fbpx
Zmeň svoj život
OkultizmusSkúsenosti ľudí

Prečo som prestala vykladať karty

Vykladači karet, reiky, léčitelé, astronomičtí vykladači a mnoho dalších lidí věnující se magickým a tajemným metodám, čí silou to vše vykonávají? Kdo jim propůjčil ony schopnosti? Přečtěte si svědectví ženy, která se věnovala kartářství, ale pochopila komu vlastně slouží.

Protože mi mnozí telefonujete a ptáte se, proč jsem přestala vykládat karty, rozhodla jsem se, že své důvody předložím zde, na svých stránkách, které původně byly věnovány výkladu karet. Možná to některé z vás povede k zamyšlení nad tím, čemu můžeme uvěřit, pokud jsme špatně informováni a pokud se necháme svést z rozumné cesty.

Stalo se vám někdy, že vás někdo oklamal tak šikovně a tvrdil něco tak přesvědčivě, že jste nemohli najít žádné protiargumenty a konstatovat nic jiného, než vše, co slyšíte, je pravda? Jak dlouho vás potom dotyčná osoba tahala za nos? Jak jste nakonec dosáhli prozření?

Já byla oklamána. Kým? Kartami? Kartářkou? Ne! Nebyl to člověk. Někdo mnohem nebezpečnější.

Karty fungují velmi dobře, pokud je vykládá člověk, který kombinuje významy jednotlivých karet, má psychologický vhled do věcí, jisté životní zkušenosti a hlavně je otevřen, ať už účelově nebo nechtěně neviditelnému světu. I mně karty fungovaly spolehlivě a ukazovaly na různé možnosti a spojitosti předkládaných problémů.

Mnozí z vás, kteří jste u mě byli, víte, že karty a astrologie odhalily skrytá zákoutí vašich problémů a s údivem jste souhlasili, že věci jsou tak, jak karty ukazují.

Samotnou mne to překvapovalo, ale příliš jsem nad tím nepřemýšlela. Vysvětlovala jsem si to všeobecnou teorií koencidence a synchronicity a snažila jsem se hledat „vědecké“ vysvětlení. Výklad jsem si nespojovala se žádným světem ani božským ani ďábělským.

Byla jsem pyšná na svou paměť, na to, že si dokážu zapamatovat velké množství významů, které karty předkládají. Především jsem však měla zájem na tom, abych pomohla lidem vyřešit jejich problémy a povídat si s nimi o jejich starostech.

Po nějakém čase, kdy jsem se výklady zabývala, se mi v životě začaly dít zvláštní věci. Cítila jsem blízko sebe zcela jasně přítomnost zvláštních „energií“. Brněly mi ruce až k pažím a tělem mi protékal silný proud něčeho nepopsatelného. V noci jsem se budila, nemohla jsem se zhluboka nadechnout a cítila jsem nevysvětlitelnou úzkost.

Musela jsem vždy okamžitě na čerstvý vzduch a tyto stavy prodýchávat. Nedokázala jsem si v tu dobu vysvětlit, odkud tyto pocity pochází. Přikládala jsem to zvýšenému pracovnímu a rodinnému stresu.

Vysvětlení přišlo za několik měsíců, když ke mně na karty přišel člověk, který pracoval s „energiemi“ a tajúplným světem „andělů“. Po mém výkladu mi začal předkládat své zkušenosti s magií. Dal mi bez svolení první dávku „energie“ reiki. Měla jsem stejné brnění , svírání a průtok něčeho nepopsatelného jako v průběhu probdělých nocí, ale tentokrát mi tento stav způsobil uvolnění a vyvolal zvědavost.

S tímto člověkem jsem se ještě několikrát setkala a poznala jeho práci s kyvadlem, s reiki, feng – shui, učením „já jsem“  a s „andělskými energiemi“. Mohla jsem si vyslechnout jeho názory na různé záležitosti týkající se magie, od očišťování prostoru ohněm, přes astrální cestování až po zjevování se mrtvých.

Později mi tento člověk začal tvrdit, že má u sebe tři své osobní anděle, kteří ho stále provázejí a kteří ho dokonce přivedli ke mně. Tvrdil, že s nimi mluví a prosí je za své přání.

Dále přišel s myšlenkou, že on sám je pozemský anděl, poslaný Bohem, aby zde lidem pomáhal a aby odváděl duchy zemřelých. Říkal, že je na Zemi již ve svém devátém vtělení. Zároveň vyjadřoval svoji oddanost Ježíši Kristu a poukazoval na Kristovy léčitelské schopnosti prostřednictvím otevírání čakry třetího oka, kterou přijímal energie z vesmíru.

