fbpx
Zmeň svoj život
Falošné učeniaMária - kráľovna všetkých?Výklad Písma

1. Kráľovna nebies

Zjevení!

Vypadá jako živá, dýchající a trojrozměrná žena zahalena v intenzivním světle. Ti, kteří ji viděli, ji popisovali jako zářící postavu v nádherném oslnivém šatu. Tito pak prohlašovali, že krásu „Královny Nebes“ nelze dostatečně lidskými slovy popsat.

Vizionáři rovněž podávají zprávy o tom, že zahlédli světla a skvostné úkazy, které doprovázejí tato zjevení. Vize zahrnují vidění andělů, žhavých koulí, plameny ohně, tajemné sluneční úkazy a zvláštní světélkující mraky. Obrovskou radost a potěšení, které prožívají, lze nejlépe popsat slovem „extáze“, které je také při této příležitosti často používáno. Ti, kdo o ní svědčili, přiznávají, že byli paralyzováni a uneseni její krásou a půvabem.

Je pozoruhodné, že nespočet nadpřirozených uzdravení a zázraků zažili poutníci po celém světě. Navíc zjevení „Požehnané Panny“ jsou opakovaně oznamována, takže většina významných znamení a zážitků je očekávána teprve v budoucnosti! Připouští, že tomuto světu ještě nezjevila svou plnou slávu. Předpovídá znamení na nebi a události, o kterých celý svět bude mluvit ve velmi blízké budoucnosti. Pojďme tedy posoudit následující zprávy přijaté třemi různými vizionáři:

Má znamení jsou zjevná. Bůh si to tak přeje. Jedině mé děti to poznají tak, jak se jim zjevuji v tajemství, a tak za to chválí Jediného Věčného. Nemohu zjevit veškerou svou moc celému světu. Musím ustoupit spolu se svými dětmi. V tajnosti budu činit zázraky na duších, dokud počet obětí nedosáhne plnosti. Poté se budu moci zjevit celému světu…

Brzy přijdu, mé děti! Brzy budu mezi vámi s velkým světlem. Osvítím celý svět. Mnoho duší bude plakat, protože neslyšely má volání. Budu nad každým jako oblak a každý mne uvidí. Co se pak stane s těmi, kteří mě uráželi a kteří mě zesměšňovali? Přijdu brzy, mí synové, a projdu celým světem. Učiním veliká znamení na obloze pro ty, kteří stále chtějí být spaseni. Všichni ti, kteří ve mně mají své útočiště, ti, kteří vzhlížejí s pokáním, ti budou plně připraveni k tomu, abych je zachránila.

Také vám toužím říci, že když má zjevení budou zcela u konce, budu viděna v každé denominaci a náboženském společenství po celém světě. Budu viděna mezi veškerým lidem, nikoliv jen na chvíli, ale každý bude mít šanci mě vidět. Tak jak jsem se zjevila v Zeitounu, tak se zjevím každému, aby mě viděl. Modlete se a pomáhejte, aby mé plány byly uskutečněny, nikoliv jen zde, ale po celém světě.

Počet zjevení je obrovský

Vezměme v úvahu skutečnost, že Mariinu svatyni – poutní místo v mexickém Guadalupe, navštíví 15 až 20 miliónů mariánských následovníků každý rok! Svatyně je zasvěcena Naší Paní Guadalupské, která se tam zjevila v roce 1531 Juanu Diegovi. 12. prosince 1999 k výročí zjevení Panny Marie navštívilo svatyni přes 5 miliónů poutníků, aby se poklonili Naší Paní. Nejvíc v roce 1999, poprvé v církevní historii, byli přítomni na uctívání a oslavách všichni biskupové a kněží z celé západní polokoule. Po apoštolském povzbuzení Jana Pavla II. během jeho lednové návštěvy Mexika se stal 12. prosinec svátkem pro katolickou církev.

