fbpx
Zmeň svoj život
Stvorenie vs evolúciaTeológia

FAQ – odpovede na príspevky

Zcela nestandardně sem zařazuji příspěvek do diskuze ve formě článku, který mi dnes poslal Václav Dostál. Upozorňuji, že je to spíše vyjímečné, abych zde uveřejňoval delší diskuzní příspěvky či odpovědi na ně. Děkuji za pochopení.
 

Každý týden dostáváme širokou škálu otázek. Doufáme, že tohle vydání FAQ odpoví na základní otázky a pochybnosti, které byste mohli mít.

„Ak bola velka potopa ako je opisovana v biblii, urcite to bola nejaka lokalna potopa mozno na strednom vychode. Treba si uvedomit ze ludia v tych casoch nemali ani len ponatia ze nejake ine svetadiely existuju nie to este to ze zem je gulata.“

Někteří věřící si také myslí, že biblická potopa byla lokální událost v Mezopotámii a říkají, že v biblickém příběhu jde hlavně o (morální) ponaučení. Avšak jak si vysvětlit indiánskou pověst o globální potopě, se kterou se bílí lidé po objevení Ameriky setkali? Ledaže by ji přivezli Vikingové, kteří ovšem o tom neměli svou zprávu a setkali se jen s obyvateli Kanady, kdežto Španělé a Angličané po Kolumbově objevu s Indiány Střední a Jižní Ameriky?

Jevy jako kaňony je možné vysvětlit pomalou erozí, ale také náhlou obrovskou potopou. Kdo zažil záplavy na Moravě v r. 1997, pozoroval co voda umí: Ve vyšších polohách zmizely dlouhé úseky silnic; železniční tratě byly „rozřezané“ napříč na asi 30m úseky jakoby podle pravítka, zmizely mosty i s velkými betonovými podpěrami, atd. A to pršelo jemně (a nepřetržitě) pouhé tři dny a dvě noci! Jaké obrovské tsunami musely vznikat po nepřetržitém biblickém lijáku!! „Tvář“ Země se změnila k nepoznání!

„Reliktne ziarenie, rychlost akou sa od seba galaxie pohybuju, Rozlozenie temnej hmoty… toto vsetko hovori o veku minimalne 14mld rokov. Su to „rock solid“ dokazy, tak ako vieme ze zem je gulata a to plati aj o veku zeme.“

Podle jen několik desetiletí „pozorovaného“ „rozpínání vesmíru“ se zpětnou extrapolací usuzuje na stejný jev (přímou úměrnost) po dobu několika miliard let. Je to totéž, jako kdybychom milimetrovou úsečku prodloužili na „přímku“ (vlastně také úsečku) dlouhou několik kilometrů. Přímá úměrnost (která je graficky znázorněna přímkou) extrapolovaná z kratičkého úseku (intervalu) vůbec neplyne! Navíc se zjistilo, že ono „rozpínání“ je zrychlené – že tedy jde o nelineární (nepřímkovou) závislost! Opakuji: tato závislost se sleduje jen několik desetiletí – extrapolace na miliardy let může vést k parabole, hyperbole, nebo čemukoliv jinému.

Dokonce k sinusoidě: což by ovšem znamenalo jistou periodičnost změn „velikosti“ vesmíru – a to jak prostorově, tak časově! Jinak řečeno, prostoročas se mohl měnit periodicky – samozřejmě že podle složité (modulované) sinusoidy!

Dále: mikrovlnné záření kosmického pozadí (zvané také „reliktní“) nebude pozůstatkem, reliktem Velkého třesku, protože kosmické „pozadí“ září i na jiných kmitočtech – na rozhlasových, infračervených, ultrafialových, rentgenových a gama. Tato záření se nedají vysvětlit jako relikt Velkého třesku, ale jako druhy záření, které „vysílá“ samotný vesmírný „prostor“! Jsou to sice „jemná“ (málo intenzivní) záření, která zachycujeme a měříme s velkými potížemi a pomocí nejmodernějších přístrojů, ale existují! (Pozor: nejde o gama záblesky ani o infračervené záření galaxií!).

„Kontinenty sa pohybuju, ich pohyb vieme zmerat EMPIRICKY (to co kreacionisti stale pozaduju). Z ich pohybu vieme ze afrika a juzna amerika boli kedysi spojene. Z rychlosti pohybu vieme ze boli spojene pred cca 300 milionmi rokov.“

Jde rovněž o příliš smělou aproximaci pohybů zemských (litosférických) desek. Podle rychlostí pohybů, měřených jen několik desetiletí se usuzuje, že se pohybovaly téměř stálou rychlostí, tedy podle lineární závislosti – po dobu stovek milionů let! Jde o poněkud kratší „prodloužení“ kratičké úsečky na dlouhatánskou přímku.

Existuje tedy možnost, že vzdalování kontinentů bylo nejprve velmi prudké a díky tření zemských desek o podkladní „astenosféru“ tj. o žhavou vrstvu magmatu (lávy) se pohyb zpomaloval, tedy rychlost vzdalování pevnin klesala. Zda rovnoměrně – s nějakým konstantním zrychlením (vlastně zpomalením) nebo zda nerovnoměrně, to nikdo dosud neví a jen těžko lze předpokládat, že to lidstvo v budoucnu nějak naměří! Vždyť tento pohyb probíhal hodně dávno – jak může být měřen v budoucnosti?

„Z fosilnych nalezov vieme ze na vychodnom pobrezi J.ameriky sa nasli rovnake fosilie aj na zapadnom pobrezi afriky.“

Byly však nalezeny fosílie stejných zvířat jak na Jižní Americe, tak na Antarktidě! Ty nasvědčují tomu, že tento „zmrzlý“ kontinent byl kdysi v subtropické oblasti! Antarktida a Jižní Amerika se ovšem od sebe vzdalovaly přibližně severojižně, kdežto Ameriky a Euroasie západovýchodně! Pozor: Ovšem podle dnešní polohy a dnešních směrů pohybů!

Celý původní kontinent (zvaný Pangea), který do dnešních dnů můžeme „poskládat“ ze současných pevnin, vůbec nemusel mít stále tutéž orientaci (jako např. mají Americké kontinenty dnes – tj. severojižně) a už vůbec ne po dobu několika stovek milionů let! Rozštěpení původního kontinentu na ty dnešní nastalo spíše prudkou a energeticky vydatnou příčinou než pomalým tlakem hypotetických kondukčních proudů v zemském plášti: někde „vířících“ v severojižní rovině, jinde v západovýchodní rovině!

