fbpx

O autorovi

Táto stránka je určená všetkým hľadajúcim, ale najmä mladým ľuďom, ktorí práve vstupujú do života. Nájdete na nej 375 článkov a 700 videí, prednášok a dokumentov.
Kontakt na nás:  jnkiraly5@gmail.com

Dejiny sveta sa blížia ku svojmu koncu. Mnohí ľudia sa prebúdzajú a vidia znamenia vo svete, znamenia blížiaceho sa druhého príchodu Krista. Je to však všetko reálne? Nežijeme len v akomsi Matrixe? Sme naprogramovaní, aby sme boli voči mnohému slepí?

„Aký je zmysel života? Ako ho prežiť čo najplnšie? Čo máme robiť, ak vyrastáme a žijeme v dobe plnej chaosu? Narástlo vôbec v týchto časoch rýchleho vedeckého a technologického pokroku porozumenie človeka samému sebe? Je priebeh nášho života nejakým spôsobom predurčený alebo niečím, či niekým vedený? Je možné žiť inak? Aký má to všetko význam?“

Svet upadá do chaosu a ľudstvo nevie kde toto všetko skončí. Povedal by som, že to nevie nikto. No z vlastnej skúsenosti a na základe štúdia Božieho slova môžem povedať, že JA VIEM ako to skončí. Ak si si aspoň raz odpovedal na otázku a mal v hlave myšlienku „chcem vedieť viac“, potom je stránka zmensvojzivot.cz určená práve pre Teba.

Pretože „kto hľadá, ten nájde, kto klope tomu bude otvorené a kto prosí, ten dostane“. Ak na tejto stránke nenájdeš odpoveď aspoň na jednu zo svojich vnútorných otázok, tak mi napíš email a osobne sa ti ospravedlním. Nemáš čo stratiť … iba získať 🙂

P.S.: Som iba obyčajný človek, muž v tvojom veku, ktorý okolo teba možno prešiel na ulici a ani si si ma nevšimol. To jediné čo môžem, je podeliť sa o to, čo som našiel, poznal, preskúmal a na vlastnej koži zažil. A prečo to všetko robím? Pretože nemôžem mlčať, ak vidím, že svet sa rúti do priepasti, do ktorej vtiahne teba a tvojich blízkych. Myslel som si, že z toho niet východiska, no opak je pravdou.

Neprestávaj skúmať a hľadať … všetko ti postupne do seba zapadne ako puzzle s čoraz ostrejším a väčším obrazom (Full HD :D). A ja som tu, aby som tie kúsky puzzlí podal ďalej. Ako sa k tomu postavíš Ty?

“ Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho.“ 1 Jn 3:1

Osobne chcem poďakovať za pomoc v prvom rade Bohu a ako ma viedol, kým som túto stránku vytvoril. Za usmernenie zo strany priateľov: Simone Mazíkovej, Viktorovi Belkovi, Petrovi Borzovi a môjmu bratovi Marianovi a iným, ktorí ma podporovali, keď to bolo ťažké a inšpirovali ma pokračovať. Všetka chvála Bohu, ktorý mi ukázal, že aj takého človeka ako som ja, si vie použiť na veľké veci.

 Projekty evanjelizácie

Práve v tejto dobe rozbiehame projekt evanjelizácie skrze propagáciu stránky, článkov a videí na rôznych serveroch ako facebook, instagram, google ads. Mnoho ľudí aj vďaka tomuto projektu nachádza cestu k Bohu a zmene svojho života, odpovede na otázky, ktoré ich v živote trápili a pochopili veľký spor vekov, ktorý sa pomaly vrcholí.

Touto cestou chceme zapojiť práve Teba 🙂 Ak hľadáš spôsob ako pomôcť v Božom diele kontaktuj nás emailom prípadne cez našu fb stránku.

