Zmeň svoj život Evolúcia ma zabíjala Skúsenosti ľudí -

Evolúcia ma zabíjala

Zhruba do svých 30 let jsem věřil v evoluční teorii. Zásadní souhlas s tím, co mě učili ve škole, mě přivedl k přesvědčení, že jsme se v samém základu zrodili z chemikálií, ať už byl přitom přítomen Bůh nebo nebyl. Takže jsem došel k závěru – z mého pohledu docela logickému – , že narkomanie by mohla být účinnou cestou proměny a regenerace osobnosti:

„Neboť z chemikálií jsi vzešel; A v chemikálie se obrátíš.“

Drogy byly logickou odpovědí na velké otázky života: Odkud jsem přišel? Kdo jsem? Kam jdu? A drogy byly zcela logicky shodné s všeobjímající evoluční odpovědí. Z chemikálií jsem vzešel, tvoří mě chemikálie, a průběžné chemické proměny určují směřování lidské rasy. Tohle mě učili. A to jsem také v dobré víře přijímal.

Více než 10 let jsem přijímal myšlenku, že braní drog – obecně vzato chemických sloučenin – může být a je cestou, jak uspokojit touhu být vyzrálou osobností. A tak začala dlouhá řada pokusů s chemikáliemi, kdy jsem se snažil uplatňovat v životě poznatky, které mě učili.

Každý z mých učitelů i dalších důležitých lidí v mém životě svým osobitým způsobem přispíval k podpoře názoru, že žijeme a pohybujeme se ve světě plném chemikálií, a že jedině jimi jsme tvořeni. I z médií to tak či onak zaznívalo. Stejně jako se to děje většině žáků na státních školách dnes, i mně odpírali přístup k jakékoli alternativě.

Evoluce, ačkoli to oficiálně byla „teorie“, byla předkládána jako fakt. Jiná vysvětlení neexistovala – alespoň ve škole se o nich nikdo nezmiňoval a nikdo nesměl o ničem takovém diskutovat.

Moje rané pokusy s drogami se časem zvrhly ve vše pohlcující vášeň, se kterou jsem se stůj co stůj snažil dosáhnout proměny osobnosti – pomocí chemikálií, kterým mě ve škole učili věřit.

Rozpadající se život

Jak jinak, všechno začalo černat a tmavnout, a spíše než aby se věci řídily evolucí, chovaly se podle druhého zákona termodynamiky. Nesměřoval jsem vzhůru, jen jsem se rozpadal a chátral. Nakonec jsem nebyl schopen dělat ani tu nejpodřadnější práci. Můj život upadal v každém ohledu. Ale mou vírou v chemikálie to vůbec neotřáslo. Věřil jsem jim prostě dál, i když jsem měl před očima fakta vlastního mravního úpadku.

A pak přišel ten úžasný den, kdy jsem slyšel jednoho křesťana, jak úplně přirozeně vysvětluje fakta z geologie z hlediska toho, co je napsáno v Bibli. Bylo to, jako by mi z mysli spadlo hrozné závaží; Bůh přeskočil ten můj výhled táhnoucí se kamsi dozadu po „milióny let“.

Je to úžasně osvobozující, zjistit, že On pracuje zcela aktivně zde a teď, mnohem blíž a těsně se Svým stvořením. A jak člověk zároveň vystřízliví – uvědomí-li si ty strašné dějiny sebeklamu lidstva, schopnosti některých lidí svádět druhé pomocí vědeckých eskamotáží. Bylo to nádherné být svobodný, i když mě přitom mrazilo!

Zjistil jsem, že je mi líto lidí jako byl třeba Charles Darwin – lidí, kteří si v mysli staví bunkry, aby unikli Božímu světlu a jeho pravdě. V dílech Darwina, Marxe a Freuda jsem také mohl postřehnout určitý vztek či nechuť, podobně jako u všech ostatních obchodníků s evoluční doktrínou, která ve své podstatě vychází z hinduistické víry v evoluci.