Touto příčinou byl možná dopad velkého meteoritu. Nebo by to dokonce mohla být příčina umělá. Představa, že to způsobili lidé, je ovšem pro evolucionisty absurdní. Copak před miliardami let žili lidé s vyšší vědeckotechnickou úrovní než dnes? Jenže podle kreacionistů to bylo před několika tisíci roky, kdy lidé sice měli vysokou technickou úroveň, zato však velmi nízkou morálku! Čím je větší rozpor mezi těmito dvěma oblastmi, tím horší katastrofa může nastat!

Také že nastala a také že nám hrozí v blízké budoucnosti. Tu první katastrofu popisuje kniha Genesis. Tu budoucí Apokalypsa (Janovo zjevení). Záleží i na nás, kdy k tomu dojde. Jestliže bude lidstvo pokračovat v současném běsnění minimálně stejným tempem jako v poslední době, katastrofu (jakoukoliv!) tím uspíší.

„A nie len fosilie, aj zlozenie zeme a druhy zemin to dokazuju. Vek tychto vrstiev radiometricky a ako student je tiez jasny cca 300m rokov.“ (Zde má asi být velké M, tedy 300M roků, kde to M = mega neboli milion. Malé m označuje „mili“ čili tisícinu).

Zdroj: www.creationtruthoutreach.org

„Uhlík 14 v ropě, uhlí a diamantech. Evolucionisté rádi tvrdí, že radiometrické datování podporuje evoluční teorii. Uhlík 14 ovšem tomu odporuje. Uhlík 14 má poločas rozpadu 5700 let. To znamená, že každých 5700 let množství uhlíku 14 v čistém uhlíkovém vzorku je zmenšeno na polovinu své původní porce. Po několika stovkách tisíců let veškerý uhlík 14 v jakémkoli vzorku v měřitelné velikosti by měl úplně zmizel. Takže, jestliže uhlí a ropa byly vlastně vytvářeny aspoň před 150 miliony let a diamanty před miliardami let, neexistoval by žádný uhlík 14 v jakémkoli jejich vzorku.

Je nemožné najít vzorek ropy, uhlí nebo diamantů nebo něčeho jiného někde na Zemi bez obsahu nějakého měřitelného množství uhlíku 14. Ve skutečnosti většina vzorků vykazuje věk menší než 50 000 let.

Tak tomu je, shodně s chronologií založené na existenci uhlíku 14, v podstatě u všech sedimentů uhlí a ropy; karbonové uhlí bylo tvořeno méně než před 50 000 lety, ne před 300 miliony lety, jak tvrdí evolucionisté. Jurské ropné sedimenty (mohou být) datovány zpětně méně než 50 000 let, ne konvenčních 150 milionů let požadovaných-uplatňovaných evolucionisty. Problémem ovšem je, že období kratší než 50 000 let neposkytuje dostatek času potřebného pro celou evoluci, údajně probíhající po minulých 300 milionů let.“

„Ale mladozemsky kreacionismus je jednoducho rovnake tvrdenie ze zem je rovna doska.“

Není! Tvrzení kreacionistů vizte výše – a také vizte jiné články tohoto webu!
Na konec uvedu část sloky jedné „zbožné“ písně: „Zkus Slovo Boží vážně brát – člověkem se stát!“

Není podstatou kreacionizmu tvrzení: „Bůh to řekl, já tomu věřím, a hotovo“?

Jistě, někdo si to tak může vykládat. Ale na druhou stranu, nemohli bychom konstatovat, že většina lidí vidí podstatu evolucionismu ve větě: „Vědci to řekli, já tomu věřím, a hotovo“?

Kdy přestanete „vystupovat proti vědě“?

Kdy Vy přestanete – mlátit svou ženu? Jinými slovy, již v samotné otázce je obsaženo nepravdivé tvrzení. Někdy je menší část vědecky fundovaných, rozumných lidí, kteří přijdou s určitou teorií, jedinou skupinou, která má nakonec pravdu. Naší platformou není „boj proti vědě“.

Mějte prosím na paměti, že všichni zakladatelé moderní vědy byli kreacionisté, třeba Newton, Kepler, Pascal, Boyle, Galileo i mnozí další. Jedině jejich přesvědčení o tom, že existuje logicky myslící, Božský Stvořitel, jim umožnilo pátrat po přírodních zákonech Jeho stvoření, a pokoušet se pochopit Jeho myšlenkové pochody.

A my dnes děláme totéž, když uznáváme, že žijeme v logicky naplánovaném vesmíru. Co tedy s představou o tom, že to, co vidíme kolem sebe, kdysi dávno čirou náhodou vybuchlo (velký třesk)? Kreacionisté na základě vědeckých poznatků se vší vážností namítají, že důkazy jasně svědčí o jiném průběhu událostí.

A co dinosauři?

Zkrátka a dobře, žili v téže době jako člověk po tisíce let naší existence, a zdá se, že většina jich vymřela dříve, než začal novověk. Uvědomte si, že slovo „dinosaurus“ je staré pouhých 170 let. Báje o nebezpečných plazech (známých také jako draci) nám zanechali naši předkové po celé Evropě, známe je z Číny i ze zbytku Asie, ze všech koutů Nového světa (ze Severní, Jižní & Střední Ameriky), a vyprávějí si je i v Africe.

Proč bychom měli všechny tyhle legendy/příběhy (vyprávěné po celém obydleném světě, považte!) zatracovat a posmívat se jim jen proto, abychom uvěřili módní evoluční teorii? Ve vědě je důležité oddělovat důkazy od subjektivních výkladů. Je dokázáno, že tito velcí nebezpeční plazi existovali.

Máme kosti, historické záznamy i otisky nohou; máme jasné důkazy. Výklad (či víra), že všichni vymřeli před mnoha miliony let, tvoří sporný bod mezi evolucionisty a kreacionisty. A četné písemně doložené příběhy z dějin lidstva o tom, že někoho zabil drak/dinosaur, a že se lidé museli spojovat, aby zmíněné příšery přemohli (kromě dalších důležitých důkazů) jsou jednoznačně na naší straně… s tím, jak kreacionizmus každým rokem nabývá na váze.

Nevymřeli dinosauři před 65 miliony let?

Existují přesvědčivé důkazy o tom, že Země je stará pouze několik tisíc let. V KNIHÁCH, viz publikaci Dr. Ackermana Stejně je to mladý svět. Oněch „65 milionů let“ je novodobá myšlenková konstrukce. Evoluce představuje duchovní útěk před naším mocným Stvořitelem. Evoluce tvrdí (coby víra), že náš Bůh je slabý nebo že neexistuje. Jasné? Vezměte si to, co evoluce tvrdí o našem původu. Naši předkové se na všech obydlených světadílech setkávali s draky (viz naše předchozí „odpověď na často kladené otázky“) a občas s nimi i bojovali.

