fbpx

41. Harmagedon

Tajomné slovo Harmagedon (kralicky Armageddon) vyvoláva rôzne predstavy. Ľudia pátrajú po jeho význame a naplnení. Niektorí náboženskí vodcovia, vedúci činitelia, ale aj prostí veriaci si myslia, že Harmagedon je vojnový konflikt medzi Východom a Západom. Niektorí politici aj teológovia hovoria, že Harmagedon znamená ozbrojené stretnutie, ku ktorému dôjde na konci sveta. Čo ale o tomto boji vraví Biblia? Ako zdroj z ktorého toto slovo pochádza?

Čítať viac

40. Zjavenie Jána 13. kapitola

Zjavenie Jána 13 kapitola, v tejto časti Boh odhŕňa rúško budúcnosti. Ukazuje, čo sa bude diať na tejto zemi pred druhým príchodom Ježiša Krista. Dvanásta kapitola Zjavenie predstavuje v kocke spor medzi dobrom a zlom. Trinásta kapitola tento spor približuje detailnejšie a ukazuje na jeho vrchol. Odhaľuje, o čo ide proti-božským mocnostiam, symbolizovaným dravými šelmami. Ďalšie kapitoly knihy Zjavenie potom ešte podrobnejšie rozvádzajú niektoré prvky tohto zápasu.

Čítať viac

37. Praktické kresťanstvo

Prehnané zameranie sa na správne učenie môže viesť k tomu, že vzniká dojem, že kresťanstvo je akási ideológia, životná filozofia, a že praktické prežívanie biblických právd nie je až tak dôležité. Často to vedie k neláskavému, povýšeneckému či príliš kritickému postoju k tým, ktorí veria inak. Prehnané zameranie sa na vlastnú náboženskú skúsenosť môže viesť k tomu, že človek je až príliš zaneprázdnený svojimi postojmi, pocitmi, ktoré v danej chvíli prežíva, a to mu prináša neistotu.

Čítať viac

25. Sobota

Adventisti siedmeho dňa sú vo svete pravdepodobne najviac známi práve tým, že siedmemu dňu týždňa – sobote – prikladajú zvláštny význam. Nie sú jediní kresťania, ktorí takto činia, dokonca ani nie prví, ktorí tak začali robiť, ale rozhodne Cirkev adventistov s. d. je najväčšou kresťanskou cirkvou, ktorá zachováva ako siedmy deň sobotu.

Čítať viac

Výroky vedcov a historikov

Počet novozákonních rukopisů, řada jeho raných překladů, citáty z něj u nejstarších křesťanských autorů, to vše je tak rozsáhlé, že správné čtení všech nejasných oddílků je jistě u některé z těchto starobylých autorit zachováno. Nic takového nelze říci o žádné jiné starověké knize.

Čítať viac