Bosenskou Medjugorji od prvního zjevení Požehnané Panny Marie v roce 1981 navštívilo více než 30 miliónů lidí. Vedle šesti vizionářů, kteří pravidelně přijímají zprávy od Panny, tisíce poutníků prohlašují, že v Medjugorji viděli divy a zázraky, uzdravení a taky slyšeli Mariin hlas. Navštívení Medjugorje je namáhavou poutí, která zahrnuje mnohahodinovou cestu autobusem po rozbité silnici. Milióny poutníků, kteří se odváží podstoupit takovou námahu při cestě do Medjugorje, to dělají s plným vědomím nebezpečí a obtížnosti – a také proto chodí v zástupech.

V Georgii, městě Conyers, přijala vizionářka Nancy Fower na své farmě až 100000 návštěvníků během jediného dne. Poutníci ze všech koutů světa překonali velkou vzdálenost, aby slyšeli nejnovější zprávu od Požehnané Matky. V národní svatyni Grotto, Naší Paní z Lurd, v Marylandském Emmitsburgu, se účast zvýšila až na 500000 poutníků za rok.

Mariánská zjevení se vyskytují všude

Mariánská zjevení jsou zaznamenávána ve většině států Ameriky – mnoho těchto míst navštěvují tisíce lidí. Od New Yorku po San Francisco je zdokumentován nespočet zaznamenaných navštívení od Královny Nebes. Počet mariánských následovníků a jejich rozhodnutí slyšet Pannu ukazuje, že tito jedinci nejsou pouhými zvědavými účastníky, ale spíše součástí obrovského a neustále rostoucího davu Mariiných učedníků.

Ročně navštíví pět a půl miliónů lidí jediné místo ve Francouzských Lurdech. Polskou mariánskou svatyni Naší Paní z Czenstochowé (která byla nejoblíbenějším místem Jana Pavla II.) navštíví ročně přibližně pět miliónů poutníků. Malé místo zjevení v Irském Knocku navštíví více než milión lidí, kteří se jdou modlit k Naší Paní z Knocku a navštíví „Štít zjevování“. Tato mariánská svatyně v Irsku byla Panně v minulém století vysvěcena čtyřmi papeži, včetně Jana Pavla II., který putoval do Knocku v roce 1979.

V Portoriku, městě Sabana Grande, se podle zpráv Panna Marie zjevila před více, než čtyřiceti léty a mnoho oddaných věřících přišlo z celého světa. Toto místo se stalo populárním tím, že jsou zde v plném proudu přípravy k vybudování sochy Panny dvakrát tak vyšší, než je New Yorská Socha Svobody. Místní noviny podávají zprávu, že:

Socha obřích rozměrů Naší Paní Růžence je součástí projektovaného mystického městského komplexu, který se nachází ve výšce cca 1500 stop a jeho rozloha dosahuje 500 akrů. Bude se zde nacházet místnost, kde budou radiové a televizní stanice, různé kaple, ubytování, jídelny, konferenční místnosti a pozorovací plošina.

Ke známému místu zjevení v Portugalské Fatimě dorazilo 13. října na výročí zjevení z roku 1917 téměř milion lidí. Roční návštěvnost Fatimy je odhadem přes 4,5 milionů poutníků a stále roste. Seznam nejproslulejších míst zjevení pokračuje.

Paní a Matku Všech Národů uctívají každým rokem v Amsterodamu na mezinárodním dni modlitby tisíce shromážděných. K uctění Paní Všech Národů sem míří zástupy kněží, biskupů a kardinálů z více než sedmdesáti zemí a všech pěti kontinentů. Takováto zjevení Panny Marie zaznamenala vizionářka Ida Peerdemanová mnohokrát. Její hlavní zprávou bylo, že chce, aby byla ustanovena jednota. Tato jednota přijde jedině, když církev a papež oficiálně prohlásí Paní Všech Národů za spoluvykupitelku.

K tomuto datu, milióny věřících mariánských ctitelů sepisují petice, aby byla Panna Maria oficiálně prohlášena za Spoluvykupitelku , a zasílají je do Říma.

Celosvětová popularita roste

Popularita Panny a jejích zpráv nabývá až gigantických rozměrů. Nicméně mariánští historikové si pohotově dokážou vzpomenout, že zjevení Marie byla zaznamenávána po celá staletí, ale nikdy v historii nebyla tak častá a pravidelná jako v těchto dnech.