Také tvrdil, že se prostřednictvím reinkarnace osobně nacházel v blízkosti Krista. Aby zažil utrpení Krista, nechal se v průběhu jedné ze svých meditací ukřižovat. Mísil své katolické vyznání s teoriemi okultismu a budhismu, s taoismem, s pohanskými zvyky a s působením učení New Age. Přiváděl k sobě lidi, aby léčil jejich duše. Nazýval se léčitelem.

Vy, kdo pevně věříte v Ježíše Krista a máte prostřednictvím víry pevnou půdu pod nohama, byste okamžitě poznali, že tento člověk se sblížil s něčím, co neodpovídá křesťanskému přesvědčení. Já však na této půdě v tu dobu již několik let nestála. Jako dítě jsem byla vychovávána k poslušnosti Bohu.

Bylo pro mne příjemné zase poslouchat po nějaké době záležitosti týkající se Ježíše Krista, ale neuvědomovala jsem si , že poslouchám směs pravdy a lží. Můj vztah s Bohem byl narušen a také pod vlivem studia filosofie a esoteriky jsem nedokázala rozlišit mezi pravdou a lží.

Čistou povahu a vlastnosti Krista a poukazování na jeho schopnosti na základě „otevírání čaker“ dotyčný člověk zcela zneužíval ve prospěch někoho jiného. Někoho, kdo je nepřítelem Krista.

Mísil pravdu a lži. Klamal svou falešnou laskavostí, která šla ruku v ruce s nepozorovatelnou snahou o hypnózu a proniknutím do cizích myšlenek. Jeho lidské a ne božské jádro, na kterém si zakládal, odhalily až drobné nesrovnalosti v jeho tvrzeních a nenápadné kritizování všech jeho blízkých osob.

Po pár týdnech jsem přestala s tímto člověkem komunikovat. Neměla jsem k tomu konkrétní důvod, jen neurčité tušení. Ještě ten týden, kdy jsem učinila toto rozhodnutí, začaly na mne padat nemoci.

Proč karty spolehlivě fungují? A kdo za tím vším stojí? Už začínáte tušit?

Všeobecně se výklad karet považuje za bílou magii, kterou řídí „andělé“, za magii, která je zcela neškodná a má člověku pomoci zorientovat se ve vlastní duši.

Ale čí andělé řídí bílou magii?

Pojem andělé si spojujeme s nebem, Bohem, ochranou a dobrem. Ano, Bůh je obklopen anděly, kteří ukazují na jeho slávu a pracují na jeho záměru. Na záměru, který má pomoci lidem získat věčný život. Ale tito andělé nespolupracují s kartářkami. Existují i padlí andělé, kteří pracují pro druhou stranu, pro satana. Já byla oklamána těmito bytostmi. Dnes už přítomnost neznámého nevysvětluji slovem energie, ale jasným slovem démoni. Ano, nazývejme věci správným jménem. Démoni, kteří se snaží lidi postupně získávat pro své věci.

Je třeba zdůraznit, že magie je jen jedna. Nelze rozlišovat bílá tedy neškodlivá a černá tedy škodlivá. Magie je jedna a je podřízena knížeti temnot a jeho andělům. Prostřednictvím černé magie a spiritismu lidé získávají to, po čem touží. Bohatství, luxus, slávu, vliv i vynucenou lásku. To vše jim nabízí kníže temnot, který za to vyžaduje pocty a poklony. K čemu pak vede takový vztah?

I člověk, kterého popisuji výše, tvrdil, že má anděly a že sám je anděl. Možná si sám neuvědomoval, že jsou to andělé špatné strany. A cožpak mají andělé další anděle, aby je chránili? Nikde v Bibli se nepíše o tom, že by Bůh přidělil každému osobní anděly, kteří ho provázejí po celý život.

Najednou se mé karetní výklady začaly lišit od reality. Byla jsem měsíc zcela nesoustředěná, úzkostlivá a přišly na mne první zdravotní problémy ve formě opakujících se zánětů. Vyřešila jsem jeden zdravotní problém a přišel další. Když se vyřešil další, v okamžiku se objevilo něco dalšího zcela nečekaného.

Problémy jako kdyby postupovaly od nejnižších orgánů po ty nejvýše postavené. Po čtyřech měsících těchto problémů jsem se rozhodla definitivně ukončit karetní výklady. Vysvětlovala jsem si to tím, že na sebe vztahuji „energie“ cizích lidí. Ale nemoci neustaly. Ba naopak zintenzivněly. Rozhodla jsem se s přítelem, že si uděláme první stupeň reiki, o kterém jsme byli v tu dobu ještě přesvědčeni, že mi může pomoci a vrátí mi tělesné zdraví.

