fbpx

Citáty klamstiev

Nasledujúce citáty sú vyjadreniami predstaviteľov Hnutia viery či evanjelia prosperity. Ako Biblia píše, sú to vlci v ovčom rúchu, ktorí prišli, aby nešetrili stádo a zviedli mnohých na cestu zatratenia :

“ A v lakomstve vymyslenými rečami budú vami kupčiť … “ (2 Petrova 2:3)

Kenneth Hagin

„Si takou istou inkarnáciou Boha ako bol Ježiš Kristus.. veriaci je takou istou inkarnáciou ako bol Ježiš z Nazareta“ Word Of Faith, December, 1980, pg 14

„Zastavili ste sa niekedy a uvažovali o tom, čo to znamená mať vieru vo svoju vlastnú vieru? Boh očividne mal vieru vo svoju vieru, lebo prehovoril slová viery, a tá sa uskutočnila … Inými slovami, mať vieru vo svoje vlastné slová znamená mať vieru vo svoju vieru. Práve toto sa musíte naučiť, aby ste niečo získali od Boha: mať vieru vo svoju vieru.“ Having Faith in Your Faith. Tulsa, Oklahoma, Faith Library 1980, s. 4-5.

„Keď Adam padol do hriechu stratil božskú prirodzenosť a zobral na seba prirodzenosť satana.“

Kenneth Copeland

„Najväčším zlyhancom v biblii je Boh“
„Prvý hriech v raji bol kvôli desiatku“
„Viera je sila a sila viery je vypustená našimi slovami“
„Dôvod prečo Boh stvoril Adama bola Jeho túžba reprodukovať sa“
„Adam bol Boh zjavený v tele“
„Keď Adam padol do hriechu stratil božskú prirodzenosť a zobral na seba prirodzenosť satana.“
„Ty nemáš Boha v sebe, ty si jedným (bohom)“
„Prečo Ježiš otvorene neprehlásil o sebe, že je Boh počas jeho 33 rokov na zemi? Z jedného dôvodu. Neprišiel na zem ako Boh, prišiel ako človek“

Derek Prince

Choroba / zdravie: „pre každého veriaceho je zaistené úplné uzdravenie skrze kríž…pretože On sám niesol naše bolesti a choroby“ (Prince D., Dílo kříže)
Chudoba / bohatstvo: „bol učinený zlorečenstvom chudoby. On to tak vyprázdnil. Pre koho? Pre nás! Opakom chudoby je potom blahobyt, bohatstvo, hojnosť… Kde ostáva miesto pre chudobu? Nikde!“ (Derek Prince, Dílo kříže) 

Creflo Dollar

„Kresťania musia zbohatnúť pred príchodom Ježiša“
„Vy ste malí bohovia.“
„Desiatok je kľúčom ku kráľovskému zmocneniu a k získaniu požehnania.“

David Yongii Cho

„Kresťan vytvára prítomnosť Ježiša svojimi ústami a jazykom. Ježiš je viazaný tvojimi slovami“ (The Fourth Dimension, Vol.1 1979, p. 83)
„Hovoreným slovom vytvárame náš vesmír okolností“ (Solving Life’s Problems, p. 51)
„Prostredníctvom vizualizácie a snívania môžete inkubovať svoju budúcnosť a rodiť výsledky“ (The Fourth Dimension, p. 44)

John G. Lake

„My nechceme choroby. My chceme byť bohovia.“
„Ježiš chce, aby sme žili s postojom bohov vo svete.“
„Božia moc, Duch Svätý je Duchom nadvlády. Človeka robí bohom.“
„Chcem, aby ste počuli, čo povedal Ježiš o sebe. Boh bol v Kristovi, nie? Inkarnáciou (stelesnením). Boh je vo vás jednou inkarnáciou, stelesnením , ak ste sa znovuzrodili. Ste inkarnáciou.“
„Božím zámerom cez Ježiša Krista je urobiť prirodzenosť človeka božskou.“
Zdroj: John G. Lake: His Life His Sermons, His Boldness of Faith, Kenneth Copeland Publications, 1995

Frederick Price

„Ježiš bol bohatý a stal sa nám v tom príkladom“

John Avanzini a Benny Hinn

„Ježiš bol boháčom a nosil značkové veci“

Zoznam kazateľov Hnutia Viery

Ernest Angley, John Bevere, Markus Bishop, Juanita Bynum, Morris Cerullo, Kim Clement, Kenneth Copeland, Paul Crouch, Creflo Dollar, Jesse Duplantis, Kenneth Hagin, Marilyn Hickey, Benny Hinn, Rodney Howard-Browne, Larry Huch, T.D. Jakes, Bishop Eddie L. Long, Clarence McClendon, Joyce Meyer, Myles Munroe, Steve Munsey, Mike Murdock, Joel Osteen, Rod Parsley, Peter Popoff, Fred Price, Joseph Prince, Oral Roberts, R.W. Shambach, Robert Schuller, Karl Strader, Robert Tilton, Paula White, Ed Young, David Yonggi Cho