Byl jsem tak šťasten, že jsem mohl odhodit špinavé cáry svého vlastního hinduizmu a obléknout si dokonalé Boží brnění a oddělit se od oněch jedovatých konceptů, které mi jen ničily život. Jasné světlo stvoření mě tak vysvobozovalo z oněch temných praktik narkomanie, alkoholizmu a promiskuity. Nejsem totiž stvořen k obrazu divokého zvířete, ale k obrazu Božímu.

Co žene děti k drogám?

Chci apelovat na rodiče, aby si uvědomili, že je to evolucionistické myšlení, co hraje podstatnou roli v tom, že děti uvěří v drogy a začnou žít zcela chaoticky v duchu náhody. Ať už začnou svoji víru realizovat vědomě, nebo je jejich postoj k evoluční teorii jen povrchní a formální, semeno pro jejich sebezničení je často zaseto okamžitě poté, co se v duši tato destruktivní doktrína usadí.

A jak přijde dostatečný tlak, símě zkázy začne klíčit. Vaše děti se navrátí ke kořenům – míněno doslova – protože to chápou tak, že kde je zdroj, tam se musí najít i síla umožňující změnu a skutečný „život“. A začnou-li být silně nespokojené samy se sebou nebo se stavem světa, jak se to stalo i mně, určitě začnou toužit po změně.

Ve své smrti budou dychtit po nějakém novém druhu života – jakémkoli druhu života – včetně živoření v chemicky navozených vidinách. Při svém hledání změny se však neobrátí k Bohu či Ježíši Kristu nebo Bibli. Mohu vás ujistit, že všechny tyhle věci vnímají jako vybledlé a neúčinné pobožnůstkaření, jakmile základní principy evoluce zacvaknou do svého místa v jejich mysli.

Zbývá nám tedy otázka: kdo otevře dveře tohoto intelektuálního vězení? Většina vlád naprosto jistě nedovoluje svým učitelům ani jen zmínit kritiku evolučního dogmatu, tím méně vysvětlit alternativní pohled; to proto, že k evoluční teorii je pouze jedna alternativa, a tou je stvoření.

Vyučovat stvoření však s sebou nese nutně poznání, že existuje vyšší autorita než je vláda. A existuje-li vyšší autorita než vláda, pak musí zůstat vláda této vyšší autoritě podřízena.

Možné alternativy

Od učitelů placených státem a odvozujících od něj svoji autoritu nemůžeme očekávat, že přijdou s křesťanskými alternativami, které předpokládají jak existenci, tak legitimitu autority vyšší než je ona státní. Kdyby tak postupovali, podrývali by tím vlastní důvěryhodnost.

Když je Bible je vyvracena, potlačována a všelijak popírána, pak se výroky státu a jeho orgánů stávají standardním „slovem božím“. No a tím se musejí všichni řídit. A jde právě o důsledky podřízenosti tomuhle „bohu“ – důsledky nekritického přijímání učebních osnov tohoto boha – to jsem se zde pokusil nastínit. Posloucháme tyto bohy ke své vlastní škodě, ke škodě svých dětí i dětí těchto dětí.

Apeluji na vás jako ten, kdo byl doslova „vzkříšen z mrtvých“. Vím z bezprostřední, osobní zkušenosti, že noční můra drogové závislosti je v podstatě problémem „mentálním“, problémem chybného myšlení. Za příznivých podmínek pak chybné myšlení vede ke špatnému jednání – vlastně jen k realizaci chybné víry.

Zasahujeme-li však až v okamžiku, kdy postižený jedná zle, aniž bychom opravili myšlení, které k takovému jednání vede, to se podobá přiložení lehoučkého obvazu na rakovinu. To nemocné místo už sice nevidíme, tím však problém nezmizel. Oběť je stále nemocná a možná zemře – právě tak, jak je postiženo mnoho vašich dětí, které zemřou v téže noční můře, jakou jsem zažil já – pokud je nyní nezačnete léčit stvořením.  


