fbpx
Zmeň svoj život
Archeológia

Prechod Izraelitov cez more

Prezentáciu objavu na túto tému si môžete zdarma stiahnuť!

Potvrzení skutečné trasy exodu prokázali potápěči, kteří našli v Akabském zálivu pozůstatky kostí a dvoukolových vozů inkrustovaných v korálech. Jedním z nejdramatičtějších zápisů Božího zásahu do historie je popis exodusu Židů z Egypta.

Pozdější utopení celé egyptské armády v Rudém moři nebylo bezvýznamnou událostí. Potvrzení této události je pádným svědectvím, že biblický příběh je autentický. Během let mnoho potápěčů marně pátralo v Suezském zálivu po artefaktech na potvrzení biblického zápisu. Avšak pečlivé sledování biblických a historických zápisů exodu vás zavede do Nuweiby, ohromné pláže v Akabském zálivu, tak jak to objevil Ron Wyatt v roce 1978.

Opětovné potápění do hloubek 18 – 60 m na úseku téměř 2,5 km ukázaly, že po mořském dnu jsou roztroušené části dvoukolových vozů. Nalezené artefakty zahrnují kola, vozové korby, ale také kosti lidí a koňů. Také na saudském pobřeží naproti Nuweibské pláži, potápěči lokalizovali trosky. Od roku 1987 Ron Wyatt našel tři čtyřpaprsková pozlacená kola. Korály na zlato totiž nenarůstají, a proto tvar zůstal velmi výrazný, i když dřevo uvnitř zlatého povlaku zhnilo, a tak kola jsou příliš křehká na přemisťování nebo vytažení.

Doufá se, že budoucí expedice prozkoumají větší hloubky s pomocí dálkově řízených kamer nebo mini-ponorek.

Akabský záliv je velmi hluboký, na některých místech přes 1 600 m. Jinde jen několik metrů.

I kdyby bylo moře vysušené, přechod by byl velmi obtížný, a to kvůli příkrému srázu na stranách, kde dosahuje místy až úhlu 43°, ovšem na místě valu je zhruba 6° úhel srázu. Je ale jedno místo, jehož spád by lehce přešli jak lidé tak dobytek, kdyby byly vody odstraněny. To je na přímce mezi Nuweibou a protějším pobřežím v Saudské Arábii. Hloubku sondující výpravy odhalily hladký, mírný svah spadající z Nuweiby do zálivu.

To se na hloubku zaznamenávajících přístrojích projevuje téměř jako cesta, potvrzující biblický popis: „razí cestu mořem, dravými vodami stezku“ (Iz. 43/16).

Pisatelé bible se často odvolávají na zázrak přechodu Rudého moře, protože ta událost nemá v historii sobě rovnou. Hebrejští proroci popisují moře na místě přechodu jako: „vody obrovské propastné tůně … v mořských hlubinách“ (Iz. 51/10).

Známe přesné místo, o kterém se bibličtí pisatelé zmiňují. Jaká je tam hloubka? Vzdálenost mezi Nuweibou a saudským pobřežím, na kterém byly nalezeny artefakty, je asi 18 km. Ta největší hloubka podél této linky je asi 800 m.

Není divu, že inspirovaní bibličtí pisatelé ji popsali jako dravé vody. A není divu, že ani jeden z Egypťanů nepřežil, když se ta voda na ně zřítila.

Zvláštností je, že tento písečný valovitý přechod musel být vytvořen již v dobách potopy, tzn. od nepaměti. Byl již dávno předzvěstí budoucích událostí. Proto také nemá izraelský stát v přístavním městě Eilat žádné vojenské námořní posádky, neboť by zálivem nemohly proplout ponorky s hlubokým ponorem, skryty před zraky nepřátel. Sehnal jsem si pro tyto účely námořní mapu s vyznačenými hloubkami dna a vše je tak, jak uvádí R. Wyatt. Latka M.

Skenovali jsme celé dno, místo po místu. 3 dny se nic nenalezlo. 4. den však objevili pískovcový pás, na kterém se nacházely skupinky korálů. Po odborném výkladu Ondry jsem se dozvěděl, že korál musí něco obrůstat, aby žil. Proto roste na kamenech a vytváří celé korálové útesy. Zde však nalezli s Míšou pás bílého písku bez kamení avšak části, které byly porostlé korály. To naznačovalo, že tam „něco“ je a to obrostlo korálem.

V následném bádání se objevila spousta různých blíže neidentifikovatelných tvarů něčeho, co obrostlo. Kosti lidí i zvířat, kola, výzbroj, kování apod. Určité předměty, které Ondra s Míšou nalezli, byly dle něho zcela jasně útvarem bývalých kol. Míša s Ondrou byli zcela nezaujatí lidé, kteří o těchto věcech v životě neslyšeli, proto jejich svědectví je víc než výmluvné. Když zhruba zmapovali část dna, pozvali jsme singapurskou filmařku, aby nám dno nafilmovala na kameru. Mnoho snímků není tak autentických, jako když jste přímo pod hladinou a můžete si kolo s ojnicí porostlé korálem celé prohlídnout. Přesto natočené snímky svědčí o jasných nálezech.