Hrabivost

Falešní učitelé se zajímají především o jednu věc: jak vydělat peníze. Využívají důvěřivé lidi a používají jejich náboženství jako „plášť své chtivosti“ (1Te 2,5). Pán Ježíš byl chudý a stejně tak i apoštolé; naopak se vydali do služby druhým lidem. Tito falešní proroci jsou ve své době hmotně bohatí. „Předáci soudí za úplatek, kněží učí za peníze, proroci věští za stříbro, a pak spoléhají na Hospodina se slovy: Což není Hospodin uprostřed nás?“ (Mi 3,11 SP).

Kdo pracuje, jistě si zaslouží mzdu (L 10,7), ale jeho motivy služby by měly přesahovat rozměr finanční odměny. Často se říká, že nemorálnost, láska k penězům a pýcha zničí mnoho lidí.

O falešných učitelích platily všechny tři věci! Používají „úlisná slova“ a stejně tak vedou i „řeči prázdné a nabubřelé“ (2Pt 2,18), aby uchvátili a ovlivnili své oběti. Hříšníkům pochlebují a říkají jim to, co posiluje jejich ego a věci, které chtějí slyšet (viz kontrast v 1Te 2,5). Dovedou podrbat svědění uší lidí, kteří odmítají pravdu Bible a obrátili se k výmyslům (2Tm 4,1-4). Náboženství může být skvělý nástroj, jak využít slabé lidi a tito falešní učitelé používají právě náboženství, aby dostali, co chtějí. Nejsou služebníci, jsou obchodníci.

Pravý služebník Ježíše Krista nemá co skrývat: jeho život i služba jsou otevřené knihy. Zvěstuje pravdu v lásce a nepřekrucuje Písmo, aby podepřel své sobecké myšlenky. Nelichotí bohatým a neslouží jen proto, aby dostal peníze. Pravého služebníka popisuje Pavel v 2K 4,2:

„Nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme si lstivě, ani nefalšujeme slovo Boží, ale činíme pravdu zjevnou a tak se před tváří Boží doporučujeme svědomí všech lidí“.

Súvisiace videá a dokumenty

Zmensvojživot.cz - Zmeň svoj život / Život na ceste s Bohom

Ahoj! Vieš o tom, že stránku zmensvojzivot.cz navštívi ročne takmer 20 000 jedinečných používateľov? Takýto záujem nás motivuje k tomu, aby sme tento projekt nielen udržiavali, ale aj rozvíjali.

Na týchto stránkach Ti prinášame čítanie rôznych biblických článkov bez reklám, vrátane možnosti biblického samoštúdia, alebo štúdia online. Nájdeš tu apologetický výklad Písma, teologické výklady príbehov Biblie, či samotných základov kresťanského života, vrátane hermeneutiky, skúsenosti ľudí, či rád ohľadne zdravej životosprávy. Všetko v podobe vyše 393. článkov a 800 videí, doplnené o stovky obrázkov, grafov, pre lepšie pochopenie evanjelia.

Čo vďaka tvojej podpore dokážeme?

Aj Tvoja pomoc môže pomôcť v šírení Evanjelia do mnohých kútov Slovenska, Česka, zahraničných krajín v podobe nákupu kresťanských kníh a Biblií pre ľudí, ktorí si to nemôžu dovoliť a súťaže pre mladých na instagrame. Na stránke nezverejňujeme žiadne reklamy, ktoré by mohli priniesť finančné zdroje na podporu projektu. Celý projekt je preto neziskový a odkázaný na darcov. Aj Tvoja pomoc posilní ruky slabých a prinesie mnohé ovocie.

Číslo transparentného účtu:

SK14 8330 0000 0023 0188 5016 (pre Slovensko)

2301 885 016/2010 (pre Česko)

Staň sa súčasťou nášho tímu

Využi svoje dary a nadanie a zapoj sa do projektu Evanjelizácie. Staň sa členom tímu mladých ľudí, ktorí každý mesiac oslovia vyše 50 000 ľudí! Ak máš záľubu v jazykoch, tvorbe videí, prekladov titulkov, či programovaní stránok alebo máš nápad, ako rozšíriť toto dielo, napíš nám na zmensvojzivotcz@gmail.com, alebo cez InstagramFacebook.

Pridaj sa k nám v šírení Evanjelia na internete.

Aj vďaka Tvojej podpore, smieme rozdávať množstvo kníh zdarma študentom na internátoch.