fbpx
Zmeň svoj život
Skúsenosti ľudíSvedectvá z blúdnych učení

Vyslobodená z evanjelia prosperity

„A tí, ktorí chcú byť bohatí, upádajú do pokušenia a osídla a do mnohých žiadostí nesmyselných a škodlivých, ktoré pohružujú ľudí do záhuby a do zatratenia. Lebo koreňom všetkého zlého je milovať peniaze, po čom niektorí zatúžili a tak zablúdili od viery a naplnili sami seba mnohými bolesťami. Ale ty, ó, človeče Boží, utekaj od takých vecí, ale sa žeň za spravedlivosťou, pobožnosťou, vierou, láskou, trpezlivosťou, krotkosťou.“ (1Tim 6:9-11, Roháčkov preklad)

Keď som uverila v Boha, mnoho kresťanov mi dohováralo, že nemôžem ako veriaca zostať sama, a že by som si mala nájsť svoje spoločenstvo. Keďže som mala viacerých známych kresťanov, a väčšinou boli z rôznych cirkví, a každý ma pozýval do tej svojej, navštívila som ich niekoľko, a to naozaj veľmi rôznorodých. Od takej, kde muselo byť hrobové ticho a v tichosti sa museli počúvať kázne, až po takú, kde bol veľmi dynamický priebeh bohoslužieb.

Ako mladého človeka ma zaujalo práve to dynamické spoločenstvo. Zaujalo je slabé slovo – skôr by som mohla povedať, že ma priam očarilo, fascinovalo. Veľmi sa mi páčili chvály, postupne som sa naučila všetky piesne, aby som ich mohla spievať aj ja.

No ešte viac sa mi páčilo evanjelium ktoré sa tam hlásalo a to najmä to, že naše uverenie v Ježiša Krista sa prejaví aj tým, že budeme bohatí a úspešní vo svete. Vieš, vtedy som bola veľmi chudobná a bolo pre mňa nesmierne povzbudzujúce, že budem bohatá. Veľmi som milovala toto evanjelium, toto spoločenstvo, zábavné kázne i chvály, milovala som toho Ježiša, ktorý mi prišiel zabezpečiť bohatstvo, úspech a prosperitu.

Bola som nadšená a očarená tým všetkým a verila som tomu, že som našla svoj skutočný domov, svoje miesto na svete a samozrejme Pravdu a Boha. Takto som tam chodila asi rok a všetko som bez akéhokoľvek selektovania prijímala.

Po určitom čase, asi tak po roku, na mňa začali doliehať pocity, že niečo nie je v poriadku. Niečo sa mi nevidelo, ale nevedela som čo. Začala som mávať zvláštne videnia v snoch – napríklad som viac krát videla, ako som podišla k oknu, pozrela som sa na oblohu a na oblohe som videla umrlčiu lebku. Začali sa mi stávať zvláštne veci, o ktorých nechcem písať, ale v tej dobe sa mi veľmi intenzívne začal prihovárať Boh.

Vieš, aj napriek tomu, že som bola očarená evanjeliom prosperity a úspechu, stále som mala úprimnú túžbu spoznať Boha v pravde a verím, že túto túžbu vložil do mňa Boh. Teda Boh sa mi začal intenzívne prihovárať a neustále mi hovoril toto: „Čítaj Bibliu a modli sa, aby si ma spoznala takého aký som a nie takého, akého ma chceš vidieť ty!“

Dovtedy som Bibliu nečítala a poznala som iba niektoré krátke pasáže, na ktoré sa odvolával pastor, alebo kazatelia pri kázni. A tak som sa začala modliť a čítať. Zobrala som si Bibliu, ktorú som kedysi na protest uložila na poličku spolu s čertom a čítala som. V Biblii som začala čítať najskôr Nový zákon, alebo Novú zmluvu, pretože mi ktosi poradil, že kým nebudem mať aspoň 10 krát prečítanú Novú zmluvu, tak do Starej zmluvy sa nemám ani púšťať.

Čítala som, ale vôbec ma to nebavilo a neoslovovalo ma to. Tak som sa modlila k Bohu, aby mi dal lásku k čítaniu Písma – a Boh to vypočul. Odvtedy som s veľkým záujmom čítala Písmo, aj keď nie vždy sa mi páčilo, ako mi Biblia nastavila zrkadlo – videla som, kto mám byť a ako som od toho veľmi ďaleko, čo ma dosť zraňovalo.

