké cukríky a poskytnite im zdravé a zábavné aktivity doma alebo v modlitebni, bez akýchkoľvek okultných konotácií.

Môžeme využiť Halloween na dobré? Áno, môžeme povedať našim priateľom o Božom súde, ktorý prekvapil ľudí, ktorí nechceli počúvať Božie slovo za dní Noacha. Podobný súd prichádza na tento svet pri Kristovom druhom príchode, keď tu bude opäť len hŕstka verných (Zjavenie 12:17, 14:12). Ježiš povedal:

„A ako to bolo za dní Noeho, tak bude aj za dní Syna človeka“ (Lukáš 17:26).

Zdroje:

[i] Frederick A. Filby, The Flood Reconsidered, s. 106.
[ii] Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, 1, 3:3.
[iii] A. Dillmann, Genesis, tłum. W. B. Stevenson, s. 253; S. R. Driver, The Book of Genesis, s. 90; Franz Deilitzsch, Neuer Commentar über die Genesis, s. 175-176.
[iv] Jonatan Dunkel, Apokalipsa, s. 126.

Alfred J. Palla

Súvisiace videá a dokumenty