Zmeň svoj život Deštrukčný Lockdown a nespoľahlivé PCR testy -

Deštrukčný Lockdown a nespoľahlivé PCR testy

Kvôli aktívnej CENZÚRE na YOUTUBE a iných sociálnych sieťach prikladam odkaz,
kde si môžte stiahnuť všetky cenzurované videá, dokumenty a prednášky na tému:
Očkovanie, Covid-19, Vakcína proti SarsCovSŤAHUJTE TU!

Portugalský odvolací soud rozhodnul, že PCR testy jsou nespolehlivé, a že je nezákonné posílat lidi do karantény pouze na základě PCR testu. Soud uvedl, že spolehlivost testu závisí na počtu použitých cyklů a množství přítomné virové zátěže. Soud, který cituje Jaafar et al. 2020, usuzuje, že:

„Pokud je někdo PCR testovaný pozitivně, když je použita hranice 35 nebo více cyklů (jak je pravidlem ve většině laboratořích v Evropě a USA), pravděpodobnost, že daný člověk je nakažený, je menší než 3 %, a pravděpodobnost, že daný výsledek je falešně pozitivní, je 97 %.”

Soud dále poznamenává, že hranice cyklů používaná pro PCR testy je momentálně v Portugalsku neznámá.

Hranice cyklů používaných u PCR testů v Indii je mezi 37-40, což spolehlivost PCR testu dělá menší než 3 % a jeho míru falešných pozitiv až 97 %.

Tento případ se zabýval skutečností, že čtyři lidé byli Regionálním zdravotnickým úřadem uvaleni do karantény. Z těch jeden byl pozitivně testovaný na COVID za pomocí PCR testu; a u dalších třech se usoudilo, že podstoupili vysoké riziko vystavení se nákaze. Proto Regionální zdravotnický úřad usoudil, že všichni jsou infekční a představují zdravotní riziko, což po nich vyžadovalo, podstoupit karanténu.

Soud na odvolání Regionálního zdravotního úřadu reagoval následovně:

„Vzhledem k tomu, jak velké množství vědeckých pochybností existuje – od významných odborníků – ohledně spolehlivosti PCR testů, vzhledem k nedostatku informací týkající se analytických parametrů testů, a v nepřítomnosti lékařské diagnózy potvrzující existenci nákazy nebo rizika, není možné, aby tento soud kdy určil, jestli C byl skutečně přenašečem viru SARS-CoV-2, nebo jestli A, B a D byli vystaveni vysokému riziku jeho vystavení se.”

Je take důležité pamatovat na to, že PCR byl vyvinut jako způsob tvořit kopie genetického materiálu. Nikdy neměl být používán jako diagnostický nástroj.

Standardní koronavirové testy každý den objevují obří počet pozitivních případů. Tyto testy jsou prováděny na základě chybných protokolů Světové zdravotnické organizace (WHO), které jsou navrženy tak, aby také zahrnovaly falešně pozitivní výsledky.

Tato skutečnost o falešně pozitivních PCR testech byla poprvé zaznamenána na veřejnosti dr. Bedou M. Stadlerem, švýcarským biologem, emeritním profesorem a bývalým ředitelem Imunologického institutu na univerzitě v Bernu.

„Pokud provedeme PCR koronavirový test u imunního člověka, nebude detekován virus, ale malá roztříštěná část virového genomu. Test se bude vracet jako pozitivní, dokud v těle budou malinkaté roztříštěné částečky viru. I když jsou infekční viry dávno mrtvé, koronavirový test může být pozitivní, protože metoda PCR násobí i malinkatou část virového genetického materiálu dostatečně na to, aby mohl být detekován.”

Testovací protokol WHO byl dokonce zpochybněn finským národním zdravotnickým orgánem. WHO apeluje na země, aby na koronavirus testovaly co nejvíce lidí.

Finsko vypotřebovalo testovací kapacity a začalo omezovat koronavirové testy jen pro ty nejzranitelnější skupiny a zdravotníky. Finský národní zdravotnický úřad uvedl, že testování lidí s mírnými symptomy je jen plýtvání zdrojů zdravotnictví.

Mika Salminen, finský šéf zdravotnického bezpečí v překvapivém odhalení zavrhnul rady od WHO s tím, že WHO nerozumí pandemiím, a že jejich koronavirový testovací protokol je nelogický a nefunguje.