No videla som najmä to, že evanjelium, ktorému som s takou radosťou uverila nie je pravdivé a že mnohé veci, ktoré sa v zhromaždení kázali boli prekrútené a nepravdivé. Ako som čítala, Boh mi jasne a zreteľne poukazoval na veci, ktoré dávali úplne iný zmysel, než bolo v mojom spoločenstve kázané. Neprijímala som to ľahko.

Jednak som bola sklamaná z pastora, kazateľov, a ich učenia, jednak boli zmarené moje nádeje na bohatstvo, úspech a prosperitu. No zároveň som bojovala s pochybnosťami, či naozaj správne vnímam, čo mi hovorí Boh, lebo som bola pod vplyvom manipulácie a to takej, že mi bolo kázané, že ak niečo vnímam ináč, ako káže pastor, tak som pod vplyvom démonov.

Takto som sa v tom točila asi ešte rok, a nebol to ľahký zápas, až ma napokon Boh úplne vyviedol z tohto spoločenstva von. Keď som prišla na poslednú kázeň, všetko som uvidela v úplne inom svetle. Zabuchla som za sebou dvere a viac som sa tam nevrátila.

  Skôr ako napíšem niektoré zo skutočností, na ktoré mi vtedy poukázal Boh, chcem ti povedať, že ja viem, a verím tomu, že Boh má moc nás vyslobodiť z chudoby a choroby a aj to robí. Aj mňa vyslobodil z chudoby a požehnal mi prácu. Ale Boh žiada rozhodné a nezištné nasledovanie. Boh sa o nás síce stará, ale nie je plnič našich prianí.

Boh Ti dá to čo skutočne potrebuješ, nie to, čo si ty myslíš že potrebuješ, alebo čo mu ty nadiktuješ, aby ti dal. Jemu ide o tvoju záchranu pre večnosť a nie pre tento svet. Jemu ide o spásu tvojej duše a nie o to, aby si býval v bohatom dome, mal drahé auto, vysokú funkciu a všetko, na čo si zmyslíš. Boh ťa nebude rozmaznávať plnením tvojich túžob a predstáv, a to už aj preto, aby ťa nepokazil a aby si neprilipol srdcom k tomuto svetu. On nerozmýšľa tak prízemne ako ty.

„Lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami ani moje cesty nie sú vašimi cestami, hovorí Hospodin. Lebo o koľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše cesty a moje myšlienky než vaše myšlienky.“ (Iz 55:8-9, Roháčkov preklad)

Podstatou viery nie je to, že keď budeš veriť, že niečo, čo si si predsavzal, dostaneš od Boha lebo tomu veríš – to je snaha o manipuláciu Boha a zaváňa to okultizmom. Podstatou viery je, že budeš Bohu veriť, že všetko čo On povedal je pravda a preto ho budeš vo všetkom poslúchať. Lebo nie Boh má robiť to čo chceš ty, ale ty máš robiť to, čo chce Boh.

Nie Boh má poslúchať teba, ale ty máš poslúchať Boha. Ale ak sa ty upneš na to, že máš byť bohatý, úspešný, že máš prosperovať a Boha berieš ako niekoho, kto ti toto má splniť, tak si úplne mimo Boha a Božej vôle. Potom si zameraný do sveta a nie do ducha. Potom nehľadáš Boha, ale naplnenie svojich túžob! A starosť o to, ako zbohatnúť a naplniť svoje túžby ťa spoľahlivo odvedie od Boha:

„A zase posiaty do tŕnia je ten, kto čuje slovo, ale starosť tohto sveta a zvod bohatstva udusuje slovo a býva bez užitku.“ (Mat 13:22, Roháčkov preklad)

„Také sú cesty každého, kto dychtí po zisku, zisk odníma dušu svojho pána.“ (Prís 1:19, Roháčkov preklad)

Milý človeče, ak Ti niekto hovorí, že tvoja viera v Boha a v Ježiša Krista má byť viditeľná tým, že máš byť bohatý, úspešný a máš prosperovať, tak Boh ti odkazuje toto:

„Neustávaj sa o to, aby si zbohatnul; od takej svojej rozumnosti upusť.“ (Prís 23:4, Roháčkov preklad)
„Ten, kto miluje peniaze, nenasýti sa peňazí; a ten, kto miluje bohatstvo, nenasýti sa dôchodku. Aj to je márnosť.“ (Kaz 5:10, Roháčkov prekla)

„A tak jestli ste vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha; na to myslite, čo je hore, nie na to, čo je na zemi.“ (Kol 3:1-2, Roháčkov preklad)

