Zmeň svoj život Nebezpečenstvo Kundalini -

Nebezpečenstvo Kundalini

Prenikajú falošní duchovia do cirkvi? Aký sú duchovia „Kundalini“? Aké sú príznaky ich prítomnosti? A ako sa môže taká invázia otočiť proti tebe?

To všetko a ešte viac je popísané v tomto provokatívnom dokumente. Šokujúce zábery jednej z najhorších „invázií“ falošných duchov. Táto „invázia“ je tak gigantických rozmerov, že cirkev takéto niečo ešte nikdy nezažila. Ponúkame Vám dôkaz, že cirkev bola napadnutá falošnými duchmi v celosvetovom merítku. Zhliadnite dokument Kundalini v cirkvi, ktorý mapuje túto inváziu a ukazuje aký strašný dopad to malo na nevestu Kristovu.

Prosím, podeľte sa s týmito videami aj so svojimi priateľmi. Možno práve týchto pár minút pomôže nejakej drahej zblúdenej duši vymaniť sa z otroctva bludu a zvodu. „Cirkev Ježiša Krista si neuvedomuje, že bola infiltrovaná démonickými silami. Rozlišovanie bolo stratené! Kniha, ktorá je veľmi potrebná.“

Greg Gordon, SermonIndex

No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, SEBAOVLÁDANIE. Proti takýmto veciam nie je zákon. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. (Galatským 5:22-24)

A neopíjajte sa vínom, v ktorom je ROZTOPAŠOSŤ, ale buďte naplnení Duchom. (Efezským 5:18)

Kráčajme slušne ako vo dne, nie v obžerstve a opilstve, nie v smilstve a BEZUZDNOSTI. (Rimanom 13:13)

Otáľajte a deste sa bezradní, stojte omráčení a buďte slepí! Opilí sú, ale nie od vína; POTÁCAJÚ SA, ale nie od opojného nápoja. Lebo Hospodin vylial na vás DUCHA HLBOKÉHO SPÁNKU a zavrel pevne vaše oči; prorokov a vaše vidiace hlavy zastrel. (Izaiáš 29:9-10)

To Hospodin vylil na vás ducha mrákoty, zavřel vaše oči, totiž proroky, a zahalil vaše hlavy, totiž vidoucí. (Izaiáš 29:10 (CZ))

Řekli jsme si už, že Izajáš byl takřečeno „prorok otřepaných frází“ a to co říká, svým způsobem odpovídá i naší dnešní kultuře. Opravdu na ně Bůh vylil nějakého ducha mrákoty? Jak? Dával Izraeli světlo, světlo svého slova a také světlo aktuálních prorockých poselství a oni je vytrale generace po generaci odmítali, nechtěli přijmout pravdu, kterou jim Bůh ukazoval a dával. Zavírali před ní oči, neviděli ji, byli tedy slepí. Řekne se, že to působí Bůh.

I tento Izajášův výrok tak zní, ale podstata tkví v tom, že Bůh dal své světlo a že lidé před tím světlem zavřeli oči, že je odmítli… Protože vědomě zavřeli oči, nevidí realitu a tím jsou slepí… Pokud Bůh dává mrákotu, nebo zaslepuje, pak jedině takto. Nikoli v tom smyslu, že by někoho záměrně znevýhodnil a připravil o schopnost vnímat světlo, tedy tu pravdu.

A tak se ukazuje, že lidé v Izajášově současnosti jsou slepí. Pokud jde o jejich tehdejší budoucnost, byli stejně slepí jako Boží nepřátelé. Byli jako opilí.

J.V. McGee

Súvisiace videá a dokumenty

Zmensvojživot.cz - Zmeň svoj život / Život na ceste s Bohom

Ahoj! Vieš o tom, že stránku zmensvojzivot.cz navštívi ročne takmer 20 000 jedinečných používateľov? Takýto záujem nás motivuje k tomu, aby sme tento projekt nielen udržiavali, ale aj rozvíjali.

Na týchto stránkach Ti prinášame čítanie rôznych biblických článkov bez reklám, vrátane možnosti biblického samoštúdia, alebo štúdia online. Nájdeš tu apologetický výklad Písma, teologické výklady príbehov Biblie, či samotných základov kresťanského života, vrátane hermeneutiky, skúsenosti ľudí, či rád ohľadne zdravej životosprávy. Všetko v podobe vyše 393. článkov a 800 videí, doplnené o stovky obrázkov, grafov, pre lepšie pochopenie evanjelia.

Čo vďaka tvojej podpore dokážeme?

Aj Tvoja pomoc môže pomôcť v šírení Evanjelia do mnohých kútov Slovenska, Česka, zahraničných krajín v podobe nákupu kresťanských kníh a Biblií pre ľudí, ktorí si to nemôžu dovoliť a súťaže pre mladých na instagrame. Na stránke nezverejňujeme žiadne reklamy, ktoré by mohli priniesť finančné zdroje na podporu projektu. Celý projekt je preto neziskový a odkázaný na darcov. Aj Tvoja pomoc posilní ruky slabých a prinesie mnohé ovocie.

Číslo transparentného účtu:

SK14 8330 0000 0023 0188 5016 (pre Slovensko)

2301 885 016/2010 (pre Česko)

Staň sa súčasťou nášho tímu

Využi svoje dary a nadanie a zapoj sa do projektu Evanjelizácie. Staň sa členom tímu mladých ľudí, ktorí každý mesiac oslovia vyše 50 000 ľudí! Ak máš záľubu v jazykoch, tvorbe videí, prekladov titulkov, či programovaní stránok alebo máš nápad, ako rozšíriť toto dielo, napíš nám na zmensvojzivotcz@gmail.com, alebo cez InstagramFacebook.

Pridaj sa k nám v šírení Evanjelia na internete.

Aj vďaka Tvojej podpore, smieme rozdávať množstvo kníh zdarma študentom na internátoch.