Pokud jsou testovací protokoly WHO skutečně založeny na nejspolehlivějších, nejpřesnějších a dobře zdrojovaných technologiích a výzkumným metodologiích na světě, neměli by vědět vědět o jeho zanedbatelné efektivitě a jeho dopadu ve vyvolávání paniky a chaosu? WHO vskutku ví, že nefunguje, a to není poprvé, kdy tato kritika zazněla.

WHO v minulosti v roce 2010 byla přistižena při zfalšování pandemie, a byla přinucena přiznat, že její metodologie měření virality neboli šíření nemoci namísto její vážnosti, byla nesprávná.

Ani vojenský lockdown nedokáže zastavit koronavirus

Jen několik dní poté, co portugalský soud rozhodnul, že PCR testy jsou nespolehlivé, a že je nezákonné posílat lidi do karantény jen na základě PCR testu, v New England Journal of Medicine vyšla nová studie, která odhaluje, že není absolutně žádná spojitost mezi lockdowny a nižší mírou šíření koronaviru – ve skutečnosti ani lockdown ve vojenském stylu nedokáže zastavit šíření koronaviru.

New England Journal of Medicine zveřejnil studii, která se zabývá podstatou lockdownů. Otázka vždy byla, jestli a do jaké míry je lockdown, nehledě na jeho extrémnost, schopný potlačit šíření viru. Pokud by byl, lze tvrdit, že aspoň lockdowny, navzdory svým astronomickým společenským a ekonomickým důsledkům, něčeho dosahují. Pokud by nebyl, světové národy podnikly katastrofický experiment, který zničil miliardy životů a veškerá očekávání o existenci lidských práv a svobod, bez žádného přínosu.

Americký institut pro ekonomický výzkum (AIER) dlouho upozorňoval na studie, které prokazují, že lockdowny nemají žádný přínos v omezení šíření viru. Dokonce už v dubnu významný datový vědec uvedl, že tento virus se během 70 dní po první vlně infekce stává endemickým, nehledě na nařízení.

Největší globální studie lockdownů v porovnání s úmrtími, která vyšla v The Lancet, nezjistila žádnou spojitost mezi striktními nařízeními a úmrtími na milion obyvatel.

Další testování by se mohlo zdát nadbytečné, ale vlády po celém světě z nějakého důvodu jsou stále v domnění, že mohou ovlivnit šíření virus řadou „nefarmaceutických zásahů” jako je povinné nošení roušek, nucené rozdělení lidí, nařízení zůstat doma, zákaz shromažďování, uzavírání podniků a škol, a extrémní omezení cestování. Nic takového se za celou lidskou historii na takové úrovni neodehrálo, tudíž by si lidé mohli myslet, že politici a ti, co rozhodují o těchto věcech, mají nějaké důkazy, že tato opatření něčeho dosáhnou.

Studie, kterou provedla Icahn School of Medicine v Mount Sinai ve spolupráci s Naval Medical Research Center, měla za cíl testovat lockdowny společně s testováním a izolací. V květnu 2020 dostalo 3143 nových rekrutů mezi mariňáky v námořnictvu možnost se účastnit studie častého testování v extrémní karanténě. Studie byla nazvaná CHARM.

Z dotázaných rekrutů celkem 1848 mladých lidí souhlasilo s tím, být pokusnými králíky v tomto experimentu, který zahrnoval „týdenní qPCR testy a odběry krve pro zjištění protilátky IgG.” Kromě toho dobrovolníci studie, kteří testovali pozitivně „v den nástupu (den 0) nebo 7 či 14. den, byli odděleni od svých spolubydlících a byli umístěni do izolace.”

Co rekrutové museli udělat? Studie vysvětluje, jak uvidíte, že čelili mnohem striktnějšímu režimu, než který byl zaveden mezi občany na většině místech. Všichni rekruti, i ti, co nebyli součástí skupiny CHARM, dělali následující.

Všichni rekruti nosili látkové roušky s dvojí vrstvou po celou dobu, co byli uvnitř a venku, kromě doby, kdy spali nebo jedli; dodržovali rozestupy alespoň 2 metrů; nemohli odejít z areálu kampusu; neměli přístup k osobní elektronice a ostatním předmětům, které mohou přispívat k přenosu z povrchů; a pravidelně si umývali dlaně. Spali v pokojích se dvěmi lůžky, jedli ve společné jídelně, a používali sdílené koupelny.