„Nemilujte sveta ani vecí, ktoré sú na svete. Keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky Otcovej. Lebo nič z toho, čo je na svete – žiadosť tela, žiadosť očí a chlúbna pýcha života nie je z Otca, ale je zo sveta. A svet ide ta i jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá na veky.“ (1Ján 2:15-17, Roháčkov preklad)  

Ak ti niekto káže, že ak chceš byť bohatý a požehnaný – máš dávať dary bohatým, a teda že nemáš dávať neznámemu chudobnému na ulici, ale práve naopak, máš donášať bohatému v cirkvi; a pod zámienkou, že aj Abrahám dal desiatok Melchisedechovi, alebo pod akoukoľvek inou zámienkou, ti je nepriamo naznačené, že máš donášať svoje peniaze jedine do svojho zhromaždenia, a mastiť nimi vrecká svojmu pastorovi – tak Boh ti odkazuje toto:

„Ten, kto utiskuje chudobného, aby rozmnožil svoje, a ten, kto dáva bohatému, robí to iba na nedostatok.“ (Prís 22:16, Roháčkov preklad)

„Človek dobrotivého oka bude požehnaný, lebo dáva zo svojho chleba chudobnému.“ (Prís 22:9, Roháčkov preklad)

Ak ti niekto káže, že ak chceš byť bohatý, tak máš nosiť všetky svoje peniaze do zhromaždenia aj keby si nemal mať zaplatené účty, a že Boh ti to potom vynahradí, tak ja ti hovorím – najskôr zaplať svoje účty, vyrovnaj svoje dlhy a zaopatri svoju rodinu a až potom môžeš donášať dary svojmu pastorovi ak chceš.

Pretože ak ty máš zmluvy a používaš energie, alebo tovary, a potom za ne vedome nezaplatíš, tak z tvojej strany je to podvod a krádež, a to je hriech a Boh nebude nikdy podporovať hriech – takže ti to nenahradí! A tebe sa môže ľahko stať, že zatiaľ, čo tvoj pastor bude bohatnúť na tvoj úkor, ty sa staneš predmetom exekúcie a stratíš nielen byt, ale aj rodinu a nezachráni ťa ani tvoj vodca, ktorému si dovtedy napchával vrecká svojimi peniazmi. Zažiješ veľmi tvrdé prebudenie, a Boh ťa nebude zachraňovať tým, že ti nahradí takto premárnené peniaze.

On ťa už teraz zachraňuje tým, že ti dal zdravý rozum – tak ho začni používať človeče! Boh ťa zachraňuje aj tým, že si práve čítaš túto výstrahu a odkazuje ti toto:

„Spôsob vašeho obcovania nech je prostý lakomstva, a majte dosť na tom čo máte. Lebo on povedal: Nenechám ťa cele iste, ani ťa neopustím,“ (Žid 13:5, Roháčkov preklad)

„Ale bývali aj falošní proroci medzi ľudom, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí postranne uvedú sekty zatratenia a Veľpána, ktorý ich vykúpil, budú zapierať a uvedú tak na seba náhle zahynutie. A mnohí budú nasledovať ich prostopaše, pre ktorých sa budú rúhať ceste pravdy. A v lakomstve vymyslenými rečami budú vami kupčiť, ktorým odsúdenie nazaháľa od dávna, a ich zahynutie nedrieme.“ (2Pet 2:1-3, Roháčkov preklad)

Ak sa niekto stavia za autoritu, ktorú ty musíš poslúchať bez možnosti rozsudzovania a tvrdí, že ak vidíš niečo ináč, ako učí on – tak máš v sebe démona; alebo ak sa stavia za takú autoritu, ktorú ty nemáš právo skúšať a upozorniť, že jeho učenie nie je v súlade s Bibliou – a to pod zámienkou, že nesmieme odsudzovať ani posudzovať autority v cirkvi – tak vedz milý človeče, že si manipulovaný. A že ty síce podľa Biblie naozaj nemáš právo odsudzovať, ale zato máš povinnosť skúmať, či to čo sa ti hovorí je naozaj z Boha:

„Milovaní, neverte každému duchu, ale zkúšajte duchov, čí sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta.“ (1Ján 4:1, Roháčkov preklad)

„Všetko zkúšajte, dobré podržte. Každého druhu zlého sa chráňte.“ (1Tes 5:21-22, Roháčkov preklad)

„A za to sa modlím, žeby vaša láska ešte viac a viac hojnela pravou známosťou a každým vnímaním, aby ste boli schopní posúdiť, čo je dobré a čo nie, aby ste boli čistí a prostí úrazu na deň Kristov.“ (Fil 1:9-10, Roháčkov preklad)

Milý priateľu, nenechaj sa klamať falošnými učeniami iba preto, že sa ti páčia a momentálne vyhovujú tvojej telesnej prirodzenosti. Nedovedú ťa do spasenia, ale do zatratenia! Never každému iba preto, že ti hovorí, čo chceš počuť. Daj si pozor na to, komu veríš a prečo.