Chtěla bych na tomto mém rozhodnutí důrazně poukázat na jednu skutečnost. Pokud se zbavíte jedné věci, ke které vás přivedl Boží nepřítel, má pro vás ihned v záloze další věc. „Dobře, v kartách nehodláš dál pokračovat? Tak mám pro tebe další fascinující věc. Reiki! A pokud nepodlehneš reiki, zavedu tě ke svému léčiteli !“ Zřejmě tímto způsobem nepřítel uvažoval.

Satan už od stvoření Adama lidi nenávidí. Žárlí na přízeň, kterou jim věnoval Bůh. První lidi svedl již v ráji. Slíbil jim poznání pravdy a snažil se je přesvědčit, že Bůh je zlý. Božím záměrem však bylo vytvořit lidskou rasu, která by navěky užívala dokonalého štěstí a zdraví. Božím záměrem je dát lidem věčný život.

Co se dělo po prvním stupni reiki, mne jen utvrdilo, že jsem se vydala špatným směrem a byla před několika měsíci podvedena. Dnes vím, že všechna podivná nevysvětlitelná rozpoložení, kterými jsem procházela, pochází od satana a démonů, kteří se snažili dostat se mi pod kůži.

V době, kdy podle reiki docházelo k očistě těla, se mi do rukou dostalo DVD s přednáškou o psychotronice od Martina Ševčíka. Autor zde velmi pochopitelnou formou vypráví o svých zkušenostech s proutkem a o tom, co se mu v životě přihodilo. Otevřely se mi oči.

Poté se mi do rukou dostala kniha Cesta do nadpřirozeného světa od pana Morneau, která mne utvrdila v mém rozhodnutí. Začala jsem likvidovat veškerý materiál související s kartami, astrologií, chiromantií a reiki. Dala jsem spálit asi 6 sad karet a 30 různých knih. Zlikvidovala jsem astroradixy (horoskopy) celé rodiny, které nám visely v kuchyni ve velkých rámech.

Začala jsem chápat boj dobra a zla

K přiblížení boje mezi dobrem a zlem bych zde ráda připomněla příběh, který se kdysi odehrál ve Vesmíru.

Lidské dějiny byly napsány hříchem a válkou. Každý člověk zažil nějaký konflikt. K pochopení původu zla musíme vycestovat zpátky v čase, až do první války ve Vesmíru. K velké bitvě mezi dobrem a zlem nedošlo původně na zemi, ale v nebi. Dokonce válka v nebi nám zní jako velký paradox. Je téměř nepředstavitelné, aby mezi dokonalými bytostmi , které Bůh v nebi stvořil, vznikl vážný konflikt.

Co mohlo takovou tragédii způsobit? Naštěstí máme vzácnou knihu zvaná Bible a ta nám dává dostatek informací. Najdeme v ní úžasné věci a hlavně spoustu pravdivých historicky podložených příběhů. Zachycená historie se dotýká osobně každého z nás.

Příběh, který vám chci vyprávět, začíná dlouho před mnoha lety, v hlavním městě vesmíru v místě zvaném ráj, který byl obydlen andělskými bytostmi. Všichni byli šťastní a s radostí plnili Boží vůli. Nade všemi moudře vládl milující Stvořitel a všichni se těšili s existence Nebe, kde panovalo dokonalé štěstí a požehnání.

Nejvyšší Princ Nebe a Král andělů byl všemohoucí Boží syn. Nebe bylo od věčnosti pod milosrdnou vládou Otce, Syna a Ducha svatého, místem radosti a zázraků. Trůn byl obklopen oceánem a obrovským zástupem serafínů a cherubínů, obecně známých jako andělé. Všechny tyto inteligentní bytosti nacházely radost v poslušnosti a plnění vůle Všemohoucího.

Bůh však stvořil ještě jednoho Velkého anděla, který se stal vůdcem všech služebníků u nebeského trůnu. Jeho jméno bylo Lucifer, což znamená Světlonoš. Tento cherub byl největší a nejkrásnější z výtvorů Boha a stál u trůnu Božího jako druhý v úřadu za Ježíšem.

Luciferovým úkolem bylo předávat světlo a poznání Boží vůle ostatním andělům. Byl obdařen okouzlující krásou a měl veškeré pravomoce vedení a organizace. Mezi anděly byl milován, respektován a obdivován. Měl všechny předpoklady k tomu, aby se těšil a radoval v království světla.