Nelhali, když psali o setkáních s velkými nebezpečnými plazy. Zmínění tvorové žili v téže době jako lidé. Lidé pozorovali dinosaury. Samozřejmě, že se uvedené příběhy později přikrašlovaly, avšak zásadní skutečnost, že lidé a dinosauři (draci) žili pohromadě, zůstává pravdou. Žili na různých místech…ale ve stejném čase – dokud nebyli dinosauři dohnáni na pokraj záhuby. (Mimochodem, několik jich stále ještě žije.)

4004 př. Kr….to nemyslíte vážně!!

Existuje vlastně několik různých verzí toho, co nazýváme „kreační vědou“. Někteří kreacionisté se kloní převážně k tomu, že přijímají většinu evolucionistických výkladů, avšak zásadně nesouhlasí s tím, že se život na počátku prostě poskládal sám od sebe. Tihle kreacionisté jsou pro „prapříčinu“ (či „prvního hybatele“), tj. někoho, kdo uvedl na počátku vše do pohybu, a pak už onen „Bůh“ „tvořil“ dále procesem evoluce. Adresa www.creationism.org Vás navede na pár takových webových stránek, zajímají-li Vás jejich názory.

Další kreacionisté, třeba ti, kdo přispívají na tento web, promysleli věci hlouběji…a došli k názoru (či k víře, jak chcete), že ve skutečnosti nemá evolucionismus vůbec žádné relevantní vědecké opodstatnění; a nelze si představit, že by Země mohla být starší než 10 000 let. Je to až neuvěřitelné, ale mnozí z těchto „kreacionistů věřících v mladou zemi“ opravdu zastávají názor, že 4004 př. Kr. je patrně velmi blízko datu Stvoření. Vím, že tohle tvrzení je žel naprosto k smíchu těm, kdo věří, že datovací metody založené na radioaktivních izotopech a poločasech jejich rozpadu skutečně fungují.

40 dní a 40 nocí, opravdu?

Opravdu, v knize Genesis, kapitola 7, se píše, že vody stoupaly nad pevniny 150 dní, a po následujících 150 dní opět opadávaly. Velká Potopa trvala dohromady asi rok, od chvíle, kdy se Noemova rodina nalodila na Archu, do okamžiku, kdy ji opustila. Tak zní odvěká tradice. A to je celé. Zdá se však také, že v téhle pro lidské dějiny klíčové době po prvních 40 dní a nocí velmi hustě pršelo (a pořádně to foukalo, Gn 8:1). Neexistují ovšem naprosto žádné důkazy toho, že Potopu způsobil déšť, a moderní kreacionisté to nikdy netvrdili. Nezlobte se na mě, ale jedině evolucionisté obhajují neustále tenhle nesprávný názor, aby mohli otevřeně očerňovat kreační teorii včetně Potopy.

Jak mohla Noemova Archa pojmout všechny ty druhy velkých zvířat na světě!

Největší dinosauří (tj. dračí) vejce, která jsme dosud našli, jsou velká zhruba jako kopací míč. Do interiéru auta by se tak například vešel tucet brachiosauřích vajec, a ještě by tam zbylo volné místo! Z uvedeného rovněž vyplývá, že čerstvě vylíhlí dráčci nebyli moc velcí. Noemovým úkolem bylo zachovat všechny zvířecí druhy. Nemusíte tak od každého druhu vyhledávat zrovna ten největší exemplář. A nemusíte také uchovávat všechny příslušné poddruhy.

Věděli jste, že většina moderních plemen psů není stará ani sto let? Takže 2 zdravé mladé kusy stačily k tomu, aby byl zachován genom veškerých „psích druhů“. Bible užívá slovo „druh“ v odlišném smyslu, než dnešní přírodovědci. Koně a zebry se mohou klidně pářit (a také se páří), a vznikají přitom plně životaschopní potomci; totéž platí pro tygry a lvy, což svědčí o tom, že (podle kreační teorie) zmíněné „druhy“ pocházejí patrně z téhož původního archetypu.

Psi a vlci (ačkoli je lidé dnes považují za zcela odlišné druhy zvířat) pocházejí pravděpodobně rovněž z téhož „prapředka“. Existuje samozřejmě několik málo velkých zvířat (v plné dospělosti): mimo jiné žirafy, sloni a dinosauři druhu Tyranosaurus rex. Průměrně je však živočich velký zhruba jako ovce, tzn., že 3patrová Archa zcela dostačovala k tomu, aby zvládla plný sortiment zvířecích druhů plus spoustu krmiva pro ně. Ke speciaci pak mohlo dojít opět od začátku, z genofondu původních zdravých „kusů“. Vezmeme-li to z vědeckého hlediska, je tu neuvěřitelná rozmanitost živých projektů, je to síla?

I kdyby byla celá atmosféra 100% nasycena vlhkostí a začalo pršet, nestačila by tahle voda k tomu, aby pokryla kontinenty! K Potopě nemohlo dojít, uznejte to!

Tohle je běžná námitka a vztahuje se k odpovědi dané o dvě otázky výše. Zdá se, že zpráva o Potopě zaznamenaná v knize Genesis, vychází pouze z toho, co viděl Noe, a že zřejmě nepodává kompletní obrázek všech událostí, které přispěly k výslednému stavu planety. Není tam například vůbec žádná zmínka o ledu; víme jen, že vzestup vod (po prvních 150 dní) začal s tím, jak začal 40denní déšť, a také se dovídáme, že se protrhly prameny obrovské propasti, což je záhadná formulace. Déšť Potopu nezpůsobil, avšak tenhle symptom kataklyzmatu začal rovněž zhruba v téže době.

Slaná voda přelévající se přes kontinenty by stejně zahubila veškeré rostliny, že ano?

Osladili jste si někdy kávu, ale zapomněli ji zamíchat? Jak pak chutnala? Před Potopou „nebyly ještě oceány zamíchány“. Nebyly zřejmě také příliš nasyceny minerály, dokud nedošlo k Velké Potopě, při které vody spláchly prudce velká množství zeminy. A my víme, že přírodní semena planých rostlin (nikoli vyšlechtěných hybridů, které jsou daleko choulostivější podobně jako shora zmíněná paleta nových psích ras) jsou otužilá a mohou se uchytit tu i onde a přežít celé měsíce rozptýlené ve vodě a tak unášené.

Z fosilního záznamu však opravdu vyplývá, že některé druhy rostlin (a mnozí mořští živočichové) nepřežili Potopu ani adaptační nároky na chladnější prostředí na Zemi, které zavládlo po ní. Kupříkladu orobince dorůstaly před Potopou až dvacetimetrové výšky, avšak jejich zbytky, se kterými se setkáváme dnes, jen zřídka vyrostou výše než jeden metr. Moderní svět je pouhým zbytkem toho, co tu bývalo dříve.