„Lebo takí falošní apoštolovia sú ľstivými robotníkmi pretvarujúcimi sa na apoštolov Kristových. A nie div, lebo veď sám satan sa pretvaruje na anjela svetla. Nuž teda nie je to veľkou vecou, ak sa i jeho služobníci pretvarujú, ako čo by boli služobníkmi spravedlivosti, ktorých koniec bude podľa ich skutkov.“ (2Kor 11:13-15, Roháčkov preklad)

Nespoliehaj sa ani na to, že učenie je pravé preto, že v zhromaždení sa káže Kristus a dejú sa tam divy a zázraky. Lebo aj zázraky sa dajú napodobniť a sfalšovať:

„Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a budú činiť divy a zázraky, aby zviedli, ak by bolo možné, aj vyvolených.“ (Mar 13:22, Roháčkov preklad)

Daj si pozor! Lebo nie všade, kde sa káže Kristus sa aj vyznáva pravý Kristus. Veď aj Ježiš povedal:

„Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten , kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov nevyháňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili? A vtedy im vyznám: Nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, páchatelia neprávosti!“ (Mat 7:21-23, Roháčkov preklad)

Na záver ti prezradím, že my síce máme byť obohatení, ale iným spôsobom než to hlása falošné evanjelium prosperity:

„Ďakujem vždycky svojmu Bohu vzhľadom na vás pre milosť Božiu, ktorá vám je daná v Kristu Ježišovi, že ste v ňom obohatení všetkým, každým slovom i každou známosťou, tak ako je svedoctvo Kristovo upevnené medzi vami, takže nemáte nedostatku v niktorom dare milosti očakávajúc zjavenie nášho Pána Ježiša Krista,“ (1Kor 1:4-7, Roháčkov preklad)

„Počujte, moji milovaní bratia! Či si Bôh nevyvolil chudobných tohto sveta za bohatých vo viere a za dedičov kráľovstva, ktoré zasľúbil tým, ktorí ho milujú?“ (Jak 2:5, Roháčkov preklad)

„… aby dobre činili, bohatli v dobrých skutkoch, a boli štedrí, sdielni, takí, ktorí si odkladajú dobrý základ do budúcnosti, aby uchopili skutočný, večný život.“ (1Tim 6:18-19, Roháčkov preklad)

Milý priateľu, nech ťa Pán požehná v skúmaní Pravdy a nech ťa vyslobodí z každého falošného učenia, aby si chodil v Pravde a bázni Božej, aby si bol ľúby Bohu vo všetkom, a aby bolo na tebe zjavné spasiteľné dielo nášho Pána Ježiša Krista.

„Dvoje si žiadam od teba, neodriekni mi toho prv ako zomriem: márnosť a lživé slovo vzdiaľ odo mňa; chudoby ani bohatstva mi nedaj; živ ma pokrmom podľa mojej potreby, aby som sa nenasýtil a nezaprel a nepovedal: Kto je Hospodin? Alebo aby som neschudobnel a neukradol a nesiahol na meno svojho Boha.“ (Prís 30:7-9, Roháčkov preklad)  


Reakcia na komentár k článku: Evanjelium prosperity

„Ivka, veľmi si sa upla na to, že chceš zbohatnúť. Keď sa tak nestalo tak očierňuješ zo svojho zlyhania učenie v KS Milosť. Chodím do KS 23 rokov a podľa toho tvrdím, že zavádzaš. Učenie v KS je „širikospektrálne“ a to čo tvrdíš, že sa v KS nekáže nič iné ako “ evanjelium prosperity“ je lož. To čo by sa dalo nazvať “ evanjelium prosperity“ sa káže v KS raz, dva razy do roka. Kritizuješ dielo, ku ktorému sa Boh priznáva a to nieje dobré.“

Keď bol uverejnený článok „Dávanie “, napísala som k nemu komentár, v ktorom som sa vyznala, že ma Pán usvedčil z lakomstva. Krátko na to som sa začala báť, že to vyznanie by mohlo vrhnúť zlé svetlo na moje svedectvo o falošnom evanjeliu prosperity, ktoré som napísala predtým. Modlila som sa za to k Bohu a v jednej slabej chvíli som mala pokušenie kvôli tomu ten komentár stiahnuť.