V týdeníku Newsweek ran byl na titulní straně příběh o Panně Marii. V článku napsali: „Dvacáté století mnoha způsoby patřilo Marii. Vizionáři na většině kontinentů podávali zprávy o více jak čtyřech stech zjeveních Panny – více, než za celá tři století dohromady… Když to shrneme, tato zjevení odkazují na to, v co mariánské hnutí věří – v milénium – věk Marie‘“

Mohli bychom očekávat, že se tento fenomén bude vyskytovat v převážně katolických zemích, ale zjevení jsou hlášena od Japonska přes Afriku, Koreu, až po Austrálii, přes Irák do Izraele, od Egypta až k Sýrii. Podíváme-li se hlouběji do bývalého Sovětského svazu nebo na lidi v Indii, je tam jedna věc společná. Ti všichni začali být navštěvováni ženou, která sebe nazývá Marií, Královnou nebes, Naší Paní. Otec Robert Faricy citoval v knize Královna Kosmu tvrzení:

Nikdy v historii křesťanství se Požehnaná Panna Maria nezjevovala tak často mnoha lidem po celý dlouhý čas a s takovou pravidelností. Navíc to vypadá, že zjevení v Medjugorji začala s počínajícím novým mariánským obdobím. Zprávy o Mariině zjevování se nacházejí téměř všude.

Ve své knize Volání věků autor Tomas W. Petrisko píše: „Na Ukrajině je více, než půl miliónu lidí, kteří svědčí o Mariiných zjeveních od roku 1987… miliony a miliony po všech kontinentech celého světa slyšely a odpovídaly na zjevení a zprávy Panny Marie. Ve skutečnosti lze sledovat významný rozmach návštěvnosti všech Mariiných svatyní.“

Reverend Charles Dickson, Ph.D., jako luteránský kazatel píše o tomto trendu v Magazínu Královna: „Lidé po celém světě překonávají obrovské vzdálenosti, aby osobně demonstrovali svou oddanost Matce našeho Pána.“ Sám osobně ve Francii navštívil 937 poutních míst. Za poslední dva roky v těch nejpopulárnějších místech se návštěvnost zvýšila o 10%.

V Itálii existuje více než 1500 poutních mariánských svatyní, což je v podstatě 85% všech mariánských svatyní vůbec. Nejsou to místa zastrčená někde v ústraní mezi domky, ale spíše významné svatyně, do kterých mohou Mariini následovníci putovat. Oddanost Marii je nejlépe pozorovatelná v katolických zemích, ale i přesto přitahuje masy lidí všech ras, národností a vyznání.

Co se týče rostoucího počtu celosvětových zjevení, katolický mariánský autor Michael Brown napsal: „Mariánská zjevení se během druhé poloviny dvacátého století stala značně početnější… Jestliže denně přibývají případy nových zjevení, tak celkový počet ve skutečnosti nelze spočítat… (francouzské periodikum Le Monde odhadlo počet zjevení na jednadvacet tisíc mezi rokem 1976 a 1986!!)“

Plán ekumenického pokoje Naší Paní

Celková zpráva o pokoji je podávána stovkami, ba možná tisíci zjeveními po celém světě. To o čem hovoří, je celosvětový mír, jednota a tolerance. Zjevení Marie v Medjugorji hovoří takto:

Drahé děti, dnes vás vyzývám k míru. Přišla jsem jako Královna Pokoje a toužím vás obdařit svým Mateřským Pokojem… Vyzývám vás, abyste se stali nositeli a svědky mého pokoje tomuto nepokojnému světu. Nechť pokoj zavládne v celém světě.

V další zprávě Naše Paní z Medjugorje řekla svým vizionářům: „Řekněte knězi, řekněte každému, že to jste vy, kdo jste rozděleni na světě. Muslimové a pravoslavní jsou ze stejného důvodu jako katolíci rovni před mým Synem a přede Mnou. Všichni jste mé děti.“ Mariina zpráva o pokoji a jednotě je jediným, co tento sklíčený a zmatený svět potřebuje.