Nebyla Noemova Potopa pouhou regionální záležitostí?

Vyloučeno. Někteří lidé to dnes tvrdí, ale kniha Genesis jasně říká, že Bůh chtěl zaplavit celou zemi; všichni lidé, zvířata i ptáci, kteří nebyli v Arše, se měli utopit. Průměrný člověk ujde za hodinu kolem pěti kilometrů, že ano? Za 10 hodin by tedy mohl ujít asi 50 km. Za 100 dní podobného pochodu by tak vlastně mohl urazit vzdálenost mnoha tisíc kilometrů, je to tak? (Vzpomeňte si na první americké osadníky, jak se svými kolonami spřežení brázdili Severní Ameriku dále na západ a za řadu příhodných měsíců zmíněnou cestu zdolali.

Zamýšlel-li Bůh seslat na zem „regionální potopu“, proč potom raději nenařídil Noemovi, aby si opatřil „Noemovu maringotku“? Noe se prostě mohl přemístit o pouhých pár údolí dál a uniknout tak takové regionální potopě. Geologové by nám potvrdili, že všechny světadíly pokrývají vysoké vrstvy sedimentů. Většina sedimentů se usazuje z vodní suspenze.

A jejich vysoké vrstvy prostírající se rovnoměrně napříč tisíci čtverečních kilometrů svědčí o jednorázové dávné události, při které docházelo ke katastrofickým procesům spojeným s jejich usazením – procesům, které už dnes nepozorujeme. Zmíněné vysoké vrstvy prostoupené uhelnými a ropnými ložisky (rozdrcenými bývalými organizmy) nalézáme na všech světadílech, a všechny svědčí o celosvětové potopě.

Potopa zasáhla celý svět. Připomínají ji legendy/příběhy z celého světa, nejen zpráva Starého zákona. O jakou jistotu opíráte své názory? Je to „takzvaná věda“ řídící se zájmy a představami dočasné módy?, nebo je to Boží Slovo a vědomí skutečnosti, že většina vědců se občas mýlí…? Přes 1000 let, od Ptolemaia po Galilea, věřili vědci chybnému předpokladu, že se vesmír točí kolem Země, je to tak? Církev tehdy pronásledovala Galilea proto, že se opírala o (to, co tenkrát pokládali za) „vědu“ tak, jak ji učili tehdejší autority.

Církevní hodnostáři podporovali tehdejší vědecký establishment proti novátoru-rebelovi Galileovi, který tvrdil, že teorie řeckého vědce a matematika Ptolemaia (platící přes 1000 let) je zřejmě nesprávná. „Věřte vědeckému establishmentu“? neboť musí mít pravdu…? Nikoli, někdy se právě většina mýlí.

Neměli pravdu, když tvrdili, že se celý vesmír otáčí kolem Země, a existují dobré důvody pro názor, že se mýlí i dnes, tvrdí-li, že jsme pouhou vesmírnou hříčkou náhod, která se zrodila po bezdůvodném výbuchu z nicoty. Prostě takový statistický happening bez Boha, kterému bychom se měli zodpovídat; takže si žijte svůj život pro přítomný okamžik; zákony tvoří lidé; lidská dohoda je nejvyšší autoritou.

Neprokázal Scopesův proces roku 1925 (známý též jako opičí proces), že evoluce vyhrála a kreace prohrála – skvělá doba!

Ano, přesně tak to neustále opakují od té doby liberální média i Hollywood.

Proč netolerujete odlišné názory?

Cituji výroky i názory obou stran tohoto důležitého sporu…na rozdíl od… chování liberálních médií a Hollywoodu po celou zmíněnou dobu.

Je mi z Vás špatně, Vy kreacionisté vyznávající plochou zemi!

Tak tohle není zrovna otázka, per se, ale s výroky podobného typu se setkáváme často. Zdá se, že obvykle pocházejí od mladých lidí, kteří chtějí kreacionisty (nebo vlastně kohokoli, kdo s nimi v něčem nesouhlasí) usadit. Ach, být tak zase mladý!

Víte, jedna věc, kterou jsem vždy zdůrazňoval všem skeptikům, je, že i když naprosto nesouhlasí s mými závěry, měli by diskutovat věcně. Lidé, kteří budou za 10 či 20 let od nynějška vymýšlet ty nejlepší nové teorie, do nich možná zahrnou důkazní materiál, který je mlčky přehlížen experty téhle generace, protože se ona data nehodí do jejich teorií (viz příští otázku dále v textu).

Radioaktivní datování dokazuje, že ke kreacionizmu nemohlo dojít, ne?

Kreacionisté jsou zastánci vědy, jejíž postuláty lze ověřit opakovanými pokusy. Hm, zase jsme u toho, kreacionisté jsou jediní, kdo stojí na straně vědy. Evolucionisté vědu mlčky přehlížejí, hodí-li se jim to do krámu! Na horninách není razítko, které by potvrzovalo jejich stáří, ani nebyl nikdo nikdy svědkem toho, jak jejich stárnutí (po údajné) miliony let probíhalo. Radiometrické datování je z jedné třetiny faktem a ze dvou třetin jde o pouhé neověřené předpoklady, a nelze je zopakovat. Lávové proudy pocházející z historicky doložené doby vykazují pomocí radiometrie stáří milionů let. Z tohoto důvodu nedůvěřujeme dnešním diskutabilním odhadům o údajném vysokém stáří země.

Na mnoha fosilizovaných dračích kostech i v jejich blízkosti nalézáme nepochybné stopy uhlíku. (Podle současné evoluční teorie musí být tyhle kosti staré nejméně 65 milionů let, ne?) Kreacionisté kousek tohohle uhlíku seškrábnou a pravidelně posílají jeho vzorky do laboratoří k datování pomocí C14; z výsledků je patrné, že uhlík z dinosaurů je starý maximálně několik tisíc let. Věda triumfuje. Ví se, že evolucionisté se pak rozzuří, když kreacionisté zveřejní, odkud datovaný uhlík pocházel.

Dalším příkladem je nová lávová kupa na Mount St. Helens. Je stará pouhých 30 let, avšak z radioaktivního datování (K-Ar) vyplývá, že je stará 1 milion let! …Něco tu je hodně, hodně špatně.