Ale Boh ma zadržal a povedal mi: „Buď pravdivá a o ostatné sa postarám ja“. Od tej chvíle som v kútiku srdca dúfala, že niekto napíše komentár, ktorý mi otvorí cestu, aby som sa mohla vyjadriť ešte k niektorým veciam, ktoré ma trápili, lebo sama som nevedela ako začať.

Ja neviem kto si a či si svoj komentár napísal úprimne, alebo Ti išlo len o podpichnutie, ale ja Ťa v tejto veci vnímam ako nástroj v rukách Božích, ktorý si Boh použil na to, aby som ešte mohla doplniť, čo mám na srdci. Ďakujem preto Bohu aj Tebe, že si napísal tento komentár a že môžem naň zareagovať. Takže poďme k veci:

1. Píšeš, že očierňujem KS Milosť – a ja ti na to odpovedám:  Ak si podrobne prečítaš moje svedectvo, tak zistíš, že ani v jednej vete a ani jediným slovom som neuviedla o ktorom spoločenstve píšem. A ako iste aj sám vieš na Slovensku a aj v Banskej Bystrici sú aj iné spoločenstvá, kde sa káže evanjelium prosperity, kde sú dynamické chvály a kde sa dejú niektoré veci, ktoré som tam opísala, až na niektoré špecifiká.

A preto sa ťa pýtam: Ak zavádzam a píšem nepravdy, tak ako je potom možné, že si tak presne identifikoval spoločenstvo o ktorom som písala? Lebo si to TY kto napísal názov spoločenstva a nie ja! Uvedomuješ si, čo si vlastne urobil? Ty si na základe môjho opisu úplne presne pomenoval spoločenstvo o ktorom som písala, a tak, hoci nechtiac, si ty sám vydal svedectvo o tom, na koho ten opis sedí! A ja chválim Boha za to, že si vie ľudí použiť aj takýmto spôsobom.  

2. Píšeš, že tvrdím, že v spoločenstve sa nekáže nič iné ako evanjelium prosperity – a ja ti odpovedám:  V mojom svedectve, konkrétne v 4. odstavci od vrchu som uviedla, že idem písať o NIEKTORÝCH  skutočnostiach, na ktoré mi vtedy poukázal Boh. Teda logicky vzaté nejdem písať o všetkom čo sa tam učí,  ale len o niečom. To že sa v spoločenstve nekáže nič iné ako evanjelium prosperity si napísal ty vo svojom komentári, nie ja. A ak tvrdíš že ja, tak zavádzaš ty.  

3.  Píšeš, že očierňujem spoločenstvo, pretože sa mi nepodarilo zbohatnúť – a ja ti na to odpovedám týmto svedectvom:  Keď som chodila do spoločenstva boli sme na tom doma finančne dosť zle. V tej dobe sme si museli kúpiť byt v ktorom sme bývali, pretože majiteľ domu, ktorý sa chcel bytov zbaviť sa vyhrážal, že ak si byty neskúpime, tak ich predá niekomu inému a my sa ocitneme na ulici. Vtedy som mala zamestnanie, ktoré bolo veľmi zle platené a preto mi žiadna banka nechcela dať pôžičku.

Našli sa síce ľudia, ktorí mi požičali, ale musela som sa veľmi zadlžiť. Keďže som mala veľmi nízky plať, splácanie dlžoby bolo dosť náročné a ja som bola frustrovaná zo svojho zle plateného zamestnania. Raz mal pastor kázeň, že keď chceme mať lepšie zamestnanie, tak máme vierou vykročiť vpred a to aj tak, že máme dať v starom zamestnaní výpoveď a vo viere, že Boh to učiní sa máme modliť za nové, dobre platené zamestnanie. A keď sa budeme modliť za zamestnanie, tak máme byť konkrétni, teda že treba Bohu povedať koľko chceme zarábať, čo chceme robiť, kde chceme robiť a tak. Ja som bola taká hlúpa, naivná a zblbnutá, že ja som to skutočne urobila, pretože som tomu verila!