Lucifer se však začal vzhlížet ve své kráse a síle. Jeho srdce se začalo postupně měnit. Začal milovat jen sám sebe a jeho pýcha dokončila dílo zkázy. Jak a proč vzklíčilo v jeho srdci semeno vzpoury, nikdy úplně nepochopíme. Lucifer zatoužil po Boží moci. Jeho charakter, umění, rozum a krása zatemnily pýcha a sebeláska.

V jeho mysli se uhnízdila zášť a závist. Lucifer věděl, že k získání moci, kterou má Bůh, potřebuje podporu. Dal se tedy do práce. Mezi ostatní anděly začal zasévat semínka pochybností a nespokojenost s Božím vedením. Zároveň zdůrazňoval vlastní zásluhy. Jeho vychytralost a lstivost přinesly záhy ovoce. Připojil se k němu velký počet andělů. Jak se mohli nechat chytří andělé oklamat? Do té doby zatím žádný anděl nikdy neslyšel lež. Andělé si neuvědomovali, jak je Lucifer posedlý touhou získat Boží trůn pro sebe.

Lucifer věděl, že pokorný Boží syn bude zabit na kříži a on tak bude mít volnou cestu k jeho trůnu. Lucifer si myslel, že před Bohem může skrývat své skutečné cíle. Bůh zná všechny věci včetně myšlení jeho stvoření.

Věděl přesně, co se děje v Luciferově mysli. Boží milosrdenství varovalo anděla před nebezpečím. Nakonec si však vybral otevřenou vzpouru proti Bohu. Mnozí se ptají: „To Bůh stvořil nedokonalého anděla?“ Ne! Bůh stvořil Lucifera s možností svobodné volby. Svoboda volby je báječná věc, ale vede k neuvěřitelnému nebezpečí, jako je riziko povstání. Luciferovo obrovské povstání je důkaz, že měl svobodu.

Jak Bůh reagoval na tuto krizi? Mnozí se ptají: „Proč Bůh rebely rovnou nezničil?“ Jeho okamžité zničení včetně všech vzbouřenců by navodilo atmosféru strachu místo lásky! Byl by potom ještě důvod sloužit Bohu? Ne!! Bůh ve své moudrosti věděl, že nejlepším způsobem, jak čelit krizi je zkušenost. Aby všichni viděli.

Byl jen jeden způsob, jak zajistit, aby zlo nebylo znovu vzkříšeno. Ve svém nekonečném chápání dal Bůh prostor, aby se projevila pravá podstata Luciferova hříchu. Bůh dal čas, aby byly zobrazeny trpké plody jeho vzpoury.

Až dosud občané vesmíru nebyli obeznámeni s hříchem. Na konci věků bude obnoveno Boží panování a ve vesmíru zavládne klid. Lucifer vyhlásil válku. „A stal se boj na nebi. Michael a jeho andělé bojovali proti drakovi a drak bojoval i andělé jeho, ale nic nevyhráli, ani pro ně není nalezeno místo v nebi. A tak svržen jest drak ten velký, had starý, který se jmenuje ďábel a satanáš, ten kdo svádí svět a jeho andělé jsou shozeni s ním.“ Lucifer a třetina andělů byli fyzicky shozeni z nebe.

Co bylo potom? Lucifer spolu s miliony andělů měli zapotřebí svádět nové bitvy a pokračovat ve své vzpouře. Brzy začal celý vesmír vnímat, jak bolestná byla cena za hřích. Válka nebyla skončena, to byl jen začátek. Z Lucifera se stal největší nepřítel Boží. Se svými démony procházel Vesmírem a hledal místo, kde by pokračoval ve své vzpouře.

Mezitím Boží laskavé srdce zčásti překonalo pocit zklamání z pádu Lucifera a jeho andělů, takže Otec, Syn a Duch svatý se vrátili ke své oblíbené činnosti, k úžasnému dílu tvoření. Bůh se rozhodl vytvořit nový, zcela jedinečný svět, naplněný různorodým stvořením.

Bůh stvořil naši Zemi a člověka ke svému obrazu. Na dokonalého člověka těšícího se Boží přízni začal Lucifer žárlit. Podařilo se mu člověka oklamat a svést. Člověk tak získal místo života příslib smrti.

Od té chvíle začal satan pracovat na svém plánu, jak zničit lidstvo a přetáhnout jej na svou stranu. Vymyslel systém klamů a lží, jen aby myšlení člověka odtáhl od Boha a jeho slova.

Po čase předložil člověku i tarot, mající svůj původ již ve Starověkém Egyptě jako protiváhu k Božímu slovu. Tarot zahrnuje dvě arkány – malou a velkou neboli sadu „malých tajemství“ a „velkých tajemství“. Celkově 78 karet neboli 78 „energetických systémů“. Tyto karty mají po náhodném výběru navést člověka na cestu jeho konání a předpovědět mu blížící se události.