V Pompejích a na Havaji se rovněž vyskytují historické lávové proudy, které dokazují, že datování K-Ar nefunguje a nestojí za nic. Velekněží evoluce však lpí na podobných údajných vysokých stářích proto, že neexistují jiné relevantní „důkazy“ pro jejich tvrzení, že Země je starší než 10 000 let. Všechny hlavní řeky a vodopády svědčí o tom, že Země je stará pouhých několik tisíc let. Mytické dlouhé věky prostě nikdy neexistovaly. Tohle je věda; věda ověřitelná opakovanými pokusy, o které mluvíme. Tyhle testy…lze zopakovat, to je nad slunce jasnější.

A co fosilní záznam?

„Nejlepší přítel kreacionistů“ (tj. fosilní záznam) neustále vykazuje podstatný nedostatek přechodných forem. Jistě, každá generace evolucionistů nějaké ty další najde, ale žádná z nich dosud neobstála ve zkoušce času. Nejnověji přišli evolucionisté s těžkou municí v podobě tvrzení, že „dinosaurům narostlo peří“, aby měli o co opřít svou dočasnou evoluční teorii. I tohle se jim zhroutí, je počkejme a uvidíme (Mimochodem, ale mají dobré umělce, co?)

Existují totiž skvělé obrázky „pravděpodobných“ přechodných forem, aniž by je ovšem podpořil sebemenší vědecký důkaz. Je smutné, když si uvědomíme, jakou škodu působí na dětech takovouhle propagandou.

Evoluce člověka (hominidů) je FAKTEM! Připusťte to!

Dnes žijící lidé mají mozky s objemem od zhruba 700 krychlových centimetrů do 2200 krychlových centimetrů; přitom velikost mozku nemá vliv na inteligenci. (Průměr zde činí zhruba 1300 až 1350 krychlových centimetrů.) Kdysi jsem 5 let prožil v Tokiu v Japonsku. Průměrná „velikost mozku“ Japonců je mnohem nižší než moje (jakožto vysokého člověka kavkazského typu), ale mohu Vás ujistit, že Japonci jsou velmi chytří lidé. Podíváme-li se do světa počítačů, můžeme konstatovat, že obvody, které jsou natěsnány na menší ploše, jsou výkonnější a rychlejší,…takže menší mozek nemusí znamenat nutně nevýhodu, že?

Sestavují-li evolucionisté žebříčky starých němých lebek od menších k větším (a úmyslně tají nalezené dávné lebky, které jsou větší, než kolik činí dnešní průměr), vycházejí přitom z nesprávného předpokladu, že čím větší mozek, tím inteligentnější člověk – to nemá logiku! Navíc v první řadě selhávají jejich radioaktivní datovací metody (jak jsme se již zmínili), takže především vůbec nemají tušení o tom, jak stará ta která lebka je.

Promiňte, ale co se děje s kostmi člověka, který ve stravě nepřijímá dostatek vápníku? Nebo kdyby kupříkladu chyběla měď, ovlivnilo by to nepříznivě vývoj mozku. Živilo-li se v minulosti mnoho lidí pouze tím, co si vypěstovali…(a teď dávejte pozor) a příslušná půda na tom kterém místě byla chudá na selen, hořčík či železo či jakékoli další stopové prvky… pak by to po generace ovlivňovalo vývoj daných lidí i zvířat v té které oblasti, že ano?

A když tam přijdeme dnes a zkoumáme zachované fosilie tamních hominidů, měli bychom brát v potaz všechny logické vědecké možnosti (včetně možných defektů v důsledku příbuzenských sňatků), a ne nepoctivě argumentovat jen uměle vybranými vzorky z doslova tisíců nalezených pozůstatků hominidů (kdy se přehlíží i zatají jejich velká část!). A to jen proto, aby se zviditelnila módní evoluční teorie a dal se jí punc důvěryhodnosti – jinými slovy, evoluční teorie se propaguje za každou cenu v rozporu s fosilními nálezy.

Přijde nás to pořádně draho, necháme-li evolucionisty nadále klamat veřejnost podvodnými, vykonstruovanými důkazy. Fosilní záznam (tj. kreacionistův nejlepší přítel) svědčí o tom, že všechny druhy se vždycky rozrůzňovaly jen v rámci příslušného druhu, což je důkazem úžasně moudrého plánu.

A co dělá evoluce? (Ano, pokládám VÁM důležitou otázku!) Vyplňuje potřebu znát náš původ. Není však testovatelná ani opakovatelná. A poukáží-li kreacionisté na to, že evoluce odporuje vědeckým poznatkům, evolucionisté se rozzuří. Rozzuří? Jakže? Myslel jsem si, že jde o „vědu“…svobodnou výměnu myšlenek, důkazů. My ale ohrožujeme jejich náboženství.

Co je to člověk? Proč jsme tady? Kam směřujeme? 3.5 miliardy párů bází v lidské DNA. Páni! Moje víra v to, že jsme vznikli náhodou, není dostatečně silná. Evoluční teorie je cosi zvláštního…nechová se jako jiné vědy, že?

Neví snad i malé dítě, že „věda o stvoření“ je oxymóron?

A jsme zase u oné zásadní a prastaré historie, o které se celou dobu bavíme – u svých počátků. A tenhle spor mezi kreacionisty a evolucionisty nenechává nikoho z nás klidným. Dotýká se nás bytostně niterně, což znamená, že je v něm skryto nebezpečí. Tím se liší od jiných vědeckých odvětví. Existuje-li kdesi mimo nás Bůh, který nás stvořil, a který si nárokuje právo soudit nás po tomhle životě, po tomhle období studií a zkoušek, pak jsme na hlavu padlí, odmítáme-li tuhle skutečnost, zavíráme-li jako lidstvo oči a tvrdíme-li, že Bůh nemá v našem světě co dělat.

Koneckonců jsme pouhými nicotnými, smrtelnými tvorečky připoutanými ke křehké modravé kuličce ve vesmíru, která je ztracena kdesi na okraji jedné galaxie; také vše, co máme ke své orientaci, je pouhých 5 smyslů. A někteří z našich „nejchytřejších“ lidí prohlašujících se za moudré předpokládají, že vše, co existuje, musí být poznatelné naším omezeným rozumem a přijatelné pro něj, jinak že to nemůže existovat? Oxymóronem by mohla být spíše „Evoluční věda“ se svojí neustále přítomnou arogancí, ale ne „věda o stvoření“, která především uznává, že my a naše omezené chápání nejme středem všeho dění.

Kreacionisté nepublikují v renomovaných vědeckých časopisech a žádný uznávaný vědec nikdy nerecenzoval jejich knihy, což dokazuje, že nedělají dobrou vědu, že?

No…tahle otázka je přímo úsměvná: titíž strážci věží ze slonoviny, kteří odmítají odsuzované rukopisy, se pak otočí jak na obrtlíku a vytýkají kreacionistům, že málo publikují ve vědeckých časopisech a knihách kvalitní výzkum.