Samozrejme som zostala nezamestnaná a to veľmi dlhú dobu. Keď som zostala bez práce a bez peňazí a hovorila som o svojej situácii očakávajúc, že sa mi dostane pomoci tam, kde som dávala desiatky a dary, tak sa mi dostalo takejto odpovede: „Ale my nevieme, čo ty máš s Bohom?! To si musíš ty s Bohom vyriešiť!“ Toto snáď nepotrebuje žiadny komentár.

Zo svojej novej životnej situácie som začala byť viac ako vydesená. A teraz asi očakávaš,  že napíšem a vyžalujem sa aké ťažké obdobie som potom zažila. Ale ja to nemôžem napísať, pretože aj napriek mojej chybe, ktorú som urobila, mi Boh toto obdobie obrátil na najpožehnanejšie obdobie aké som s Ním doteraz zažila.  Boh ma neopustil, lebo On je skutočne veľmi milosrdný.  Keďže som nechodila do práce, mohla som veľa času tráviť v Božej prítomnosti.

Boh sa mi prihováral, napĺňal ma, niekedy som celé dopoludnie spievala chvály naplnená jeho prítomnosťou a modlila sa. Boh ma viedol k čítaniu Písma a zjavoval mi mnohé veci – vrátane tých, ktoré som opísala vo svedectve o falošnom evanjeliu prosperity. Bol to zvláštny čas, pretože hoci sme boli chudobní – nič nám nechýbalo, všetkého sme mali hojnosť.

Možno sa to bude zdať absurdné, ale niekedy som mala pocit, že nám z ničoho neubúda. Naše účty boli vždy zaplatené, vždy sme mali hojnosť jedla, hojnosť šatstva, vlastnú strechu nad hlavou, skrátka Boh sa o nás staral. No jedno čo Boh neurobil –  nevypočul moje modlitby o trvalé zamestnanie a ešte niektoré iné, ktoré boli pre mňa vtedy veľmi dôležité.

Toto ma začalo veľmi trápiť a frustrovať a nechápala som, prečo to Boh nechce vypočuť. Myslela som si že preto, lebo v to slabo verím, málo sa za to modlím a som nedostatočne presná vo svojich požiadavkách. A tak som šliapla na plyn a ešte intenzívnejšie som začala Boha prosiť a hovoriť Mu čo a ako má v tomto smere v mojom živote vykonať. Ale Boh nereagoval. Bola som z toho úplne zmätená.

Nechápala som jedno: Ako to, že veci, na ktorých mi až tak nezáležalo a pomodlila som sa za ne len tak „letmo“ a potom som ich nechala v Božích rukách – tie Boh vypočul. Ale to, na čom mi tak veľmi záležalo, za čo som sa neustále modlila, na čom som trvala, o čom som presne a konkrétne hovorila Bohu čo ho prosím aby urobil – toto nevypočul!?

Myslím, že odpoveď je aj priamo v otázke. Vtedy som to nechápala, ale dnes už tomu rozumiem a pokladám to za veľké Božie milosrdenstvo. Keby ma bol Boh vtedy vypočul, keby urobil to, o čo som ho žiadala, tak by som bola navždy uverila a prepadla falošnému evanjeliu. A to Boh nechcel.

Zato ma naučil toto: Boh sa nenechá nikým vydierať – a to ani tvojou manipulatívnou vierou, že keď budeš v niečo veriť, tak On to vykoná. Boh sa nenechá k ničomu donucovať, nemôžeš Ho ukecať, ani s Ním vyjednávať, a ak On nechce, neuprosíš Ho. Nemôžeš sa ani (tak ako nám bolo kázané) postaviť na zmluvu a povedať Bohu, čo musí dodržať On – On totiž nemusí nič – je zvrchovaný Pán a Vládca všetkého, všetko mu patrí a môže si so všetkým robiť čo sa Jemu zachce a kedy sa Mu zachce. 

On robí čo chce On, a tak, ako to chce On. Ale na jedno sa môžeš spoľahnúť – že On je milosrdný, spravodlivý, múdry a pravdivý Boh, a všetko čo od Boha máme je dar z Jeho milosti – je nám to dané preto, lebo tak chce On. A keď chceš Boha o niečo poprosiť – môžeš, ale s pokornou modlitbou a odovzdaným postojom.

Keď mi toto všetko dal Boh pochopiť, uvidela som, ako veľmi som proti Bohu hrešila mojim zmýšľaním a konaním, ale zároveň som si uvedomila, aký milosrdný ku mne, napriek tomu, Boh bol. Veľmi som ľutovala ako som sa správala a hanbila som sa pred Bohom za svoju hlúposť. Vyznala som Bohu svoje hriechy na ktoré mi vtedy poukázal a poprosila som ho o odpustenie.