Propagáciu financujú mladí ľudia, ktorí milujú Boha a vidia touto cestou ovocie svojej obeti, ktorú do diela prinášajú. Ak by si sa chcel zapojiť alebo nás iba finančne podporiť, stačí zaslať malú čiastku na podporu tohto diela. Peniaze nám pomôžu zasiahnuť propagáciou viac ľudí, mestá, kraje. Aj vďaka tvojej pomocnej ruke môže Božie dielo rásť.

Číslo účtu: SK10 8360 5207 0042 0466 6363

(poprosíme do predmetu napísať iniciál mena a priezvisko, aby sme Bohu za Vás poďakovali na modlitbe)

Všetka chvála Bohu, lebo On to celé vedie 🙂

Taktiež sa môžte zapojiť a podporiť svojim darom šírenie evanjelizačných kníh, brožúr či CD/DVD formátov na stránke Listynadeje.cz. Prosíme Vás o pomoc, kedy sa aj vďaka Vašim finančným prostriedkom môžu rôzne kresťanské tituly dávať ľuďom zdarma, či za symbolické ceny. Sám som od týchto ľudí s veľkým srdcom dostal už vyše 500 kníh, ktoré v Božích rukách oslovili mnohých a zmenili stovky životov. Ďakujeme!

Štúdium biblických lekcií

Sme mladí ľudia, ktorí pracujú, či študujú, no zároveň túžime poznať niečo viac, za hranicami tohto sveta, za hranicami nášho chápania. Cesta každého z nás bola rôzna, kým nás Boh nespojil a nestali sme sa priateľmi, ktorí poznávajú a študujú spolu Bibliu cez skype, prípadne osobne.

Nezáleží teda koľko máte rokov, odkiaľ ste, či akými vedomosti z Biblie disponujete. U nás máme dvere otvorené pre každého „kto klope otvorí sa mu“, „kto hľadá nájde“ a „kto prosí, bude mu dané“.

Študujeme Bibliu verš po verši a orientujeme sa zväčša na Starý zákon, v ktorom je nesmierne bohatstvo predobrazov naplnených v Novom zákone. Taktiež základné témy Biblie, počnúc stvorením až po Boží zákon a históriu Izraela. Viac sa dozvieš v článku Štúdium biblických lekcií.

 Môj život na ceste s Bohom

Na požiadanie mnohých tu budem pridávať postupne svoje skúsenosti a podelím sa s Vami o životný príbeh, ako ma Boh viedol, učil a dával sa mi poznať pre jeho nevýslovnú lásku a že sa nikdy nevzdal, aby ma k Nemu priviedol. Pretože niet krajšieho poznania ako zakúsiť Jeho lásku a vidieť ako poodkrýva, aj nehodnému človeku ako som ja, svoj dokonalý charakter.

1. Maturita zázrakov

“ Každý kresťan, by sa mal sám seba pýtať, na čom stojí jeho viera. Zdedil som ju po svojich rodičoch, alebo ju len vlečiem za sebou ako vozík za autom života, alebo je pre mňa základom môjho života s Bohom? Totiž, ak sa rozhodneme následovať Boha, potom by sme tak mali aj žiť a pracovať na tomto vzťahu s Ním, prehlbovať dôveru a vidieť aj priame zásahy Božie v našich životoch. „

2. Boh učí múdrosti vo fyzike

“ Bol to zvláštny pocit, mal som akýsi pokoj v srdci a všetko, čo som si prečítal som začal chápať. Každý vzorec, každú stať, všetko. Prepájalo sa mi to jedno s druhým. Ubehlo pár hodín a mal som prečítané všetky zošity a každú prednášku. A ja som tomu chápal. „

3. Boh mi v sne odpustil

“ Práve tu som robil chybu, keď som sa snažil zvíťaziť nad hriechom svojou silou. Neuvedomil som si, že s ním bojujem sám a Boha prosím iba o odpustenie ak to nezvládnem, no každý takýto pokus je už dopredu odsúdený na nezdar.  „