Zesnulý Dr. Henry Morris z Institutu pro výzkum stvoření konstatoval, že mnoho kreacionistických vědců pracuje v průmyslu či ve zdravotnictví, ale že antikreacionistická předpojatost dosáhla v akademických kruzích takových rozměrů, že nikdo nesmí otevřeně promluvit či něco napsat proti evolucionizmu, aniž by ho označili za černou ovci či rovnou vyhodili z práce. Psát recenzi pod tlakem autocenzury i dozoru ze strany nadřízených, navíc v situaci, kdy se každý chce za každou cenu prosadit a dosáhnout významného postavení, má svá omezení.

Evolucionisté rozhodli o tom, že neexistuje „Bůh“ (nic s takovými důsledky), kterému bychom se zodpovídali, což znamená, že dohoda mezi lidmi je poslední instancí rozhodující o pravdě. Jak by se pak mohlo stát, že by nějaký profesor, vyučující evoluci, porušil toto pravidlo a doufal, že nepřijde o místo? Jakmile někdo poruší takováto (bezbožná) pravidla, je prostě automaticky špatný; rozumějte, neexistuje-li „Bůh“, kterému se budeme jednou zodpovídat, bude rozklad nabývat na intenzitě (je to jako se zkorumpovaným útvarem městské policie, politickým režimem či hierarchií falešného náboženství).

Uznávaná Společnost pro výzkum stvoření má v současné době zhruba 650 členů; všichni mají doktoráty věd. Mnozí z nich publikovali výborné vědecké články. CRS také vydává pravidelný vědecký časopis a dvouměsíčník-informační bulletin se širokým výběrem vědecky fundovaných článků.

Evoluce je věda; kreacionizmus je náboženství.

Tohle vyznání víry posměváčků je běžné. Obvykle na tyhle nedomyšlené poznámky odpovídám jen stručně. Zde se však zmíním o tom, že evoluce je vlastně vírou, která má objasňovat náš původ. Po všechny ty tisíce let, kdy člověk hospodaří na své planetě, nikdy nikdo evoluci nepozoroval. Nemáme k dispozici žádné přechodné fosilie, o kterých bychom mohli s dobrým svědomím říci, že dokazují evoluci.

Vychvalované metody radioaktivního datování, o které se opírají tvrzení o milionech (mytických) let vývoje života, neobstojí před pečlivým přezkumem opakovanými pokusy. A občas…přiznávám… si rád pohraji se zavedenými pojmy, abych docílil účinek. Mluvím o „kreační vědě proti evolučnímu náboženství“. Makroevoluce (od molekul k člověku, automatický proces běžící časem) má ve svých stoupencích oddané zastánce, není však jedinou teorií na stole.

Jaký je rozdíl mezi makroevolucí a mikroevolucí?

Makroevoluce je teorie o tom, že jeden druh živého organizmu se může změnit v jiný, má-li k tomu dostatek času a dobrou příležitost. Avšak mikroevoluce je i dnes pozorovaný biologický proces vytvářející potomky, kteří jsou podobní (ale kteří naprosto nejsou klony) svým předkům. (Není to úžasné, že Stvořitel dal každému druhu do vínku takovou automatickou pružnost!) Dítě obvykle zdědí rysy tváří svých rodičů atd. Mikroevoluce je vědecká.

Takhle prostě náš Stvořitel život naplánoval: v rámci všech naprogramovaných „druhů“ živých organizmů může docházet k nejrůznější speciaci. Všimněte si – – nabízejí-li evolucionisté důkazy údajné makroevoluce, citují přitom VŽDYCKY příklady mikroevoluce, a doufají, že si rozdílu nevšimnete. Mendelovy zákony genetiky nám ukazují, proč mikroevoluce nemůže vést k makroevoluci.

Existuje mnoho dalších otázek a jejich nejrůznějších obměn, které nám lidé kladou, i problémů, které je trápí. Doufáme, že toto vydání magazínu FAQ zodpoví některé otázky, které Vám leží v hlavě, když přemýšlíte o našem důležitém tématu. Jste-li člověkem bohabojným, pomodlete se, prosím, za to, abyste správně pochopil tento základní problém. Poté, co vyslechnete názory obou stran, možná dojdete k jinému závěru, ale prosím, alespoň si uvědomte, že jsme všechny tyto informace napsali a dali na internet proto, aby Vás budovaly a poučily.
 


(Z http://creation.com/dont-bother-me přeložil M. T. – 8/2012. Vyšlo na stránkách CMI 5. srpna 2012,)

P. H. z Irska se vyjádřil ke kampani Ptejte se na evoluci provedené CMI, a Dr Don Batten mu odpovídá.


Question evolution!

Ahoj, jsem trochu skeptický k tomu, zda tohle uveřejníte, ale uvidíme.

Jsem zvědav, kdy už dáte pokoj se svými 15 otázkami, přestanete, až potkáte někoho, kdo vám dá uspokojivou odpověď? Samozřejmě ne každý je kovaný v té které konkrétní vědní disciplíně, ale narazíte-li třeba na biologa, který vám jasně vysvětlí současný stav vědeckého poznání, přestanete pak? A nepřestanete-li, sdělíte alespoň prvnímu neinformovanému člověku, jaké důkazy vám zmíněný odborník předložil?

Já osobně jako ateista bych dal přednost tomu, abyste neběhali po světě a neotravovali mě na ulici či doma (kontaktuji vás tímhle způsobem jedině proto, že jsem narazil na váš link v debatě o odstranění náboženské indoktrinace ze škol) – myslím, že by vám prospělo, kdybyste si uvědomili, že vaše představy jsou vaší osobní věcí, a že byste je neměli vnucovat ostatním. Vy věříte v boha, já nevěřím ani ve vašeho boha ani v jiného boha, a nestojím o to, aby mě někdo o nějakých bozích „poučoval“, kromě toho, že uznávám náboženství jako jeden z fenoménů v multikulturním světě.

Zcela oprávněně byste se mohli ptát, proč ztrácím čas psaním tohoto mailu. Je to prostě proto, že když tak vášnivě debatujeme o odstranění pobožnůstkářské indoktrinace ze škol, kam chodí naše děti, hledám svým mailem těch několik z vás, kteří by dokázali uznat práva ostatních na slušné světské prostředí – pak bychom se všichni mohli hnout z místa a ukončit tyhle roztrpčené hádky. Máte své názory, tak si je uplatňujte ve vlastní práci a životech, a nechte nás ostatní na pokoji.