Stejné zprávy podala ve venezuelské Betanii, typickými slovy o naději dávané po celém světě: „Mé děti, dávám vám pokoj z nebes…do Betanie a Venezuely. Je pro každého, ne jen pro katolíky… Má zpráva je o víře, lásce a naději. Víc, než cokoliv jiného toto přináší usmíření mezi lidmi a národy. Je to jediná věc, která může zachránit toto století od válek a věčné smrti.“

Charles Dickson, autor knihy ‚Protestantský pastor vzhlíží k Marii‘ a ‚Marie přesahuje naše kulturní i náboženská pouta‘ píše:

Muslimský student navštívil Řím a chce se zvláště podívat do kostela Svaté Matky Maggiore. Překvapeni? Poezie Syrského tajemství je plná mariánského uctívání. Překvapeni? Martin Luther doporučil modlit se k Marii. Překvapeni? Americký letniční kazatel začal navštěvovat svatá poutní místa Mariiných zjevení. Překvapeni? Muslim odkazuje k Marii jako il-Sittneh, neboli Naší Paní. Překvapeni? Kapitola Koránu je pojmenována po ní. Překvapeni? Mariina hluboká laskavost jako matky je vyobrazena v čínském umění. Překvapeni? A nyní presbyteriánský kazatel napsal knížku, ve které doporučuje modlit se růženec. Stále překvapeni? … Při bližším prozkoumávání obojího – jak dávné historie, tak současných událostí zjistíte, že lidé jsou směřováni k Marii, která je všeobecně oblíbena a přesahuje naši kulturu, zemskou polohu a dokonce náboženské hranice.

Zbořme hranice

V roce 2003 vyšel v Los Angeles Times článek s nadpisem „Naše Paní: nejen pro katolíky“. V článku bylo poznamenáno, že zjevení známá jako Panna z Guadalupe, dlouhodobě uctívaná latinskoamerickými obyvateli, nyní mají své místo i v dalších denominacích. Tyto tendence jsou pozorovatelné v Episkopálních a Luteránských církvích, jejichž liturgická tradice je katolicismu nejbližší. V článku vystupuje s velmi zajímavou otázkou:

Zjevení Naší Paní Guadalupské nekatolickým služebníkům a učencům má své milující obdivovatele. Je to zjevení, jež spojilo Mexičany a po téměř pěti staletích může přivést k sobě všechny křesťanské denominace.

V roce 2005 představil Magazín Time na titulní straně obraz Marie – Matky Boží s titulkem „Zdrávas, Maria – katolíci ji ctí už po dlouhý čas, ale nyní také protestanti objevují své vlastní důvody k uctívání Ježíšovy matky.“ Článek vysvětluje ohromující trend rostoucí mariánské oddanosti v protestantských církvích:

V rozděleném protestantském světě, kde ideologický prostor je omezen, se zdá, že dlouze udržovaná zeď okolo Marie se rozpadá… a tak Marie získává svou popularitu i v protestantských duchovních seminářích, kde její ikony zdobí stěny pokojů budoucích pastorů.

Článek cituje příklady, které byly kdykoliv předtím nepředstavitelné. Například v metodistické církvi v Chicagu South Side je oltář rámován dvěma sochami Marie s čerstvými růžemi u jejich nohou. Marie zde v rukou drží malého Ježíše a růženec. Oltář je pokryt předměty s nejznámějším zobrazením: Marie – tentokrát zcela obklopena mnohobarevnou svatozáří.

R.Albert Mohler, Jr. – President Jižního baptistického teologického semináře – učinil několik následujících připomínek ke článku v Time Magazine týkajícího se Marie:

Hlavní článek časopisu Time je jen částí velkého dění, které probíhá ve všech hlavních proudech protestantismu, znovuzvážení vztahu k Marii, obrácení se k ní a zahrnutí uctívání Marie do sféry osobní oddanosti a společného uctívání. Někteří jdou až tak daleko, že přijímají Marii jako přímluvkyni, a směřují své modlitby k ní stejně tak jako k ostatním svatým. Je dosti překvapivé, jak někteří protestanti obhajují, že by se měli věřící modlit k Marii, a měli by ji žádat o přímluvy.