Všichni rekruti si denně uklízeli pokoje, dezinfikovali koupelny po každém použití pomocí antibakteriálních utěrek, a jedli v jídelně, která se dezinfikovala pokaždé, co každá četa dojedla. Většina instrukcí a cvičení se prováděla venku. Veškerý pohyb rekrutů byl pod dohledem, a byl implementován jednosměrný pohyb, s určenými vstupy a výstupu z budovy k minimalizování kontaktu mezi osobami. Všichni rekruti, nehledě na účast ve studii, podstupovali denní kontrolu teploty a příznaků. Šest instruktorů, kteří byli přiděleni ke každé četě, pracovali v osmi hodinových směnách a dohlíželi na dodržování karanténních opatření. Pokud rekruti nahlásili jakékoliv známky nebo příznaky odpovídající Covidu-19, podstoupili rychlý qPCR test na SARS-CoV-2, a byli umístěni do izolace, kde čekali na výsledek testu.

Instruktoři byli také omezeni na areál kampusu, měli nařízeno nosit roušky, dostávali předem připravená jídla, a podstupovali každodenní kontrolu teploty a příznaků. Instruktoři, kteří byli přiděleni k četě, kde se objevil pozitivní případ, podstoupili rychlý qPCR test na SARS-CoV-2, a pokud byl výsledek pozitivní, instruktor byl odvolán z funkce. Rekruti a instruktoři měli zakázáno komunikovat s ostatními zaměstnanci kampusu, jako správci a pracovníky v jídelně. Poté, co každá třída dokončila karanténu, provedlo se hloubkové čištění a dezinfekce povrchů v koupelnách, sprchách, ložnicích a chodbách na kolejích, a koleje zůstaly neobydlené alespoň 72 hodin před znovu obsazením.

Trénink mariňáků v námořnictvu má tu pověst, že je velmi tvrdý, ale tohle ho dostává ještě na další úroveň. Tohle je také prostředí, kde ti, co jsou ve vedoucí pozici, si nedělají žádné servítky. Bezpochyby tam měli téměř 100% poslušnost v porovnání s například typickým vysokoškolským kampusem.

Jaké byly výsledky studie? Virus se i tak šířil, i když 90 % těch, kteří testovali pozitivně, byli bez příznaků. Kupodivu 2 % CHARM rekrutů i tak dostali virus, i když všichni kromě jednoho zůstali bez příznaků. „Naše studie ukazuje, že ve skupině převážně mladých mužů, vojenských rekrutů, zhruba 2 % z nich byly pozitivní na SARS-CoV-2, jak zjistily qPCR testy, během dvoutýdenní striktní karantény.”

Jak tyto výsledky vypadají v porovnání s kontrolní skupinou, která se netestovala a nebyla v izolaci v případě pozitivního případu? Podívejte se na tuto tabulku ze studie:

To ukazuje, že i ti, co se neúčastnili experimentu, v trochu menší míře chytili virus než ti, kteří podstoupili extrémní režim. Naopak extrémní zavádění nefarmaceutických zásahů s častějším testováním a izolací bylo spojené s větší mírou nákazy.

Jsem vděčný Donu Woltovi, který mě upozornil na tuto studii, která, co zatím vím, nesklidila téměř žádnou pozornost od médií, navzdory tomu, že byla publikována 11. listopadu 2020 v New England Journal of Medicine.

Zde jsou čtyři titulky z médií o této studii, které naprosto nepochopily, o co jde:

  • CNN: „Spousta vojenských případů Covidu-19 je bezpříznakových, studie ukazuje.”
  • SciTech Daily: „Bezpříznakový přenos Covidu-19 odhalen skrze studii 2000 rekrutů námořnictva”
  • ABC: „Rozsáhlá studie námořní pěchoty poukazuje na limity kontroly příznaků Covidu-19”
  • US Navy: „Výsledky studie Covidu-19 u námořní pěchoty publikovány v New England Journal of Medicine”

Žádné národní mediální zprávy, které jsem našel, nezdůrazňovaly to nejdůležitější zjištění ze všech: extrémní karanténa s častým testováním a izolací mezi vojenskými rekruty nijak nepomohlo k zastavení šíření viru.