Děkuji vám

P. S. Raději tenhle mail nepodepisuji, protože moje příjmení není v téhle zemi typické, a nerad bych, aby u mých dveří zase zvonili nějací křesťané!

 


Dr Don Batten z CMI reaguje:

Milý P.,

díky za váš názor.

Pár poznámek jako odpověď:

Již jsme zveřejnili ty nejlepší odpovědi, které jsme zatím dostali na našich 15 otázek. Viz

Odpovědi na našich 15 otázek: část 1
Odpovědi na našich 15 otázek: část 2
Odpovědi na našich 15 otázek: část 3

Část ceny za život ve svobodné společnosti platíte tím, že vás mohou otravovat lidé, kteří se s vámi chtějí podělit o své názory; stejně tak ateisté i další lidé mohou „otravovat“ mě s názory svými (což činí). Nevadí mi to, protože je úžasné žít v podobné svobodné společnosti, kde jsou takové věci možné; toho si cením. Ale možná, že byste raději žil v zemi, kde stát zákonem nařizuje ateizmus (podobné státy zabily v minulém století 150 milionů lidí).

Se srdečnými pozdravy

Don Batten

 


P. odpověděl:

Chtěl bych jen říci, že bych samozřejmě nechtěl žít ve společnosti, která nařizuje nějaké závazné přesvědčení nebo vůbec žádné, a jsem si jist, že nejsem sám mezi zdejšími lidmi, jehož rodokmen zahrnuje i ty, kdo obětovali vše, aby nám vámi zmíněnou svobodu umožnili. Jsem však na druhé straně přesvědčen, že lidé by měli mít možnost nechat vyškrtnout své domovy ze seznamu otevřeného pro nežádoucí „návštěvy“, stejně jako mají možnost nechat vyškrtnout svá telefonní čísla z veřejného telefonního seznamu, tak, aby je neotravovali nežádoucí telefonáty; stejným způsobem by měli mít možnost chránit se před náboženskými organizacemi. Nemám nic proti lidem stojícím na ulici a propagujícím své zboží, pokud se řídí místními nařízeními, a nejsou dotěrní. Jelikož jsme odstranili náboženství ze škol a veřejných institucí, pak si jeho přívrženci mohou sloužit bohoslužby pro sebe, ale nechat přitom na pokoji ty, které to nezajímá.

Nesnažím se nikoho o své pravdě přesvědčovat, jenom nechci, aby se při vyučování moje dítě muselo otravovat tím, co poškozuje jeho osobnostní vývoj, a nechci ve své nemocnici sošky a krucifixy; lidé přece mohou u svého lůžka mít to, co chtějí, a ne to, co nechtějí.

Navíc, ateizmus není odpovědný za genocidy ve světě, za ty je odpovědný fundamentalizmus; můžeme diskutovat o soukromém vyznání jednotlivých diktátorů, ale jsou to fundamentalistické pudy, které jsou příčinou toho, že lidé páchají zlo. Být ateistou znamená prostě nevěřit v žádného boha; tento postoj nežene lidi k tomu, aby se chovali zvrhle. Skalní věřící se však samozřejmě vzdávají svých přirozených lidských vazeb a citu pro společné dobro a empatii, a udělají cokoli, co jim řekne jejich Bůh či politický vůdce. Musíte být skalní věřící, abyste dokázal naletět s letadlem plným vyděšených lidí do Věže plné jiných lidí, stejně tak, jako musíte být takovým věřícím, abyste dokázal umístit bombu pod něčí auto pouze proto, že dotyčný nesdílí vaši víru. Spousta dobrých, zlých i bezbarvých lidí jsou ateisty, toto přesvědčení nijak neovlivňuje jejich případné sklony k páchání zla. Naopak náboženství udělalo z mnoha jinak dobrých lidí zlé zrůdy, stejně jako to s nimi udělaly zvrhlé ideologie v rukou Hitlera a Stalina.

 


Milý P.,

Jsem rád, že oceňujete svou svobodu i ty, kdo ji pro vás vykoupili. I já ji oceňuji; na tom se tedy shodneme!

Avšak zdá se, že někteří zarytí ateisté („noví ateisté“) neuznávají, že jednou z cen placených za život ve svobodné společnosti je, že lidem musí být umožněno, aby uvěřili i věcem, které se jim nelíbí. Richard Dawkins například označil počínání křesťanů, kteří učí své děti o Bohu, za „zneužívání dětí“ (viz recenzi na God Delusion – Boží blud). A zneužívání dětí je přece něco, co by vlády měly stíhat, že ano? To mi připadá jako druh „fundamentalizmu“; ateistického fundamentalizmu. Však také nedávné akce British Humanist Association (ateistického klubu) s cílem donutit vládu Velké Británie k zákazu vyučování jiných názorů než ortodoxního darwinizmu (včetně zákazu jakékoli vědecké kritiky darwinizmu) na školách zavání totalitářstvím SSSR, nacistického Německa, Maovy Číny či Kim Ir-senovy Severní Koreje.

I Vaše vlastní slova svědčí o tom, že tíhnete k nějaké formě zmíněného netolerantního, totalitářského myšlení; nechcete, aby křesťané „působili na školách a otravovali duchovní vývoj mého dítěte“. Ale když ateisté působí ve školách na duchovní vývoj dětí z křesťanských rodin tak, aby je odvrátili od víry jejich rodičů, to je v pořádku? Děje se tak například při vyučování darwinizmu. Když dočetl Origin of Species – Původ druhů, roku 1860, napsal jeden z Darwinových pedagogů na Cambridgi,

„Přečetl jsem si Darwinovu knihu. Je chytrá a odvážně napsaná; a proto tím diskutabilnější, staví-li snad na nesprávných domněnkách; a já je pokládám za naprosto zcestné…Od počátku do konce je to guláš čirého materializmu, chytře uvařený a servírovaný…A proč se tak stalo? Z žádného jiného důvodu, to bych se vsadil, než proto, abychom se osvobodili od Stvořitele…“

– Reverend Adam Sedgwick, dopis slečně Gerardové datovaný 2. ledna 1860.

Mohl bych citovat četné dnešní ateisty, kteří doznávají totéž. Dawkins připustil, že mu Darwin umožňuje být „intelektuálně naplněným ateistou“. A Vaše vlastní obrana darwinizmu dokládá totéž; že darwinizmus je součástí ateistické „víry“ (tak to opravdu stojí v Humanist Manifesto I).

Ve všech těchhle věcech neexistuje neutrální postoj. To si jenom myslíte, že sekularizmus je neutrální, protože jste sekularistou a uspokojuje Vás to.