Kdo řídí tento výběr? Pouhá náhoda? Andělé? Dnes jsem již přesvědčena, že jsou to satanovi démoni. Démoni, kteří našeptávají kletbu pro člověka, který touží znát budoucnost. Podstrkují vám přesně takové informace, aby upoutali váš zájem. A potom vás vodí za nos.

Jaký názor má Bible na předpovídání a hádání budoucnosti?

Satan nepřestává od dob Adama přetahovat lidi na svou stranu, dokud nenastane poslední soud, během kterého bude on, jeho démonští andělé a hříšníci, kteří nepřijali Boží milost, zničeni. Znát budoucnost přímo není možné, neboť by vzniknul časoprostorový paradox neboli konání mimo Boží vůli. Pouze sám Bůh Stvořitel dokáže lidem dát informace o budoucnosti, většinou ovšem spíše ve formě zjevení.

„Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani janovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti.“ (5.Mojž. 18, 10-12)

„Můj lid se doptává svého dřeva, jeho hůlka mu předpovídá. Tak jej zavádí duch smilstva. Smilstvím se odvrací od svého Boha“ (Ozeáš 3, 12)

„Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila“ (2 Tes 2, 9-10)

Všechno, co nám nabízí karty, je snadno dohledatelné i v bibli. Bible nám předkládá všechna témata, s kterými se v životě můžeme setkat a přivádí nás k jasným ukazatelům na naší životní stezce.

Je plná hodnotných životních zkušeností. Bible narozdíl od karet staví na Božím zákoně, který svědčí o nekonečné Boží lásce a který má člověku zajistit klid na zemi a věčný život. Slovo Boží je jednoduché k pochopení, protože před nás nepředkládá mnoho možností, jak to dělá tarot. Slovo Boží mluví jednoduše a jasně.

V jednoduchosti je krása!

Život je jednoduchý, pokud ho odevzdáme do rukou našeho Stvořitele a pochopíme, že nás tak miluje, že poslal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něj uvěří, nezahynul, ale měl život věčný (Jan 3,16).

Ježíš Kristus, Syn Boží, přišel na tuto Zemi, aby svou drahou krví smyl hříchy, kterých jsme se dopustili. Hřích, kterého se dopustil první člověk. V Kristu máme velkou naději. Na konci věků, kdy přijde podruhé na tento svět, bude obnoveno Boží panování a ve vesmíru zavládne klid.

Kartářky a všichni, kdo si necháte karty vykládat, apeluji na vás, víte s čím vlastně pracujete, s čím si zahráváte? Já to dlouhou dobu netušila.

S důvěrou se obracejte k Bohu. Miluje všechny hříšníky. Proste jej o odpuštění a o to, aby na vás nechal působit svého Ducha. Ve vašich životech se začnou měnit věci, které povedou ke zdraví, svobodě, míru, pokoji, laskavosti, trpělivosti a mírnosti vás i vašich blízkých.

Čím dnes uspokojuji svoji touhu poznávat nové věci a pamatovat si četné významy? Četbou bible, poznáváním její hluboké pravdy a učením se biblických veršů. Uspokojení nacházím v komunikaci s věřícími lidmi. Začínám znovu navštěvovat kázání v církvi adventistů, v které jsem vyrůstala. Věřím v brzký druhý příchod Ježíše Krista na naši zemi.

Konečně jsem nalezla svobodu. Jsem zdravá, šťastná a nesmírně vděčná. Mohu svobodně dýchat a nemám strach.

„Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými“. (Jan 8, 31)

Ráda bych poděkovala všem trpělivým lidem, kteří mne uvedli na správnou cestu. Mnohdy to ani sami nevědí, kolik mi svou činností dali. Je důležité, abychom si předávali poselství o záchraně člověka a velké Boží milosti.

Denně děkuji Bohu ve jménu Ježíše Krista za jeho nabídku milosti. Denně se modlím za vás, za lidi, kteří jste u mne na kartách kdysi byli, abyste nalezli správný směr a nechali na sebe působit nesmírnou lásku Boha prostřednictvím Ducha svatého.

Rozhodujte se ve svých životech rozumně a nesobecky a obracejte se při rozhodování k našemu Stvořiteli. Modlím se také za své blízké i za lidi, se kterými se denně setkávám. Byla bych šťastná, pokud bychom se mohli všichni jednou setkat ve věčném království Božím. Kdo by neměl zájem o věčný život pro sebe a své blízké?

Súvisiace videá a dokumenty