Tato studie je kvůli sociální struktuře řízení velmi důležitá. Je jedna věc, pozorovat žádný efekt národních lockdownů. Je řada proměnných, na které by se lidé mohli odvolávat: demografické údaje, populační hustota, jíž existující imunita, míra poslušnosti, atd. Ale v této studii vojáků máte téměř stejnorodou skupinu založenou na věku, zdraví a hustotě žití.

A i tady máte potvrzené to, co spousta dalších studií potvrdila: lockdowny jsou zbytečné a destruktivní. Nemají žádný vliv na omezení šíření nemoci. Ničí lidské svobody a mají obrovské náklady, tak jako 5,53 milionů let ztraceného života jen z uzavření škol.

Ti, co prosazují lockdowny, nám opakovaně říkají, abychom věnovali pozornost vědě. To je přesně to, co děláme. Když výsledky odporují jejich přesvědčení a nutkání si udržet kontrolu, předstírají, že ty studie neexistují, a pokračují se svými děsivými plány ochromit veškeré sociální fungování v přítomnosti viru. Lockdowny nejsou vědou. Nikdy nebyly. Jsou experimentem v sociálním/politickém řízení shora dolů, který nemá žádnou obdobu co se týče dopadu na život a svobodu.

Zdroj: https://greatgameindia.com/study-military-lockdown-coronavirus

Lockdown – najväčšia chyba v histórii

V posledních šesti měsících jsme udělali neuvěřitelnou chybu. Hodně jsem si tohle zkoumal. Lockdowny se zapíšou do dějin jako jedno z nejhorších rozhodnutí v historii naší země, bez výjimky. Lockdowny jsou… Lockdowny… Musíme to říct, aby se to už nikdy nestalo. Řeknu nějaké věci, které někteří mohou považovat za kontroverzní, ale to je jedno… Lockdowny jsou luxusem bohatých. Pokud máte peníze, můžete přežít lockdown. Pokud je nemáte, musíte bojovat a sotva vyžít.

Každé měřítko pro upadající společnost stoupá. Každé měřítko. Kvůli těmto lockdownům se o 150 milionů více lidí po celém světě dostane do extrémní chudoby. 150 milionů lidí po celém světě, protože jsme se rozhodli přerušit globální dodavatelské řetězce, přerušit pohyb lidí, zboží a služeb. 15 000 vědců podepsalo Barringtonskou deklaraci, která říká, že lockdowny jsou největší hrozba pro lidské zdraví.

Říkají, že je to v zájmu bezpečí a zdraví, ale lockdowny lidem škodí. Tohle nejsou zločiny bez obětí. Pokusili jsme se zabít myš pomocí rakety, a za chodu jsme se nepřizpůsobili. Čím více dat jsme měli, tím více jsme naši zemi uzavřeli.

To vše akorát oddálilo nevyhnutelné, a také ublížilo našim mladým lidem. Jeden ze čtyř mladých lidí v naší zemi v posledních 90 dnech zvažoval sebevraždu. Jeden ze čtyř. Užívání antidepresiv v naší zemi je na vzestupu o 600 %. 600 %. Mohu vám říct statistiky. 40 % amerických dospělých lidí oznámilo problémy s duševním zdravím, což je 6% nárůst oproti roku 2019. Sebevraždy v americké armádě se zvýšily o 30 % během pandemie oproti roku 2019.

CDC kvůli obavám z čínského koronaviru odhaduje, že 41 % amerických dospělých odložili urgentní zdravotní péči. Nechtěli jít do nemocnice, mysleli si, že si ublíží.

Co malé podniky? Yelp, který jste všichni někdy použili, říká, že 60 % restaurací v jejich aplikaci se nikdy znovu neotevřou. 60 %. Kdo vlastní malé podniky? Kdo vlastní tyto restaurace? Vy všichni tady… víte, jak je to těžké. Musíte jednat s městem, místní okrskovou vládou, přesvědčit lidi, aby se vrátili. Páteří amerického podnikatelského experimentu jsou lidé ze střední třídy, co podnikají malé riziko, kteří mají 5-10 zaměstnanců, a my jsme je zničili.