Považuji za dost divné, tvrdíte-li, že Stalinův ateizmus nesouvisel s jeho zločiny. Když totiž zabíjel lidi, považoval evidentně svou činnost za cosi jako stříhání trávníku. Žádný křesťan věřící v Bibli by tak nemohl postupovat, protože Bible říká, že lidé jsou stvořeni k obrazu Božímu, což činí lidský život posvátným (čímsi jako zázrak), a tudíž něčím, co nesmíme svévolně ničit. Jedině materialista (ateista) jako třeba Stalin se tak mohl chovat. Viz: Evolution and social evil (Evoluce a společenské zlo). Křesťan, který někoho vraždí, jedná proti svým zásadám, kdežto ateista vraždící někoho – proti čemu ten jedná? Zde neexistuje absolutní mravní imperativ, prohlášení něčeho dobrem či zlem je tu pouhým vrtochem vládnoucí moci (nebo jste vy sám takovou vládou?).

A. C. Grayling, prominentní britský ateista, připustil: „Je vám snad jasné, že už nevěříme v Boha, protože nás na každém kroku sleduje ta spousta kamer systému CCTV.“ (v interview s Deccou Aitkenheadem z Guardian, 3. dubna 2011;
www.guardian.co.uk/books/2011/apr/03/grayling-good-book-atheism-philosophy).

Důsledky sekularizmu se projevují v takových jevech jako byly pouliční bouře v Londýně a zhroucení rodinného života v kdysi křesťanských zemích. V mé zemi byla v 50. letech 20. století, kdy ještě převážná většina populace věřila, že existuje Bůh Stvořitel, jemuž jsme odpovědní (neříkám, že šlo ve všech případech o poctivé křesťany, ale téměř všichni sdíleli křesťanskou víru), míra majetkové kriminality 1 hlášený případ na 1000 lidí za rok. Takový byl poměr od 20. do 50. let 20. století včetně období Velké deprese (podle našich světských „vševědoucích“ sociologů je bída příčinou kriminality, že ano?). Pak začala míra kriminality v 60. letech narůstat – tehdy se také vážně začalo se sekularizací vzdělávání. Koncem 90. let už byla statistika na 20 případech na 1000 lidí (20násobný nárůst!), přestože počet pořádkových složek mnohonásobně vzrostl, zavedlo se CCTV atd. (a zmíněná míra dnes nezahrnuje všechny případy, protože víme, že policie s krádeží nic nezmůže, pokud škoda nedosáhla určité výše). Pamatuji se, že když jsem byl dítětem, doma jsme nezamykali (neexistovaly klíče), a nezamykala se ani auta, a pokud ano, nechávali majitelé klíčky v zapalování; obava, že se něco ztratí, tenkrát lidi prostě nestrašila. Podobné trendy zaznamenáváme i v dalších oblastech života jako jsou sebevraždy mladých mužů, rozvodovost, narkomanie atd.

Také nelze přehlížet, že darwinizmus propůjčil zdání legality fašizujícím diktátorským režimům 20. století: Darwin´s impact the bloodstained legacy of evolution (Darwinův podíl na krví potřísněném odkazu evoluce). Však také Stalin dospěl ke svému ateizmu po četbě Darwinových děl.

Na ateizmu nelze stavět svobodnou, spravedlivou a prosperující společnost.

Slavný britský básník T. S. Eliot napsal: „Zkrachuje-li křesťanství, zkrachuje celá naše kultura. Pak se bude muset v bolestech zrodit nová, a nemůže jít o cosi hotového, musí se vytvořit…Budeme muset projít mnoha staletími barbarství.“ (T. S. Eliot, Notes Towards the Definiton of Culture – Poznámky k definici kultury, Faber and Faber, 1948, str. 122).

Dokonce i jeden ateista psal nedávno o Africe a o tom, že potřebuje křesťanství, aby tam zavládl sociální i hospodářský pokrok. Viz Atheists credit the Gospel (Ateista dává za pravdu evangeliu).

Ne, na ateizmu nelze vybudovat svobodnou, spravedlivou a prosperující společnost.

Ale víc než jen tohle, ateizmus vede k selhávání humanity v člověku. Ať se vám to líbí nebo ne, jednoho dne budete stát před Stvořitelem, a zodpovídat se za svůj život. Slova „Vždyť jsem v Tebe nevěřil“ to nespraví. Jak říká Bible, existuje spousta důkazů o tom, že Bůh existuje (Římanům 1:18n). Ale pekla se bát nemusíte; ne proto, že by neexistovalo, nýbrž proto, že Bůh sám vytvořil cestu, po které může člověk peklu uniknout. Ježíš řekl, „Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život, a měly ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.“ (Jan 10:10-11).

Říkám Vám to proto, protože mi na vás záleží; nechci být svědkem toho, jak někoho Bůh potrestá. Nechcete-li přijmout to, co jsem Vám musel říci, budiž. Necítím se uražen, na svoje názory máte právo. Tam, kde jsou společnosti založeny na biblických principech, nevládne žádný útlak.

S přátelskými pozdravy,

Don Batten
 


Okamžikem Pádu, kdy Adam a Eva zhřešili, jsme ztratili přímé spojení se svým Stvořitelem. To se stalo zhruba před 6000 lety. Mezitím lidé bojovali o zachování tohoto našeho místa ve vesmíru a jeho předávání generacím budoucím, a přemýšleli o tom, jak se vrátit do správného vztahu se Stvořitelem.

Když se po Potopě naši předkové rozběhli do všech světových stran, předávali si dochované varianty své historické paměti včetně více než 250 stále živých zpráv o Potopě! Žádná kultura si nečiní nárok na to, že zasahuje hlouběji do minulosti než asi 5000 let zpět. Všude po světě je tomu tak.

Avšak v uplynulých 200 letech sílí touha „vyspělých moderních lidí“ po totálním zapuzení vzpomínek na nezpochybnitelné události dávných dob (čítajících pouhých několik tisíc let) a jejich nahrazení mytickými „miliony“ let údajného vývoje života. Tvrdí se, že jsme pouhými hříčkami vesmíru a nutí nás semknout se proti svému Stvořiteli.

„Cizí civilizace“ (tj. padlí andělé; důvěrně známí duchové čili falešní bozi v novém hávu) budou brzy nastupovat k boji za dokončení antihistorického podvodu evolucionistů. Prosím nepropadněte duchovnímu klamu evoluce a všem důsledkům, které z něho vyplývají.

Uzavřu celý článek modlitbou, kterou se mohou potichu a upřímně pomodlit i ateisté a antiteisté:

„Stvořiteli, jsi-li tam a můžeš-li mě slyšet, prosím, pomoz mi.“

Učiňte prostě onen první krok. Nejsme ve vesmíru sami.

Súvisiace videá a dokumenty