Královna slibuje jednotu

Většina zjevení hovoří o tom, že Marie zavádí nové období míru a jednoty. Pod její záštitou se všichni lidé shromáždí v pokoji a vyřeší problémy, kterým čelí tento svět. Její důraz na jednotu a ekumenismus vzbudil pozornost i v médiích. Deník Los Angeles Times podává zprávu o tomto tématu dne 25. prosince 1998 v článku s nadpisem „Mariina rostoucí popularita jde až za hranice víry“ a píše:

Rostoucí počet Američanů ze všech křesťanských denominací dospívá k přesvědčení, že Panna Marie je utěšujícím článkem spirituality a symbolem pokoje v těžkých časech… Ohlašovaná vidění Marie v posledních časech neustále rostou po celém světě. Její mateřský pohled vypadá jako ekumenická výzva… Nejsou to jen římští katolíci, kdo se zajímají o Marii a následují její zjevení… Každý den tisíce lidí přinášejí svá trápení na místa, kde Panna zaslíbila, že se zjeví.

Jedna z nejlepších sérií zjevení, o kterých se vydávají svědectví, se odehrála v Koptickém pravoslavném kostele v egyptském Zeitounu na předměstí Káhiry. Lidé mnoha zemí a různého náboženského vyznání svědčili o zjeveních od roku 1968 až 1973. Odhaduje se, že celkový počet svědků těchto zjevení jde do miliónů! Muslimové, koptové, římští katolíci, protestanti a mnoho dalších viděli Paní ve slávě světla.

Muslimové zpívali a citovali z Koránu: „Marie, Bůh si tě vyvolil. Očistil tě. Vyvolil si tě nade všechny ženy.“ V Zeitounu stejně tak jako v nespočtu dalších míst na světě přitahuje Mariino zjevení mnoho lidí ze všech různých náboženských vrstev.

Následující zpráva pochází od zjevení, které se identifikuje jako „Paní a Matka všech národů“ a zcela jasně prohlašuje své záměry:

Zkuste porozumět důvodu, proč jsem přišla tento den. Pán Ježíš Kristus vybral tento velký den pro „Paní Všech Národů.“ Mou misí je ustanovit jednotu nad svými národy. Jsem poslána, abych učinila jednu velkou společnost národů. Shromáždění všech národů v jedno společenství, je úkolem stojícím před celým současným světem, kterému jsem to opakovaně zvěstovala.

Královniny výzvy

V roce 1996 představil časopis Life Marii na obálce časopisu a ptal se: „Proč se dvou miliardkrát denně modlíme Zdrávas Maria? Proč letos navštívilo Lurdy až pět miliónů lidí, z nichž mnoho je nekřesťanů, a pili uzdravující vodu? Proč více než deset miliónů poutníků šlo do Guadalupe, aby se modlili k Naší Paní? Proč zjevení? Jak to, že se Mariiny hymny vplížily do zpěvníků metodistů? Co bychom o Marii mohli říct?“

Článek z časopisu Life pokračuje s velkým počtem zjevení a citacemi různých statistik. Life například upozorňuje, že „v Itálii byly během posledních dvou let podány zprávy o padesáti plačících sochách.“

Life poznamenává, že Mariina popularita se neobjevuje jen u katolíků: „Jeden z neobvyklých faktorů fenoménu Marie je toto: emocionální potřeba je tak neodolatelná, že sklíčený svět lidí bez očividného spojení s Pannou se stává její. Není novinkou, že muslimové uctívají Marii jako čistou a svatou – je v Koránu zmíněna 34krát … ale vidět velký počet muslimů, kteří putují ke křesťanským Mariiným svatostánkům je pozoruhodná věc. Na světě se objevila Mariina mezináboženská modlitba.“

O jejích ekumenických zprávách a jejích mateřských zjeveních, které ovlivňují zástupy, nemůže být žádných pochyb. Počet zpráv o znameních, divech a zázracích za poslední desetiletí velmi vzrůstá. Ve světě, který vyhledává interakci s nadpřirozenem, není žádného divu, že někteří přijímají cokoliv, co je zázračné. Tyto zázraky, jsou-li pravé, budou konkurencí zázrakům Mojžíšovy doby. Uvažujme o fenoménu známém jako „zázrak slunce“, o kterém přicházejí zprávy z celého světa.

