fbpx
Zmeň svoj život
Charizmatické čarodejníctvoHnutie viery

Nebezpečenstvo Kundalini

Prenikajú falošní duchovia do cirkvi? Aký sú duchovia „Kundalini“? Aké sú príznaky ich prítomnosti? A ako sa môže taká invázia otočiť proti tebe?

To všetko a ešte viac je popísané v tomto provokatívnom dokumente. Šokujúce zábery jednej z najhorších „invázií“ falošných duchov. Táto „invázia“ je tak gigantických rozmerov, že cirkev takéto niečo ešte nikdy nezažila. Ponúkame Vám dôkaz, že cirkev bola napadnutá falošnými duchmi v celosvetovom merítku. Zhliadnite dokument Kundalini v cirkvi, ktorý mapuje túto inváziu a ukazuje aký strašný dopad to malo na nevestu Kristovu.

Prosím, podeľte sa s týmito videami aj so svojimi priateľmi. Možno práve týchto pár minút pomôže nejakej drahej zblúdenej duši vymaniť sa z otroctva bludu a zvodu. „Cirkev Ježiša Krista si neuvedomuje, že bola infiltrovaná démonickými silami. Rozlišovanie bolo stratené! Kniha, ktorá je veľmi potrebná.“

Greg Gordon, SermonIndex

No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, SEBAOVLÁDANIE. Proti takýmto veciam nie je zákon. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. (Galatským 5:22-24)

A neopíjajte sa vínom, v ktorom je ROZTOPAŠOSŤ, ale buďte naplnení Duchom. (Efezským 5:18)

Kráčajme slušne ako vo dne, nie v obžerstve a opilstve, nie v smilstve a BEZUZDNOSTI. (Rimanom 13:13)

Otáľajte a deste sa bezradní, stojte omráčení a buďte slepí! Opilí sú, ale nie od vína; POTÁCAJÚ SA, ale nie od opojného nápoja. Lebo Hospodin vylial na vás DUCHA HLBOKÉHO SPÁNKU a zavrel pevne vaše oči; prorokov a vaše vidiace hlavy zastrel. (Izaiáš 29:9-10)

To Hospodin vylil na vás ducha mrákoty, zavřel vaše oči, totiž proroky, a zahalil vaše hlavy, totiž vidoucí. (Izaiáš 29:10 (CZ))

Řekli jsme si už, že Izajáš byl takřečeno „prorok otřepaných frází“ a to co říká, svým způsobem odpovídá i naší dnešní kultuře. Opravdu na ně Bůh vylil nějakého ducha mrákoty? Jak? Dával Izraeli světlo, světlo svého slova a také světlo aktuálních prorockých poselství a oni je vytrale generace po generaci odmítali, nechtěli přijmout pravdu, kterou jim Bůh ukazoval a dával. Zavírali před ní oči, neviděli ji, byli tedy slepí. Řekne se, že to působí Bůh.

I tento Izajášův výrok tak zní, ale podstata tkví v tom, že Bůh dal své světlo a že lidé před tím světlem zavřeli oči, že je odmítli… Protože vědomě zavřeli oči, nevidí realitu a tím jsou slepí… Pokud Bůh dává mrákotu, nebo zaslepuje, pak jedině takto. Nikoli v tom smyslu, že by někoho záměrně znevýhodnil a připravil o schopnost vnímat světlo, tedy tu pravdu.

A tak se ukazuje, že lidé v Izajášově současnosti jsou slepí. Pokud jde o jejich tehdejší budoucnost, byli stejně slepí jako Boží nepřátelé. Byli jako opilí.

J.V. McGee

Súvisiace videá a dokumenty