Prestala som Boha vydierať, manipulovať, donucovať k plneniu toho o čom som si myslela, že keď tomu budem veriť, tak Boh to musí učiniť. Odišla som zo spoločenstva a povedala som Bohu z úprimného srdca toto: „Aj keď ma nikdy nepožehnáš, ja chcem byť s Tebou, lebo viem, že Ty si jediný Boh a iného Boha okrem Teba niet.

Viem, že si milosrdný a spravodlivý Boh a že jedine v Tebe je Pravda“ a odovzdala som všetko do Božích rúk – a Boh ma začal požehnávať. Nemyslím len finančne. Požehnal mi nových bratov a sestry, požehnal mi novú prácu, požehnal mi uzdravenie, Boh ma začal požehnávať v mnohých smeroch a mnohými spôsobmi a nakoniec ma požehnal tak, že som sa začala mať viac ako dobre. A preto keď píšeš, že očierňujem tvoje spoločenstvo zato, že som nezbohatla – tak ja ti odpovedám: NEMÁM PREČO! 

  My ľudia sme asi nepoučiteľní a keď vyznáme a zanecháme jeden hriech, tak žiaľ, často padneme do druhého, aspoň mňa sa to určite týka. Keď ma Boh začal požehnávať, tak som aj ja veľmi rada požehnávala iných, najmä chudobných ľudí na ulici. Vnímala som to tak, že Boh ma aj preto požehnal, aby som sa delila s tými, ktorí majú nedostatok a robila som to veľmi rada.

Ale postupne som začala robiť tú chybu, že som začala až príliš šetriť (zhromažďovať si). Najskôr som začala šetriť sama na sebe. Nedopriala som si najskôr to, potom tamto, to pod rúškom že som akože skromná a pritom som postupne vnútorne akoby vysychala. Začala som podrobne kontrolovať výdavky a najskôr škrtiť tam, potom hentam. Začala som byť strohá a už menej prajná aj k iným, až som si nakoniec povedala: sama sebe nedoprajem a týmto budem rozdávať?

Skrátka som začala byť lakomá a veľmi dlho som si to nechcela priznať. Keď som napísala svedectvo o falošnom evanjeliu prosperity, Boh ma začal intenzívne usviedčať z lakomstva. Prečo? Pretože On je Spravodlivý a nikomu nenadŕža a keď prostredníctvom niekoho poukáže na nejaký hriech, tak ten človek je prvý, ktorý bude v tejto veci pred Pánom preskúšaný.

Aspoň mne sa to už stalo v mnohých prípadoch. No nedeje sa to len z Božej spravodlivosti, ale aj z Božej milosti, pretože Pán chce, aby sme boli čistí od hriechov, aby sme boli od nich slobodní, aby nás nezaťažovali a od Neho neoddeľovali. A tak pôsobí aby sme si uvedomili svoj hriech – nie preto, aby nás potopil a ubíjal poznaním, akí sme hriešni, ale aby sme slobodne vyznali svoje hriechy a aby nás On potom od nich očistil. A očistenie od vyznaného hriechu – to je nádhera, úľava a sloboda. A ešte jednu milosť od Boha v tom vidím – že človek nemá pocit, že je lepší než tí druhí a nemá potom z čoho spyšnieť.  

4. Píšeš, že som sa upla na to, že chcem zbohatnúť – a ja ti na to odpovedám:  Áno, žiaľ v tomto máš úplnú pravdu. Ako som už napísala, v tom čase sme boli na tom finančne zle a hrozilo nám, že prídeme o strechu nad hlavou. Táto skúsenosť bola veľmi ponižujúca a desivá. A preto bolo evanjelium prosperity pre mňa ako balzam na dušu.

Ja som chcela zbohatnúť preto, aby som už nikdy nezažila, čo je to báť sa  že skončím na ulici. Viem, že veľa ľudí žije v strachu a v zúfalstve, sú frustrovaní z chudoby, choroby, samoty… – a práve vtedy sú náchylní veľmi ľahko podľahnúť takýmto falošným učeniam. A práve preto som napísala to svedectvo, aby sa ľudia, ktorí zažívajú akúkoľvek krízu nenechali nachytať tak ako ja. Svedectvo o falošnom evanjeliu prosperity nie je obviňovaním niekoho z mojich zlyhaní ako tvrdíš ty. 