Zázraky slunce

Ve Fatimě bylo 13. října 1917 70000 lidí svědky toho, že slunce spadlo z oblohy. Tito očití svědkové řekli, že viděli, jak slunce spadlo z nebe mezi dav a vrátilo se do své normální pozice. Mnoho si myslelo, že to znamená konec světa a byli si jisti tím, že zemřou. Zde je krátký záznam těchto událostí ve Fatimě:

Právě, když to vypadalo, že ohnivá koule padá na nás a zničí nás, najednou to přestalo a slunce se vrátilo opět na oblohu, kde svítilo tak poklidně jako vždy. Když lidé vstali ze země, rozléhal se pláč z úžasu ze všech stran. Jejich šaty, které byly promáčeny potem a zašpiněné, byly najednou čisté a suché. Mnoho nemocných a zmrzačených bylo vyléčeno ze svých nemocí.

Zázrak slunce je častou fantastickou událostí na mnoha místech zjevení. Stalo se to například 23. dubna 1991 v Portoriku před sto tisíci lidmi, kteří tam byli na osmatřicátém výročí od prvního zjevení, a opětovně se přihodilo 5. května 1993 na Filipínách před 300000 svědky. Podobné události byly zaznamenány na mnoha dalších místech zjevení, jako například v Medjugorje v Bosně, Denveru v Coloradu, v Texaském Lubbocku a Georgijském Conyersu.

Zázrak slunce je jedním z mnoha zázraků, o kterých přicházejí zprávy z celého světa. Zde je jednoduchý souhrn zázraků, který byl pozorován na jednom místě:

Zjevení Matky Boží v Medjugorji byla doprovázena velkým počtem zázraků, včetně fyzických uzdravení (dosud napočítaných 360), zpráv o tančícím slunci po obloze, úkazy růženců, medalionů, které měnily barvu od stříbrné až po zlatou, a dalším zvláštnostem. Právě tak jako Kristus činil zázraky během svého života na zemi, aby potvrdil své učení a službu, tak to vypadá, že Naše Paní z Medjugorje užívá toho samého, aby potvrdila svou přítomnost a zprávy, které jak stále říká, jsou přímo od jejího Syna.

Královna všech

Zatímco název této knihy možná něco napovídá, je čím dál jasnější, že Královna Nebes skutečně shromažďuje své zástupy z každého náboženství či rasy. Mnoho knih o mariánských zjeveních vystihuje tento rostoucí zájem, kde svět vyhledává nebeskou Matku, která je něžná, milosrdná, není odsuzující, čeká vždy s mocí a vlivem k řešení problémů. Královnou Pokoje – jak se také nazývá, jsou opakovaně předpovídány: celosvětový mír, jednota a tolerance.

Paní a Matka Všech Národů – titul, který si připisuje na místě svého zjevení – představuje sebe sama jako laskavou a přívětivou, kdy zároveň prohlašuje zprávy týkající se jejího přístupu do nebes a velikosti své autority.

Navíc mateřské kouzlo zjevení potvrzuje miliónům lidí nespočtem zaznamenaných znamení, divů a zázraků. Svědectví poutníků o fyzickém nebo duševním uzdravení byly pečlivě prověřeny. Důkazy, kterými se zjevení představují – starostlivá Matka, mocná přímluvkyně, stavitelka denominačních mostů a zázraky – jako úspěšné ve shromažďování davů, které by za jiných podmínek pospolu nikdy nebyly.

V těchto obtížných dnech, kdy naše problémy vypadají nepřekonatelně, se rostoucí zástupy lidí obracejí k domněle nejlepšímu světovému obhájci Královně Všech.

Súvisiace videá a dokumenty