A co se stane s vládnoucí třídou v této zemi? Jeff Bezos je bohatší než kdy předtím.

Bohatí, a Bůh jim žehnej… většina z nich jsou schopni tohle bez problémů přežít. Je to kolektivistická třída, která v této zemi dělá rozhodnutí, která skrze tyto lockdowny ničí obyčejné lidi. A oni říkají: „Důvodem je, aby se zastavilo šíření.” To je lež! Nikdy nebude možné zastavit šíření. Jen oddalujete nevyhnutelné. Můžete ho dočasně zpomalit, můžete ho dočasně zbrzdit, ale dává to lidem falešnou víru v něco, co ubližuje skutečným lidem.

A co naše generace? Jak jsem říkal, 52 % mé generace nyní žije doma se svými rodiči. To je nárůst ze 37 % oproti minulému roku. 52 %! Nenapadám lidi, co žijí doma se svými rodiči. Někteří nemají na výběr. Kvůli financím nemají na výběr.

Máme generaci, kde průměrný dluh ze studentské půjčky na vypůjčitele je 31 tisíc dolarů. Tito lidé pak vystudují většinou s málo nebo žádnými dovednostmi, a s radostí rozvedu celý problém se školstvím. Poté vstoupí do země, kde jim říkáme:

„Musíš tvrději pracovat. Musíš tvrději pracovat. Omlouvám se, že jsme v posledních 9 měsících uzavřeli zemi.”

To, s čím si v západní společnosti nyní zahráváme, pokud znovu plně neotevřeme naše ekonomiky a školy, způsobíme nenapravitelnou škodu páteři naší republiky, což umožní pouze socialistickému demagogovi, získat moc.

Kvôli aktívnej CENZÚRE na YOUTUBE a iných sociálnych sieťach prikladam odkaz,
kde si môžte stiahnuť všetky cenzurované videá, dokumenty a prednášky na tému:
Očkovanie, Covid-19, Vakcína proti SarsCovSŤAHUJTE TU!

Zmensvojživot.cz - Zmeň svoj život / Život na ceste s Bohom

Ahoj! Vieš o tom, že stránku zmensvojzivot.cz navštívi ročne takmer 20 000 jedinečných používateľov? Takýto záujem nás motivuje k tomu, aby sme tento projekt nielen udržiavali, ale aj rozvíjali.

Na týchto stránkach Ti prinášame čítanie rôznych biblických článkov bez reklám, vrátane možnosti biblického samoštúdia, alebo štúdia online. Nájdeš tu apologetický výklad Písma, teologické výklady príbehov Biblie, či samotných základov kresťanského života, vrátane hermeneutiky, skúsenosti ľudí, či rád ohľadne zdravej životosprávy. Všetko v podobe vyše 393. článkov a 800 videí, doplnené o stovky obrázkov, grafov, pre lepšie pochopenie evanjelia.

Čo vďaka tvojej podpore dokážeme?

Aj Tvoja pomoc môže pomôcť v šírení Evanjelia do mnohých kútov Slovenska, Česka, zahraničných krajín v podobe nákupu kresťanských kníh a Biblií pre ľudí, ktorí si to nemôžu dovoliť a súťaže pre mladých na instagrame. Na stránke nezverejňujeme žiadne reklamy, ktoré by mohli priniesť finančné zdroje na podporu projektu. Celý projekt je preto neziskový a odkázaný na darcov. Aj Tvoja pomoc posilní ruky slabých a prinesie mnohé ovocie.

Číslo transparentného účtu:

SK14 8330 0000 0023 0188 5016 (pre Slovensko)

2301 885 016/2010 (pre Česko)

Staň sa súčasťou nášho tímu

Využi svoje dary a nadanie a zapoj sa do projektu Evanjelizácie. Staň sa členom tímu mladých ľudí, ktorí každý mesiac oslovia vyše 50 000 ľudí! Ak máš záľubu v jazykoch, tvorbe videí, prekladov titulkov, či programovaní stránok alebo máš nápad, ako rozšíriť toto dielo, napíš nám na zmensvojzivotcz@gmail.com, alebo cez InstagramFacebook.

Pridaj sa k nám v šírení Evanjelia na internete.

Aj vďaka Tvojej podpore, smieme rozdávať množstvo kníh zdarma študentom na internátoch.