Je to varovanie pre všetkých ľudí, aby sa nenechali satanovi nachytať na falošné evanjeliá, nech už ich hlása ktokoľvek a kdekoľvek. Je to svedectvo o tom, ako nás satan skrze naše krízy, strachy, bolesti ale aj túžby a žiadosti dokáže namotať na falošné učenia a zviesť z cesty poznania Pravdy –  sledujúc tak jediný cieľ – naše zatratenie ako pomstu Bohu! 

Si chudobný alebo chamtivý a túžiš po bohatstve? – tu máš evanjelium prosperity. Túžiš byť úspešný? – naservíruje ti evanjelium úspechu. Chceš byť uznávaný, obdivovaný? – nech sa páči, bude Ti hlásať, akým veľkým božím mužom, alebo ženou sa môžeš stať, ak pôjdeš za ním. Nemáš záujem? Tak je tu ponuka z iného súdka – kariérny rast a vysoká funkcia.  Si chorý a lekári ťa nevedia uzdraviť? – žiadny problém, v repertoári má aj falošné zázraky uzdravenia.

Alebo máš pocit, že máš démona? – fajn, tak ti predvedie vyháňanie démonov. Bude k Tebe hovoriť neznámymi jazykmi, prorokovať Ti dychvyrážajúce bludy – urobí čokoľvek len aby Ťa odlúčil od Boha. A ja sa Ťa pýtam človeče: Máš toto za potreby? Naozaj chceš byť takto oklamaný, odtrhnutý od Boha a zatratený? Nie, myslím si, že toto nechce nikto.

(Rozumej, ja verím v duchovné dary, vrátane daru uzdravovania nemocných, ale dnes viem aj to, že satan duchovné dary falšuje aby ľahšie zvádzal ľudí do bludu.)

Nenechajme sa klamať! Buďme triezvi v rozsudzovaní, všetko si preverujme, za všetko sa modlime! Pýtajme sa Boha či je to skutočne tak – skúmajme či to, čo sa nám hlása je v Pravde! Nespoliehajme sa len na svoje pocity a neverme hneď tomu, že niečo je dobré iba preto, lebo to tak navonok vyzerá a nám sa to páči! Nenechajme sa balamutiť ľúbivými rečami len preto, že nám momentálne vyhovujú, lebo uspokojujú naše túžby, potreby a očakávania, aby sme raz nedopadli takto:

„Lebo bude čas, keď neznesú zdravého učenia, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši, a odvrátia uši od pravdy a obrátia sa k bájkam.“ (2. epištola svätého Pavla Timoteovi, 4:3-4, Roháčkov preklad)

Tu som chcela svoju odpoveď ukončiť. Ale keď som sa modlila k Bohu, aby mi dal na srdce čo by tu malo byť ešte napísané, prípadne čo by som mala odtiaľto vymazať, tak mi Pán dal na srdce ešte jednu vec, ktorú som vôbec nemala v úmysle napísať, lebo ma to ani nenapadlo. A tak sem z vôle Božej vkladám ešte toto:  

Všetkým tým, ktorých otec, matka, manžel, manželka, syn, dcéra, brat, sestra, bratranec, sesternica, ujo, teta, priateľ, priateľka či ktokoľvek iný na kom vám záleží, prepadol takémuto spoločenstvu, a ste z toho zúfalí a nešťastní, hovorím: nezúfajte a nelámte nad takýmto človekom palicu, ani ho neodsudzujte. Nevaďte sa s ním a ani ho nepresviedčajte – nemá to zmysel, len vystupňujete napätie. Volajte na Boha a modlite sa za tohto človeka, lebo Boh má veľkú moc otvoriť mu oči a vyviesť ho z bludného kruhu von. Buďte trpezliví, neustávajte na pokorných modlitbách za neho a očakávajte na Hospodina. 

Keď som prepadla tomuto spoločenstvu, keď som každého ťahala do zhromaždenia a agresívne hlásala evanjelium, stratila som veľa priateľov a veľa ľudí nado mnou zlomilo palicu. Mnohí to vzdali a odišli odo mňa. Keď som spoločenstvo opustila, Boh ma viedol k mojim priateľom, ktorých som celé tie dva roky, čo som bola v spoločenstve, nenavštívila, lebo nemali takú vieru ako ja.

Keď som k nim prišla privítali ma s otvorenou náručou. Môj priateľ sa mi k tomu nepriznal, ale moja priateľka – jeho manželka – mi povedala, že on sa za mňa celé tie dva roky, každý deň pokorne modlil, aby ma Boh odtiaľ vyviedol. A Boh ho vypočul.

Súvisiace videá a dokumenty