Reakce čtenářů

Graham P., Nový Zéland, 10. března 2011

Byl jsem vychován v militantní ateisticko-socialistické rodině, ale na střední škole jednou ředitel mluvil při shromáždění v aule o Ježíšovi. Řekl: „Ježíš byl jen člověk, ale velký učitel mravnosti…“ Za několik let jsem si zjistil, že Ježíš je Syn Boží a také velký učitel mravnosti. Tehdy jsem se vinou drog už málem zničil: naštěstí je Ježíš také velký zachránce, takže mě zcela uzdravil.

Jerome L., Kanada, 31. března 2011

Přestože se mi článek líbí, nesouhlasím jako učitel na veřejné škole s touto pasáží (i když jde o jiný stát):

„Od učitelů placených státem a odvozujících od něj svoji autoritu nemůžeme očekávat, že přijdou s křesťanskými alternativami, které předpokládají jak existenci, tak legitimitu autority větší než je ona státní. Kdyby tak postupovali, podrývali by tím vlastní důvěryhodnost.“

Ve skutečnosti existuje mnoho křesťanských učitelů, s nimiž spolupracuji a které osobně znám, a mohu Vás ujistit, že se snaží učit pravdu i o takových tématech jako jsou otázky našeho původu. Navíc Vás mohu ubezpečit, že já osobně učím samostatně myslet a „nekupovat“ mechanicky to, co já, učebnice nebo jakýkoli jiný učitel „prodávají“. Veřejná škola není nějaké bezduché mravní vakuum, protože je mnoho křesťanských učitelů, kteří „stojí na správném místě“.

Súvisiace videá a dokumenty

Zmensvojživot.cz - Zmeň svoj život / Život na ceste s Bohom

Ahoj! Vieš o tom, že stránku zmensvojzivot.cz navštívi ročne takmer 20 000 jedinečných používateľov? Takýto záujem nás motivuje k tomu, aby sme tento projekt nielen udržiavali, ale aj rozvíjali.

Na týchto stránkach Ti prinášame čítanie rôznych biblických článkov bez reklám, vrátane možnosti biblického samoštúdia, alebo štúdia online. Nájdeš tu apologetický výklad Písma, teologické výklady príbehov Biblie, či samotných základov kresťanského života, vrátane hermeneutiky, skúsenosti ľudí, či rád ohľadne zdravej životosprávy. Všetko v podobe vyše 393. článkov a 800 videí, doplnené o stovky obrázkov, grafov, pre lepšie pochopenie evanjelia.

Čo vďaka tvojej podpore dokážeme?

Aj Tvoja pomoc môže pomôcť v šírení Evanjelia do mnohých kútov Slovenska, Česka, zahraničných krajín v podobe nákupu kresťanských kníh a Biblií pre ľudí, ktorí si to nemôžu dovoliť a súťaže pre mladých na instagrame. Na stránke nezverejňujeme žiadne reklamy, ktoré by mohli priniesť finančné zdroje na podporu projektu. Celý projekt je preto neziskový a odkázaný na darcov. Aj Tvoja pomoc posilní ruky slabých a prinesie mnohé ovocie.

Číslo transparentného účtu:

SK14 8330 0000 0023 0188 5016 (pre Slovensko)

2301 885 016/2010 (pre Česko)

Staň sa súčasťou nášho tímu

Využi svoje dary a nadanie a zapoj sa do projektu Evanjelizácie. Staň sa členom tímu mladých ľudí, ktorí každý mesiac oslovia vyše 50 000 ľudí! Ak máš záľubu v jazykoch, tvorbe videí, prekladov titulkov, či programovaní stránok alebo máš nápad, ako rozšíriť toto dielo, napíš nám na zmensvojzivotcz@gmail.com, alebo cez InstagramFacebook.

Pridaj sa k nám v šírení Evanjelia na internete.

Aj vďaka Tvojej podpore, smieme rozdávať množstvo kníh zdarma študentom na internátoch.