Předměty jsou silně porostlé korálem, tudíž mění původní tvar. Dále je mnoho předmětů polámaných, pravděpodobně při destrukci armády vodou. Našly se i v přímce porostlé části, což by nasvědčovalo porostlému kování na vozu, které bylo železné. Také narazili na skupiny velkých kopečků, které by mohly být směsicí lidských a koňských kostí.

Celý projekt byl omezen hloubkou mé peněženky, a proto nebylo dostatek času na zmapování celého dna ve větších hloubkách, ale zajisté by dosvědčily Ronovy nálezy, o které mi šlo nejvíce. I jeden týden však dokázal, že to je vše pravda! Určitě by šel zapůjčit na delší dobu podvodní skůtr, který jsme jeden měli, ale jeho pronájem je drahý. Také jsme objevili pamětní Šalomounův sloup, vztyčený na památku přechodu. Byl jsem překvapen znalostí této události od místních negramotných beduínů, kteří na náš dotaz sdělili, že to znají z kázání z mešity od duchovního.

O celé problematice výborně píše nejen Dr. Lennart Moller ze Švédska v knize Exodus Case. Jelikož je universitní profesor a vědec na Stockholmské universitě, má mnoho vědeckých důkazů založených na složitých vědeckých procesech. Ron Wyatt, s pomocníky, se v Rudém moři potápěl při několika příležitostech. Našel části dvojkolových vozů, čtyř, šesti a osmi paprsková kola a pozůstatky koster koňů a mužů, roztroušených po mořském dně.

Kdo byli ti hebrejci? Mělo by se rozumět, že hebrejec nemusí být vždycky žid. Výraz „žid“ se vztahuje na člena kmene Judy, jednoho z dvanácti kmenů Izraele. Hebrejci byli izraelci, potomci Abraháma skrze jeho syna Izáka. Zdálo se jim, že svoboda nikdy nepříjde. Hospodin ji ale slíbil. A najednou se to přihodilo – řada soudů nad Egyptem rychle za sebou následujících – a byli na svobodě! Nyní byl uveden v činnost plán ke stmelení Izraele dohromady jako národa se společnou důvěrou v Boha Stvořitele.

Organizovaní Mojžíšem u hory Sínaj při veřejném uzavření smluvního vztahu s Bohem (unikátní událost, kterou žádný jiný jiný národ v historii nezažil), hebrejci se stali příjemci plánu na přicházejícího Vysvoboditele lidské rasy.

A tak celý národ byl vypěstován do funkce duchovního signálního ohně ve světě, který rychle ztrácel znalost Boha a rychle degeneroval. Jak ohromný potenciál měl nýní Izrael na dosah. Byl umístěn na křižovatce světa, aby připravil celou planetu na příchod Zachránce. Jaká to odpovědnost! Jaká to výsada! Avšak princ zla byl k tomuto plánu nepřátelský a chystal se vlákat Izrael do pasti. Brzy do jejich čistého uctívání zamíchali pohanské rituály. Izrael začal upadávat

Člověk se může zeptat: „Proč jiní lidé museli být vyhoštěni, aby hebrejští vetřelci mohli vstoupit do země? Nebylo to nespravedlivé vůči existujícímu obyvatelstvu Kenaanu?“ Toto je má odpověď: Podle mnoha tradicí starodávného světa, někdy po velké Světové Potopě tři Noémovi syni si rozdělili zemi podle losu. Eusebius nám říká, že Noémovo obřadní rozdělení se událo asi dvacet let před jeho smrtí.

Každé z těch tří skupin byla přidělena porce. Jefet a jeho potomci měli původně obývat Evropu a severní Ásii; Šémova jižní Ásie se smíchala s Chámovými potomky; zatím co Chám se měl usadit v Africe a jižní Ásii. Mojžíš se o té události zmiňuje ve svých spisech.

Mezi národy zůstala památka tohto trojdílného rozdělení. Z toho bylo určité území, dobře známé ostatnímu lidstvu, rezervováno jako parcela pro budoucí rasu, skrze níž měl přijít Vysvoboditel.  Dva národy se překryly z hlediska místa a času. Jaká to mohla být moc k činění dobra! Fénicie otevřela komunikační linky v globálním měřítku a Izrael mohl sázet své požehnání mezi všechny národy. Příležitost, která mohla změnit historii! To možná byl božský plán. Hospodin dal hebrejcům jejich světovou misi. Potom jim po boku postavil féničany, aby jim tu misi umožnili.

Z expedice do Egypta napsal Latka M.

Viac informácii nájdete na stránke Biblické archeologické noviny.
Súvisiace videá a dokumenty